15-22. 04. 1976.
Proširenje galerije = Expanded Gallery, koncepcija Mira Zelenika
(Žiri Jugoslovenskog konkursa za rad iz oblasti proširenih medija: Nena Baljković, Milovan Božinović, dr Milan Damnjanović, Ješa Denegri, Dragomir Zupanc, Ljubomir Kljakić, Dragan Stojanovski, Jovan Ćirilov i Branislava Šaper. Autori čiji su radovi prihvačeni za realizaciju: Ivan Dorogi i Boro Ivandić, Bogdan Jovanović i Branko Andrić, Sven i Mladen Stilinović, Pol Pinjon (Paul Pignon), Zoran Danilović i Milenko Pajić, Radomir Kundačina, Željko Kovačić, Ivica Bošnjaković, Željko Borčić, Milenko Pajić - Miba, Zorica Mršević i Ranko Barišić, Čedomir Čala, Boro Ivandić)

15. 04. 1976
Otvaranje izložbe svih prispelih radova na Jugoslovenski konkurs za rad iz oblasti proširenih medija
Čedomir Čala, Beograd, Srbija: Mural (anketa); prvi deo realizacije projekta za mural prema želji publike (realizacija projekta sa Konkursa)
Videoheads, Pariz, Francuska: Video radovi američkih i evropskih autora, izbor: Džek Mur (Jack Moore); realizacija: Džek Mur (Jack Moore), Džim Gasparini (Jim Gasparini) i Patrik Samson (Patrick Samson); projekcije se održavaju svaki dan tokom trajanja Susreta
Otvaranje izložbe radova umetnika pozvanih na 5. aprilski susret; jugoslovenski umetnici: Neša Paripović, Dragoljub Raša Todosijević, Goran Đorđević, Marina Abramović i Zoran Popović, Beograd, Verbumprogram, Ruma, Srbija, Radomir Damnjanović Damnjan, Milano, Italija; inostrani umetnici: Hans Hake (Hans Hacke), Nensi Kičn (Nancy Kitchen) i Djego Kortez (Diego Cortez), Njujork, SAD, Džon Štezaker (John Stezaker), London, V. Britanija, Januš Haka (Janusz Haka) i Zdislav Sosnovski (Zdzislaw Sosnowski), Varšava, Poljska, Teri Doksi (Terry Doxey), Milano, Fulvio Salvadori i Alberto Pireli (Alberto Pirelli), Firenca, Italija, Karel Miler (Karel Miller) i Jan Mlčoch, Prag, Čehoslovačka, Ulay ( pravo ime Frank Uwe Laysiepen) Amsterdam, Holandija, Katarina Ziverding (Katharina Sieverding), Klaus Metig (Klaus Mettigh) i Volfgang Veber (Wolfgang Weber) Diseldorf, SR Nemačka
Teatar 77, Lođ, Poljska: Pasija II, scenario i režija Andžej Bibel (Andrzej Bibel); Rišard Bigozinski (Ryszard Bigosinski, Jerži Monjak (Jerzy Moniak); učestvuju: Tomaš Bješčad (Tomasz Bieszczad), Andžej Bibel (Andrzej Bibel), Andžej Boguš (Andrzej Bogusz), Bogumila Civinska (Bogumila Cywinska), Jerži Červinski (Jerzy Czerwinski), Jacek Dominjak (Jacek Dominiak), Tadeuš Fjedućik (Tadeusz Fieducik), Januš Gasior (Janusz Gasior), Zdislav Hejduk (Zdislaw Hejduk), Miroslav Hitrun (Miroslaw Hytrun) i drugi
Bogdan Jovanović, Beograd, Srbija, i Branko Andrić, Beč, Austrija: Slikaj po želji, akcija se izvodi svaki dan pre podne za vreme trajanja AS na ulicama Beograda; učestvuju: Aleksandar Madžar, Askanio Popović, Zagorka Svirčev i Branko Milić (realizacija projekta sa Konkursa)

16. 04. 1976
Umetnost našeg vremena i marksizam, razgovor; učestvuju: Milovan Božinović, Oto Bihalji Merin, Dunja Blažević, Milan Damnjanović, Jerko Ješa Denegri, Goran Đorđević, Zoran Popović, Jasna Tijardović i Božidar Zečević, Beograd, Srbija, Nena Baljković, Nadežda Čačinović-Puhovski, Slobodan Braco Dimitrijević i Predrag Matvejević, Zagreb, Hrvatska, Alberto Pireli (Alberto Pirelli) i Fulvio Salvadori, Firenca, Italija, i Džon Stezaker (John Stezaker), London, V. Britanija
Jerko Ješa Denegri i Slavko Timotijević, Beograd, Srbija: Radovi 69-76, retrospektiva jugoslovenske nove umetnosti: osnovni umetnički tokovi; izložba foto dokumenata.
Vilhelm Bruk (Wilchelm Bruck), Teodor Ros (Theodor Ross) i Elmar Gehlen, Hamburg, SR Nemačka: Pantomimuzitet / Pantomimusitäten, pozorišna predstava; timski rad.
Milenko Pajić i Zoran Danilović, Lučani, Srbija: Čovek u crnom trikou, performans (realizacija projekta sa Konkursa)
Predstavljanje umetnika i kritičara, učestvuju: Dragoljub Raša Todosijević, Džon Stezaker (John Stezaker), Rozeta Bruks (Rosetta Brooks), Djego Kortez (Diego Cortez), Goran Đorđević, Dragica Vukadinović i Biljana Tomić

