Ciklus Tačke oslonca: Jovan R. Marjanović: Teorija Politike, izdavač Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1996; govore: Kosta Čavoški, Dimitrije Kalezić, Andrija Stojković, Vučina Vasović, Vladan Ćetković, Milan Paroški, Uroš Šuvaković, Jovan Marjanović