APRILSKI SUSRET / Festival proširenih medija* je priredba beogradskih studenata u povodu studentskog praznika, četvrtog aprila. Ali to je priredba sa očiglednom željom da zaboravi dosadašnje forme četvoroaprilskih svečarenja, spektakl, "Urnebes" i izlete na Avali i da manifestaciji vezanoj za četvrti april da isključivo radni, istraživački karakter.
STUDENTSKI KULTURNI CENTAR se poduhvatio zadataka da bude nosilac ovih susreta. APRILSKI SUSRETI zapravo će biti samo jedan jači koncentrat specifičnog iztraživačkog delenja koje permanentno traje već duže vreme u raznim programima ovog Centra.

ISPITIVANJE NOVIH PROSTORA I MEDIJA je okvirna tema ovogodišnjeg prvog APRILSKOG SUSRETA. Prošireni medij je termin koji obuhvata dosta široki raspon stvaranja, istraživanja ili samo razmišljanje u interdisciplinarnim regionima klasično razvrstanih umetnosti i ovde shvaćen u svom najsveobuhvatnijem značenju.
POPUNJAVANJE JEDNE PRAZNINE u istraživačkom radu, odnosno prezentiranje dostignuća koja ostaju anonimna pred kulturnom javnošću Jugoslavije, a posebno Beograda, predstavljalo bi cilj APRILSKIH SUSRETA. Prostor koji susreti treba da obuhvate nije omeđen, ali je, mogli bismo reći, u koordinatama Zagrebačkog bijenala, GEFF-a, Festivala nove muzike u Opatiji, IFSK-a itd. Odziv na konkurse što ih je raspisao kolegijum susreta više je nego potvrdio opravdanost ovakve orijentacije.

STUDENTSKI KULTURNI CENTAR u ulici Maršala Tita br. 48 u Beogradu je mesto održavanja APRILSKOG SUSRETA.
Ovo nije samo jednostavna informacija o mestu održavanja već i bitno određenje uslova eksperimenta iz oblasti proširenih medija, budući da je njihovo izvođenje vezano za zgradu Centra.

POVODOM 4. APRILA DANA STUDENATA BEOGRADA
STUDENTSKI KULTURNI CENTAR BEOGRAD
r a s p i s u j e
JUGOSLOVENSKI KONKURS
ZA RAD IZ OBLASTI PROŠIRENIH MEDIJA
 
OPŠTE ODREDBE
Konkurs obuhvata grupe i pojedinačne projekte vizuelnih, zvučnih, mobilnih, mimetskih,tekstualnih, filmskih i drugih intervencija u prostoru okoline ili matičnog središta-zgrade Studentskog kulturnog centra. Podneti radovi moraju da budu sopstveno i detaljno obrazloženi planovima, grafičkim nacrtima, modelima fotografija, dijapozitivima, partiturom, mizanscenskim nacrtom, tekstovima iz svih oblasti, filmom itd. (tj. onako obrazloženi da najbolje ilustruju autorovu zamisao i mogućnost njene realizacije). Konkurs predstavlja istovremeno i praktično usmeravanje ka ispitivanju novih prostora i medija, što bi trebalo da bude zajednički imenitelj svih akcija u toku Aprilskog  susreta. Konkurs  označava pokušaj da se praktično osmisle mnoge ideje i istraživački napori mlađih  stvaralaca i istovremeno omogućuje šire teorijske i javne rasprave o svim savremenim kretanjima.


PROPOZICIJE
Rad treba da bude potpisan šifrom sa zapečaćenim kovertom u kome se nalazi razrešnica.
Podneti radovi ne smeju da budu stariji od godinu dana.
Učesnici daju saglasnost da svoj rad stavljaju na raspolaganje Centru bez ikakve naknade.

Radove za realizaciju ili izlaganje odabraće stručni žiri najkasnije do 15. marta 1972. godine.

Sastav i protokol žirija biće objavljeni po donošenju odluke.

Svaki učesnik se obavezuje da svoj projekat prema potrebi-dopuni podacima o izvođenju i da sarađuje na realizaciji.

Rok predaje radova je 1. mart 1972. godine na adresu:
Studentski kulturni centar, za Aprilski susret, Maršala Tita 48. 11.000 Beograd, p. fah 567.
Radovi koji budu prispeli posle ovog roka neće se uzimati u obzir.
OBAVEZE ORGANIZATORA
Projekti  i radovi odabrani na konkursu realizovaće se u okviru sume od 5.000 dinara za svaki odabrani rad
tokom APRILSKOG SUSRETA od 4. do 11. aprila 1972. godine.
Organizator se obavezuje da će izdati poseban katalog sa dokumentacijom o izabranim radovima i drugim prilozima vezanim za Konkurs.
Organizator snosi troškove puta i boravka odabranih autora i izvođača u Beogradu za vreme trajanja APRILSKOG SUSRETA i u toku pripremanja realizacije.

* Provibitni Festival "Aprilski susret" priređivan je od 1972 do 1977. Konkurs za rad iz oblasti proširenih medija raspisivan je od 1972 do 1978, s tim što je VII konkurs (poslednji u prvobitnom nizu) realizovan kao samostalnan program u junu 1978. godine. Godine 2002. pokreću se novi Aprilski susreti, uz nejasno definisan konkurs, u početku.