Katalog kreativnosti (9): Veština kreativnog mišljenja, II, moderator: Branislav Savić