1977-01-13 Paralele i 1977-01-13 Novo u zvuku flaute MP