Ciklus Kraj veka: Živadin Jovičić: Balkan okom geografije, predstavljanje knjige