Psihološka radionica: Redefinisanje odnosa prema ljubavi (9). Ljudi koji previše vole, vodi: Marina Banić Petrović, psiholog