Psihološka radionica: Redefinisanje odnosa prema ljubavi (8). Izbor partnera - sličnost ili komplementarnost, vodi: Marina Banić Petrović, psiholog