Psihološka radionica: Redefinisanje odnosa prema ljubavi (6). O. K. partnerstvo: od romanse do realne veze, vodi: Marina Banić Petrović