27 - 30. 10. 1978. 
Drug-ca Žena. Žensko pitanje - novi pristup , međunarodni seminar
Učesnici/učesnice*: V. Britanija: Helen Roberts, Parvin Adams (Parveen Adams), Džil Luis (Jill Lewis), Dijana Leonard-Sarker; Francuska: Nati Garsija (Naty Garcia), Nil Jalter (Nil Yalter), Kristin Delfi (Christine Delphy), Katrin Nado (Catherine Nadaud), Elen Siksu; Poljska: Eva Moravska (Ewa Morawska); Mađarska: Judit Kele, Lovas Ilona; Italija: Daća Maraini (Dacia Maraini), Karla Ravajoli (Carla Ravaioli), Kara Saraceno (Chara Saraceno), Ane Marie Boeti (Ane Marie Boetti), Manuela Fraire, Anabela Miskuljo (Anabella Miscuglio), Marija Roza Kutrufeli (Maria Rosa Cutrufelli), Ida Malji (Ida Magli), Adel Kambrija (Adele Cambria); Nemačka: Alis Švarcer (Alice Schwarzer); SFR Jugoslavija: Zagreb: Ida Biard, Gordana Cejana-Letica, Nadežda Čačinović-Puhovski, Slavenka Drakulić- Ilić, Ruža First-Dilić, Božidarka Frajt, Đurđa Milanović, Vesna Pušić, Lidija Sklevicki, Jelena Zupa;  Beograd: Vesna Dramušić,  Rada Đuričin, Rada Iveković, Beograd-Rim; Dragan Klajić, Anđelka Milić, Miloš Nemanjić, Živana Olbina, Borka Pavićević, Vesna Pešić, Milica Posavec, Vera Smiljanić, Vuk Stambolović, Karel Turza, Ljuba Stojić, Dunja Blažević, Jasmina Tešanović, Biljana Tomić, Danica Mijović,  Žarana Papić; Novi Sad: Katalin Ladik; Sarajevo: Nada Ler-Sofornić, Zoran Vidaković; Ljubljana: Silva Menžarić; Rijeka: Mira Oklobdžija, Slobodan Drakulić.
*Na osnovu istraživanja Kjare Bonfiljoli (Chiara Bonfiglioli) iz 2008. godine, utvrđeno je  da su na Seminaru učestvovale i Letizia Paolozzi, Luciana Viviani, Giuliana Sgrena iz Italije, Ivette (des femmes), Julie (des femmes) i Else Bon iz Francuske, kao i to da su bili pozvane/i, a nisu sigurno prisustvovale/i: Ann Oakley, Branka Magas, Juliet Mitchel i Sheila Rowbotham iz Velike Britanije, Elisabetta Rasy, Maria Antonietta Maciochi, Dario Fo, Franca Rame i Ida Magli iz Italije, Ida Biard, Helene Cixous, Simone de Beauvoir, Luce Irigaray i Julia Kristeva iz Francuske, Susan Sontag i Lucy Lippard iz SAD, Ilona Lowas iz Mađarske)

27. 10. 1978.  
Predstavljanje učesnica i učesnika seminara
Početak rada sekcije: Žena - kapitalizam - društveni preobražaj
Početak rada sekcije: Žena - kultura
Projekcija filma Igra sa jabukom, režija: Vera Hitilova, Čehoslovačka
Žena - kapitalizam - društveni preobražaj, okrugli sto
Projekcija filma "Živa istina", režija: Tomislav Radić, SFR Jugoslavija
Goranka Matić, autorka: "Beograd: portreti žena, oktobar 1978", izložba fotografija žena koje su odgovarale na pitanja: "koliko imate godina?", "kako biste želeli da se zovete?", "gde biste želeli da živite?", "čime biste želele da se bavite?"; foto: Nebojša Čanković.
"Jugoslovenska žena u statistici", dokumentarna izložba statističkih podataka na temu položaja žene u Jugoslaviji; korišćen materijal iz Statističkog godišnjaka i iz publikacije "Žena u statistici Jugoslavije" u izdanju Konferencije za društvenu aktivnost žena
Stripovi Kler Breteše (Claire Bretecher, Francuska), dokumentarna izložba stripa
"Seksizam oko nas", izložba isečaka iz jugoslovenske štampe koji ilustruju tezu da se žena kod nas tretira ili kao seksualni objekat, ili se ograničava na ulogu majke, domaćice, pletilje

28. 10. 1978.  
Sekcija: Žena - kapitalizam - društveni preobražaj
Sekcija: Žena - kultura
Projekcija filma Noćni portir (Il portiere di note), režija: Lilijana Kavani (Liliana Cavani) Italija, 1973.
Video, fotografije i crteži Zajednice turskih radnika imigranata u Parizu i Gandu
Nil Jalter (Nil Yalter), Pariz, Francuska: La Roquette - Prison De  Femmes / ženski zatvor, video radovi i crteži; dokumentarni projekat
Sekcija Žena – kultura, okrugli sto
Pridev žena, projekcija filma, režija Roni Daopulo (Rony Daopulo), Rim, Italija
Rizik življenja, projekcija filma, režija Anabela Miskuljo (Annabella Miscuglio) Italija, i Ana Karini, Italija

29. 10. 1978
Zaključni razgovor svih učesnica skupa
Video i filmski program:
Ljubav je u suštini govorljivost…, video rad Jasmine Tešanović
Linearno bekstvo, super 8, režija: Anabela Miskuljo (Annabella Miscuglio)
Roni, super 8, režija: A. Miskuljo (A. Miscuglio)
Paola, super 8, režija: A. Miskuljo (A. Miscuglio)
Uspavana lepotica, super 8, režija: Daća Maraini (Dacia Maraini)
Moj otac moja ljubav, super 8, režija: Daća Maraini (Dacia Maraini)

30. 10. 1978
Položaj žene u samoupravnom socijalističkom društvu, okrugli sto, učestvuju: Gordana Cerjan-Letica, Slobodan Drakulić, Rada Iveković, Katalin Ladik, Nada Ler-Sofronić, Đurđa Milanović, Anđelka Milić, Živana Olbina, Mira Oklobdžija, Borka Pavićević, Ruža Petrović, Milica Posavec, Vesna Pusić, Lidia Sklevicki, Vuk Stambolović, Karel Turza, Zoran Vidaković, Jelena Zupa, Dunja Blažević, Jasmina Tešanović, Biljana Tomić, Žarana Papić
Projekcija filma Noćni portir (Il portiere di note), režija Lilijana Kavani (Liliana Cavani) Italija, 1973.