popisi građe

Priredio Vojislav Pleskonjić 1996. godine

Hronološki popis štampanih materijala Likovnog programa SKC-a koji je retroaktivno prikupljan u periodu 1991-1995. godine i odložen u fascikle koje se čuvaju u Arhivi
. Popis obuhvata uglavnom kataloge i pozivnice, ali i nekolicinu plakata koji su svojevremeno uneti u fascikle zbog nepostojanja drugog adekvatnog smeštaja. Manji broj zapisa o građi pribavljenoj kasnije unet je u postojeći popis sa nešto manje preciznosti (napomena d. dv.)

1971.
"Izložba plakata sa konkursa za 4 BIO Bijenale industrijskog oblikovanja u Ljubljani od 25.5. do 10.6.1971", katalog (Tekst javnog konkursa za plakat BIO 4 s pozvanim autorima; Vera Horvat - Pintarić: "O vizuelnim komunikacijama u Jugoslaviji" - iz Kataloga oblikovanje u Jugoslaviji, Ljubljana 1970) / izdanje SKC; organizacija izložbe i urednik kataloga: Dunja Blažević, designed by Florijan Hajdu.

"Drangularijum", katalog (izlagali: Abramović Marina, Alebić Josif, Bem Bojan, Dimitrijević Radomir - Damnjan, Demnievska Evgenija, Iljovski Bora, Knežević Stevan, Kovačević Stojan - Grande, Milivojević Slobodan - Era, Nešić Milija, Otašević Dušan, Paripović Neša, Popović Zoran, Reljić Radomir, Tikveša Halil, Todosijević Raša, Urkom Gergelj; tekstovi: Biljana Tomić, Bojana Pejić, Ješa Denegri; propratne izjave umetnika srpski / engleski: Evgenija Demnievski, Zoran Popović, Marina Abramović, Bora Iljovski, Milivojević Slobodan - Era, Bojan Bem, Dušan Otašević, Raša Todosijević, Milija Nešić, Stevan Knežević, Gergelj Urkom, Josif Alebić, Stojan Kovačević - Grande, Paripović Neša) / izdanje SKC, urednik likovnog programa: Blažević Dunja; grafička oprema kataloga: Todosijević Raša; fotografija: Dobričić Vladimir - Kića; štampa: "Srboštampa", Beograd

"Zlatko Bourek: Izložba crteža - skica za film 'I videl sam daljine maglene i kalne'", katalog, (delovi pisma Želimira Matka - umesto predgovora; biografija Zlatka Boureka; 2 skice iz knjige snimanja) / izdanje SKC; organizacija izložbe i urednik kataloga: Dunja Blažević; designed by: Florijan Hajdu; štampa: "Srboštampa" (2 različita formata kataloga, sa različitim koricama).

"In Another Moment", katalog izložbe u organizaciji Brace i Nene Dimitrijević (20 odvojenih listova na kunstdruku A-4 za svakog umetnika + 2 za tekstove Nene Dimitrijević srp. - hrv. / engleski + 1 list za osnovne podatke o izdanju kataloga - sve u posebnoj korici; autori: Giovani Anselmo, Robert Barry, Joseph Beuys, Stanley Broanjn, Daniel Buren, Victor Burgin, Jan Dibbets, Braco Dimitrijević, Barry Flanagan, Grupa E KOD, Grupa OHO, Douglas Huebler, Alain Kirili, Jannis Kounellis, David Lamelas, John Latham, Sol LeWitt, Goran Trbuljak, Lawrence Weiner, Ian Wilson) / koncepcija i organizacija: Nena & Braco Dimitrijević; realizacija: Dunja Blažević, Galerija SKC; oprema: Nenad Čonkić & Braco Dimitrijević; prevod: Danica Deđer; tisak: Srboštampa; izdavač: SKC, listopad 1971. Beograd

"Studentski kulturni centar 71-1", katalog, za izložbu povodom 4.4. Dana studenata (uvodni tekst: Dunja Blažević; katalog dela autora - slikarstvo: Dokić Nikolić Danka, Marinković Milan, Armuš Borislav, Đuričković Slobodan, Čanev Kiril; skulptura: Prodanović Borislav, Cvetković Miomir, Marinkov Mladen, Halugin Sava; grafika: Stojilović Slobodan, Đenić Moša; crtež: Stojilović Slobodan; keramika: Ašković Nada, Đurđević Ljubinka; oprema knjige: Jovandić Radmila; tekstil: Ristić Ljiljana, Georgijević Katarina, Jocić Zorica; karikatura: Mića Miloradović (bez oznake izdavača i godine).

 

1972.
Sedmi bijenale mladih u Parizu, 17.1. 1972, šapirografisani materijal (G. Boudaille: O sedmom bijenalu mladih), 2 stranice; Jean Marc Poinsot: Komunikacija (saopštenje, poruka) na odstojanju i estetski objekt / 4 stranice; Konceptualna umetnost (sa tekstom Catherine Millet), 12 stranica,

David Nez: "David Nez: diplomski rad" april - septembar 1971, plakat - katalog za izložbu, Akademija za likovne umetnosti Ljubljana Jugoslavija / Prostorni aranžman izložbe i kataloga u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom Beograd februar 71 / štampa: "Srboštampa", Beograd.

"Izložba radova učenika Škole za industrijsko oblikovanje", plakat katalog, mart 1972, (tekst: Nikola Vizner) / koncepcija i organizacija izložbe: Nikola Vizner; katalog: Milan Rakić; izdavač: SKC; za Galeriju SKC: Biljana Tomić

Arh. Peđa Ristić: "Prve savske tablice izdate na ovom svetu" (katalog - plakat - novina) / izdavač: SKC; katalog: Peđa Ristić; za Galeriju SKC: Biljana Tomić

Arh. Predrag Ristić: "Oko definisanja savskih tablica" - povodom jednovečernjeg događanja savskih tablica (otkucani govor, 9 strana)

"Savske tablice", prve savske tablice izdate na ovom svetu; šapirograf; strana 2 + VIII (prva sa naslovom); izdavač SKC???

Katalog za izložbu Slobodana Milivojevića - Ere (Dessin) (naizmenično presavijena hartijana traka nepravilnog romboidnog oblika; jedna strana fotografije; druga podaci o izdavaču i tekst Jasne Tjardović) / izdavač: KC; koncepcija i organizacija izložbe: Jasna Tjardović; katalog: Slobodan Milivojević - Era; za Galeriju SKC: Biljana Tomić

"A3 ekipa za Akciju i Anonimnu Atrakciju", katalog-plakat; za Galeriju: Biljana Tomić; koncepcija i organizacija izložbe: Slavko Timotijević; katalog: Ekipa A3; izdavač: SKC

"Oktobar 72", katalog (autori: Marina Abramović, Slobodan Milivojević - Era, Neša Paripović, Zoran Popović, Raša Todosijević, Gergelj Urkom; tekstovi srpsko / engleski: Dunja Blažević, Zoran Popović, Todosijević Raša, Gergelj Urkom; Dunja Blažević, Biljana Tomić, Jasna Tijardović, Nikola Vizner; hronologija radova autora 1971-1972) / izdavač: SKC; urednik: Dunja Blažević; dizajn: Dragan Stojanovski; fotografija: Milan Jozić, Hristifor Nastasić, Miodrag Filipović, Vladimir Dobričić; prevod: Vesna Mirošević, Petar Vujičin; štampa: "Srboštampa" (štampano 1974)

Ekipa za Akciju i Anonimnu Atrakciju (A3): "Crni reflektor", 16. novembar (tekst AUTOR-a "Ekipa za Akciju i Anonimnu Atrakciju o Crnom reflektoru i mogućnostima njegove primene"), šapirografisano; strana (sa naslovom) 8. (jednostrano).

Arh. Predrag Ristić: "O idejnosti arhitektonskih rešenja projektovanih za Beogradski univerzitet - iz razgovora održanog u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, 28.11. 1972 godine"; šapirografisani materijal; str. 1 + 3 + 9 + 3 + 3 (+ naslovna strana sa crtežom P. Ristića) / Obrazloženje; Priča o trapezima; Priča o stablima; Ekosofija; Zenica arhitekture / materijal spojen u jednu svesku; izdanje: SKC, cena 5 dinara; šapirografisano sa jedne strane.

 

1973.
"Radomir Damnjanović Damnjan" autorska izložba Ješe Denegrija; katalog - plakat (tekst srpski / engleski: Ješa Denegri) / urednik galerije: Dunja Blažević; fotografija: Milan Jozić; prevod: Vesna Mirošević; dizajn: Dragan Stojanovski; izdavač: SKC; štampa: "Srboštampa".

Arh. Predrag Ristić: "Lepenski vir (rekonstrukcija"; šapirografisani materijali uvezeni u jednu celinu; objavljeni i neobjavljeni članci; 10 ilustracija i 10 tabli; ukupno 138 strana; ) / izdanje SKC; cena 20 dinara.

"Đorđije Crnčević", autorska izložba Milice Kraus; katalog, naizmenično presavijena hartija, štampana sa jedne strane (tekst: Milica Kraus, srp / engleski), izdavač: SKC, štampa: "Srboštampa".

"Dušan Lučić: Ispitivanje prostora/ Exploration of space; katalog, naizmenično presavijena hartija, štampana sa jedne strane (tekst srp / engl: Ješa Denegri, D. Lučić) / urednik: Dunja Blažević; dizajn: Dragan Stojanovski; prevod: Vesna Mirošević; štampa: "Srboštampa" Beograd.

"Signalistička istraživanja 1. (komunikacija, oko) / Signalist Explorations 1. (Communication, eye) - Miroljub Todorović", katalog - plakat; (tekst eng / srpski: Miroljub Todorović; biografija i bibliografija, izlaganja); / urednik galerije: Dunja Blažević, prevod: Vesna Mirošević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: "Srboštampa".

"2. Aprilski susret / 2nd April meeting od 4. IV - 12. IV 1973 Gergely Urkom - 1. The structural Scheme of tnjo blank njhite sheets of paper / Strukturalna Shema dva lista čiste bele hartije" (Tekst Urkom Gergelja na eng/srp) / izdavač: SKC, štampa: "Srboštampa", Beograd

Najava za Dodatni program AICA - Razgovori o savremenom dizajnu; šapirografisani materijal, 3. stranice (štampano na po jednoj strani lista (najava tema, prateći program, spisak učenika); nepotpisano

Šapirografisani materijal za Dodatni program AICA - Beograd, 6. i 7. juni 1973. (najava tema i vreme održavanja, učesnici razgovora; tekst priredio: Matko Meštrović), naslovljeno: Razgovor o problemima savremenog dizajna; strana: 19 (štampano na jednoj strani lista).

Razgovor o dizajnu, 6 - 7. juni 1973. godine, Bilten br. 1; šapirografisani materijal; 18 + 4 strane; priheftano; korice od natron papira sa šarom od različite gustine paralelnih linija (opšta najava sa temama i učesnicima, imenima organizatora; priređivač teksta "Dizajn kao savijest": Matko Meštrović; kratke biografske beleške o italijanskim učesnicima u razgovoru: Carlo Argan, Manfredo Tafuri, Germano Celant, Filberto Menna, Enzo Mari) štampano na po jednoj strani lista.

(Razgovor o dizajnu) šapirografisani tekst, autor: Enzo Mari + na 1. strani beleška o autoru; 7. stranica, štampano sa obe strane lista

Germano Celant: nenaslovljen tekst o dizajnu i arhitekturi; šapirografisani materijal materijal; 16 paginiranih stranica + 2 neobeležene (biografske beleške o grupama Archizoom, Superstudio i Grupoo Sturm; štampano na obe strane lista.

Filberto Menna: Dizajn novog ponašanja; šapirografisani tekst; pre eseja mala biografska crtica o autoru; strana 21; štampano sa jedne strane lista

Manfredo Tafuri: Dizajn i tehnološka utopija; šapirografisani tekst strana 24; štampano na obe strane lista

Paolo Fosati: nenaslovljeni tekst o Munariju; šapirografisano; strana 7; nepaginirano; štampano sa jedne strane lista; ćirilica

Miroslav Stojanović - Pirke: "Makulatura", autorska izložba, 19. 10. 1973; naizmenično presavijena hartija, (tekst srp / engl: Miroslav Stojanović - Pirke) / (fotokopija kataloga dobijena ljubaznošću autora)

 

1974.
Katalog "A'70"; autor izložbe: Zoran Manević (tekst u katalogu: Zoran M anević; sažetak na engleskom; 18 odvojenih listova u zaštitnim koricama; 2 sa tekstom i potpisom eksponata + 16 strana sa ilustracijama (1 list ima ilustracije na obe strane) fotografijama objekata ili planova; zatsupljeni autori sa ilustracijama; LJiljana i Dragoljub Bakić, Bogdan Bogdanović / Aleksej Brkić, Predrag Ristić, Dušan Krstić, Aleksandar Keković, Petar Petrović, Miloš Bojović, Petar Vulović, Mihajlo Mitrović, Slobodan Ilić, Miloš Konstantinović, Dobrosav Miljević, Aleksandar Đokić i S. Ilić, Zorana Stojnić, Uglješa Bogunović i Slobodan Janjić, Branko Pešić) / urednik lik. programa: Dunja Blažević; dizajn: Dragan Stojanovski; izdavač: SKC; štampa: "Srboštampa"; prevod: Svetlana Vidaković

Goran Đorđević i Vojislav Radulović: "Vizuelno predstavljanje procesa u kvadratnom sistemu"; šapirografisani tekst: 6 stranica + naslovna; zaglavlje na naslovnoj: Galerija Studentskog kulturnog centra - mart 1974; ćirilica{jcomments on}

Informacije 11: Kako gradimo - ima li nade za beskućnike?, šapirografisani materijal; 4 strane + naslovna; dva teksta arh Rastka Zakića: "Najteže je stanovati u obalcima" i "Da li se zid ipak probija glavom"; na naslovnoj strani piše: Redakcija Likovnog programa, urednik: Dunja Blažević / Informacije 11: Kako gradimo - ima li nade za beskućnike? / Rastko Zakić, Peđa Ristić, Slobodan Mašić, Aleksandar Kaković / Studentski kulturni centar, Beograd, Maršala Tita 48 / sreda, 10. april 1974. godine u 18 časova; ćirilica; štampano sa jedne strane lista

"1 & 1", katalog (Arcelli & Comini, Barbara Kozlonjska & Zbigniev Makarenjicz, Beatrice Parent & Bernard Borgeaud, Bernhard & Hilla Becher, Goran Đorđević & Vojislav Radulović, Ida Biard & Goran Trbuljak (The Gallery of Tenants), Michelangelo Pistoletto & Maria Piopi, Nuša & Srečo Dragan (Favit), Karel Miler & Peter Štembera, Radomir Damnjan & Dunja Blažević; Raša Todosijević & Marinela Koželj, Roland miller & Shirley Cameron and friends (Landscapes and living spaces), Tim Jones & P. A. Evans, Zoran Popović & Jasna Tijardović / izdavač: SKC; urednik kataloga: ?; koncepcija izložbe: Raša Todosijević; voditelj galerije: Dunja Blažević; prevod: Svetlana Vidaković, Brana Alterac Manojlović, Biljana Tomić Denegri; tekstovi: Arcelli & Comini, Beatrice parent & Bernard Borgeaud; Goran Đorđević, Ida Biard & Goran Trbuljak, Michelangelo Pistoletto, Nuša & Srečo Dragan, Karel Miler, Petr Štembera, Roland Miler, Shirley Cameron, Tim Jones, Raša Todosijević; prelom kataloga: Dragan Stojanovski; fotografije: Giorgio Colombo, Irena Milerova, Nebojša Čanković, autori i dr; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Slike / Paintings", katalog (Julije Knifer, Vlado Kristl, Josip Zanetti, Braco Dimitrijević, Gergelj Urkom, Radomir Damnjan, Raša Todosijević), srpsko / engleski; izdavač: SKC; koncepcija izložbe i predgovor kataloga: Ješa Denegri; urednik Likovnog programa SKC: Dunja Blažević; urednik kataloga: Dunja Blažević; prevod: Aleksandar Saša Petrović; fotografije: Hristifor Nastasić, Nebojša Čanković; prelom kataloga: Dragan Stojanovski; tiraž: 500; štampa: "Srboštampa".

 

1975.
"Neša Paripović: Mogućnost kamere od 1 m", katalog (katalog / pozivnica, presavijeni karton pravougaonog oblika; 1. strana naziv izlobže odštampan na srp/engleskom, 2 i 3. reprodukcija dve fotografije: izdavač: SKC

"Samonikla arhitektura" katalog izložbe (tekst u srp/engl katalogu: arh Ivan Ratković); autor izložbe: arh Ivan Ratković; izdavač kataloga: Galerija SKC; urednik kataloga: Dunja Blažević; dizajn (katalog i plakat): Dragan Stojanovski; fotografija: Ivan Ratković, Ivica Rukavina, Miodrag Šurjanac; prevod: Dragana Živković; štampa: "Srboštampa"; tiraž: 500

"Amerikanci u Firenci: Evropljani u Firenci"; šapirografisani materijal; strana: 3; štampano sa jedne strane lista; ne potpisani uvodni tekst i program (najava za dane); ćirilica

1975.
"aa+", šapirogrfisani prateći materijal za izložbu "Alternativna arhitektura", 23. 9. - 9.10.1975, Marjan Čehovin, Beograd i Mustafa Musić, Beograd; urednik Likovnog programa: Dunja Blažević; strana 14; ćirilica; štampano sa jedne strane lista; naslovna strana u situ; sadržaj: Biljana Tomić: Arhitektura klasnih vrednosti; Perspektive prevazilaženja arhitekture; Mustafa Musić: Art Centear - arhitektura ponašanja; Arh. Mustafa Musić: Kuća u kući; Mustafa Musić: Spisak radova; Marjan Čehovin: Arhitektura je stupanj svesti: Alternativni stavovi; Konstruktivni principi superstruktura; Izloženi projekti; Modeli metabolističke arhitekture


"Oktobar '75", šapirografisani materijal (plava slova), ćirilica; paginacija posebna za svaki tekst: tekstovi: Dunja Blažević: "Umetnost kao oblik svojinske svesti" (3); Raša Todosijević: "Umetnost i revolucija" (9); Jasna Tijardović: "Beleške" (3), Ješa Denegri: "Jezik umetnosti i sistem umetnosti" (8), Goran Đorđević: "Umetnost kao oblik religiozne svesti" (3), Zoran Popović: "Za samoupravnu umetnost" (3), Dragica Vukadinović: prilog (2), Slavko Timotijević: "Skica za mogućnosti umetnosti u samoupravnom socijalističkom društvu" (5), Bojana Pejić: "Umetnost kao dekorativni autoritet" (4), Vladimir Gudac: "Umetnost kao stil" (3), Nena Baljković: "Umetnost kao samosvjesni sistem" (4) - ovaj poslednji tekst je crnim slovima i nema ga u svim ukoričenim materijalima (priheftanim); ukupno strana: 49 (naslovna + sadržaj + 47 tekstova); izdavač: SKC

"Art & Language seminar", 13 - 16. oktobar 1975; šapirografisani materijali:
1. Jasna Tijardović: Art & Language grupa; uvodni tekst; strana 7; štampano sa obe strane lista (Centar za vizuelnu kulturu i informacije Muzeja Savremene umetnosti, Beograd, oktobar 1975)
2. Uvodni tekst (potpisan A & L; 2 strane; štampano sa jedne strane lista (SKC)
3. (Materijal) I, (tekst potpisan A & L); 2 strane; štampano sa jedne strane lista (SKC)
4. (Materijal) II, (tekst potpisan A & L); 2 strane; štampano sa jedne strane lista (SKC)
5. (Materijal) III: Čitati kao pitanja (prevod citata iz dela Frederika Džemsona "Tamnica jezika", 6 većih navoda, potpisano A & L); 2 strane; štampano sa jedne strane lista (SKC)
6. Majkl Koris: Istorijska rasprava (izvodi iz teksta objaljenih u časopisu "The Fox", vol. 1, no. 1; prevod na srpski); 7 strana; štampano sa obe strane lista (SKC)
7. Andrej Menard: Ne radiš ono što radiš dok radiš ono što radiš (prevod teksta objavljenog u časopisu "The Fox", vol. 1, no. 1); 39 strana; štampano sa obe strane lista (SKC)
8. Ian Burn: (tekst bez naslova); (verovatno prevod teksta iz nekog časopisa); 20 strana; štampano sa obe strane lista (SKC)

Balint Sombati: "Uvod u stvaralaštvo", fragmenti iz studija 1973; prateći tekst uz izložbu "Semiologija urbana", šapirograf; 4 strane, ćirilica, nepaginirano

"Stambena arhitektura Beograda", katalog izložbe; Društvo arhitekata i tehničara arhitektonske struke Beograda i Galerija SKC-a, 10 - 20.11.1975; pokrovitelj izložbe: Titovi rudnici "Kreka Banovići" i Fabrika "Siporex", Tuzla; autor izložbe i postavka: arh Ivica Mlađenović; urednik galerija SKC: Dunja Blažević; fotografija: Mirko Lovrić; tiraž: 500; štampa: Srboštampa Beograd; predgovor - arh. Ivica Mlađenović: Autor izložbe i izložbi; strana 40 (nepaginiranih); format 21 x 21; zastupljeni autori sa foto-ilustracijama radova: Aleksić Brnako, Aleksić Stana, Antić Ivan, Baylon Mate, Bakić Dragoljub, Bakić Ljiljana, Bobić Miloš, Bojović Miloš, Borovnica Nedeljko, Brkić Aleksej, Brkić Ružica, Cagić Predrag, Čanak Mihajlo, David Miša, Drinjaković Slobodan, Đokić Aleksandar, Đorđević Aleksandar, Đurašković Petar, Ferenčak Miodrag, Frušić Radivoje, Gaković Stanko, Ivković Vladislav, Janković Božidar, Jovanović - Anđelković Ljiljana, Jovanović Borivoje, Jovanović Ilija, Jovičić Miodrag, Karadžić Branislav, Karolić Ratko, Keković Aleksandar, Kojović Miodrag, Komadina Slobodan, Krđalić Dušica, Lisičić Branislava, Lisičić Živorad, Lojanica Milan, Maksimović Stojan, Mandić Stanko, Martinković Krešimir, Martinović Uroš, Marušić Darko, Marušić Milenija, Mihajlović Slobodan, Mijušković Blažo, Milenković Branislav, Milićević Slobodan, Milosavljeivć Radmila, Miodragović Milan, Mitrović Mihajo, Mlađenovi Ivica, Nikolić Nikola, Novakov Nenad, Pantović M ilorad, Pavović Milan, Pavlović Milan, Pražić Dragan, Petković Dragoslav, Petroivć Zoran, Potkonjak Igor, Ristić Predrag, Ristivojević Radovan, Ružić Miodrag, Saičić Nikola, Stjepanović Aleksandar, Stojanović Mirjana, Šterić Milica, Tomanović Neđo, Tomić Milan, Trbojević Ranko, Tvrtković Vladimir, Veljanović Svetlana, Vrcelj Gordana, Vujanac - Borovnica Sofija, Vujica Vesna, Vulović Petar, Zeković Radosav, Živadinović Mihajlo, Žunković Zoran, MLADI 1 (Martinović Goran, Mitrović Branislav), MLADI 2 (Stanković Oliver, Dragićević Dragana, Savčić Mirko - svi studenti), MLADI 3 (Gaković Branislav, Timotijević Mihajlo, Vučenić Milorad, Dragićević Dragana, Čubrić Dušanka - svi studenti)

 

1976
"Verbum program - Kulić i Matini: Verbum kodeks; beleške, razgovori, pisma; Svetska 1"; kao katalog izložbe; serija tekstova na 48 nepaginiranih strana, štampanih samo sa jedne strane lista + naslovna (sa crtežom) + 1 impresum; ćirilica; tekst šapirografisan; stranice zalepljene kao knjiga; četvrtast format; izdavač: Galerija SKC, Beograd, P 1976; urednik: Bojana Pejić

"Verbum program" (isto kao gore) izdanje na engleskom jeziku; 48 paginiranih stranica, štampano sa jedne strane lista; šapirograf; stranice su odvojene, u specijalnom papirnatom omotu crne boje na kome piše "Verbum program" te naziv i adresa Galerije

"Družina v Šempasu / Šempas family", katalog; 8 odvojenih kartonskih stranica / listova većeg formata u kartonskim koricama; 1 strana i 6 strana tekst na srp/eng. jeziku; 2 i 3 crteži; 4 i 7 sheme; 5 i 8 fotografija; sitoptampa

Katalog-novina "Ništa suvišnog u duhu - Radomir Damnjanović Damnjan" ' list / 2 strane; tekst: Ješa Denegri; prevodi na italijanski (Ondina Lubessi) i engleski (Ivan Vejvoda); izdavač: SKC; tiraž: 300; štampa: Srboštampa; kunstdruk

Šapirografisani materijal za izložbu "Lutz Becker - Rekonstrukcija skulpture Karla Andrea", tekst Ješe Denegrija (bez naslova) 2 strane + 1 strana Karl Andre: Pitanja i odgovori (prevod: Raša Todosijević) 11. maj 1976.

