Katalog kreativnosti (7): Veština kreativnog mišljenja, I, moderator: Branislav Savić