Katalog kreativnosti (8): Maštom do posla, II - Kako naći i razviti ideju za samostalan posao, moderator: Branislav Savić