SF klub: Savremeni japanski strip i crtani filmovi, uvod: Vladimir Vesović;
u okviru programa: projekcija crtanog filma Manga