Psihološka radionica: Redefinisanje odnosa prema ljubavi (7). Sličnost partnera kao faktor uspešnosti veze, vodi: Marina Banić Petrović, psiholog