17. 04. 1976
Ivan Dorogi, Zagreb, Hrvatska: Demokratske novine, projekat koji realizuju posetioci (realizacija projekta sa Konkursa)
Boro Ivandić, Zagreb, Hrvatska: BWA, reklamni panoi kao strip protiv epp (realizacija projekta sa Konkursa)
Grupa Šest umetnika, Zagreb, Hrvatska: Izložba – akcija, dokumentarna izložba o radu Grupe:
Mladen Stilinović: Vrijeme, foto-intervencija;
Željko Jerman: Projekat 1: Ovo nije moj svijet, akcija oglašavanja-elementarna fotografija; Projekat 2: Pojedena umjetnost, kulinarska akcija;
Fedor Vučemilović: Rad, akcija fotografisanja uz pomoć prolaznika;
Boris Demur: Činjenica, akcija filmskog snimanja činjenica;
Vlado Martek: Nacrt nove osnove komunikacije za poeziju činjenicom autografa;
Sven Stilinović: Poređenje slikarstva i fotografije
ACEZANTEZ (Ansambl Centra za nove tendencije Zagreb), Zagreb, Hrvatska: Koncert, na programu: Bojan Barić: Elegija, Boris Ulrich: Zvuci, Erne Kiralji (Ernö Kiraly): Deminuzione, Dubravko Detoni: Sukladnja; izvode: Fred Došek, Dubravko Detoni, Veronika Kovačić i Boris Ulrich.
Nikša Gligo, Zagreb, Hrvatska: Klavirski teatar; I čin: Stanko Horvat: Sanjarenje - s klavirom Vladimir Krpan; II čin: Silvije Foretić: Za klavir?, izvodi Silvije Foretić. Eksperimentalno pozorište Glej, Ljubljana, Slovenija: Šarada ili Darja, tv pozorište; tekst Rudi Šeligo; režija Žarko Petan; igra Polona Vetrih.
Nuša i Srečo Dragan, Ljubljana, Slovenija: Video komunikacija

18. 04. 1976
Predstavljanje umetnika i kritičara, učestvuju: Fulvio Salvadori i Umberto Pireli (Umberto Pirelli), Firenca, Italija
Predstavljanje umetnika i kritičara, učestvuju: Zdislav Sosnovski (Zdislaw Sosnowski) i Januš Haka (Janusz Haka), Varšava, Poljska, projekcija filmova
Pol Pinjon (Paul Pignon), Beograd, Srbija: Gausovski budilnici, igra-eksperiment koja ilustruje raspodelu verovatnoće događanja pod uticajem kombinacije istovetnog skupa slučajnih faktora (realizacija projekta sa Konkursa)
Theatre RAT (Ritual And Tribal), Njukasl, V. Britanija (Newcastle – Under – Lyme): Fiftty / 50; režija: Piter Sajks (Peter Sykes)
Predstavljanje umetnika i kritičara: Neša Paripović, Beograd, Srbija
Predstavljanje umetnika i kritičara: Džon Stezaker (John Stezaker) i Rozeta Bruks (Rosetta Brooks), London, V. Britanija predstavljaju Manifest grupe "Protiv političke umetnosti"

19. 04. 1976
Radomir Damnjanović Damnjan, Milano, Italija: Zastave, projekcija filma
Peter Bejls (Peter Beyls), Belgija, Gan: To uvek kratko traje, multimedijalni rad
Ivica Bošnjaković, Murska Sobota, Slovenija: Optimalizacija medija, eksperiment sa informativnim medijima (realizacija projekta sa Konkursa)
Zorica Mršević i Ranko Barišić, Beograd, Srbija: Koncept plakatskih jedinica, ogled za film na temu konvencije oglašavanja putem plakata (realizacija projekta sa Konkursa)

