Katalog kreativnosti (13): Edvard de Bono: Priručnik za pozitivnu revoluciju, moderator: Branislav Savić