Todosijević Raša: "1 - 200 000 linija / RAD / JEZIK /  NI JEDAN DAN BEZ CRTE / (NULLA DIES SINE LINEA)/ OPET 1 - 200 000 linija / MESTO / NEŠTO O VREDNOSTIMA, CRKVAMA - DVOROVIMA, ŠKOLAMA, KOLEKCIJAMA, GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL. / NAPOMENE: 1976-1977"; šapirografisani tekst; 11 strana + naslovna; štampano sa jedne strane lista; tekst potpisan: Beograd, 2.9.1976., Todosijević Dragoljub Raša; izdavač: Galerija SKC, Beograd (12.10.1976)

Goran Đorđević: Some Elements of Analysis Of the Spatial - LJualitative Structures And Processes; šapirografisani tekst na engleskom jeziku; štampano sa jedne strane lista; strana 7 + 1 (uvod); prva strana nepaginirana, a ostale od 1- 7

"TOMISLAV®", katalog izložbe, šapirograf; 13 stranica + naslovna; štampano sa jedne strane lista; tekstovi - Ješa Denegri: (uvodni tekst). Tomislav Gotovac: Grupno uživanje u otvorenom prostoru; Tomislav Gotovac: Grupno uživanje u zatvorenom prostoru (preneti tekstovi autora iz "Vidici", 1970); Tabela "25" iz lista "Student" 1969; dokumentacija i filmografija; stranice nepaginirane; izdavač: SKC; decembar 1976.

Katalin Ladik "phonopoetica - fonična interpretacija vizuelne poezije"; omot za ploču; izdaje: Galerija SKC; odgovorni urednik: Dunja Blažević; tiraž: 1500; design omota: B. Szombathy; izdato: 1976; omot za singl format ploče.

 

1977
Letak "Filmofili", šapirografisano; A-4; (tekst: Boško Tokin); za izložbu Ljubice Stanivuk, 26. januar 1977

Letak "Filmofobi", šapirografisano; A-4; (tekst: Boško Tokin); za izložbu Ljubice Stanivuk, 26. januar 1977

"Fantastika - Strip - Društvo", katalog izložbe koja se održava u Galeriji u okviru programa Filmforuma "Naučna fantastika na filmu"; koncepcija izložbe: Ljubomir Kljakić; urednik kataloga: Bojana Pejić; tehnika: šapirograf / sito; priheftano; tiraž: 160 primeraka + reprint za potrebe SpoLjnog programa; sadržaj: naslovna strana (motiv iz Flaša Gordona), jedna nepaginirana sa osvnovnim podacima; tekst: LJubomir KLjakić: Šta se hoće - uvodne napomene o koncepciji izložbe "Fantastika - Strip - Društvo" (1-2); tekst: LJubomir KLjakić: Skica za temeLjnu kritiku industrije svesti (3-15); tekst: Ješa Denegri: Pokušaj čitanja ideološke komponente u prvim stripovima naučen fantastike (16-19); Spisak stripova na izložbi (nova paginacija 1-7); 8 tabli sa reprodukcijama stripova (Little Nemo In the Slumberland: Mighty Thor; Barbarella; City Of Future; Gail; La major Fatal: Luna; Valentina); štampano sa jedne strane lista.

"Goran Trbuljak"; katalog izložbe (baš tako); šapirograf / sito; uvodni tekst: Goran Trbuljak (februar 1977); priheftano; ukupno 5 strana

„Boris Demur - Analiza rada kao poistovećenog mišljenja i prakse i  čitanja“; katalog izložbe; sitoštampa / šapirograf; priheftano; ukupno 8 strana, tekst + biografija; štampano sa jedne strane lista

"izložba - akcija / demur boris, jerman željko, martek vlado, stilinović mladen, stilinović sven, vučemilović fedor"; katalog izložbe; sito; izdavač: SKC; Beograd, mart 1977

"Kazimir Maljevič / Istraživanje znakovnog sistema / Goran Đorđević / Jovan Čekić / Deo II Suprematizam (prevod) / Prilog istraživanju rada K. Maljevića / Jasna Tijardović"; katalog / publikacija; šapirograf / sito; strana: 3 + 25 (paginiranih); tekstovi: Povodom nekih radova Kazimira Maljeviča - I - Goran Đorđević; II - Jovan Čekić (Beograd, 7.9.76); III - Jasna Tijardović; II deo: Supermatizam; prevedeno iz: The Non-Objective World, Kasimir Malevich, Paul Theobald and Company, Chicago, 1959; štampano sa jedne strane lista; izdaje: IIDP SKC; 6. aprilski susret 25. do 28.4.1977.

"Katalog izložbe omota ploča rock muzike / koncepcija mr & si"; šapirografisano; strana: naslovna + 14 (nepaginirano); tekst: Momčilo Rajin i Slobodan Ilić (april 1977).

"Neša Paripović - Filmovi 1975 - 78"; katalog izložbe; izdavač: Galerija SKC; maj 1977, Beograd; štampa: "Glas", Beograd

"Ben à Belgrade - Ben u Beogradu"; katalog izložbe; izdavač: Galerija SKC; novembar 1977, Beograd; štampa: sitoštampa SKC

"Ben u Beogradu", šapirografisani materijal; 6 strana + naslovna; štampano sa obe strane lista; tekstovi Bena Votjea i spisak njegovih izložbi; ćirilica; izdavač: Galerija SKC, Beograd, novembar 1977.

"Željko Jerman (Moja galerija)", katalog; sito: (tekstovi od 7-12.11.); izdavač: IIDP, SKC

Željko Jerman: "Moj katalog"; katalog / rad; sito; 5 strana + strana sa impresumom; A-4; (za izložbu 7-12.11.1977); izdavač: SKC

"Gorgona"; katalog; hronologija grupe; uvodni tekst: Ješa Denegri: "Gorgona"; programski tekstovi - Josip Vaništa: "O Gorgoni"; Josip Vaništa: "O slikanju"; izložba: juna 1977; izdavač: SKC

"Petrović Nenad: Tamni objekt"; katalog A-4; šapiro/sito/fotokopija; 8 strana (sa naslovnom) neobeležnih; priheftano; tekst Nenada Petrovića (nepotpisan); za izložbu od 14.6.77

"Nova / Minimalna muzika", katalog / zbirka tekstova i ilustracije; tekstovi - Miša Savić: uvodni tekst i napomene o preuzetim tekstovima; Michael Nyman: "Minimalna muzika, određenost i nova tonalnost!; John Cage: "Budućnost muzike: Credo"; Steve Reich: "Muzika kao postupan proces"; Intervju sa Phil Glassom - odlomak; Intervju sa La Monte Youngom - odlomak; Tekstovima La Monte Younga preuzeti sa omoga ploče "Dream House 78'17''"; Miloš Raičković: "Permutacije"; M. Raičković: "Krugovi raslojavanja"; / izdavač: Galerija SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; koncepcija izložbe i kataloga: Miša Savić; prevodi: Rajka Nišavić, Vladan Perišić, Bogdanka Lazarević; lektor: Žarana Papić, fotografije i fotooprema: Nebojša Čanković; dizajn: SKC (Dragan Stojanovski); Beograd, 1977


"Stavovi povodom rada - unutar grupe"; šapirografisani materijal za izložbu - akciju autora: Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stiinović, Fedor Vučemilović / Boris Demur - Vlado Martek; Željko Jerman - Sven Stilinović; Vlado Martek - Boris Demur; Mladen Stilinović - Fedor Vučemilović; Sven Stilinović - Mladen Stilinović; Fedor Vučemilović - Željko Jerman / 18 lista sa naslovom; ćirilica; štampano sa jedne strane lista osim drugog gde je štampano sa obe; izdavač: Galerija SKC, Beograd, januar

 „Studio za novi strip (M. Pajić i V. Dunjić)“, pratćei materijal za izložbu, 15.2.1977; šapirograf, tri strane, štampano sa jedne strane lista, latinica, A-4, položeno, na dva stupca; stranice paginirane 1-3; uvodni tekst (bez naslova), potpisan M. Pajić i V. Dunjić; spisak radova (dela); / Studio za novi strip - Lučani, Milenko Pajić, Vladimir Dunjić

"Film STRUGGLE IN NEW YORK (Borba u Njujorku) - ZORAN POPOVIĆ", prateći materijal za projekciju filma, 28.4.1977; šapirograf; strana 19; štampano sa jedne strane lista; sadržaj: Zoran Popović: uvodne napomene; "Struggle in New York" (dijalog lista); paginirano 5+14

"Urkom"; katalog izložbe Gergelja Urkoma; uvodni tekst - Ješa Denegri: "Refleksivne slike", srp/eng; izdavač: Galerija SKC; Beograd (decembar)

 

1978.
Šapirografisani materijal "Mladen Stilinović: projekcija filmova 1970-1977; 3 lista 9štampano na jednoj strani; paginirana 2 i 3; program, tekst: Hrvoje Turković, biografija i filmografija M.S.; izdavač: Galerija SKC, 6. januar 1978.

"Izložba novinskog plakata / 'Umetnost pariske svakodnevice od 18.11. do 25.11.1977' / Koncepcija: RADOVANGAJIĆ & SLOBODANILIĆ / Foaje Studentskog kulturnog centra / februar / mart 78"; šapirografisani tekst za izložbu, nepotpisan; 8 lista štampanih sa jedne strane + naslovna; paginirano 1-8.

"Horst Haberl, Grac - Beč: Novi jezik videa, video umetnost od 1965. do danas"; šapirografisani tekst Horsta Herharda Haberla: "Video - meta - jezik stvarnosti (feedback)"; prevod: Filip Filipović; 9 lista štampanih sa jedne strane, paginirano 1-9; naslovna strana sito; izdavač: Galerija SKC; mart

"Nevolje stanovanja u novim naseljima", šapirografisani materijal; tekstovi - Herbert Prader: "Prilog temi 'Stanovanje u gradu'" (paginirano 1-12), Vilhelm Kajnrat: "Nelagodnost sa stanovanjem u neprivlačnim novim gradovima" (paginirano 1-6), Erih Bramhas: "Agresivnost u gradu" (pag. 1-7); šapirografisano sa obe strane lista; ćirilica; izdavač: SKC, mart 1978 (na naslovnoj strani iznad naziva zbirke tekstova stoji: Studentski kulturni centar, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Savez društva arhitekata SR Srbije)

"Perfromance Meeting", izbor tekstova likovnih kritičara, teoretičara i umetnika; šapirografisani materijal, 3 strane nepaginirane (naziv, odrednica iz rečnika šta je performance i sadržaj, ostale paginirane 4-143; I deo (72 strane) ukoričen (priheftan) u jedan tom; II deo (73-143) u drugi tom (i drugi tom ima korice, naslovnu stranu i sadržaj; na koricama oba toma piše PERFORMANCE MEETING, a pečatom je obeležen 1 odn. 2; sadržaj: I deo / Ješa Denegri: "Umetnik u prvom licu", "Javni performans: privatno sećanje" - Roselee Goldberg sa Laurie Anderson, Julia Heyward i Adrian Piper (prevod: Rajka Nišević), "Razgovor o umetnosti tela" - intervju Daniele Palazzoli sa Lee Vergine (prevod: Ondina Lubessi), Hugh Adams: "Protiv definitivnog izjašnjavanja o britanskom performans-artu" (prevod: Miodrag Ćertić); "Žene i performans u Velikoj Britaniji" - intervju Marca Chaimowicza i Sally Potter (prevod: R. Nišević), Guisepe Chiari: "Studija o harmoniji" (prevod: R. Nišević), Giusepe Chiari: "Studija oharmoniji" (prevod: Aleksandra Đorđević), razgovor: Tommaso Trini sa Charlemagne Palesine (prevod: Žarana Papić)
II deo / Gina Pane: "Pismo nepoznaniku" (prevod: Ivan Vejvoda), "Gina Pane: Rana kao dijalog" (prevod: Miodrag Ćertić), "Julia Heyward" (prevod: Bojana Mojsov), Mike Parr (prevod: Bojana Mojsov), Ulrike Rosenbach: "Oslobađajuća providnost", razgovor beležio: Alain Macire (prevod: I. Vejvoda), "Marina Abramović - Ulay: Art Vital", razgovor Helena Kontova (prevod: M. Ćertić); Peter Gorson: "Jurgen Klauge, doslovni umetnik preobražaja" (prevod: Filip Filipović); Katia Tsiakma: "Hermann Nitsch: moderni ritual" (prevod: Miodrag Ćertić); Marc Segal: Yvonne Rainer: Držanje ogledala iskustvu" (prevod: R. Nišavić); "Pozorište grešaka: intervju Nick Wood sa Anthony Howall" (prevod: Bojana Mojsov); "Performans radovi Joan Jonas" (prevod: B. Mojsov); Simone Forti: "Beleške o pokretu" (prevod: F. Filipović); "Brian Eno" (tekst iz kataloga i pismo; prevod: Predrag Vuković i Momčilo Rajin); Mauro Mancia: "Umetnost i psihologija" (prevod: Aleksandra Đorđević) / štampano sa jedne strane lista; sito / šapirograf; izdavač: IIDP u saradnji sa Likovnim programom; tiraž: 150; maj 1978

"Autoegzekucija / selfexecution - Dalibor Martinis", katalog / dokument akcije D. Martinisa, maj / juni 1978; izdavač: Galerija SKC

"Primeri analitičkih radova", katalog / uvodni tekst: Miško Šuvaković; spisak autora na izložbi; tekstovi / radovi umetnika: Braco Rotar, Milenko Matanović; David Nez, Marko Pogačnik (Andraž Šalamun), Mirko Radojičić, Slavko Bogdanović, Marjan Molnar, Boris Demur, Goran Trbuljak, Gergelj Urkom, Goran Đorđević, Čekić Jovan, Neša Paripović, Maja Savić, Paja Stanković; prevodi: Christian Geelhaar: "Paul Klee", govori Paula Klea; Troels Andersen: "Uz Maljevičeve table"; Ian Burn i Mel Ramsden: iz knjige "Notes of Analysis", Robert Horvitz: "Ustanovljenje činjenica"; izdavač: Galerija SKC, Beograd i Galerija Nova, Zagreb; urednik Likovnog programa SKC: Biljana Tomić, urednik (Galerija Nova): Ljerka Šibenik; koncepcija izložbe: Miško Šuvaković; koncepcija kataloga: Miško Šuvaković i Neša Paripović; prevod: Mirko Dilberović, Mirjana Jevtović, Filip Filipović, Rajka Nišavić, Vladan Perišić; korektor: Žarana Papić; fotografije i foto-priprema: Nebojša Čanković; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 500 komada

"Kosta Bogdanović", katalog, tekst: Ješa Denegri; izdavač: Galerija SKC, oktobar 1978

"Realizacija radova sa jugoslovenskog konkursa za rad iz oblasti proširenih medija, 1978", šapirografisani materijal, 27 listova štampanih sa jedne strane, paginirano + korice od natron-papira (sadrži: Uvod, program dešavanja po danima, propozicije konkursa, odluke žirija, izjave članova žirija / Neša Paripović, Bojana Pejić / primljene projekte; izdavač: IIDP SKC; 8. juni 1978.

"Zvonimir Pliskovac", katalog za izložbu stripa Z.P, uvodni tekst: Radovan Ivančević; tehnika: sito; izdavač: Galerija SKC, Beograd, septembar 1978

"Seminar", publikacija u okviru seminara Grupe 143; 70 paginiranih listova, štampano sa jedne strane lista; tehnika: sito, sadržaj: program; Miško Šuvaković: "Predavanje (I): specifični karakter modela"; Miško Šuvaković: "Predavanje (II): specifični karakter strukture / procesa"; Miško Šuvaković: "Predavanje (III): specifični karakter značenja"; Paja Stanković: "Tekstovi"; Paja Stanković: "Teorija broja u domenu vidljivo-čujnih manifestacija"; Marko Pogačnik: "Umetničko delo sa stanovišta proticanja snaga"; Marko Pogačnik: "Istorija umetnosti kao proces školovanja čovečanstva o tome kako stvarati u uslovima materije"; Bojan Brecelj: "Umetnost prirode i umetnost čoveka"; Darko Hohnjec: "Kandinsky - ishodište umetnosti"; Biljana Tomić: "Paralelne realnosti"; Maja Savić: "Predavanje"; Jovan Čekić: "O nekim problemima jezika u novoj umetničkoj praksi"; izdavač: Galerija SKC; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; urednik publikacije: Miško Šuvaković; saradnik na pripremi publikacije: Rajka Nišević; tekstove kucala: Jugoslava Paunić - Kostić; fotografije: Zoran Alavadžijević, Dejan Dizdar i Paja Stanković; tiraž: 150 primeraka; (seminar je bio novembra 1978).

"Jusuf Hadžifejzović", 8 strana, sito, reprodukcije radova; bez ikakavih oznaka osim imena na koricama, katalog / knjiga

Paja Stanković: "Teorija broja u domenu vidljivo-čujnih manifestacija"; knjiga / rad; izdavač: Galerija SKC, Beograd, 1978, str. 8

Miško Šuvaković: "Strukture / structures - arhetip / archetype"; knjiga / rad, sito; izdavač: Galerija SKC, Beograd, 1978; str. 8

"Denkstucke Sehspiele / Heinz Gappmayr, Jochen Gerz, Siegfried J. Schmidt, Timm Ulrichs / Ausstellung im Studentischen Kulturzentrum Belgrad. Marsala Tita 48 / 29.10. - 10.11.1978 /, katalog na nemačkom; izložba u organizaciji SKC i Kulturnog i informacionog centra SR Nemačke; Idee, Organisation und Katalog: S. J. Schmidt in Zusammenarbeit mit Werkstatt Breitenbrunn, Wil Frenken und Fria Elfen, A-7091 Breitenbrunn, Druck: Manz, Wien 9, Auflage: 1000.

 

1979.
Katalog, bez naziva (Grupa 143, maj 1979); sito; tekstovi - radovi umetnika: 9 listova, štampano sa jedne strane; bez ikakvih oznaka

"Naše skupno delo / Naš zajednički rad / Our group work / Bojan Bole, Marko Pogačnik, Mirko Radojičić, Maja Savić, Paja Stanković, Miško Šuvaković, Biljana Tomić"; katalog; izdaje; izdaje: Galerija SKC, Beograd i Studio Galerije savremene umetnosti, Zagreb; koncepcija izložbe: B. Bole, M. Pogačnik, M. Radojičić, M. Savić, P. Stanković, M. Šuvakoivć; urednik kataloga: Biljana Tomić; prevod: Rajka Nišavić; prelom kataloga: M. Šuvaković / Dragan Stojanovski; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 500, Beograd, 1979.

"Jovan Čekić: Skice", katalog izložbe J. Čekića; uvodni tekst: Ješa Denegri; izdavač: Galerija SKC, februar 1979, Beograd

"Sekvence", katalog grupne izložbe (autori zastupljeni: Jovan Čekić, Radomir Damnjan, Boris Demur, Tomislav Gotovac, Grupa OHO, Željko Jerman, Željko Kipke, Antun Maračić, Vlado Martek, Slavko Matkoivć, Marijan Molnar, Neša Paripović, Goran Petercol, Zoran Popović, Rajko Radovanović, Maja Savić, Paja Stanković, Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Miško Šuvaković, Fedor Vučemilović); uvodni tekst: Ješa Denegri; izdavač: SKC, Beograd; Muzički salon Studentskog centra, Zagreb i Centar za multimedijalna istraživanja Studentskog centra, Zagreb; koncepcija i realizacija izložbe: Ješa Denegri; prelom kataloga: J. Denegri (D. Stojanovski; štampa: Srboštampa, mart 1979).

