Poprečni presek: Balkan i rat u ruševinama SFRJ, panel rasprava, učesnici: Hristo Denev, Miloš Kustudić, Uroš Bošković, Aleksandra Božović, Blagoje Popovski