Ciklus Tačke oslonca: Tomas Molnar: Liberalna hegemonija, izdavač SKC, Beograd, 1966; govore: Dragoljub Kojčić, Željko Poznanović, Slobodan Erić