"Zoran Belić Weiss", plakat / katalog; tekst / rad na srp/eng; mart 1979

"Nenad Petrović", plakat / katalog; tekst / rad; srp/eng; mart 1979

"Miroslav, Miša Savić"; plakat / katalog; tekst / rad; srp / eng; mart 1979, štampa: GRO "Glas", Beograd

"Grupa 143", katalog; hronologija grupe i radovi; sitoštampa; štampano sa jedne strane lista; maj 1979

Bez naziva, katalog / rad (Vladimir Dodig Trokut); 4 lista ukoričena u beli karton; tehnika: sito; jun 1979, bez ikakvih podataka

"Beograd / Genova: prostor neograničene geo/grafije", katalog; uvodni tekst: Viana Konti; tehnika: sito; štampano sa jedne strane lista; 12 listova, ukoričeno u beli karton na kome pored naziva izložbe stoji: Galerija studentskog kulturnog centra, Beogra,d jun 1979; dizajn i štampa: Grafička radionica SKC

"Vlado Martek"; katalog / rad; sito; štampa: Grafička radionica SKC; izdavač: Galerija SKC; štampano sa jedne strane lista; jun 1979; 8 listova ukoričeno u karton na kome je faksimil potpisa autora

"Beograd - Genova / Genova - Beograd"; katalog; (dokumentarni katalog recipročnog programa); izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik Likovnog programa SKC: Biljana Tomić; saradnik: Slavica Perović; štampa: Foto savez Jugoslavije, Beograd; tiraž: 500 primeraka

"Rade Marković", katalog za izložbu stripa; uvodni tekst: Srba Ignjatović; izdavač: Galerija SKC; tehnika: sitoštampa; na pojednoj strani lista; ukoričeno u kartonske korice sa ilustracijom (strip-tablom); oktobar 1979; uvodni tekst verovatno preuzet iz novina (fotokopiran)

"Video - Video Performance", zbornik tekstova o video umetnosti; umnoženo šapirografski i sitotisku (strana III + 12); sadržaj: Bojana Pejić: "Video, beleške o korišćenju medija"; Bojana Pejić, priredila: "Video: sažeta hronologija"; Wulf Herzogenrath: "Televizija i video. Dvostruko lice jednog novog umetničkog medija"; Maurizio Calvesi: "Video akcije" (prevod: Milena Marjanović); Maria Gloria Bicocchi; "Upotreba i zloupotreba video-vrpce u Evropi - pitanje nesporazuma i improvizacije"; Douglas Davis: "Video sredinom sedamdesetih godina: izvan levice, desnice, i Dišana" (prevod: Bojana Pejić); Arte / Tapes / 202: "Umetnost video društvo" (prevod: Milena Marjanović); Wulf Herzogenrath: "Video umetnost u Saveznoj Republici Nemačkoj" (prevod: Mihajlo Ristić); David Ross: "Amerikanci u Firenci + Evropljani u Firenci" (prevod: Mirna Gavrilović) / Dosije Gerry Schum: Pismo Gerry Schuma Gene Youngblood, Land art (katalog izložbe), Razgovor sa Gerry Schumom (prevod: Filip Filipović i Milena Marjanović) / Hronologija video projekcija u SKC-u; Marjan Susovski: "Video u Jugoslaviji"; važnija bibliografija / štampano sa jedne strane lista; izdaje: Izdavačko-informativni program SKC; urednik publikacije: Bojana Pejić; tiraž: 250 primeraka

"Arhitektura konstruktivizma", katalog; rad studijske grupe za savremenu arhitekturu "Nikola Dobrović": Aleksandra Mihajlović, Želimir Obradović, Zvonimir Tilinger (SKC i Arhitektonski fakultet Beograd); tehnika: šapirograf / sito, 2 strane ilustracija (računajući naslovnu) + 6 teksta paginirano (1-6), zajednički tekst: "Arhitektura sovjetskog konstruktivizima 1917 - 1936", Tekst o studentskoj grupi "N. Dobrović"; izdavač: Galerija SKC, novembar 1979.

Dejan Ećimović: "Primarna Arhitektura", knjiga / katalog; tehnika: sito; II + 14 paginiranih strana + I (bibliografija); izdavač: Galerija SKC, Beograd, decembar 1979; tiraž: 300

"Bauhaus 1919 - 1933 / Paul Klee 1879 - 1940"; knjiga / katalog; prevodi i tekst / predavanje Miška Šuvakovića; šapirograf; strana: 23, paginirano; koncepcija izložbe i realizacija: Grupa 143 (Miško Šuvaković i Vlada Nikolić); prevod: Filip Filipović, Mihajlo Ristić, Zoran Petković; izdavač: Galerija SKC, decembar 1979; ilustracije: sitoštampa; štampano i šapiro sa jedne strane lista.

"Nenad Petrović", katalog, na prvoj unutrašnjoj strani "Petrović Nenad: skica L.L.L.E."; izdavač: Galerija SKC 1979; sitoštampa; 8 lista; štampano sa jedne strane lista

 

1980.
"Galerija Studentskog kulturnog centra 1979/1980. Beograd"; promotivni katalog događanja u Galeriji tokom 1979/80. godine; uvodni tekst: Biljana Tomić; hronologija izložbi / akcija od oktobra 1979. do oktobra 1980; izdavač: Galerija SKC, Beograd; odgovorni urednik direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa SKC: Biljana Tomić; katalog priredila: Biljana Tomić; štampa: Foto savez Jugoslavije, Beograd; tiraž: 500 primeraka.

"Todosijević Raša - Velike Južne Predstave / Great Southern Performances", katalog / hronologija akcija i performansa R.T.; pripremljen za instalaciju "Zlatni i srebrni orgazam" u februaru; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor; urednik kataloga: Biljana Tomić; urednik Likovnog programa; predgovor: Ješa Denegri; prevod: Rajka Nišavić; koncepcija kataloga i izložbe: Raša Todosijević; prelom kataloga: Raša Todosijević; fotografije: Milan Jozić, Filip Filipović, Miša Savić, Nebojša Čanković, Vladimir Dobričić, Ulay i drugi; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 600; januar 1980.

"Primeri - Druga skulptura 1961 - 1979 - Od novih tendencija... Minimal arta... Arte povere... Conceptual arta do mentalnih prostora"; katalog (autori koji su zastupljeni na izložbi: Ivan Picelj, Juraj Dobrović, Grupa OHO, Braca Dimitrijević, Mirko Radojičić, Družina u Šempasu, Marko Pogačnik, Zoran Belić, Grupa 143, Nenad Petrović); Galerija SKC, januar 1980; uvodni tekst: Miško Šuvaković; izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; koncepcija izložbe: Miško Šuvaković; koncepcija kataloga: Miško Šuvaković; fotografije: autori; dizajn: Miško Šuvaković; štampa: Foto savez Jugoslavije, Beograd; tiraž: 500 primeraka.

"Informacije: Minimal Art & Post-Minimal Art"; šapirografisani materijal uz izložbu "Primeri Druga skulptura 1961 - 1979"; format A-4; 34 paginirana lista, štampano sa jedne strane lista, kartonske korice sa naslovom, na unutrašnjoj naslovnoj strani (I) naziv publikacije i spisak imena umetnika, na dnu: Galerija SKC, januar 1980. godine; uvodni tekst: Miško Šuvaković: "Primeri radova sa prostorima / skulpturama i kontekstualnim svojstvima skulpture / objekta - dominantan specifični karakter mentalnih struktura / prostora; prevodi - Manfred Schneckenburger: "Plastika kao delatna forma", Robert Morris: dokumenta; Robert Morris: "Beleška o skulpturi Minimal art"; Joseph Beuys: "Slobodna međunarodna visoka škola za stvaralaštvo i interdisciplinarna istraživanja"; Alice Aycock: "Rad 1972 - 1974"; Charles Simonds: "Intervju Danijelu Abadiju"; koncepcija izložbe: Biljana Tomić i Miško Šuvaković; tehnička priprema: Zoran Alavadžijević; prevodi: Filip Filipović, Rajka Nišavić, Dragana Jovanović

Katalog izložbe "Stanislav Filko: Beli prostor u belom prostoru"; uvodni tekst; spisak izložbi i hronologija umetničkih kreacija; fotografije; tehnika: sito; 8 lista, štampano sa jedne strane lista; kartonske korice bez naziva; veći format

"Gordana Kulić: Ogled o svetlu", katalog izložbe; uvodni tekst: Gordan Kulić; objašnjenje rada / akcije; 9 lista sa naslovnim; A-4; uvez u kartonske korice; tehnika: sito; dizajn i štampa: Grafička radionica SKC

"Predstavljanje umetnika sa XI pariskog bijenala mladih", propratni šapirografisani materijal; naslovna strana u situ; program manifestacije (povodom Generalne konferencije UNESCO); uvodni tekst: Biljana Tomić; Alfred Pacquement: "Može li se danas biti mladim umetnikom?"; Ole Hanrik Moe: "Dilema oko internacionalizma"; biografije umetnika: Pidder Auberger, Luciano Bartolini, Zoran Belić Weiss (sa tekstom), Stephanie Bergmann (sa komentarom), Fernando Clahau, koes de Goede, Boris Demur, Dominique Gauther (sa komentarom), Leigh Hobba, Una Maye, Gianfranco Notargiacomo, Jurgen Partenheimer, (sa komentarom: Nenad Petrović (sa tekstom), Miroslav Miša Savić (sa tekstom), Grupa SAETA, Michael Sauer; 32 lista štampanih sa jedne strane + naslovna strana; nepaginirano ili delimično (pojedini tekstovi), pridodat list šapirografisan sa obe strane datiran 3.10.1980 (očito letak za taj dan), naslovljen: Ladislav Galeta i sa nepotpunim tekstom naslovljenim: Primer Galetine metode; izdaje: IIDP SKC; tekstovi su preuzeti iz kataloga XI pariskog bijenala, Pariz, septembar 1980; prevod tekstova: Nina Seferović

Katalog izložbe Špenko Tanja, Konec Alojz, Bojan Gorenc; 7 lista + duplerica; sito; A-4;  zaheftano sa zalepljenim papirnim koricama bez naslova; štampano sa jedne strane lista; tekstovi i radovi umetnika.

 

1981.
"Antonio d'Avossa: Vokacije slikarstva / Maurizio Cannavacciuolo, Ernesto d'argenio, Daniele degli Angeli, Lino Fiorito, Enrico Luzzi, Roberto Pace, Enrico Pulsoni, Donatella Scalesse", Galerija SKC, oktobar / novembar 1981; katalog izložbe; tekst na italijanskom Antnija d'Avose; prevod na srpski: Mirjana Ognjanović; prevod sa srpskog na engleski: Snežana Vukelić; izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; koncepcija izložbe: Antonio d'Avossa, Salerno; saradnik: Lidija Merenik; naslovna strana: Hieronymus Bosch, Triptih zavođenja, detalj, Lisabon; štampa: RO "Jovan Popović", Beograd; tiraž: 500

Miško Šuvaković: David Nez, Rad, 1968-1973, knjiga / publikacija / katalog; sitoštampa; 28 strana; potpisano: oktobar - novembar 1980, Skopje, Miško Šuvaković; pridodata biografija D. Neza, izložbe, bibliografija, spisak radova; uvez: karton; izdavač: Galerija SKC, Beograd, decembar 1981.

MEČ, katalog izložbe Grupe MEČ (Marjan Čehovin, Dejan Ećimović, Slobodan Maldini, Mustafa Musić, Stevan Žutić); uvodni tekst: Biljana Tomić; predgovor: Bogdan Bogdanović; biografije umetnika, njihova hronologija radova, tekstovi i ilustracije; izdavač: Studentski  kulturni centar; odgovorni urednik direktor SKC-a: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa SKC: Biljana Tomić; izložba: Urbana kuća; dizajn: Grupa MEČ; prevod: Rajka Nišavić, Snežana Vukelić; foto: Mihailo Ruvidić, Mirko Lovrić, Risto Nastovski, Rade Samardžić, Nebojša Čanković; foto naslovne strane: Nebojša Čanković; foto zadnje strane: Mihailo Ruvidić; štampa: Glas, Beograd; Beograd, decembar 1981.

 

1982.
"Miško Šuvaković: Rad 1980-1981 - Prostori / Maja Savić: Asocijativne strukture", katalog izložbe M. Šuvakovića i M. Sabljić, Galerija SKC, Beograd, februar 1982; izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Grafička radionica SCK; štampa: "Glas", Beograd; Beograd, februar 1982.

"Isak Aslani - Metamorfoza"; katalog / plakat; tekst: Bojan Bem; izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik i direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik Likovnog programa SKC: Biljana Tomić; dizajn: Grafička radionica SKC; štampa: GRO "Glas", Beograd; Beograd, mart 1982; naizmenično presavijeni izduženi list.

"Miroslav Hiba: Svetlost", katalog, 4 strane, 1 - ime autora i naziv; Galerija SKC, 18 - 24.12.1982, Beograd; 2 - tekst Biljane Tomić; 3 - ilustracije. "Struktura mraka", 4 - prazna

"De Stil Marković - Fragmenti slike: Spomenik", katalog izložbe: uvodni tekst - Bojana Pejić; "Razbijanje slike i ..." (na srp. i engl.); izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; urednik kataloga: Bojana Pejić; prevod: Ivan Vejvoda; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Grafički atelje.

"Novi obrat - slikarstvo", katalog za izlobžu u SKC-u 26.4. - 10.5. 1982; izložbu organizovali (Galerija SKC, Beograd i Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb); izdavač kataloga: Galerija grada Zagreba; urednik: Marijan Susovski; uvodni tekst: M. Susovski; fotografije: Danilo Dučak; tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb

 

1983.
Marko Pogačnik: Radionica o suštini grada; dva plakata za radionicu 1 - koncept radionice i program po danima; 2 - grafička analiza grada Beograda preko njegovog grba; januar 1983; sitoštampa

"Fausta Squatriti: grafike i skulpture 1979 - 1982", katalog izložbe; organizatori: SKC Beograd, Talijanski kulturni centar Zagreb, Italijanski institut za kulturu Beograd; uvodni tekst: Giulio Carlo Argan; 6 strana; savijeni karton + umetnut

"Vlasta Mikić - Vlasta Mikić: Slepe mrlje sistema - Blind spots of system"; katalog izložbe; uvodni tekst srp / eng potpisan Beau Jest; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; tekst u katalogu i prevod: Filip Filipović; fotografije: Tahir Lušić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"De Stil Marković: Crni prostor / Black space", katalog izložbe; tekst: Bojana Pejić: "Akatist crnom" (srp / eng); foto: Žestoki press; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; urednik kataloga i tekst: Bojana Pejić; prevod: Ivan Vejvoda; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Alter Imago - Assisi traume / Nada Alavanja, Tahir Lušić, Vladimir Nikolić, Mileta Prodanović"; katalog; tekstovi - Mileta Prodanović: "Nox identificationis"; Tahir Lušić: "Novi pejzaž"; izdavač: SKC; direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa SKC: Biljana Tomić; saradnik: Lidija Merenik; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; tiraž: 300

"Aleksandar Saša Bukvić", katalog: uvodni tekst: Biljana Tomić (srp/eng); izdavač: SKC; direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik Likovnog programa SKC: Biljana Tomić; tekst: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; tiraž: 500

"Ida Panicelli - Kryptoniana / Felice Levini, Gianni Melotti, Lorenzo Pezzatini", katalog izložbe u Galeriji, oktobar 1983; uvodni tekst: Ida Panicelli: "Kryptoniana"; intervjui I.P. sa umetnicima; tekstovi su na srpskom i engleskom; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; autor izložbe: Ida Panicelli, Rim; urednik kataloga: Bojana Pejić; prevod: Srđan Vejvoda; fotografije: S. Pucci i umetnici; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Zoran Popović: Axiomi 1971 - 1973", katalog za izložbu u Galeriji SKC, oktobar 1983; tekstovi - Zoran Popović: "Uvodne napomeen"; Gergelj Urkom: "Sistem i prazno kao ideal"; Zoran Popović: "O axiomatizaciji umetnosti i o formiranju praznih, idealnih sistema umetnosti"; Zoran Popović: "Mentalno-prostorna definicija axioma" (i na eng); izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografije: Milan Jozić, Vladimir Dobričić, Milena Maoduš; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Dubravka Đurić: Lepo je ono što duša, koja pripada suštini, prepoznaje kao sebi srodno / fotografije, tekstovi, poezija"; katalog za izložbu u Galeriji, novembar 1983; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Beograd - Wien / Beč - Belgrad; Kristof Štajnbrener, Rajner Dempf, De Stil Marković, Vlastimir Mikić", katalog za izložbu u Galeriji, novembar 1983; katalog je na srp/nemačkom jeziku; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; fotografija: Rainer Dempf; prevod: Mihailo Milinković; štampa: Srboštampa, Beograd

"Darija Kačić: Ostrva i kože", katalog za izložbu u Galeriji, decembar 1983; na tri dela presavijeni kunstdruk; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; slajdovi: Branko Pelinović; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

 

1984
"Zoran Belić Weiss", katalog izložbe / instalacije u Galeriji jan / feb 1984; px. 4 strane (na unutrašnjim haiku i ilustracija rada; izdavač: SKC; za izdavača: Lj. Kljakić; urednik: B. Tomić; dizajn: Zoran Belić; štampa: Srbštampa, Beograd; tiraž: 500

"Tafil Musović: crteži", katalog za izložbu u Galeriji, februar 1984; uvodni tekst potpisan sa L. M; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; saradnik: Lidija Merenik; fotografija: Andrej Požlep; dizajn: Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Marija Dragojlović", katalog izložbe u Galeriji, mart 1984; tekst - Jelena Gavrilović: "Unum / duo" (srp / eng; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; fotografije: Milan Jozić; dizajn: Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Slobodan Maldini: Utopia", katalog izložbe u Galeriji, mart 1984; tekst u katalogu: insert iz intervjua objavljenog u časopisu "Pitanja"; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografije: Slobodan Maldini; dizajn: Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Bukovica / Nebojša Ružić; kolor - fotografije i slajdovi", katalog izložbe u Galeriji, mart 1984; tekst - Ružić Nebojša: "Bukovica"; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografija: Nebojša Ružić; dizajn: Dragan Stojanovski; tiraž: 300; štampa: Srboštampa, Beograd

"Mihailo Alić: Video radovi 1982 - 84.; projekcija - isntalacija - predavanje", 4. april 1984; program projekcije radova (prva samostalna video projekcija M. Alića), 4 strane; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; fotografija: Bata Vulović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Veso Sovilj: Svečanost motrenja; instalacija / Feast of observation; installations"; katalog izložbe u Galeriji, april 1984; uvodni tekst: Marijan Munjiza (srp/eng); odlomak iz knjige Radomira Sovilja "Mramormi ukrasi" (srp/eng); izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; izložbu organizovala: Bojana Pejić; fotografije: Zoran Belić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Živko Marušić: Neka živo soc-realizam", katalog izložbe u Galeriji, april 1984; 4 strane; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Broad od kamena / Beograd maj - jun 1984 / P. Portoghesi, A. Anselmi, F. Purini, P. Nicolin, A. Sotgia, R. Marchini, G. Arcidiacono, E. Burgio, G. Prirori, G. Pasquali, A. Passeri, P. Pinna, P. Porzio"; katalog za izložbu idejnih projekata za rekonstrukciju ostrva Tiberina u Rimu; uvodna reč: Bruno Landi; Felice Cipriani, Rafaele Travaglini di S. Rita; Selinkić Danko Slobodan: "Grad na ostrvu ostrvo u gradu, u prilog sažimanja Beograda"; Giuseppe Pasquali: "Ponovo uspostavljanje mita; arhitektura za ostrvo Tiberinu"; Alfredo Passeri: "Realnost jednog pripadanja"; Stefano di Stefano i Fabrizio Tarquini: "Snimak ostrva Tiberine"; projekti za ostrvo Tiberinu - Paolo Portoghesi: "Jedna arhitektura za ostrvo Tiberinu / Između memorije i 'genius loci'"; Alessandro Anselmi sa saradnicima: "Jedna budućnost za ostrvo Tiberinu i Tibar"; Franco Purini sa saradnicima: "Obnavljanje Tiberinske Šume"; Pierluigi Nicolin sa saradnicima: "Predlog za uređenje nasipa ostrva Tiberina"; Antonello Sotgia i Rossella Marchini: "Reljef i ponovo crtanje ostrva Tiberine"; Guiseppe Arcidiacono, Eugenio Burgio, Giancarlo Priori: "Arhitektura između voda"; Guiseppe Pasquali, Alfredo Passeri, Pasquale Pinna, Pierluigi Porzo sa saradnicima: "Jedna ideja za ostrvo Tiberinu"; Urednik likovnog programa: Biljana Tomić; urednik izložbe: S. Selinkić; organizacija i prevod kataloga: S. Selinkić; postavka iložbe u Beogradu: A. Passeri, S. Pasquali, S. Selinkić; saradnici u realizaciji kataloga: R. Selinkić, G. Simonović i M. Soldani; fotografija: Luciano Sebastiano; katalog štampan u Rimu maja 1984 u 1000 primeraka.

"Video radovi 1983-84. / Mihailo M/M Ristić; projekcije - performance - instalacij e- interakcije - razgovor", katalog / program za 15. maj 1984; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografije: Branislav Anđelić; dizajn: Dragan Stojanovski, štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; 4 strane

"Thunderbolt" - Vesna Viktorija Bulajić", katalog za izložbu u Galeriji, maj 1984; uvodni tekst: Biljana Tomić (srp/eng); izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografije: Žestoki press, Zoran Belić; prevod: Goran Andrijašević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: "Srboštampa", Beograd, KTaD

"Slađana Stanković - crteži - slike", katalog za izložbu u Galeriji, juni 1984; 4 strane; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; saradnik 9 tekst u katalogu: Lidija Merenik; fotografije: A. Jovanović, D. Kažić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Viaggio B - Mileta Prodanović", katalog izložbe u Galeriji, maj 1984; uvodni tekst (srp/eng): Lidija Merenik; Mileta Prodanović: "Urođenik pod kolonadom i druga putovanja"; prevod teksta na eng. Paradisiac Showhite; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; saradnik: Lidija Merenik; fotografije: Aleksandar Jovanović; prevod: Rajka Nišavić i Snežana Vukelić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 5000 (??)

