SF klub: Donat Altomar: Kuća kostura, razgovor o knjizi, uvod: Dušan Cicvara