1990-11-05 Lidija Dubrovskaja violina i Igor Lasko klavir MP