"Izbor tekstova o arhitekturi", šapirografisani materijal za "Komunikacije" od 23.5 - 28.5.1984; program dešavanja po danima i sabrani tekstovi iz kataloga "La Srada Novissima"; uvodni teskt: Biljana Tomić; sadržaj - Slobodan Selenkić: "Arhitektura ostrva"; Paolo Portogesi: izvod iz kataloga izložbe "Prisustvo prošlosti" (prevod: B.T.); Aldo Rossi: "Ova sagrađena dela i projekti; Boris Podrecca: "Potrebe za arhitekturom"; Hans Holein tekst; Joseph-Paul Kleihues: tekst; Edward Jones: tekst; Oswald Methias Ungers: "Pravo arhitekture na autonomni jezik" (prevod: Ivan Vejvoda); 19 nepaginiranih listova, štampano sa jedne strane lista; priheftano, odvojen naslovni list u situ

"Gligor Stefanov - Linearni ambijent"; katalog za izložbu u Galeriji, juni 1984; 4 strane; tekst: Gligor Stefanov; izdaje: SKC, za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski, štampa: "Srboštampa", Beograd

"Selena Vicković - crteži i slike", katalog izložbe u Galeriji, oktobar 1984; uvodni tekst: Lidija Merenik; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; saradnik: Lidija Merenik; fotogarafija: Vladimir Radojičić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: "Srboštampa"; tiraž: 300

"Damnjan - pasteli", katalog izložbe u Galeriji, oktobar 1984; uvodni tekst - Ješa Denegri; "Damnjanovi pasteli"; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik ga lerije: Biljana Tomić; fotografije: Milena Maoduš; tekst u katalogu: J. Denegri; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Anakronisti ili slikari memorije", katalog izložbe u Galeriji 1984; predgovori: Branka Stipančić: "Anakronističko slikarstvo ili slikarstvo memorije"; Maurizio Calvesi: "Anakronizmi"; Marisa Vescovo: "Neumorna tkanja memorije - Šest slikara na Bijenalu u Venciji 1984. godine (prevod: Zlatka Ružić); izdavač: Galerija suvremene umjetnosti; odgovorni urednik: mr. Marijan Susovski; izbor djela: Marisa Vescovo; lektor: Zlata Dujmić; tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb; tiskano u 650 primjeraka; na koricama ispod naziva i reprodukcije C. M. Marianija "Proročanska alegorija", stoji Galerija Studentskog kutlurnog centra, Beograd, 1984 (naknadno štampano), a na zadnjoj strani korica: Izložba ANAHRONISTI I SLIKARI MEMORIJE je organizovana u saradnji sa Italijanskim institutom u Beogradu.

"Lim Hooi Hwa - Lanfranco Pascucci", katalog zajedničke izložbe u Galeriji, oktobar 1984; tekstovi - Lidija Merenik; Antonio D'Avossa: "Lim Hooi Hwa: kao između dva znaka"; Antonio d'Avossa: "Posebno merilo za Lanfranca Pascuccija", srp/ital; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; urednik kataloga: Lidija Merenik; prevod: Ivan Vejvoda; dizajn: Dragan Stojanovski; fotografija: umetnici; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

 

1985
"Miroslav Hiba: Kolaži", katalog za izložbu u Galeriji, januar 1985; 4 strane, nepotpisani tekst o kolažima M.H; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Slobodan ERA Milivojević - Paleta palete - Umetnost radi umetnosti / Palatte of Palettes - Art for Artsake", katalog izložbe u Galeriji, januar 1985; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik izložbe: Bojana Pejić; prevod na engleski: Ivan Vejvoda; fotografije: Nebojša Čanković; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dušan Gerzić: Inicijacije", katalog izložbe u Galeriji, januar 1985; 4 strane; tekst: Miomir Grujić; izdaje: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografije: Studio Ada, Aca Dragutinović, Miladin Jeličić, Kamenko Pajić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa

"Neke tendencije novije slovenačke arhitekture", katalog izložbe u Galeriji, februar 1985; tekst: "Neke tendencije u novijoj slovenačkoj arhitekturi", potpisan J.K, V.R., J.K.; izdaje: SKC; za izdavača direktor: Bojan Bugarčić; urednik Galerije: Biljana Tomić; koncepcija izložbe: Vojteh Ravnikar, Jurij Kobe, Janez Koželj; organizacija Obalne galerije, Piran 1984; postavka: Ranko Novak; fotografije: Damjan Gale; prevod: Bojan Bem; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Miško Šuvaković: Prelaženje forme, nacrti za istoriju crteža / Traversing Of Form, skeetches for the history of drawing", katalog izložbe u Galeriji, februar 1985; tekst M.Š. u katalogu: "Postaje oblikom / iz oblika psotaje", i fragmenti (na srp/eng); izdaje: SKC; za izdavača direktor: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; prevod: Rajka Nišavić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Snežana Vujović / Gordana Baškot", katalog zajedničke izložbe, maj 1985; presavijen dvostruki katalog - posebno za svakog autora; tako da nema praktično zadnje strane; tekstovi: Dragica Vuković (sa G. Baškot naslovljen "Kaligrafija događaja"); izdaje: SKC; za izdavača direktor: Bojan Bugarčić; štampa: Srboštampa, Beograd

"Mileta Prodanović - In Africisco", katalog za izložbu u junu 1985 (Galerija SKC, Galerija FLU); tekst: Jovan Despotović; prevod na engleski: Rajka Nišavić; kolor katalog; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; fotografije: Milutin Dragojlović i Aleksandar Jovanović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: GIRO "Beograd", tiraž: 500

"Miomir Grujić: (", katalog za izložbu u Galeriji juna 1985; izdavač: SKC, za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik Galerije: Biljana Tomić; fotografija: Milan Jozić, Miladin Jeličić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Igor Stepančić: 10 stolica", katalog izložbe u Galeriji, oktobar 1985; tekst: I. Stepančić; prevod na engleski: Ljiljana Smiljanić; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; foto: Duško Živanović; dizajn: Stepanić, Stojanovski; štampa: Srboštampa - "Paolo Laudisa: MONOGROMI", katalog (kolor) izložbe u Galeriji, oktobar 1985; tekst: Antonio d'Avossa: "MONOHROMI. Za Paola Laudisu" (ital/srp); izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; organizacija izložbe: Lidija Merenik; koncepcij aizložbe: Paolo Laudisa; fotografija: Milena Maoduš; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Video radionica TV Beograd" (Slobodan Pašić: "Rianon"; Boris Miljković, "Danilo Kiš"; S. Crnobrnja, S. Pešić, M.P.Nikolić, P. Sinđelić, Z. Popović: "Kaleidoskop 20. veka"); katalog / program video radova, 5. novembar 1985; 4 strane; tekst: Dunja Blažević; izdaje: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; predlog i koncepcija: Dunja Blažević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa

"Lorenzo Bianda: Dekompozicija, fotografije", katalog izložbe u Galeriji novembra 1985; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdaje: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dušan Gerzić, crteži", kolor-katalog za izložbu u Galeriji novembar 1985 samo 4 reprodukcije radova (2 u boji); bez teksta i bio-hronoloških informacija; izdaje: SKC; odgovorni urednik: Bojan Bugarčić; urednik: Biljana Tomić; fotografije: Dušan Gerić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Ko se boji umetnosti i buke! - Helena Klakočar, Davor Krelja, Miljenko Sekulić / koncepcija: Darka Radosavljević", katalog izložbe, novembar 1985; uvodni tekst: Darka Radosavljević: "Ko se boji umetnosti i buke!"; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik Galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"To frizure", katalog za izložbu u Galeriji, decembar 1985; uvodni, nepotpisani tekst; fotografije i imena članova: Goran Dimić, Vladimir Perić, Ž. Milićević Zuba, Vladimir Spasić, Bertold Šaranović, Aleksandar Denić, Dušan Milošević, upitnik; publikacija bezo znake izdavača; samo (pored mesta i vremena: galerija SKC, 13-16.12.1985) stoij: vizuelna podrška: Ex Media; reklama za Coca-Colu i "Turističku štampu".

"Đorđe Perendija: METEREFLEXIE", katalog izložbe, decembar 1985; nepotpisani tekst (umetnikov) na srp/eng; izdaje: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Mikić Vlastimir, 1985", katalog izložbe; uvodni tekst: Ješa Denegri; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografiej: Goranka Matić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"VTV - Vesela televizija / Zoran Pezo - Goran Gajić"; katalog za "Vesela televizija Beogradu" u Galeriji 1985; kolor katalog - tekst "Dolazi vesela teleivzija" od Dr Mr Elmer P. Tandrfilovića; deset zlatnih pravila "VTV"; rekli su o "VTV"; radovi "VTV", saradnici; Fotografije; Goran Pavelić Pipo, Milorad Glušica, Filip Horvat, Goranka Matić, Tomislav Kristić; katalog uredio grafički sektor: "Vesele televizije"; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; saradnici na projektu: Dragana Popović, Danijela Purešević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

 

1986.
„Nova Evropa - ilustrirana revija nove svijesti“; izdavač: Galerija SKC, Beograd, mart 1986; štampa: Srboštampa, Beograd; priređuje: Deja Kršić; impressum: Jane Štravs; David Albahari, Jasna Leiner, Ivan Molek, Lela B. Njatin, Alex Kovacs, Ana Berce, Natalija Bijelič, Janez Križaj, Izto Turk, Tonči Pleština, Stojan Pelko, Krešimir Piškulić, Sunčica Cvitković, Druga bračka tiskara - Bol & "Oblique Strategies"; bez broja; format: 21 x 29,5; strana: 20; sa crno-belim ilustracijama; na 3. strani, kao moto, deo iz Futurističkog manifesta 1913; sadržaj: programski tekstovi na srpskohrvatskom i italijanskom; Ivan Molek: "Caso Meljevič" i Test Departmen; Brian Eno: Dandy elettronico; David Albahari: Učitelj koji je znao da ćuti; Video (nepotpisano); Paul Williams: Loud Reed (tekst na engleskom); Medium - Message (nepotpisano) pesma Huga Balla; Razgovor sa Džimom Džarmušom (prevod sa francuskog); latinica

"Momir Grujić i Rajko Vujović: ČUVARI VATRE", katalog za izložbu u Galeriji, april 1986; 4 strane većeg formata sa tekstovima Miomira Grujića i Rajka Vujovića; foto: Slavoljub Živanović; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik Galerije: Biljana Tomić; tekst: Miomir Grujić (za katalog); foto: Nebojša Čanković; dizajn: M. Grujić; štampa: "Srboštampa"

"Breda Beban - Plan, performans", plakat / katalog za performans 19. aprila 1986; foto: Boris Cvjetanović

"Eduardo di Mauro - NOVE TENDENCIJE U ITALIJI", katalog izložbe u Galeriji, maj 1986; uvodni tekst: Eduardo di Mauro: "Nove tehnologije u Italiji", izdaje: SKC, za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; koncepcija i obrada: Eduardo di Mauro; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd  

 

1987.
"Mrđan Bajić", katalog izložbe crteža i skulptura, februar / mart 1987; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; saradnik: Danijela Purešević; fotografije: M. Maoduš, M. Zaplatil, M. Krompić, M. Ruta, M. Jozić, D. Krnajski; tekst: Biljana Tomić; prevod (na eng): Snežana Litvanović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: "Srboštampa", Beograd

"Bojan Gorenc - gledanje u OkO slikarstva", katalog za izložbu u Galeriji, april 1987; tekst u katalogu: Bojan Gorenc: "Pogled u oko slikarstva"; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; fotografije: Bojan Gorenc; prevod: Aleksandra Bogdanović; štampa: "Srboštampa", Beograd

Stephan Schmidt Wulffen: "Tekstovi"; knjiga, zbirka tekstova kritičara iz Bona; ("U potrazi za izgubljenom slikom - slikarstvo Postmoderne", "Modeli", "Galerija na Moricovom trgu"), pogovor: Biljana Tomić; str. 31; izdavač: SKC (Galerija SKC), april 1987; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; prevod: Zoran Cerar, Julijana Vučo; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500 Publikacija izdata povodom gostovanja / predavanje S. S. Wulffena; posveta u knjizi: Tragom Vuka Stefanovića Karadžića.

"Klaus Kumrow - skulpture i crteži", katalog izložbe u Galeriji, april 1987; uvodni tekst - Stephan Schmidt - Wulffen: "Eksperimentalni unutrašnji poredak skulpture" (srp/eng); izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; izbor umetnika: S. S. Wulffen; saradnik: Danijela Purešević; prevod: Zoran Cerar; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd / program je realizovan u saradnji sa KIC SR Nemačke.

"Nunzio", katalog za izložbe u Galeriji SKC, maj 1987 i Galeriji Forum, Nikšić, maj 1987; uvodni tekst (preuzet iz kataloga izložbe N. u L'Attiou 1986) - Achilla Bonito Oliva: "Pre-geometrijska skulptura"; tekst: Biljana Tomić (srp/ital); izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa. Biljana Tomić; kustos Galerije Forum: Petar Ćuković; koncepcija izložbe: Biljana Tomić; saradnja: Italijanski institut za kulturu, Beograd / Fabio Sergentini, Assciazione Culturale l'Attico; tekst: Achillle Bonito Oliva, Biljana Tomić; fotografija: Mimo Capone; prevod: Juliana Vučo, Isabella Meloncelli; saradnik: Danijela Purešević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 1000

"Feđa Klikovac - KRAFT RAUM", katalog izložbe u Galeriji, jun 1987; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik programa: Biljana Tomić; tekst: Lidija Merenik, Biljana Tomić; prevod (na eng): Rajka Nišavić; saradnik: Danijela Purešević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Djile (Srđan Marković) / Grof (Goran Gorfelnik)", katalog izložbe u Galeriji, jun 1987; katalog pola - pola, naslovna strana svakog autora su korice kataloga; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik likovnog programa: Biljana Toić; tekst: Miomir Grujić; saradnici; Danijela Purešević, Dragica Vuković, Dragana Popović; foto: Milena Maoduš; Stjepan Mimica; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Anonimni kolektiv", katalog izložbe AK (Dobri Markov, Aldo Mirošević, denis Berković) u Galeriji, oktobar 1987; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdaje: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa. Biljana Tomić; fotografije: Aldo Mirošević, Ivan Berković; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Očiglednosti - Vlado Martek", katalog izložbe, oktobar 1987; izdavač: Galerija SKC; a izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; prelom kataloga: Vlado Martek; postavka izložbe: Vlado Martek; fotografija: Boris Cvijetanović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Ljubo Gamulin - HANNAN, fotografije", katalog izložbe, novembar 1987; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdaje: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dejan Đorić - Diskurs fantastičnog: stevan Novaković, Radovan Hiršl", katalog izložbe u novembru / decembru 1987; tekstovi o S. N. i R. H.: Dejan Đorić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; autor izložbe: Milan Jeličić, Dušan Todorović, Nenad Božić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd (uvodni tekst "Diskursi fantastičnog", tekst o Stevanu Novakoviću: "Rasklapanje metafore", tekst o R. Hiršlu: "Vesela apokalipsa", Summary).

"Isakova foto reinkarnacija", katalog izložbe u Galeriji, decembar 1987; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; izložba: Isak Aslani: Foto reinkarnacija; fotografije: Isak Aslani, Nebojša Čanković, Dragan Dangubić; dizajn: Toma Bogdanović; štampa: Srboštampa, Beograd

 

1988.
"M M M M" - Saša Mahdjik, Dejan Mujičić", katalog izložbe u Galeriji, januar 1988, 4 strane; tekstovi / radovi: Bogdanovski Mašan, Aleksandar Mahdjik, Dejan Mujičić; izdaje: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa. Biljana Tomić; fotografija: Aleksandar Lukić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: "Srboštampa", Beograd

"Franz West - Heimo Zobering", katalog izložbe, januar 1988; tekstovi u katalogu - Peter Pekesch: "Povezanosti", Ferdinand Schmatz - Heimo Zobering: "Dosta mi je", Georg Schollhammer - Franc West: "Redundanca", "Avangarda"; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; prevod: Zoran Cerrar; fotografija. Wolfgang Woessner; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dragan Srdić - Tajna večera - ", katalog izložbe, februar 1988; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; postavka izložbe: Dragan Srdić; fotografija: Dragan Dangubić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dragan Petković, Jovan Šumovski, Blagoje Manevski", katalog izložbe, mart 1988; tekst: Zoran Petrovski; izdavač: Galerija SKC, za izdavača: Milan Paunović; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; koncpecija izložbe: Zoran Petkovski; fotografija: Blažo Micevski; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

- bez naziva, na koricama pored imena i adrese Galerijer SKC samo stoji mart / april 1988; katalog izložbe "Radionice za strukturu" (Ivan Butorac, Ognjen Đurović, Dejan Ećimović, Nenad Fabijanic, Igor Franić, Jugoslav Janjić, Milan Janjić, Jurica Jelavić, Neno Kezić, Vinko Penezić / Krešimir Rogina, Vasa Perović, Bojan Ristić, Zorica Savičić); uvodni tekst potpisan sa L.M.; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; organizacija izložbe: Lidija Merenik; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Edita Schubert", katalog izložbe, april 1988; korice u koloru; uvodni tekst: Biljana Tomić; tekst - Željko Kipke: "Kartonske katedrale"; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Srđan Apostolović", katalog izložbe, maj 1988; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; fotografija: Dragan Dangubić; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dušan Petrović", katalog izložbe, maj 1988; izdaje: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; fotografija: Dragan Dangubić; štampa: Srboštampa, Beograd

Katalog za izložbu Srđana Markovića Đileta; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; autor izložbe i kataloga: Popović Dragana; fotografija: Milan Jozić, Dragan Dangubić (PARIZ METRO); štampa: Srboštampa, Beograd

"Likovna radionica - Srđan Apostolović, Zdravko Joksimović, Dušan Petrović", katalog delatnosti / izložbe u Galeriji, oktobar 1988; tekst: Biljana Tomić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; fotografija: Zdravko Joksimović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Nenad Bračić: Priča o Kremzarskom nalazu", katalog izložbe u Galeriji, oktobar 1988; tekst: Dragan Srejović - na drugoj polovini tiraža: Dragan Srejović i Dragica Vukadinović; izdavač: SKC (Galerija likovnog programa i Srećna galerija); za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednici galerije: Biljana Tomić i Slavko Timotijević; priređivanje kataloga i izložbi: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tiraž: 300

"Ljubo Gamulin - Fotografije / Dejan Mujičić - Aleksandar Mahdjik; performans"; dvostrani plakat / katalog štampano na istoj strani većeg lista tako da sečenjem mogu postati posebni plakati), za izložbu u Galeriji oktobar / novembar 1988; štampa: "Srboštampa", Beograd

"Homoglifi", katalog za izložbu Aleksandre Šaranović, Galerija, novembar 1984; 4 strane; štampa: "Srboštampa"

"Rastajanja", katalog izložbe Talenta u Galeriji, novembar 1988; 4. strane presavijen kunstdruk; štampa: "Srboštampa".

"Takhaar", katalog izložbe Milana Atanaskovića u Galeriji, novembar 1988; 4 strane, presavijen kunstdruk; štampa: "Srboštampa".

"Marcus Geiger / Psychological litter", katalog / rad; zaštitni omot od natron papira; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; izložba: Marcus Geoger (sic), Cirih / Beč, instalacija; otvaranje izložbe: Peter Pakesch, Beč; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Olga Jevrić", katalog izložbe, decembar 1988; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; izložba: Olga Jevrić, Skulptura 1948 - 1988; tekst: Ješa Denegri; fotografija: Milena Maoduš, foto Tanjug; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; fotodlog: "Slog"

"Dragana Žarevac", publikacija (za Međunarodni susret umetnika, SKC) i tekst (srp/eng): Biljana Tomić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direkteor SKC; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; publikacija: Dragana Žarevac; fotografija: Aca Antić, Nebojša Čankvić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Angel's breath", katalog / publikacija (SUBA, Mitar Subotić/ i Milan Mladenović); izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst:  Marija Rankov, Milan Mladenović, Mitar Subotić; dizajn i artwork: Zoran Janjetov; fotografije: Dragan Jojkić, Zoran Trbović; štampa: Srboštampa, Beograd

"Lorenzo Pezzatini: So special, so rare, so wonderful...", katalog (kolor), za izložbu u Galeriji decembar 1988 - januar 1989; tekstovi - Bojana Pejić: "Ars combinatoria" (srp), Maria Nadotti: "Per Lorenzo Pezzatini" (ital); Judd Tully: "Filo on the move"; izdavač: SKC; za izdavača: Milan Paunović; urednik Galerije: Biljana Tomić; organizacija izložbe i urednik kataloga: Bojana Pejić; štampa: Srboštampa, Beograd

 

1989.
"Marija Serebrjakova, Anatolij Žuravljev, Aljona Kircova", katalog umetnika iz Moskve za izložbu u Galeriji, januar 1989. organizovane u okviru programa "Dani perestrojke"; izdaje: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović; urednik Galerije: Biljana Tomić; selekcija radova: Jelena Kurljanceva, Moskva; urednik kataloga i organizacija izložbe: Bojana Pejić (IIDP); fotografije: Goranka Matić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd.

