Ciklus Tragovi: Obren Jović: Čistilište, promocija knjige, govore: Pero Zubac, Duško Trifunović, Matija Bećković i autor;
stihove čita: Ivan Jagodić;
muzički program: Jelena Komad, flauta, Nada Torbica Đokić, klavir