20. 04. 1976
Ratomir Kulić i Vladimir Mattioni, Ruma, Srbija: Verbumprogram, projekat pseudo-institucije na temu pseudo-produkcije, celodnevna prezentacija rada
Predstavljanje umetnika i kritičara: Zdislav Sosnovski (Zdzislaw Sosnowski) i Januš (Janusz Haka), Varšava, Poljska; razgovor o foto-radovima
Pol Pinjon (Paul Pignon), Beograd, Srbija: Gausovski budilnici, razgovor o realizovanom projektu
Videoheads, Pariz, Francuska: Video radionica i razgovor o videu, voditelj: Džek Mur (Jack Moore)
Radomir Kundačina, Beograd, Srbija: Igra, fudbalska utakmica na Kalemegdanu koju izvodi ekipa koja se sama sastavila (realizacija projekta sa Konkursa)
Pozorište L' Etoile du Nord / Zvezda severa, Lindigö, Švedska:  Stardust 75
Eksperimentalna intermedijalna predstava; realizacija: Martin Lindblom (Mårten Lindblom), Suzan Valentin (Susanne Valentin) i Jangunar Bergsten (Jangunnar Bergsten).
Katarina Ziverding (Katharina Sieverding), Klaus Metig (Klaus Mettigh) i Volfgang Veber (Wolfgang Weber) Diseldorf, SR Nemačka: Panorama Slide Show
Djego Kortez (Diego Cortez), Njujork, SAD: Trovanje, projekcija filma

21. 04. 1976
Slobodan Braco Dimitrijević, Zagreb, Hrvatska: Ručak u čast Željka Preradovića, slučajnog prolaznika koga sam slučajno sreo... (u restoranu Venecija u Zemunu)
Predstavljanje umetnika i kritičara: Katarina Ziverding (Katharina Sieverding), Klaus Metig (Klaus Mettigh) i Volfgang Veber (Wolfgang Weber) Diseldorf, SR Nemačka, razgovor.
Džon Stezaker (John Stezaker), London, V. Britanija: Refleksije, celodnevni slajd šou
Vladan Radovanović, Beograd, Srbija: Izloženi glasovi:  Glas iz zvučnika (tejp medij 2); Glas iz zvučnika čita tekst (tejp medij 3)
Milenko Bajić, Novi Sad, Srbija: Štrocotis, demonstracija sprave za brzo pravljenje slika (realizacija projekta sa Konkursa)
Ladislav Galeta, Zagreb, Hrvatska: TV scenarij 43: Stoni tenis, projekat za internu televiziju (realizacija projekta sa Konkursa)
Miroslav Miša Savić, Beograd, Srbija: Primarno bavljenje muzikom, sugerisanje karakteristika strukture zvuka preko grafičkih zapisa, izložba
Slobodan Braco Dimitrijević, Zagreb, Hrvatska: Umetnost i krompir - geografija umetnosti, predavanje, performans
Radomir Damnjanović Damnjan, Milano, Italija: Večera, performans; učestvuje: Teri Doksi (Terry Doxey), Milano, Italija
Volfgang Veber (Wolfgang Weber), Diseldorf, SR Nemačka: Šou ličnosti u dekadentnom doterivanju proizvoda široke potrošnje, performans
Volfgang Veber (Wolfgang Weber), Diseldorf, SR Nemačka: Razgovor o performansu "Šou ličnosti u dekadentnom doterivanju proizvoda široke potrošnje"
Marina Abramović, Beograd, Srbija: Oslobađanje glasa, performans

22. 04. 1976
Razgovor sa učesnicima 5 AS-a na Filozofskom fakultetu u Beogradu
Katalin Ladik, Novi Sad, Srbija: Proces razmene, performans
Predstavljanje umetnika i kritičara: Klaus Honef, Bon, SR Nemačka, predavanje
Teleforum: Muzika i televizija; zajednički projekat 5 AS-a i Televizije Beograd; voditelj razgovora Srđan Barić
Predstavljanje umetnika i kritičara: Radomir Damnjanović Damnjan, Milano, Italija, i Gergelj Urkom (Gergely Urkom), London, V. Britanija.
Luc Beker (Lutz Becker), London, V. Britanija: Kinobeleške 1, projekcija filma; režija Luc Beker (Lutz Becker); učestvuju: Marina Abramović, Dunja Blažević, Biljana Tomić, Jerko Ješa Denegri, Jasna Tijardović, Bojana Pejić, Dragica Vukadinović (ex), Dragoljub Raša Todosijević, Neša Paripović, Zoran Popović, Goran Trbuljak, Slavko Timotijević, Dragan Stojanovski; produkcija: SKC, 1975.
Željko Borčić, Zagreb, Hrvatska: Iskustvo u crnom prostoru, foto-performans (realizacija projekta sa Konkursa)
Čedomir Čala, Beograd, Srbija: Mural, konačna realizacija projekta (realizacija projekta sa Konkursa)

23. 04. 1976
Željko Kovačević, Zagreb, Hrvatska: Total projekcija, poziv građanima Beograda da u 20 časova projektuju na svoje prozore slajdove i filmove iz svojih privatnih kolekcija (realizacija projekta sa Konkursa)