"Exposicao de Arquetictura Portuguesa" plakat / katalog za izložbu "Exposicao de Arquitectura Portuguesa Lisabon i Porto-škole arhitekture", februar 1989, organizacija: EASA tim Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i SKC; plakat je štampan sa obe strane, na poleđini su tekstovi - Ljubinka Vukanić: "E.A.S.A"; Michael Toussaint Alves Pereira: "Portugal danas"; Nuno Teotonio Pereira: "Teritorija, društvo, arhitektura, arhitekti"; Manuel Graca Dias: "Lisabon i porto-škola arhitekture"; štampa: Srboštampa, Beograd

"Aleksandar Obradović: Lako putovanje na druge planete, izložba", katalog izložbe u Galeriji, mart 1989; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik programa: Biljana Tomić; fotografija:  Nebojša Čanković; dizajn: Dragan Stojanovski, štampa: Srboštampa, Beograd

"Kathy Ree Huffman  The CAT Fund Video" katalog video prezentacije u Galeriji, mart 1989; 4 srane, tekstovi - M.W.: "Fond za savremenu umetnost televizije", Kathy Rae Huffman: "Fond za savremenu umetnost televizije", izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik programa: Biljana Tomić; organizacija u saradnji sa TV Galerijom, TVB; prevod: Ivan Vejvoda; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Miroslav Mandić: Crteži sa trećeg hodanaj", katalog, april 1989; u katalogu je samo tekst - Dejan Đorić: "Anima-Pneuma-Hod-Misao" na srpskom i engleskom jeziku; prevodilac: Branka Čanković te beleška o M. Mandiću; štampa: "Srboštampa", Beograd; izdavač: Galerija SKC

- bez naziva, presavijeni karton, ilustracija na 1. i 4. strani, 2. i 3. pored naziva Galerije SKC i adrese sadrži program 16 - 19.4. (Nenad Racković, Akademski filmski centar Doma kulture "Studentski grad", Petar Milić, MO 4 - WARE, NIKT)

"Andrea Kaufmann", izložba a. Kaufmann, Beč; katalog za izložbu u Galeriji, april 1989; izdavač: Galerija SKC, za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Nicole Marjanović - Zoubek; prevod: Zoran Cerar;  fotografije: Nataša Gavrić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dragan Rakić - Slike", katalog izložbe u Galeriji maj 1989; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Srđan Apostolović - Skulptura", katalog izložbe u Galeriji, jun 1989; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Ješa Denegri; fotografija: Dejan Kažić, Zdravko Jovanović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dejan Anđelković: Ili ili ili i i", katalog izložbe u Galeriji, decembar 1989; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača:. Vlada Blaževski, v.d. direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; fotografije: Jelica Radovanović, Dejan Kažić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

 

1990.
"Petar Goljević", katalog izložbe u Galeriji, januar 1990; naslovna strana u koloru; na 4. strani priheftano parče crne plastične kese u kojoj je cedulja sa natpisom na srp/fran/eng/rus/: Smete ovo otvoriti i palidrvcetom (neistrošenim); izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC;. urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Goran Trbuljak: Zaostali radovi", katalog izložbe, februar 1990; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić

"Marko Pogačnik: Prostorna sk ulptura", katalog izložbe, mart 1990; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC;. urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst - Marko Pogačnik: "Saopštenje o pet dela 1986 - 1989"; prevod: Miljenka Vitezović: fotografija:. Dušan Podgornik, Ulrich Wozniak, Matija Pavlovec; dizajn: štampa: Srboštampa, Beograd

Miško Šuvaković: "Druga istorija, Rad Marka Pogačnika i druga istorija umetnosti dvadesetog veka", šapirografisani tekst, 6 lista odštampanih sa jedne strane, paginirano; tekst / predavanje povodom izložbe M.P., mart 1990.

"Dejan Damjanović", katalog / hronologija radova; mart 1990; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC;. urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Dejan Damnjanović: "Verbalizacija", fotografija:. Goran Tomić, Nataša Gavrić, Zoran Jovanović; dizajn: Dragan Stojanovski, štampa: Srboštampa, Beograd

"Rade Kundačina", katalog izložbe; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Rade Kundačina; prevod na nemački jezik: Borislav Mikulić; fotografija: Oliver Cvijović; dizajn: Dragan Stojanovski i Rade Kundačina; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dessint et sculptures de petiti format - Srđan Apostolović, Zdravko Joksimović, Dobrivoje Krgović, Dušan Petrović", Strasbourg, Mai, 1990; katalog izložbe: na francuskom; uvodni tekst: Biljana Tomić (na francuskom i srpskom); organizator izložbe: SKC; odgovorni urednik: Vlada Blaževski, direktor; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; prevod: Ivan Vejvoda; fotografije: Zoran Jovanović, Nebojša Čanković, Dejan Kažić, Dragan Dangubić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, Jugoslavija; strana: 12; format: 21x29,5

"Fahy / Kaiser / Kemsa / Mussingoff / Mohr / Stančić", katalog radionice / izložbe 6 umetnika sa Diseldorfske akademije umetnosti u galeriji, jun 1990. (Kevin Fahy, Thomas Kaiser, Gudrun Kemsa, Markus Mussinghoff, Bertolt Mohr, Radomir Stančić); izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik: Vladimir Blaževski, v. d. direktora SKC-a; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Stephan von Wiese, Biljana Tomić; koordinacija: Raodmir Stančić, Thomas Kaiser; prevod: Filip Filipović

"Srđan Apostolović, Zdravko Joksimović, Dobrivoje Krgović, Dušan Petrović", katalog za izložbu urednik likovnog programa: Biljana Tomić; Kulturnom centru SFRJ urednik likovnog programa: Biljana Tomić; Parizu, jun 1990; na francuskom jeziku; uvodni tekst: Biljana Tomić; (fra/srp); organizacija: Galerija SKC; odgovorni urednik: Vladimir Blaževski v.d. direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; prevod: Ivan Vejvoda; fotografije: Zoran Jovanović, Nebojša Čanković, Dejan Kažić, Zdravko Josimović; dizajn: Dragan Stojanovski;  štampa: Srboštampa, Beograd

"Zlatko Kopljar: Čelično srce", katalog izložbe u Galeriji, jun 1990; izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik: Vladimir Blaževski, v.dd. direktor SKC-a; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Hrvoje Božićević, Franco Tagiapetra (na ital); dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd;

"Ken Friedman: Kopernik u Beogradu / Copernicus In Belgrade; katalog izložbe / instalacije u Galeriji, novembar 1990; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC; urednik izložbe: Bojana Pejić; tekst - Kan Friedman: "Beogradski tekst" (srp/eng); prevod: Nada Seferović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500.

 

1991.
"Ljubo Gamulin - Život sjene", katalog za izložbu fotografija Lj.G. u Galeriji, maj 1991; 4 strane sa reprodukcijama fotografija, bez teksta; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd;

"Mesec - Mirjana Đorđević", katalog za izložbu "16. bijenale mladih - Moderna galerija Rijeka"; 4 strane; tekst: Dobrila Denegri; izdavač: Galerija SKC; photo: Vlada Popović

"Dragan Rakić - kružno kvadratno", katalog za izložbe: Likovna jesen Sombor; Velika galerija Kulturnog centra Novog Sada; Studentski kulturni centar Beograd; septembar - oktobar 1991; kolor katalog; izdavač: Kulturni centar Novog Sada; glavni i odgovorni urednik: Vladimir Stanić; Velika galerija kulturnog centra Novog Sada; urednik: L. Simonović; Likovna Jesen, Sombor; direktor: Ljubica Dujmović; Galerija "Studentski kulturni centar", urednik: Biljana Tomić; katalog i postavka izložbe: Dragan Rakić i Lazar Simonović; fotografije: Dragan Rakić; štampa: PAK, Novi Sad; tiraž: 500

"Dragan Rakić - Kružno kvadratno", plakat, sito, A-4, za otvaranje izložbe, 6. decembar 1991; izdaje: SKC

"Nenad Racković - TEHNO METALIKA TATOO - xerox, ambalaža, tehno groove", plakat za izložbu, siti, A-4, za otvaranje izložbe, 26. novembar 1991; izdaje: SKC

"P & Š / ljudi koji su pokušali atentan na Boga; video projekcija", plakat za video projekciju, sito, A-4, za 21. decembar 1991; izdaje: SKC

 

1992.
"Goran Tomić - 'Istočna vremenska polja'", plakat za izložbu, 7. februar 1992; sito, A-4, izdaje: Galerija SKC;

"Bernd Lobach - Hinweiser 'Kritična umetnost životne sredine'", katalog za izložbu u Galeriji, mart 1992; organizatori: Goethe Institut Beograd & Studentski kulturni centar Beograd; A-4, 33 paginirane stranice sa kartonskim koricama; umnoženi materijal; tekst - Doerthe Lammel: "O kritičnoj umetnosti ž ivone sredine Bernarda Lobacha", preuzeto iz kataloga "Bernd Lobach Hinweiser - 20 godina kritične umetnosti životne sredine od 1970 - 1990 godine" (Designbuch Verlag, Cremlingen 1991); str. 1-23

"Jelenković, Pantelić, Škulec", katalog izožbe u Galeriji SKC (april 1992) i Savremenoj galeriji, Pančevo (maj 1992) Dragana Jelenkovića, Zorana Pantelića i Rastislava Škuleca; 4 strane, kolor; odgovorni urednik: Zoran Rotar; organizacija: Biljana Tomić; koncpecija: Svetlana Mladenov; dizajn: Dragan Jelenković; fotografija: Vlada Popović; štampa: "Zoranče press"; komjuterski slog: "Dada"; tiraž: 300 kom

"Sejed Jamal Tabasinejad", katalog izložbe u Galeriji, april 1992; 4 strane, tekst: B. T.; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Angelina Marković; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; izložba: Seyes Jamal Tabasinejad, Teheran: Ključ & ključaonica; kolaži

"'72 SUSRETI '92", program dešavanja po danima, 8-12. maj 1992; imena učesnika, nazivi izložbi, naslovi predavanja; 4 strane, propratni materijal

Timothy Druckrey u saradnji sa Gretchen Bender: "Ideologije tehnologije", umnoženi materijal (fotokopirani kucani tekst), 5 stranica; bez oznake prevodioca (prateći materijal na SUSRETIMA '92), paginirano 1-5

Billy Kiuver: "Tehnologija, umetnost i transformacija", umnoženi materijal, fotokopirani kucani tekst, 2 stranice, bez oznake prevodioca (prateći materijal na SUSRETIMA '92), paginirano 1-2

"Aleksandar Dimitrijević / Zoran Naskovski / Nikola Pilipović ć Mondiran 1872 - 1992", katalog izložbe, novembar 1992; izdavač: Galerija SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Ješa Denegri; H.L.C. Jaffee: "Piet Mondiran, Kompozicija II, 1929" (Tekst iz "Zbornika Narodnog muzeja", Beograd, 1964, prevod: Vera Štulić), fotografija: Vlada Popović, Milan Jozić, Dejan Kažić; štampa: INPRESS; tiraž: 300

"Mirjana Đorđević: The Moon / The Horizontal - The Vertical", katalog za "International Asian - European Art Bienal, Ankara, 1992", na engleskom jeziku; izdavač: Galerija SKC; direktor SKC: Angelina Markoivć; urednik Galerije: Biljana Tomić; tekst: Dobrila Denegri; prevod: Vera Vukelić; fotografije: Vlada Popović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

 

1993.
"Mirjana Đorđević: Prelaz faze 06. u 07. - 28.04.1993. - Kizi Radoviću", letak / pozivnica; manji format, sa mesečevim menama aprila 1993. i odlomkom iz dnevnika "Dan je plav" Yvesa Kleina

"Pokretna arhitektura", program / katalog, 2. mart 1993; fotokopirano; presavijeni A-4 format (momčad: Lidija Stanković, Sandar Grozdanić, Svetislav Bankerović, Jovana Bešlin, Miljkan Bojanić; saradnici: Stevan Đorđević - Steva, Dragoljub Bekrić - Dragče, Zoran Janković, Aleksandra Stanković - Saška, Dragan Ilić - Gagi, Dušan Sajić - Sanja; muzika: Dejan Jevtić - Žika, Maja Double Rythm)

"Mediji i rat", plakat / najava okruglog stola u Galeriji povodom multimedijalne izložbe Andreasa Kattnera, 24. maj; sa programskim ta čkama: 1. Namera je da se ukaže na funkciju medija u ratnom i posleratnom periodu...; 2. Da se istakne potreba šire propustljivosti medija...; 3. Da se definiše aktuelno stanje medija putem razgovora; umnoženo na štampaču kompjutera, A-4 format

"Nešković: Objekti & Dekor slike / Predrag Nešković", katalog izložbe u galeriji SKC, maj - jun 1993; 4 strane, veći format; tekst: Ješa Denegri; prevod na engleski: Ivan Vejvoda; dizajn: Saveta & Slobodan Mašić; Studio Structure, Beograd; foto: Zorica Bajin - Đukanović; tisak: Taš Print Kale, Beograd; izdavač: Galerija SKC, Beograd; urednik: Biljana Tomić

"Bez nade, bez straha / autorska izložba Marine Martić", deo (separat) kataloga pratećih izložbi u okviru 34. oktobarskog salona (oktobar - novembar 1993), u okviru glavnog kataloga; 4 strane, tekst: Marina Martić; autori: Milica Tomić, Dragan Jelenković, Mileta Prodanović; izdavač: Kulturni centar Beograd; za izdavača: Gorica Mojović; urednik kataloga: Gordana Đorđević; fotografije: Nenad Petrović; grafičko rešenje kataloga i pozivnice: Tode Rapaić; štampa i realizacija: T&G, Beograd; kompjuterski slog: AXWELL, Beograd; fotoliti: Slobodan Lazić; montaža: Mile Oreščanin; ofset štampa: Siniša Stanojković i MIroslav Ladovac; tiraž: 800

"Gojko Škarić: Art profane, S druge strane Trijumfalne kapije AD", plakat za izložbu u Galeriji, novembar 1993; A-4, urađen na štampaču kompjutera; Galerija SKC

"Dragan Srdić: RANIRADOVI", plakat za (izložbu) 21. decembar 1993; A-4; Galerija SKC

"Dragan Srdić: RANIRADOVI", plakat, 21. decembar 1993, fotokopiran manji plakat i uvećan; Galerija SKC

 

1994.
"Ivan Ilić", katalog, izložba "Ogledalo" i promocija kataloga, 29. mart 1994; tekstovi: Biljana Tomić, Dobrila De Negri; prevod na engleski: Ana Vasić; foto: Goranka Matić, Zdravko Joksimović; priprema: Blue print; kompjuterska priprema: Milan Škrbić; štampa: Publikum; tiraž: 400; 1994.

"Mirjana Đorđević", katalog izložbe "Zvezda i senka", 28. mart Galerija; tekst: Biljana Tomić; prevod: Susie Vasović - Boshe, Mira Gligorijević; foto: Branimir Strugar; kompjuterska priprema: Milan Škrbić; štampa: Publikum; tiraž: 400; 1994; dvaput naizmenično presavijeni ofset, kolor

"Zoran Naskovski", katalog izložbe "Beli Oblak", april 1994; izdavač: Galerija SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Dejan Sretenović: "Apoteoza smrti"; prevod na engleski: Biljana Ačkovski Petrović; fotografija: Zdravko Joksimović, Dejan Kažić; štampa: Cicero; tiraž: 300

"Marija Dragojlović: Šest ogledala", katalog / letak; A-4 format; za izložbu u Galeriji, maj 1994; tekst - Dragica Vukadinović: "... srebro i zlato zbog sjaja...", urađeno na štampaču kompjutera

"Mima Orlović", katalog izložbe "Initium", april 1994; tekst: Mima; dvaputa preklopljeni tanji karton; urednik Galerije: Biljana Tomić; fotografija: Marko Ćosović

"Grad - Kapiaj - Grada / Zoran L. Pantelić", plakat za izložbu u Galeriji, otvaranje 1. marta 1994.

"Zoran L. Pantelić: Grad - Kapija - Grada", katalog za izložbu u Galeriji, mart 1994; dvaput presavijeni natron papir; KompAni

"Anzolin Raffaella / Miloš Komadina: Crveni oblak - interaktivna umetnost", katalog / rad / materijal, Galerija 18.12.1994; 4 strane, urađeno na štampaču kompjutera

"Nikola Radić Lucati - Crtež", plakat / objava za otvaranje izložbe u Galeriji 25.11.1994; A-4; štampač kompjutera

"Albert Christa - (isolation)", plakat za rad A. C. u okviru Likovne radionice, 1. novembar 1994.

"DOK - umetnička radionica SKC", plakat / najava za 4. oktobar 1994: otvaranje, rođendan, muzički performans

 

1995.
"Nikola Radić Lucati - Crtež", katalog za izložbu u Galeriji, jan - feb 1995; tekst (srp/eng) - Nikola Šuica "Osvetljenje poteza", 4 strane; štampa: Tiro Erc; foto i prelom: Nebojša Čanković; izdavač: Galerija SKC

"Kuća-utroba... Bela kuća... Crna kuća" / "House-Womb... White House... Black House"; propratni tekst Mime Orlović uz izložbu u Galeriji, Mima Orlović: Habitat; maj 1995; srp/eng, umnoženo na štampaču kompjutera; 1 strana

„HABITAT - Mima Orlović“; katalog izložbe / instalacije; 22. maj 1995. u okviru Galerije SKC; kolor-reprodukcije; tekst na srpskom i engleskom; beleška o autoru samo na engleskom; zahvalnost kustosu Galerije SKC Biljani Tomić i sponzorima: Soko-Štark, Goma Tours, FIRMA - grafičko preduzeće d.o.o; bez daljih oznaka; tekstovi Mime Orlović: "Zimpa 'de zimga" (I Watch My Steps) i "Kuća-utroba... Bela Kuća... Crna Kuća (House-Womb... White House... Black House); format 15 x 15; strana 8

"Zimpa 'De Zimga / "I Watch My Steps"; propratni tekst M. Orlović uz izložbu u Galeriji, Mima Orlović: Habitat; maj 1995; srp/eng; A-4; umnoženo na štampaču kompjutera; 1. strana

"Roter Stern Belgrad - CRVENA ZVEZDA" / Barbara Holub, Kai Kuss, Gerhart Scholz", katalog / rad za projekat "Crvena zvezda", Galerija, maj 1995; INVESTigation, Vienna, 1995; 4 strane, format dopisne karte

"Simonida Rajčević: Poslednji preživeli sa Nostroma", katalog za instalaciju u Galeriji, april 1995; tekst - Nikola Šuica: "Ženska zvezda", 4 strane, format A-4; štampa: TIRO ERC; izdavač: Galerija SKC

"Marija Vauda", kolor - katalog izložbe u Galeriji; tekst (srp/eng): Ješa Denegri; dizajn: Marija Vauda; prevod na engleski: Sanja Reljić; fotografije: Goranka Matić, Aca Antić; štampa: ČIGOJA; tiraž: 300, Beograd, 1995.

"U vozu za Diznilend", knjiga, 70. str. + V (ilustracije), predgovor - Vladimir Marković: "Povratak poezije pevanju"; autori (segmenti u knjizi): Vuča (Dejan Vučetić), Kiza (Zoran Radović), Ćira (Darko Ćirović), Kraka (Vladimir Marković); urednik izdanja: Biljana Tomić; dizajn: Srđan Apostolović; fotografije: Zlatko Milutinović, Zoran Jovanović, Vlada Marković; izdavač: Studentski kulturni centar; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor i glavni i odgovorni urednik; štampa: SGR "Žig", Beograd; tiraž: 500, Beograd 1995

"Dimitrijević Dejan - Objekti / Entropia", plakat za izložbu, 16. jun; A-4; umnoženo na štampaču kompjutera

"Nataša Teofilović: Ostrva", katalog izložbe "Ostrva", juni 1995, Galerija SKC, dizajn: Nataša Teofilović; fotografije: Milka Stojković; fotokopije: Stanisalva Antolić - Meca; tehnička priprema: Soros DTP; štampa: Cicero, Beograd; tiraž: 300, prevod na engleski jezik: Jelena Erdeljan

"Dušan Petrović", katalog za izložbu skulptura D. P. u Galeriji SKC, novembar 1995; 5 razglednica sa reprodukcijama (kolor) radova i tekst na 4 strane istog formata - Ljubomir Gligorijević: "Sjaj vajarski reinkarniranog Ready-Made-" (srp/eng; u zaštitnim kartonskim koricama sa uloškom; izdavač: Galerija SKC; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: dr Ljubomir Gligorijević; prevod: Karlo Č Gru; dizajn i kompjuterska obrada: "Studio K ujna"; foto: Veroljub Petrović; štampa: Grafonin; tiraž: 300

"Zlatko Marušić / Milan Delčić - Delča: Metakečap - Targettekchup"; kolor katalog, 4 strane; photografix: Nebojša Babić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; design of catalogue: Marushich & Delcha; Printid by UNIPrint; 10 novembar 1995.

 

Priredio Vojislav Pleskonjić 1996. godine

Pregled je sačinjen de visu prema sadržaju fascikli iz interne dokumentacije Srećne galerije koju je od 1974 do 1990. godine vodila Dragica Vukadiović. Ova građa nije predata Dokumentaciji SKC-a nakon prestanka rada Srećne galerije i odlaska dugogodišnjeg urednika S. Timotijevića 1998. godine. Praznine su delimično popunjene naknadnim donacijama Dragice Vukadinović i Vojislava Pleskonjića. Materijali izdavani od 1991 do 1995. godine i kasnije, prikupljani su redovnim postupkom. (napomena D.V.)

1974

“Oprema Čonkić”, katalog za retrospektivnu izložbu Nenada Čonkića "Oprema Čonkić"  (11-30. 3. 1974), samostalno izdanje Nenada Čonkića u saradnji sa “Srboštampom”; izdanje su pomogli: “Srboštampa”, “Glas”, ”ICS”, “Ideje”, SKC, “Vidici”; štampa: Srboštampa, Beograd; klišea: Glas, Beograd; dokumentacija: Aleksandar Urdarević; foto: Zoran Branković; oprema: Nenad Čonkić; tehnički urednik: Ratomir Radović; distribucija: ISC; Beograd, februara 1974; tiraž: 1000; strana: 72; format: 21 x 21; broširano; tekstovi - Aleksandar Postolović (uvodni tekst); Slavko Timotijević: Money - Fest (o Maloj galeriji i izložbi N.Č.; Beograd, marta, 1974); Index radova reprodukovanih u katalogu i opšti index; izdanje povodom prve samostalne izložbe; “Oprema Čonkić” u Maloj galeriji SKC-a (kustosi: Jasna Tijardović, Slavko Timotijević; koncepcija i izbor: Nenad Čonkić; postavka: Nenad Lazović; rasveta: Zoran Branković; muzika: Branislava Šaper; otvorio: Božidar Zečević; Beograd, 11 - 30. 3. 1974).

1975 

Vladimir Straža: Izložba plakata; 12.11.1975 (katalog, pozivnica?, plakat?).“Izložba plakata - Vladimir Straža”; katalog izložbe 12-27.11.1975; izdavač: (katalog za) Studentski kulturni centar, Beograd, Galerija “Sretna nova umetnost”, 12 -27.11.1975; predgovor: Vladimir Bužančić (na hrvatskom, nemačkom i enleskom); prevod: Charlate Ivir, Gertrude Postl-Božić, dr Vladimir Ivir; likovna oprema i tehničkii urednik: autor; fotografija: Saša Karoly; korektor: Marija Bošnjak; tisak: Medicinska naklada, Zagreb; tisak ovitka: Studentski centar; broširano; latinica; format 20 x 20; strana: 12 (tekst) + 48 (reprodukcije); bez paginacije.

