Književni klub: Bela Hamvaš, vek prvi (1), povodom stogodišnjice rođenja, govore: Enriko Josif, Marko Vukša, Sava Babić; odlomke čitaju: Olga Savić, Ivan Jagodić, Mida Stevanović;
specijalni gosti: Zemunski gudački kvartet (u saradnji sa Katedrom za mađarski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu)