Ciklus Tačke oslonca: Miloš Knežević: Balkanska pometnja, ogledi o geopolitici, izdavač DP Đuro Salaj, Beograd, 1996; govore: Dragan Simić, Tomislav Kresović, Željko Poznanović, Miloš Knežević