Vladan Radovanović: Glas iz zvučnika (tejp-art 1) / Voice from the loud speaker (tape-art 1); singl-ploča; A strana: srpskohrvatska verzija: Vladan Radovanović - Glas iz zvučnika; B strana: Vladan Radovanović: Voice from loudspeaker; prevod na engleski i engleska verzija: Pol Pinjon (Paul Pignon); povodom IV aprilskog susreta, 4-12. 4.1975; izdavač: SKC, Galerija Sretna nova umetnost, Beograd.

Raša D. Todosijević (ćirilicom) / Raša D.Todosijević; katalog izložbe u SG 17. 2 - 30. 2. 1975, Raša D.Todosijević: Elementarno slikanje; srpsko/engleski; izdavač: Galerija Sretna umetnost, SKC, Beograd; urednik kataloga i predgovor: Slavko Timotijević; prevod: Stipe Dumić, Bojana Mojsov; tekst - Todosijević Raša: O elementarnoj ili post-estetskoj umetnosti (elementarno slikanje) / Raša Todosijević: About the Elementary Or Post-esthetic Art (Elementary Painting); prelom kataloga: Dragan Stojanovski; fotografije: Nebojša Čanković; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 1000; sva prava reprodukovanja i preštampavanja zadržava Galerija Sretna nova umetnost i Todosijević Dragoljub Raša; format: 15 x 21; strana: 8 (sa koricama).

Dragoljub Todosijević - Raša: Idealno umetničko delo u 1975. - Internacionalna anketa (januar - decembar) - 113 pitanja / Dragoljub Todosijević-Raša: The Ideal Work of Art in 1975 - International Questionnaire (january - december) - 113 questions; šapirografisani materijal sa odštampanim pitanjima (upitnik) za akciju u SG; izdavač: SKC, Galerija Sretna nova umetnost; strana: 7 paginiranih + naslovna; na srpskom (ćirilica) i engleski (naizmenično); štampano sa obe strane lista; napomena na materijalu: molimo vas da ispunjeni upitnik vratite na ovu adresu: (sledi adresa Galerije Sretna nova umetnost).

1976

Giovana Dal Magro: izložba fotografija; 16-31.6.1976 (pozivnice - dve vrste, plakat, katalog).
Giovana Dal Magro; katalog izložbe fotografija 16-31. 6. 1976; izdanje: SKC; kustos galerije: Slavko Timotijević; dizajn: Đorđe Tucić-Bata; tiraž: 500; štampa: Srboštampa; tekstovi na srpskom i engleskom (tekst Slavka Timotijevića, prevod sa srpskog: Bojana Mojsov; biografija) odnosno na srpskom i italijanskom (tekst Alberta Prine, Milano, 20.5.1976, prevod sa italijanskog Ondina Lubessi); savijen tabak, štampan sa jedne strane; formata (kao savijen): 10 x 26,5.

12 jugoslovenskih umetnika i časopis “Testera” (Miroslav Savić, Miško Šuvaković, Jovan Čekić, Braco Dimitrijević, Goran Trbuljak, Julije Knifer, Urkom Gergely, Raša Todosijević, Zoran Popović, Neša Paripović, Goran Đorđević, Slobodan Šijan); koncepcija izložbe: Dragoljub Raša Todosijević i Dragica Vukadinović; 8 - 18. 9. 1976 (u povodi X BITEF-a); pozivnica, plakat, katalog - šapirograf.

“12 jugoslovenskih umetnika & Testera”, katalog - prateći materijal za izložbu; na naslovnoj strani su nabrojana imena umetnika: Miroslav Savić, Miško Šuvaković, Jovan Čekić, Braco Dimitrijević, Goran Trbuljak, Julije Knifer, Urkom Gergelj, Raša Todosijević, Zoran Popović, Neša Paripović, Goran Đorđević, Šijan Slobodan (ovaj poslednji svojeručno potpisan na svakom katalogu); šapirograf; izdaje: 
Galerija “Srećna nova umetnost”, SKC, Beograd; strana: 5 (numerisane); latinica; štampano sa jedne strane lista; sadržaj: Dragica Vukadinović: (uvodna izjava, datirano Beograd, 5 . 9. 1976); Todosijević Raša: Napomene - 12 jugoslovenskih umetnika & Časopis “Testera” 1976. - Izdaje: SKC - X BITEF (datirano Beograd, 2.9.1976. T.D.).

Tomislav Gotovac: Kolaži; 3. 12. 1976. (izložba u saradnji sa Likovnim programom  (pozivnica, plakat, katalog - vidi: Likovni program).

1977


Umetnost, ironija itd… / Art, Irony etc… (Baldessari, Cavellini, Dimitrijević, Gilbert & Geoges, Paripović, Popović, Reinhardt, SALVO, Souza, Stilinović, Todosijević, Trbuljak); dokumentarna izložba; 1-8. 4. 1977 (pozivnice - štampane na poštanskim dopisnicama; plakat, katalog).

Umetnost, ironija itd… / Art, Irony etc… (Baldessari, Cavellini, Dimitrijević, Gilbert & Georges, Paripović, Popović, Reinhardt, SALVO, Souza, Stilinović, Todosijević, Trbuljak); katalog izložbe 1-8. 4. 1977; dokumentarna izložba SKC, Galerija Srećna nova umetnost; Beograd; šapirograf/sito; štampano sa jedne strane lista; strana: 23 + naslovna; strane delimično (u okviru različitih tekstova) i posebno numerisane; sadržaj: Cavellini: Iz Univerzalne Enciklopedije, tom IX, strana 133, Džilbert & Džordž: O umetnosti; Neša Paripović: Izveštaj o kretanju za 25. 10. 1976. god.;  SALVO 17 NAC, no. 3, mart 1973; Todosijević Raša: Zamena; Raša Todosijević: Edinburška izjava.

10e Biennale de Paris - učesnici iz Jugoslavije (Zoran Popović, Beograd; Mladen Stilinović, Zagreb; Andraž Šalamun, Kopar; Dragoljub Todosijević, Beograd); 2. 10. 1977; pozivnica, plakat, prateći materijal.

10e Biennale de Paris  - učesnici iz Jugoslavije (Zoran Popović, Beograd; Mladen Stilinović, Zagreb; Andraž Šalamun, Kopar; Dragoljub Todosijević, Beograd); prateći materijal - katalog; šapirograf; naslovna strana: sito; ćirilica; strana: 8 (numerisane); štampano sa jedne strane lista; uvez: heft-mašina; sadržaj: Uvodna informacija (nepotpisano); Ješa Denegri: Uvodni tekst; Dragoljub Todosijević: Umetnost je mišljenje; Mladen Stilinović (objašnjenje rada).
      
Vladimir Jovanović: izložba slika i crteža i promocija fanzina “Izgled”; 15-30. 6. 1977 (pozivnice - dve vrste, jedna štampana na poštanskoj dopisnici; plakat, fanzin “Izgled”).
Izgled; juni 1977; (prvi jugoslovenski fanzin za glamur); povodom izložbe Vladimira Jovanovića u SG, 15-30. juni 1977; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost i Spoljni program SKC-a, Beograd; urednik Izgleda: Vladimiir Jovanović; saradnici: Nebojša Čanković, Kosta Bunuševac, Vlada Popović, Boba Stojanović, Petar Katanić, Aleksandar Knežević, Mira Knežević, Ivan Pešić, Predrag Mihajlović; jun 1977, Beograd; sadržaj: Mladić iz…; Čovek iz…; Intervju; Interview; Filmski letak; Photo of the Month; Umetnost izgleda; John Cale: Otvaranje; c/b, offset; format: 24,5 x 34,5; strana: 32.

1978

Popčev Mice: “Predlog za funkcionaliizam”; 26. 1-3. 2. 1978; pozivnice štampane na poštanskim dopisnicama, plakat; rad: Kompresija; Intervencija na papiru.

Janez Bernik: grafike; 15-22. 2. 1978 (plakat) pozivnica - štampana na poštanskoj dopisnici.

Veličković: grafike; 24. 2 - 4. 3. 1978; pozivnica štampana u sito štampi na poštanskoj dopisnici, plakat.

Radomir Damnjanović Damnjan: Campione dell artista - uzorak; plakat; 11. maj 1978.
Radomir Damnjan - uzorak umetnika / Campione dell artista; katalog izložbe u SG, maj 1978  (11.5.1978); izdavač: SKC, Galerija Srećna nova umetnost, Beograd; tekst: Jerko Denegri; prevod na italijanski: Ondina  Lubessi; urednik kataloga: Slavko Timotijević; stručnii saradnici: Dragica Vukadinović i Predrag Caranović; tehnički urednik: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; tiraž: 500; izložba: 4/78; katalog: 2/78; format: 21 x 14,5; strana: 8

Tri grafičke mape (Radomir Damnjan, Braco Dimitrijević, Raša Todosijević, Neša Paripović, Gergelj Urkom); izložba grafika u izdanju Srećne galerije; 20-30. 9. 1978; pozivnica, plakat, katalog.

Mape grafika u izdanju Galerije Srećna nova umetnost (Radomir Damnjan, Braco Dimitrijević, Neša Paripović, Raša Todosijević, Gergelj Urkom); katalog za izložbu "Tri grafičke mape"; izdavač: SKC, Galerija Srećna nova umetnost, Beograd, maj 1978; fotografija: Nebojša Čanković; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500; izložba: 5/78; katalog: 3/78; format: 21 x 14,5; strana: strana: 8 (nepaginirane); tekstovi: Ješa Denegri, Slavko Timotijević; reprodukcije radova: Braco Dimitrijević, Raša Todosijević, Neša Paripović, Radomir Damnjan Urkom.

Dobrivoje Petrović: izložba slika; 24-30. 10. 1978 (pozivnica, plakat /na njemu stoji 20-30.10.1977/, katalog).

“Dobrivoje Petrović”; katalog izložbe (24-30. 10. 1978); izdaje: SKC, Beograd; izdavač: Galerija “Srećna nova umetnost”; urednik: Slavko Timotijević; tehnički urednik: Dragan Stojanovski; štampa: Sitoštamoa SKC: fotografija: Nebojša Čanković; izdanje: 3/78; izložba: 6/78; Beograd 20. 10. 1978 do 30.10.1978. godine; format: 24,5 x 34,5; strana: 8; štampano sa jedne strane lista; 4 strane reprodukcija; uvodni tekst: Slavko Timotijević; “Kraći, srdačan i poluizmišljeni razgovor sa autorom” (nepotpisano); biografski podaci i spisak izložbi autora.

Petar Borota: izložba slika i crteža; 27. 11 - 10. 12. 1978; pozivnica, plakat, katalog.
Petar Borota; katalog izložbe od 27. 11 - 10. 12. 1978; bez impresuma osim naznake: 4/78 Galerija “Srećna nova umetnost”, Beograd; format: 24,5 x 34; strana: 8; tehnika; sito; broširano, kartonske korice sa zlatotiskom naslova: Petar Borota; tekstovi: Petar Borota (autobiografska beleška), Slavko Timotijević (uvodni tekst), mr Bojana Komadina: Bojana Komadina: Kada kažem - mislim; štampano sa jedne strane lista

Sri Hadhy: izložba slika; 14. 12 - 24. 12. 1978; plakat, pozivnica, katalog.
Sri Hadhy - Indonezija; katalog izložbe od 14. 12. 1978; SKC i Savezni zavod za naučnu, kulturno-prosvetnu i tehničku saradnju; izdavač: SKC, Mala galerija; prevod: Nada Seferović; tiraž: 500; štampa: Srboštampa, Beograd; format: 24,5 x 16,5; strana: 8; tekstovi: Moderna indonežanska umetnost (nepotpisano); biografija i spisak izložbi autora; Iz stranih novina: prikaz izložbe g. Sri Hadhy (Haarlem's Dailly); kataloški podaci o slikama.

Izložba stripova objavljenih u Poletu i Studentu; katalog autorske izložbe Dragice Vukadinović u SG, jun 1978 (115.6.1978); izdavač: SKC, Galerija Srećna nova umetnost, Beograd; urednik kataloga: Dragica Vukadinović; tehnički urednik: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500; uvodni tekst: Dragica Vukadinović; učesnici izložbe: Andrić Vladeta, Bajc Gustav, Devlić Radovan, Dimitrijević Aleksandar, Đukić Bojan, Gavrić Branko, Grmek Zvonko, Ilić Mirko, Ivandić Boro, Kordej Igor, Kostandinović Nikola, Kunc Nonoslav, Marković Rade, Marušić Joško, Mešić Emir, Milojević Ljubomir, Mojsilović Zoran, Njegovanović Miodrag, Perović Vasilije, Puljak Ivan, Ristović Milan, Zimonić Krešimir i drugi; novinski format, sa strip tablama autora; strana: 12; autori zastupljeni u katalogu: Marušić, Devlić, Ilić, Kordej, Kostandinović, Gavrić, Marković, Milojević, (Žuborski - “Student”), Kunc.

1979

Ivo Veljanov: Fotografije; izložba fotografija; 1.-10.11.1979
(pozivnica, plakat, katalog); napomena: katalog izdaje Foto-klub “Vardar” (4 strane, 21 x 21, kraći tekst i jedna reprodukcija).

Paja Stanković: Crteži  0279-0379-0479; autorski projekt sa crtežima dece do 5 godina (povodom međunarodne godine deteta); 20.-30.4.1979 (pozivnica, plakat, katalog).

“crteži 0279-0379-0479”, katalog izložbe Paje Stankovića, 20.-30.4.1979; izdavač: Galerija “Srećna nova umetnost”, SKC, Beograd; autor izložbe i kataloga: Paja Stanković; povod: Međunarodna godina deteta; štampa: Grafička radionica SKC; tiraž:100; latinica; format: 24 x 34,5; strana: 8; broširano; uvodne napomene sa osnovnim podacima (zastupljeni crteži u katalogu - Gregor Rojec, Ana Stanković, Jelena Trifunović, Sanja Kovačević, Ljubica Lukač, Mladen Zečević, mirjana Stanković).

Grupa 143”: Radovi novembar 1978 - maj 1979; 4. maj 1979; Galerija Srećna nova umetnost i Likovni program (pozivnica, plakat, katalog - knjiga).
Grupa 143; knjiga - katalog; izdanje na srpskom/engleskom jeziku; (na hrbatu “grupa 143 - group 143); izdavač: SKC, Beograd; direktor: Dunja Blažević, izdavač: Galerija Srećna nova umetnost; suizdavač: Galerija Studentskog centra , Zagreb; izdanje: 1/79; urednik kataloga: Dragica Vukadinović, recenzent: Ješa Dengri; fotografije: autori & Nebojša Čanković; prelom: Dragan Stojanovski; prevod: Rajka Nišavić, štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 600; maj 1979, Beograd; sadržaj: Grupa 143 I deo, 1975/1977 - Jovan Čekić, Neša Paripović, Maja Savić, Paja Stanković, Miško Šuvaković, Biljana Tomić, grupa 143; II deo, 1978/1979, Mirko Dilberović, Vlada Nikolić, Neša Paripović, Maja Savić, Paja Stanković, Miško Šuvaković, Biljana Tomić, grupa 143; / broširano; karton)  latinica; forman: 16 x 24; strana 48 (nepaginirano).

Milimir Drašković: Rođendan, 1952 - kasete: M. Drašović; razgovor sa autorom - pijanka; 5.6.1979 (pozivnica).

Bojana Komadina: Žena koja sve može; izložba i promocija fanzina; 23.-28.6.1979 (pozivnica, plakat, katalog-fanzin)

“Playboyana”, fanzin-katalog broj 1, maj/juni, godina 1, 1979 za izložbu B.Komadine, 23.6.1979; izdanje: SKC, Beograd; v.d. direktor: Milo Petrović; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost; izdanje: 2/79; urednik kataloga: Slavko Timotijević, recenzent: Goranka Matić; producent: Dragica Vukadinović; tekstovi: “Lu Salome”, izvod iz teksta potpisanog inicijalima N.R., objavljenog u Politici, verovatno 1968 godine; “Gertruda Stein”, iz Autobiografije A.B.Toklas; G.Marić; Neuhvatljivi sistem glume; Gordana Marić: O Bojani Komadina; G.Marić; Neuhvatljivi sistem glume; /na fotografijama D.Kažića i arh. M.Rankovića Gordana Marić u predstavi Neuhvatljivi sistem glume; Bojanu Komadinu snimio B.Nikolić, naslovnu stranu snimio D.Kažić; dizajn kataloga: Bojana Komadina; tehnički urednik: Dragan Stojanovski; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 500; maj/juni 1979, Beograd; manji novinski format; strana: 16 (nepaginiirano); latinica; napomena: na poslednjoj strani stoji: časopis je štampan umesto kataloga povodom izložbe Bojane Komadine u Galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu.

1980           

Tihomir i Vladan Anđelković: Underground strip; izložba kolekcija strip-svezaka američkog Undergrounda ( u saradnji sa Spoljnim prigramom ); 12.2.1980; (pozivnica-razglednica, katalog). “Underground strip”, prateća publikacija uz izložbu od 12.2.1980.-19.2.1980; izdavači: Spoljni program SKC-a i Galerija Srećna nova umetnost; štampa: tekst - šapirograf SKC-a, ilustracije - Grafička radionica SKC-a (sito); povez: Srboštampa, Beograd; format 21 x 29; strana: 21 (tekst) + 8 tabli sa ilustracijama; latinica; broširano; strane teksta numerisane; štampano sa jedne strane lista; sadržaj: Ješa Denegri: Underground strip kao metajezik; Vladimir Jovanović: Esej o stripu podzemlja; Tihomir i Vladan Anđelković: Tri moguća izvora underground stripa / Underground publikacije i izdavačke kuće; Les Daniels: Underground Comics (prevod iz knjige Les Danielsa “Comix, A History of Comic Books in America”).

Slavko Timotijević: Umetničke razglednice ili razglednice kao umetnost; 28.2. - 10.3.1980 (pozivnice - dve vrste/ jedna sa ilustracijom rada M. Abramović/, katalog)
“Neke druge razglednice - Some Other Post Cards”, prateći katalog izložbe Razglednice kao umetnost, 28. 2 - 10. 3.; šapirograf/kseroks; štampano sa jedne strane lista; broširano ; format A-4; strana: 7 (tekst) + 8 (kseroks reprodukcije); tekst: Slavko Timotijević: Izložba poštanskih karti, pozivnica, razglednica, ideja…; sa spiskom galerija / izdavača i umetnika (Marina Abramović, David Askevold, Richard Alpert, Art Language, Karl Andre, Alesandro, John M.Arenleder, Mel Andringa, Peter D Agostino, Richard Anuszkiewicz, Allan D Arcangelo, Ekipa A3, Arsovski, Roger Ackling, Aquinada, Arman, Eduard Bal, Paolo Baratella, Peter Beard, Zoran Belić, Kosta Bogdanović, Diana Hlok & Maolo Broermans, Rista Hanić, Louise Bourgeois, Christian Boltanski, Daniel Buren, Joseph Beuys, Bill Beckley, Tomas Bang, Hans Breder, Lutz Becker, Ida Biard, Charly Banana, James Collins, Colin Charman Christo, Norman B. Colp, Tim Corkery, C. de Charmoy, Michael Corris & Andrew Menard, Roger Cutforth, Andre Cadera, Michael Carone, Mark Cohen, Col Martino, Achile Cavelini, Goran Đorđević, Radomir Damnjan, Boris Demur, Tošo Dabac, Jan Biblests, Braco Dimitrijević, Dragan Nuša & Srečo, Antonio Dias, Jim Dine, Erro, Ulrich Erban, Ger van Elk, Ethyl Eichelberger, John Franzen, R.M. Fisher, Ken Feingold, Ferdinando de Filippi, Luciano Fabro, Hamish Fulton, Joel Fishel, Ken Friedman, Lucio Fontana, Tom Gotovac, Vladimir Gudac, Ralph Goings, Randy Green, Gilbert & George, Dan Graham, Jean Le Gac, Mladen Galić, Grupa 143, Alberto Calingani, Pieter Holstein, Richard Haas, H.Huisman, Geoff Henolpisks, K.H. Hodicke, Hans Haacke, Douglas Huebler, Peter Hutchinson, Judith Isaacson, Richard Jarden, Paolo Icaro, Bogdan D. Jovanović, Vladimir Jovanović, Mihajlo Javorski, Jevđović Mladen, Sture Johansen, Željko Jerman, Joseph Kosuth, Richard Kriesche, Jerry Kearns, Mitshel Kriegman, Ian Mc. Keever, Janis Kounelis, Kožarić, Novica Kocić, Susan King, Richard Long, Michael Lipski, Luther, Sol LeWitt, Bruce Mc Lean, Katalin Ladik, Mal Luber, Paolo Bunanava, Steven Linn, Erica Lennard, Lech Mrožek, Ruth Marten, Milenko Matanović, Jack Mendenhall, Peter Mell, Jonh Murphy, Naemi Majdan, Ernst Mitzka, Tom Marionni & Petr Štembera, Nikola de Maria, Robert Morris, Vlado Martek, Marco Magrini, Federica Marangoni, Herman Nitsch, Enzo Navara, Maurizio Nanucci, Natalia LL, David Nez, Yoko Ono, Luigi Ontoni, Dennis Oppenheim, Jim Pomeroy, Mel Pekarsky, Neša Paripović, Nenad Petrović, Dobrivoje Petrović, Zoran Popović, Marko Pogačnik, Anne et Patrick Poirier, Goran Petercol, Alan Platt, Silvio Pasatti, Gerard P. Pas, Susan Russel, Franco Ravedone, Marcia Resnick, Ruthenbeck, Gerard  Richter, Fried Rosenstock, Peđa Ristić, Laurie Simmons, Michael Smith, Predrag Šiđanin, Bruno Signorini, Dragan Stojanovski, Mladen Stilinović, Schulc, Katarina Sieverding, Al Souza, Renato Spannoli, Karen Shaw, Stenley Stellar, Sarkis, Rod Summers, Elio Santarela, Balint Szombathy, Dennis Stock, Richard Serra, Keith Sonnier, Stuart Sherman, Ken Tisa, John F.Turner, David Tremlett, Biljana Tomić, Joe Tilson, Slavko Timotijević, Raša Todosijević, Goran Trbuljak, Jasna Tijardović, Miroljub Todorović, Herve Telemaque, Ernesto Fatatiore, Gergelj Urkom, Todd Williams, Robert Wiegand, Roger Welch, Wiliam Wegman, Ben Vautier, Davide Vession, Susan Weil, Lawrence Weiner, Michaele Zaza, Bernard Tschumi.

