Književni klub: Boban Knežević: Čovek koji je ubio leptira, Biblioteka Tragovi, izdavač SKC, 1996; govore: Dragan Filipović, Zoran Stefanović, Petar Arbutina, Boban Knežević