SF klub: Godišnja skupština Društva prijatelja naučne fantastike "Lazar Komarčić"