Artiste anonyme; projekat; 13.3-14.3.1980  (pozivnica-razglednica).

Stano Filko: Beli prostor u belom prostoru; 27.3.1980  (katalog) / vidi Likovni program.

Željko Jerman: Plakat; izložba; 3.-10.4.1980, izložba; (pozivnica, napomena, na pozivnici je datum otvaranja 2.4.1980).
Željko Jerman i Vlasta Delmar: Pokušaj poistovećenja, desimbolizacija; performans; 3.4.1980  (pozivnica, napomena: na pozivnici je pogrešno napisano desimbolizacija)
Željko Jerman / Vlasta Delmar: Pokušaj poistovećivanja (performance); prateći materijal za performans 3.4.1980; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd, april, 1980; šapirograf/kseroks; strana 4 (sa naslovnom); stranica teksta i dve stranice sa po 4 fotografije (umnoženo na kseroksu).

Polaroid; izložba polaroida uz promociju novog broja Izgleda; 17.4.1980; (pozivnica, plakat).

Rock-fotografija; realizacija Prvog jugoslovenskog konkursa za rock fotografiju; 17-30.6.1980 (plakat-katalog).
“Rock-fotografija”, plakat-katalog za izložbu od 17. do 30.6.1980; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 1000; na prednjoj strani fotografija Slobodana Purića; na zadnjoj uvodni tekst potpisan D.V. i radovi autora: Zvonimir Krstulović, Saša Kuzmanović, Milena Marjanović, Srđan Vejvoda, Siniša Jakičić, Zoran Ćorković, Emir Sijačić, Stojan Đorđević, Erik Kalinski, Demil Kalođera, Kosta Bunuševac, Maja Simonović, Janez Bogataj, Predrag Šiđanin, Vladimir Jovanović, Dragi Nedeljković, Vican Vicanović, Zoran Veselinović, Srđan Simonović, Ljubomir Petrović, Jugoslav Vlahović, Nebojša Vesić, Rade Samardžić, Milivoj Branković, Berislav Đukes, Slobodan Ćirović, Aleksandar Knežević, Dražen Kalinić, Radoje Đukić, Dragan Taubner, Boris Golub, Slavko Timotijević, Majkus Davorin, Ljubomir Šimunić, Dejan Zdravković, Božidar Ljumović, Aleksandar Radovac, Igor Pustouh, Dubravka Đorđević, Dušan Gombac, Dejan Đorđević, Milan Dostanić, Aleksandar Savić, Gordan Škondrić, M.Đurica; i spisak autora koji nisu mogli ući u katalog: Vukica Mikača, Slavoljub Vuković, Fehim Ukimeri, Dušan Osterac, Edip Jusuf, Jaroslav Supuk, Jadranka Kodak, Dani Bedrač, Aleksandar Maksin, Slobodan Purić, Marjan Grban, Goran Vejvoda.             

Dražen Kalenić: izložba fotografija; 15.-25.10.1980 (pozivnica, plakat, katalog).
“Dražen Kalenić”, katalog izložbe 15.-25.10.1980; izdaje Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; direktor: Ljubomir Kljakić; urednik kataloga: Moma Rajin; odgovorni urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; tiraž: 500; štampa: Srboštampa, Beograd; tekst - Momčilo Rajin: Izložba fotografija Dražena Kalenića - Rock n roll u delićima sekunde; format: 21 x 29,5; strana: 8.

Tone  Stojko: Ukus prašine/taste of dust; izložba fotografija; 24.10.1980;
(pozivnica, plakat).

Dejan Stepanović: Psi art; 4.12.1980, izložba slika (4-15.12.1980); (pozivnica, plakat, prateći materijal).
Dejan Stepanović: Psi Art; prateći materijal uz izložbu 4.-15.12.1980; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; mehanički umnoženo; strana 4 (dva lista A-4) sa tekstom autora.

Dragan Papić: Dokumenta 78 79 80; izložba foto-radova; 18.-28.12.1980  (plakati -dve vrste, od kojih je jedna sa odabranim tekstovima).

Sedamdesete: rock n roll u Beogradu - fotografije Aleksandra Kneževića; katalog izložbe u SG (6.6.1980); izdavač; SKC, Beograd; direktor: Ljubomir Kljakić; izdavač: Spoljni program i Galerija Srećna nova umetnost; urednik kataloga: Nebojša Pajkić; recenzent: Goranka Matić; fotografije: Autor, Aleksandar Knežević; dizajn: Grafička radionica SKC; štampa: GRO “Glas”, Beograd; tiraž: 1000 primeraka; Beograd, juni 1980; uvodni tekst: N.D. Burlakov; novinski format; strana: 12.

Izgled; treći broj fanzina (drugi u izdanju SG), promovisan na izložbi polaroid fotografija, 17-27.4.1980 SG; izdavač: SKC, Galerija Srećna umetnost, B Beograd; direktor: Ljubomir Kljakić; odgovorni urednik kataloga: Slavko Timotijević, recenzent: Ješa Denegri; štampa: “Glas”, Beograd; redakcija: Vladimir Jovanović, Marko Pešić, Bezideja, Mihajlo Mihajlovski, Dragan Taubner; fotografija: Marko Pešić, Vladimir Popović, Rade Samardžić, Dragan Taubner, Ljubomir Šimunić; foto obrada: Rade Samardžić, Vlada Popović, Kosta Bunuševac; elektro-daktil: Rahel Nicvah; pomogli su: Miša Radić, Toni Samardžić, Irinio Handpres; sadržaj: Snežana; Pola mlade devojke; Wishbone Ash: razgovor školskih drugova; Tesla kao šaman; Nadlične psihologije; Polaroid; Nadlične psihologije, nastavak; Slavne 70-te; Šta žena hoće; Izgled umetnosti; Zdrava hrana; Rok; Otvaranja; katalog-fanzin novinskog formata; strana: 20: prva i poslednja u koloru; latinica.

1981
 
Stojanović Branimir: Umetnost i jezik; 1 - stavovi/statična postavka; 2 - rad u galeriji /razgovor/učenje/komunikacija…; 5.-10.6.1981; (pozivnica).

“About the author:…”, propratni materijal za izložbu Bojane Komadine “The Book”; list papira A-4; sito; na engleskom jeziku; biografija autora (bez imena) uz ilustraciju (ženski akt); na vrhu piše: galerija sraćna nova umetnost, skc, beograd, 28. April 1981.
Boyana Komadina: Transformans - zamišljeno stanje / škampi i vino; polaroidi; 11.6.1981.  (pozivnica i plakat).

Laibach, Ljubljana: Laibachkunst; izložba likovnih radova članova grupe; 14.-18.6.1981;  (pozivnica, plakat, fanzin “Laibach”, kseroks, 22 lista A-4).

Rok fotografija, realizacija II jugoslovenskog konkursa za rok fotografiju; 19.-30.6. i  1.-15.9.1981  (pozivnica, plakat, katalog).
“Rok fotografija”, realizacija drugog jugoslovenskog konkursa za rock fotografiju, 19.-30.6.1981. Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; katalog izložbe; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd, uz finansijsku pomoć Galerije SC iz Zagreba; direktor SKC-a: Ljubomir Kljakić; urednik galerije SNU: Slavko Timotijević; urednik galerije SC: Vladimir Gudac; urednica: Dragica Vukadinović; saradnica: Katarina Golubović; dizajner: Dragan Stojanovski; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 1000; Beograd, 1981; format: 24,5 x 34; strana: 16; sa ilustracijama radova i odgovorima na pitanje šta je to rok fotografija (odgovore prikupila Juliuana N.), izjave: Kaća i Jurek, Marina, Dragan Papić, Vladan Živojnov, Slavko Timotijević, Jugoslav Vlahović i Rista Banić, Dobrila Vidić; Vanda Dizdar (pseudonim): Slavni David Hurn govori ekskluzivno za foto-rok novine!!!.
“Berliner Strasse”, No. 6; fanzin; kseroks; bez godine izdanja; fanzin uredili: Vladimir Arsenijević - Vlajsa, Rosić Branko - Rosa; strana: 10 (sa naslovnom); u ovom broju: Ostaćete ravnodušni; Interview: grupa “Centar”; 4 A.D.; Godišnji izbor najboljih ploča; Nova nemačka muzika; Alternativa I, II; Novi punk.

“Crno-beli poredak”, fanzin grupa “Profili profili” i “KKK”; izdanje: SKC, 1982; kseroks; strana: 9.

“Boly” - inernational cataloque - nuber one ; fanzin povodom izložbe Srđana i Gorana Vejvode; kseroks; strana: 19 (sa naslovnom); broj posvećen Rolanu Bartu i Malkolmu Ovenu; bez godine, bez impresuma.

“Boly 2”, fanzin (Srđan i Goran Vejvoda); strana: 11, sa naslovnom; uvodni tekst: G!V S!V (par podataka o sebi na zahtev galeriste S!T); bez godine; bez izdavača.

Predrag Šiđanin: Akt nasilja / The Act of Violence; izložba fotografija; 2.10.1981 (pozivnica, plakat).

Foto izbor 81; izložba fotografija u okviru manifestacije “Dani kulture Savskog venca” 15.12. (pozivnica, plakat).

Marke umetnika / Artists Postage Stamps; međunarodna izložba Mail Art-a; 25.12.  (pozivnice /dve vrste/, katalog).
“Marke umetnika - Artists Postage Stamps”, katalog izložbe, decembar 1981; na engleskom i srpskom jeziku; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, 1981; urednik kataloga: Slavko Timotijević; direktor SKC: za izdavača direktor SKC: Ljubomir Kljakić; štampa: Glas, Beograd; novinski format; strana: 16; tekstovi: Slavko Timotijević: Marke umetnika - Artist s Postage Stamps (prevod na engleski: Rachel Nitzwah i Dragana Živković); Miroljub Todorović: Artist s Postage Stamps (prevod na engleski: Rachel Nitzwah).

Goran Đorđević: Glasnici Apokalipse - Kopije; izložba - Kopije I otvaranje 4.4.1981; Kopije II, otvaranje 12.4.1981; (pozivnica, plakat, katalog).
Goran  Đorđević - Kopije/Copies; katalog izložbe u SG, april 1981; Izložba br. 3 iz ciklusa “Istraživanje u domenu nove umetničke prakse”; autor: Goran Đorđević; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; za izdavača: Ljubomir Kljajić, direktor SKC; urednik: Slavko Timotijević; fotografija: autor i Nebojša Čanković; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Glas, Beograd; Beograd 1981; format: 20,5 x 14,5: strana: 16; bez teksta, reprodukcija radova bez naziva.

Pino Ivančić: Iz trliža/radničkog kombinezona; izložba, 20.-31.1.1981 (plakat)

Grupa Galerija: otvaranje izložbe 19.3.1981 (pozivnica, plakat)

Jaroslav Andel: Mesta i trenuci; primeri čehoslovačke avangardne umetnosti sedamdesetih godina; 26.3.-4.4.1981 (plakat-katalog).
Mesta i trenuci; plakat-katalog za izložbu J. Andela, 26.3.-4.4.1981; izdavač: Galerija “Srećna nova umetnost”, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; realizatori: J. Andel i Lj. Stanivuk (realizacija izložbe); prevod sa engleskog: S.Šubić; dizajn i štampa: radionica SKC (sito); tiraž: 100; tekst: Jaroslav Andel; spisak zastupljenih umetnika na izložbi: Ambroz, Andel, Bartoš, Budaj, Chatrny, Cyprich, Halas, Havrilla, Hladik, Kern, Koller, Kovanda, Langer, Miler, Mlcoch, novak/Resl, Rihtr, Sikora, Steklik, Štembera, Valoch, Toth.

Milimir Drašković: Dirigent; instalacija foto-dokumentacije performansa; 10. april 1981; (plakat, katalog-publikacija).
Drašković Milimir - Dirigent/Conduktor; katalog-publikacija sa foto-dokumentacijom performansa M.Draškovića (10.4.1981); dirigent: Drašković Milimir; fotograf: Nebojša Čanković; dizajn: Dragan Stojanovski; urednik: Slavko Timotijević; direktor: Ljubomir Kljajić; Galerija Srećna nova umetnost - “Istraživanje u domenu Nove umetničke prakse - Nova muzika”; SKC, Beograd; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 500; Beograd, 1981; format: 14 x 20; strana: 32.
Milimir Drašković i Miša Savić: Radio dirigent; performans; 11.4.1981
( plakat - intervencija na plakatu za M. Draškovića “Dirigent”).

Bojana Komadina: The Book; izložba polaroida, samo 28.april 1981 (pozivnice-na kartonu).

Miroljub Todorović: Poštanska umetnost - Mail Art; izložba; 21-31.5.1981 (pozivnica, plakat, katalog).
Miroljub Todorović - Poštanska umetnost/Mail Art; katalog izložbe 21. maj 1981, šapirograf/kseroks, kartonski uvez, korice i situ (naslov); štampano sa jedne strane lista; strana: 21 + 10 sa ilustracijama (blok umetnut u tekst); svaki tekst je posebno pagiran; sadržaj - S.T.: Miroljub Todorović - Poštanska umetnost; Miroljub Todorović: Šta je to Mail Art - Mail Poetry?; Bio-bibliografija autora.

Izgled, proleće 1981 / (outlook, 1981; katalog-fanzin (5 broj, treći koji izdaje SG); izdavač: Studentski centar, Galerija Srećna nova umetnost, Beograd; direktor Ljubomir Kljakić; odgovorni urednik kataloga: Slavko Timotijević; recezent: Jaša Denegri; štampa: “Glas”, Beograd / prelom i nacrt: Vladimir Jovanović; ozbiljnost i rukovodstvo: Marko Pešić; bezidejnost: Biljana Trifunović; podrška i odmor: Mihajlo Mihajlovski; dopisnici: Ivan Pešić - Geneva, Predrag Mihajlović - London, Julia i Bo Black - Amsterdam, Dean Step - Stockholm, Davor i Rosa - Zagreb;  foto obrada: Rade Samardžić; Vlada Popović;  rent-a-dactil: Toni Samardžić, Mirjana Šikman;  prevodi: Maja Milenković, Goran Vejvoda, Srđan Vejvoda, Bojana, Snežana;  vodio na večeru: Peđa Gavrilović, Srba, Srboljub Travanov;  sadržaj: Uvodnik;  Reprodukcija; Goran; Alain; Jura; Prikazi; Vesti svesti; Novi talas; Rođendan; Castelli; Reklamiranje; Umetnost kaseta; Sabat u Šapcu; Šta u SKC-u?; format časopisa,sa kolorima, na kunstdruku; strana: 32 + kolor korice.

Jugoslav Vlahović; katalog izložbe Jugoslava Vlahovića u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda; Jugoslav Vlahović: Grafike, 6.-20.7.1981  izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; urednik kataloga: Slavko Timotijević; odgovorni urednik: Ljubomir Kljakić, direktor SKC-a; dizajn: Jugoslav Vlahović; fotografije: Autor i Dragan Papić; štampa: Škola za industrijsko oblikovanje, Beograd; tiraž: 500; uvodni tekst: Slavko Timotijević; sa bio-bibliografijom autora; format: 15,5 x 24; strana: 12; latinica; broširano; kartonske korice .

1982

Edvard Čehovin: Olympia 303; izložba, 19.februar 1982 (pozivnice - ručno kolorisane, plakat).

Berliner Strasse / Fotografije Dušana Stakića; 15.mart 1982  (pozivnice, plakat, fanzini - Berliner Strasse No.6; Urbana Gerila (4)  i  No. 5).

Urbana gerila; fanzin; 10 strana /kseroks; na zadnjoj stoji: F.U.G. je jugoslovenski list sa najmanjim tiražom…izlazi već četvrti put, i sad kao i ranije, zahvaljujući najviše ludačkom entuzijazmu i optimizmu a od sada još i uz moralnu  podršku Dragice i Slavka iz Galerije Srećna nova umetnost (SKC) i Para iz Banovog brda, i finansijsku podršku nepresušnog SKC-a; potpisi u fanzinu: Surovi Arsenijević & Mišković razbijač; uređuju: Branko Rosić i Vladimir Arsenijević.

Urbana gerila, No.5; fanzin; 10 strana, kseroks; “još uvek uz finansijsku pomoć Srećna nove umetnosti”.

Kazimirov kazneni korpus / Profili-Profili: Prvih 100 kaseta; promocija muzičkih kaseta; 24.mart 1982  (pozivnice,plakat, fanzin).

Crno-beli poredak; fanzin grupa Profili-profili i KKK; SKC, 1982; povodom izdanja kaseta; 24.mart 1982; kseroks; strana: 9; format A-4.

Paja Stanković: Nova in media: izložba likovnih radova; 6-16.maj 1982  (pozivnica - razglednica, plakat).

Laibach: Laibach kunst / Rock koncert Laibach - KKK; otvaranje izložbe 15.maj 1982; koncert 18.maj 1982  (pozivnica-letak, plakat).

Gordan Škondrić: Once in a Lifetime; foto rad; 28.5.-5.6.1982  (plakat).

Patrick Nagatani: Selected Works, 1976 - 1981; izložba fotografija; 15. - 22.jun 1982  (pozivnice - crno-bela i  kolor razglednica, plakat, katalog).
Nagatani - Selected Works, 1976 - 1981; katalog izložbe u SG  (jun) 1982;  izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd;  urednik: Slavko Timotijević, kustos galerije;  za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC-a; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 1000; tekst  (na srp. i  engleskom): Slavko Timotijević; prevod na engl.: Paradisiac Showhite; format: 21 x 15; strana: 16; korice u koloru.

Rok fotografija - realizacija Trećeg jugoslovenskog konkursa za rok fotografiju; 22.jun - 15.septembar 1982  (pozivnica - razglednica, plakat, katalog).
Rok fotografija  -  realizacija Trećeg  jugoslovenskog konkursa za rok fotografiju; katalog izložbe u SG, 22.jun - 15.septembar 1982; izdavač: Srećna Galerija, SKC, Beograd; direktor SKC-a: Ljubomir Kljakić; urednik Srećne galerije: Slavko Timotijević; urednica: Dragica Vukadinović; dizajner: Dragan Stojanovski; štampa: Grafički atelje; tiraž: 1000 primeraka; Beograd, 1982; tekstovi - D.V.: U povodu konkursa za rok fotografiju; Foto Kreplin: Komisiji YU konkursa za rock - foto; Katarina Golubović (za srećnu galeriju): Odgovor komisije; P.Jullian: O istorijskim korenima idejnih osnova rock fotografije (prevod i obrada: Marina Martić); format: 22,5 x 32; strana: 16;  zastupljeni autori u katalogu: Gus & Maja studio, Neno Kezić, Antić Slobodan, Stakić Dušan - Šane, Ljuština Mane, Pačemski Davor, Živanović Slavoljub, Petrović Nenad i Banić Risto, Milinković Predrag - Gavro, Bisić Milenko, Čolić Marko, Živković Dragomir, Aleksić Milan, Habul Aleksandar, (Nepoznati autor), Matijašević Branislav, Klasnić Vlado, Milićević Predrag - Peđa, Supek Jaroslav, Gajović Saša, Petković Nikola, Petković Milutin, Ugrnčić Zoran, Verbnjaka Igor, Stefanović Duško, Šiđanin Predrag, Zaklan Miroslav, Efendić Rino, Škondrić Gordan, Veselinović Zoran, Strikoman Šime, Kanceljak Ozren, Tatić Nikola, Stojanović Goran, Ristić Zlatko, Valjak Tomislav, Strand Anton, Bašić Vojko, Mirić Stevica, Đorđević Zoran, Ivkov Slobodan, Stojko Tone, Jocić Uglješa, Milosavljević Saša, Zadro Miroslav, Magdevski Miomir - Miki, Emil Matko Matešić, Mikača Vukica, Minarik Darko, Balat Željko - Feto, Dragan Papić, Nešić Vladislav, Cincar Srđan, Nikolić Aleksandar, Krstulović Zvonimir, Mecanović Miodrag, Dostanić Milan, Javorčić Mario, Varga Somogy Tibor, (nepoznati autor), Brčić Matić Goranka, Arsenijević Milan, Stevanović Predrag, Butković Željko, Ćirović Bole, Srbljanin Predrag - Gaga, Arizanovski Slobodan, Stojanović Nenad, Bukovac Milan, Janez Bogataj, Filipović Predrag, Nebojša Vesić i  Milomir Marković, Krizmanović Damir, Stošić Dragoljub, Spalajković Zoran, Knežević Aleksandar - Saša, Grujić Dragan, Pajić Kamenko, Radojičić Vladimir, Ivanović Zoran, Pavlović A & J.

Petar Dabac: fotografije; izložba fotografija, 2.12.-15.12.1982  (pozivnica - razglednica velikog formata 25 x 19, kolor; plakat? - jedini postojeći je priručno napravljen  (pozivnica na hameru, šablonski natpisi).

Neki  aspekti savremene jugoslovenske fotografije  /  Some Asrects of Yugoslav Contemporary Photography; katalog izložbe (Open Eye Gallery, Liverpul, 6.4.1982; kasnije za izložbu Aspekte der zeitgenossischen jugoslawischen Fotografie, u Forum stadtpark, Grac, 8.2.-4.3.1983); koncepcija i organizacija izložbe: William Messer; izdavač: Srećna Galerija / Happy Gallery, SKC, Beograd; za izdavača: Ljubomir Kljajić, direktor SKC-a; urednik kataloga: Slavko Timotijević & Tone Stojko; dizajn i prelom: Tone Stojko; štampa: DITC, Novo Mesto, Jugoslavija; dvojezičan srpskojezičan srpsko/engleski; tekst - Slavko Timotijević: Pogled na savremenu jugoslovensku fotografiju  (Slavko Timotijević: A Look at Yugoslav Contemporary Photography; zastupljeni autori: Ivan Posavec, Zagreb; Stojan Kerbler, Ptuj; Marko Pešić, Beograd; Ivan Dvoršak, Maribor; Lado Jakša, Ljubljana; Tone Stojko, Ljubljana; Ljubomir Šimunić, Beograd; Milan Pajk, Ljubljana; Milan Aleksić, Beograd; Petar Dabac, Zagreb; Zoran Vogrinčić, Ljubljana; Bojan Radovič, Novo mesto; Dragan Pešić, Beograd; Božidar Dolenc, Ljubljana; Janez Pukšič, Ljubljana; Marko Gosar, Ljubljana; Alenka Vidrgar, Ljubljana; Neša Paripović, Beograd; Boyana Komadina, Beograd; Vladimir Jovanović, Beograd; Jugoslav Vlahović, Beograd; Željko Borčić, Zagreb; Sloba Konjović, Beograd; Dragan Papić, Beograd; Dragan Arrigler, Ljubljana; format: 22 x 29,5; strana: 24; kunstdruk; crno/bele reprodukcije; latinica.

