VII jugoslovenski konkurs za rad iz oblasti proširernih medija
Članovi žirija Konkursa: Jadranka Vinterhalter, Slobodan Marković, Miroslav Miša Savić, Dragan Stojanovski i Bojana Pejić, Beograd

08. 06. 1978
Zoran Popović, Beograd, Srbija: Agit-prop, reklamna zastava sa propagandnom porukom, instalacija na fasadi zgrade SKC-a
Izložba prihvaćenih projekata sa Konkursa
Zorica Mršević, Beograd, Srbija: Autoportret, knjiga foto-kopija ličnih dokumenata.
Slobodan Era Milivojević, Beograd, Srbija: Projekat za projekat (demonstraciona tabla), performans

09. 06. 1978
Tomislav Gotovac, Zagreb, Hrvatska: Sto, muzički performans za 100 ljudi sa pištaljkama i voditelja sa megafonom i štopericom
Grupa Šest umetnika, Zagreb, Hrvatska: Life Art - I deo: sastanak grupe, performans; učestvuju: Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stilinović i Fedor Vučemilović
Borivoje Terzić, Novi Sad, Srbija: Akcija – reakcija, inscenacija za podsticanje posetioca na intervenciju

10. 06. 1978
Grupa "jedan, dva, tri", Zagreb, Hrvatska: WC galerija, inscenacija galerijskog rada u WC-u uz filmsko dokumentovanje; učestvuju Radovanović Jadranka, Radovanović Marko i Radovanović Rajko
Dragoljub Raša Todosijević; Beograd, Srbija: Dvanaest sati iz života umetnika, performans za magnetofonsku traku
Milutin Gajić, Novi Sad, Srbija: Sunčani sat, izgradnja sunčanog sata u dvorištu SKC-a
Ivan Dorogi, Zagreb, Hrvatska: Delo koje svako može napraviti, leci koji se distribuiraju uz dnevnu štampu
Goran Petercol, Zagreb, Hrvatska: Akcija, obeležavanje dužine koraka na trotoaru i raspona ruku na zidovima zgrada
Grupa Šest umetnika, Zagreb, Hrvatska: Life Art - II deo: sastanak grupe; performans

Odložena je realizacija sledećih radova:
Milimir Drašković, Beograd: Audiospektar
Bogdan Jovanović i Mihajlo Javorski, Beograd: Prostor