SF klub: Summa summarum, učestvuju: Branislav Matić, Goran Skrobonja i članovi Društva "Lazar Komarčić"