Ciklus Tragovi: Marko Malović: Paganski odsevi, SKC, Beograd, 1996