Psihološka radionica: Redefinisanje odnosa prema ljubavi (4). Vizija nove veze, vodi: Marina Banić-Petrović, psiholog