Ciklus Vidici, (p)ogledi: Ratibor Đurđević: Amerika ponovo kolonija, IHTUS Hrišćanska knjiga, Beograd, 1977; govore: Momčilo Selić, Željko Simović, Ratibor Đurđević