1983

Nikola Belajčić, izložba fotografija 17.6.1983; (pozivnica, plakat, katalog).
“Nikola Belajčić”, katalog za izložbu u Srećnoj galeriji, jun 1983; izdavač: Srećna galerija; SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC;  dizajn i prelom : Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; format: 21 x 15; strana: 8, sa koricama; sadržaj: Prilozi za jednu poetiku (nepotpisano); radovi , kratka biografija umetnika i važnije izložbe.

Kjel Sandved, SAD: Svet Kjela Sandveda; izložba fotografija; 15.-30.11.1983 (pozivnica).

Ljubomir Šimunić: “MIA”  (Every Man and Every Woman is a Star) / “MIA”  (Svaki čovek i svaka žena je zvezda); izložba fotografija; 20.5.-2.6.1983
(pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
MIA - Šimunić; katalog izložbe “MIA” u SG 20.5.-2.6.1983; srpsko/engleski; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljajić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; Beograd, maj 1983; tekst: S.Timotijević; sa biografijom i spiskom izložbi autora; format: 21 x 15; strana: 8.

Risto Banić & Nenad Petrović: Fotostrip; izložba fotostripova; 3.6.-16.6.1983; (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
FOTOSTRIP - Risto M. Banić i Nenad M. Petrović; katalog izložbe, 6.jun (1983) u SG; kseroks, 4 strane (kopirano na po jednoj strani lista); format A-4; na prvoj strani pored naziva galerije, naslova izložbe, autora i datuma nalazi se uvodni tekst (Dragi posetioci, pred Vama se nalazi deo materijala iz ozbiljne sociološko-političko-kulturološko-gastronomske studije pod nazivom “FOTO-STRIP KAO SAVREMENI OBLIK SOCIOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA”…).

Bata Vulović: Pejsaž Bate Vulovića; izložba fotografija; 6.-16.12.1983 ( u okviru manifestacije “Dani kulture Savskog venca”); (pozivnica).

Milan Aleksić: tema ove izložbe je Jadran; izložba fotografija; 16.-26.12.1983; (katalog).
Aleksić; katalog izložbe u Srećnoj galeriji (16-26.12.1983); srpsko/engleski; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; dizajn i prelom: Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst - Slavko Timotijević: Tema ove izložbe je Jadran  (i na engl. The Theme of The Exhibition is the Adriatic; prevod: Snežana Vukelić); sa biografijom i spiskom izložbi autora; 21 x 15; strana: 8.

Branko Andrić: crteži; izložba crteža; 6-12 (19).1.1983; (6.1. svira Brano Andrić i Imperium of džez, koncert); (pozivnica, plakat, samolepljive nalepnice IMPERIUM OF JAZZ).

Victor G. Macarol: izložba fotografija; 21.1. - 9.2.1983 (pozivnica-razglednica /18 x 14/, plakat, katalog).
Victor Macarol; katalog za izložbu u SG, januar/februar 1983; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC-a; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa; Srboštampa, Beograd; tiraž 700; tekst - S.Timotijević: Victor u Beogradu; (i na francuskom, S.Timotijević: Victor A Belgrade; prevod na francuski: Ivanka Pavlović); bio-bibliografija autora; format; 21 x 15; strana: 12; latinica.

Dušan Mandić: Radovi iz…; 9. (18)2. 1983 (plakat - uz najavu koncerta grupe “Otroci socijalizma”).

Vesna Dražilović: Tražionica (prijatelji); izložba razglednica i kolaža; 25.2. - 3.3.1983 (pozivnica - razglednice (obične, komercijalne iz trafike, “kič” sa odštampanim tekstom na poleđini, plakat).

Ljubomir Kukulj: Stvarno je nedopustivo da čovek za sobom ostavi trag: izložba crteža i projekata za plakat 4-14.3.1983 (pozivnica-razlednica /20,5 x 14,5/, plakat).

Donald Lokuta: fotografije/photographs 1979-1982; izložba; 25.3 - 4.4.1983 (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Donald  Lokuta; katalog izložbe u SG, mart/april 1983; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC-a; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst:”Donald P.Lokuta” na engleskom  (nepotpisano); i na srpskom (prevod: Rachel Nishwach); format: 21 x 15; strana: 8; latinica.

1984

Miroslav Perić i Zoran Milovanović: izložba fotografija; u okviru manifestacije “Dani kulture Savskog venca”;  22. novembar  - 5. decembar 1984 (plakat)      .

Šime Strikoman: Rock fotografija i video; 24. 1. - 4.2. 1984 (katalog).
Šime Strikoman - rock fotografija i video; katalog izložbe u SG, 24. Januar - 4. Februar 1984; kseroks reprodukcije na hartiji različite boje; umnoženo: Canon, copy-centar, Zagreb; sa biografijom autora; format: A-4; strana: 12 (kopirano na jednoj strani lista);  PVC korice; ibico spirala - uvez.

Fedor Vučemilović: Fotografija i video; izložba, 3-15. 2. 1984 (pozivnica, katalog).
Fedor   Vučemilović; katalog izložbe u SG, januar 1984  (stvarno 3.-15.2); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; dizajn i prelom: Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst: Slavko Timotijević (i na engleskom, prevod: Snežana Vukelić); format: 21 x 15; strana: 8; latinica.

Gvido i Rista: Antidizajn; izložba crteža, grafika, plakata, stripova i fanzina; 15 - 23.2.1984  (pozivnica-razglednica, plakat, prateći tekst).
Anti dizajn - uvodna reč autora; prateći materijal za izložbu u SG, Gvido i Rista: Antidizajn, 15.-23.2.1984; kseroks; jedna strana; sa zaglavljem Srećne galerije; potpis ispod teksta: Gvido; latinica.

Neca Falk: izložba fotografija; 8-18. 3. 1984  (pozivnica-razglednica, plakat).

De Stil Marković i Vesna Viktorija Bulajić: Velika invokacija; video premijera; 22.3.1984;  (pozivnica-razglednica, plakat / više varijanti istog plakata/).

Peđa Gavrović: Rock Idols 84; izložba slika; 9. - 19.4.1984 (plakat).

Nenad Bračić: Utopija i realnost; izložba foto radova; 19. 4 - 4. 5. 1984; (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Nenad Bračić; katalog izložbe u SG 19. 4 - 4. 5. 1984; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst: Slavko Timotijević ( i na engleskom /Glorious Timothy/, prevod na engl. : Snežana Vukelić i Rajka Nišavić /Snowhite Paradise/); format: 21 x 15; strana: 8.

Grada Aleksić: Heroji; izložba fotografija; 4.5. - 15.5.1984  (pozivnica, katalog)
Grada Aleksić: Heroji; katalog izložbe u SG, 4.-15.5.1984; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; tekst: Branka Krilović: Kermes neviđeni!!!; S.T.: Grada Aleksić - Heroji; novinskog formata, 4 strane ; bez daljih podataka, zahvalnost autora: “I posle svega hvala Branki za senzibilitet, Bečeji za lomatanje po putevima i prevozima, Majstor Đoletu za šlifovanje, Braci za početak, Coki i Stojanu za priču, Nikoli za katalog, Zemlji za dobru volju, Slavku za prostor, Redakciji  “Omladinskih” za tiraž i odrešene ruke, Knjizi S. Sontag što me naterala da odbacim 90 odsto od onog što sam uradio, Rotiteljima i Milici na strpljenju i poverenju…”.

Branimir Debeljković: Ja i moje ne-ja u “LSD-25 tripu”, weegeegrami; izložba fotografija; 25.5. -10.6.1984  (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Branimir Debeljković: Ja i moje ne-ja u “LSD-25 tripu” - weegeegrami; katalog izložbe u SG, 25.5.-10.6.1984; izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; direktor SKC-a: Ljubomir Kljakić; urednik Srećne galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; tiraž: 300; Beograd, maj 1984; tekstovi - Branimir Debeljković: Kako su nastale fotografije sa ove izložbe; D.V.: Im Rausch der Fotografien; bio-bibliografija autora; format: 21 x 15; strana: 8; latinica.

Predrag Šiđanin: Odabrani radovi 1976 - 1984; izložba fotografija; 22. juni -1. juli 1984; (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Predrag Šiđanin - odabrani radovi  1976 - 1984; katalog za izložbu u SG, jun 1984  (22.6.-1.7.1984); Srećna galerija; bez daljih podataka; format: 21 x 15; strana: 8; korice u koloru; tekst: S.Timotijević; ( i na engleskom, prevod: Nevenka Vukojević); bio-bibliografija autora; latinica.

Tomislav Peternek: fotografije; izložba; 21.9.1984 otvaranje, istog dana promocija knjige “Peternek” u izdanju Srećne galerije  (pozivnica, plakat).

Vlasta Delimar: radovi 1979-1983 /Žena - strah, radovi 1979 - 83; foto asamblaži; 25. - 31.10.1984  (pozivnica-razglednica  /19,5 x 14/, plakat, katalog).
Vlasta Delimar - radovi 1979-83; katalog izložbe u SG, oktobar 1984 (25.-31.10.1984); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst: Antun Maračić; biografija autora (Antun Maračić); srpsko/engleski; prevod na engleski: Snežana Vukelić; format: 21 x 15; strana: 8; latinica.

Ivan Posavec MO: fotografije; izložba fotografija; 7. -17.12.1984; (pozivnica-razglednica, plakat,katalog).
Ivan Posavec; katalog izložbe u SG, decembar 1984  (7.-17.12.1984); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik: Slavko Timotijević; izbor fotografija za katalog: Dragica Vukadinović; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst - S.Timotijević: Od dokumentarnog ka autorskom pogledu ( i na engleskom, Slavko Timotijević: From the Documentary to the Photographer’s Personal Viewpoint; prevod na engl: Snežana Vukelić; forman: 21 x 15; 12  (sa koricama); latinica.

Slavko Timotijević: Peternek - fotografije; knjiga-monografija u izdanju Studentskog kulturnog centra, Beograd 1984; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, SKC, Beograd; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; urednik: Slavko Timotijević; predgovor: Slavko Timotijević; prevod na nemački: (delovi predgovora)  Blanka Kraus; lektor: Dušan Bošković; dizajn i prelom: Jugoslav Vlahović; recenzija: Ješa Denegri, Milan Vlajčić; tiraž: 2000; štampa: Novi dani, Beograd; Copyright by Tomislav Peternek 1984; Biblioteka: Fotografska istraživanja - monografija br.1; u knjizi se nalazi izbor Peternikovih fotografija sa njegovim komentarima; uz bio-bibliografiju o Peterniku; format: 22 x 23,5; strana: 106; broširano; latinica; knjiga je imala promociju u SKC-u 21.9.1984.

Branko Lenart: Tito v reprodukcijah; izložba fotografija; 2.11.1984  (pozivnica-razglednica).
Branko Lenart: Tito v reprodukcijah; katalog izložbe u SG novembar 1984  (2.11.1984); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; uvodni tekst: S.Timotijević ( i na engleskom, prevod: Snežana Vukelić); izjave anonimnih ljudi o Titu koje je skupio autor (na srpskom i nemačkom); bio-bibliografija autora; format: 21 x 15; strana: 8 (+ korice).

Nikola Belajčić: Portreti / Portraits; knjiga-monografija na srpskom i engleskom jeziku; Srećna galerija, Beograd 1984; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd i Salon fotografije, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC-a i Stevan Ristić, Salon fotografije FSJ; dizajn i prelom: Nikola Belajčić; štampa: Foto-savez Jugoslavije; tiraž: 500; copyright Nikola Belajčić; predgovor (srp/eng): Nikola Belajčić; sa biografskim podacima o autoru; format: 21 x 27; strana: 34  (34 listova, štampano sa jedne strane lista); broširano; latinica.

1985

Mio Vesović/ MO - Meko okidanje; izložba fotografija; 22.2.1985  (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Mio Vesović /  MO - Meko okidanje; katalog izložbe u SG, februar 1985; Fotografska istraživanja No 1/85; autor: Milisav Vesović; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik:Slavko Timotijević; za izdavača Bojan Bugarčić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst - S. ili T.: Mio Vesović - protiv izlagačke fotografija; forman: 21x 15; strana: 4  (presavijen kunstdruk).

Wilmar Koenig: Berlinski portreti; izložba fotografija; 1. - 15.3.1985 (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Wilmar Koenig; katalog izložbe u SG, mart 1985 (1.-15.3.1985); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik : Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; tiraž: 300; izložba realizovana sa KIC SR Nemačke; osim kratke beleške na zadnjoj strani korica o izloženim delima (na nemačkom) bez drugih podataka/ format: 20 x 26; strana: 24 (12 portreta, svaki preko cele jedne strane lista, bez drugih podataka); broširano.

Grupa Autopsia: Ekonomija smrti; izložba 15.3.1985   (pozivnica-razglednica, plakat, fan zin-katalog).
Autopsia - Ekonomija smrti; fanzin-katalog izložbe u SG, mart 1985; seroks/šapirograf; format: A-4; strana: 9  (računajući naslovnu i zadnju; štampano sa jedne strane lista; pisac teksta – Branimir Stojanović Trša: Istraživačko putovanje u smrt; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević, kustos Srećne galerije; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC-a; mart 1985.

Prodajna izložba crteža: De Stil Marković, Vlasta Mikić, Mileta Prodanović; 26.3.1985  (pozivnica, plakat).

Aljoša Jovanović i Zoran Ivanović: Izložba teleskopa i fotografija svemira / 1.4. u 19 č. tribina  na temu: “Teleskopi i astronomska istražiivanja”; 1. - 14.4.1985  (pozivnica-razglednica).

Zvonimir Vladanović: fotografije; izložba; 5. - 18.4.1985  (pozivnica-razglednica).
Jozef Klatik, Lidija  Srebotnjak, Predrag Šiđanin: fotografije; 18.4.1985; (pozivnica, plakat - rukom ispisan, katalog).
Klaćik, Srebotnjak, Šiđanin; katalog izložbi u Foto galeriji Novi Sad i Srećnoj galeriji, SKC, Beograd, 1985; katalog izdao: FKK “Branko Bajić”; odgovorni urednik: Nikola Stojanović; katalog pripremio: Sava Stepanov; dizajn kataloga: Klatik, Šiđanin; štampa: FTN  OOUR  Štamparija, Novi Sad; tekst: Balint Szombathy  (preveo sa mađarskog: Laszlo Kerekes; i kao separat uz katalog, na engleskom, prevod: Viera Kanova; sa podacima o autorima; format: 21 x 33; strana: 12  (sa naslovnom i zadnjom).

Jane Štravs; fotografije; izložba, 26.4.1985  (pozivnica-razglednica, plakat).

Stephan Lupino: Lupino & his models; izložba fotografija i performans; otvaran je 7.5.1985; performans 9.5.1985  (pozivnica-razglednica, katalog).
Egoist present Lupino / Stephan Lupino; katalog za izložbu u SG, 1985  (7.5.1985); na srpskom/engleskom; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednici: Biljana Tomić & Slavko Timotijević; produkcija & oblikovanje: EGOIST Arts & Parts / Grada Aleksić, Ivan Dorogi & I.C.K; urednik kataloga i postav izložbe: I.C.K.; art director: Grada Aleksić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500; Beograd 7 - 15. maj 1985; cover photo: Lupino & his models; format; 21 x 28; strana: 12  (+ korice); sa beleškom o autoru: crno-beli: latinica.

Goran Đorjević: Prizori moderne umetnosti; izložba slika; 30.5.-11.6.1985  (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Goran Đorjević: Prizori moderne umetnosti; katalog izložbe u SG  (30.5.-11.6.1985); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC-a; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; tiraž: 500; bez teksta; format: 15 x 21; strana: 8.

Grupa Aux maniere: I gioielli  della lirica; izložba foto-frotaža; 11.6.1985  (katalog)
Aux maniere: I gioielli della lirica; katalog izložbe u SG, juni 1985; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik; Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski: štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst: Vl. Mattioni; firmat: 21 x 15; strana: 8.

Manfred Willman: Die Welt ist schon; izložba fotografija; 21.6.1985  (pozivnica, plakat).

Promocija strip-fanzina “Lucifer”, 24.6.1985  (rukom pisani plakat).

Ana Ćetković: crteži i kolaži; 10.9.1985  (pozivnica-razglednica).

Pablo Ruiz Picasso by MAGNUM / Rene Burri, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Philippe Halsman, Inge Morath, Marc Riboud; izložba fotografija; 27.9.1985   (pozivnica-razglednica, plakat).

Tri fotografa iz SR Nemačke / Andreas Horlitz: Kinder Bilder; Volker Heinze: Das Marchen von einem der auszoo das furchten zu lernen; Thomas Weski: Die Harzreise; 11.10.1985 (pozivnica; plakat - Andreas Horlitz: Kinder Bilder).

Autopsija: Alvernija; kseroks instalacija; 15.11.11985  (pozivnica).

Grada Aleksić - The End Media Production; izložba fotografija; 27.11.1985  (pozivnica-razglednica).

1986

Dragan Kuđerski: izložba fotografija; 24.1.1986  (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Dragan Kuđerski; katalog izložbe, januar 1986; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, januar 1986; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC-a; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; format: 21 x 15; strana: 8; kratka biografija D.Kuđerskog (nepotpisano).

Goranka Matić: “Ulepšani svet Goranke Matić”, izložba fotografija; 11.2.1986 (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Ulepšani svet Goranke Matić - fotografije; katalog izložbe, februar 1986; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, februar 1986; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC-a; tekst i redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski: štampa: Srboštampa, Beograd, 1986; tiraž: 300; format: 21 x 15; strana: 8 + korice; tekst: “Ulepšani svet Goranke Matić “ (potpisan: D.V./aCg), sa biografijom autora; isti tekst na engleskom, prevod: Ivan Vejvoda.

Zorica Bajin-Đukanović: To je taj zvuk (osluškivanje); 21.3..1986; (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Zorica Bajin-Đukanović - To je taj zvuk  (Osluškivanje); katalog izložbe, mart 11986; Srećna galerija/Happy Gallery, mart 1986; bez daljih podataka; tekst: S.Timotijević; format: 21 x 15; strana: 8, sa koricama (istovrsni kunstdruk).

Bojan Basarić: Agonija / Ljubodrag Andrić: De visu; dupla izložba fotografija; 25.2.1986; (pozivnica, dva plakata - za svakog od autora).

Andrej Tišma: Smrt oko očiju; izložba polaroida; 15. - 21.4.1986  (pozivnica,
katalog).
Andrej Tišma - Smrt oko očiju; katalog izložbe u SG, april 1986; kolor-katalog; format: 21 x 15,5; strana: 4 (presavijen kunstdruk); sa beleškom o autoru i dve kolor reprodukcije; bez daljih podataka.

Marko Modic: fotografije; 22.4.-6.5.1986 (katalog).
Marko Modic; katalog izložbe u SG, april 1986  (22.4.-6.5.1986) format 21 x 15,5; strana: 4 (presavijeni kunstdruk); dve kolor reprodukcije (fotografija); bez teksta i daljih podataka.

Đorić-Dangubić; Beogradski grafiti; izložba fotografija; 12.5.1986; (pozivnica-razglednica, katalog).
Đorić-Dangubić: Ko ih piše ko ih briše; katalog izložbe u SG, maj 1986; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor; urednik: Slavko Timotijević; autor izložbe: Dragan Srdić; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1986; tiraž: 300; format: 14,5 x 21; strana: 4; bez teksta.

Igor Kordej: Stranac - strip premijera; izložba originalnih tabli stripa “Stranac”; 20.5. - 10.6.1986 (pozivnica-razglednica (kvadrat iz stripa), plakat, katalog).
Igor Kordej - Stranac (strip premijera); katalog izložbe u SG, maj 1986 (20.5.-10.6.1986); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski: štampa: Srboštampa, Beograd 1986; tiraž: 300; tekst - Zoran Đukanović: Strip koji ne postoji; beleška o autoru; format: 15 x 21; strana: 4 (presavijeni kunstdruk).

Stanka Đorić/Dragan Dangubić: Beogradski spavači; izložba fotografija; (dan i kulture Savskog venca); 17.11.1986 (pozivnica-razglednica, katalog).
Stanka Đorić i  Dragan Dangubić: Beogradski spavači - fotografije; katalog izložbe u SG, novembar 1986; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; tekst i postavka izložbe: Dragan Srdić; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd 1986; tiraž: 500; uz belešku o autorima; format: 21 x 15; strana: 4 (presavijeni kunstdruk).

De visu - Ljubodrag Andrić; katalog izložbe fotografija u SG februar/mart 1986 (25.2.1986); tekst: Zorica Bobić; format: 21 x 15; strana: 4 presavijeni kunstdruk; bez daljih podataka; latinica.
AGONIA - Bojan Basarić; katalog izložbe fotografija u SG februar/mart 1986  (25.2.1986 - paralelna izložba sa Lj. Andrićem; tekst: Zorica Babić; format: 21 x 15; strana: 4, presavijeni kunstdruk: bez daljih podataka; latinica.

1987

Max Aufisher: Crno-šarene slike / shvarzbunte Bilder; izložba fotografija; 16.1.1987 (pozivnica, plakat).

Jagoda Kaloper: Autoportret; xerox instalacija; 5. 2. 1987; (pozivnica, plakat).

Boris Cvjetanović; izložba fotografija; 13.3.1987 (plakat, katalog).
“Boris Cvjetanović”; katalog izložbe, mart 1987; izdavač: Srećna galerija, Beograd, mart 1987; format: 21 x 16; strana: 4; tekst: - Antun Maračić: Dvije teme jednog autora; kratka biografija autora; spisak izložbi i bibliografija; štampa: Srboštampa, Beograd.

Tafil Musović: Opisivanje energije; izložba portreta; 24.33.1987; (pozivnica, katalog) .
“Tafil Musović -  Opisivanje energije”, katalog izložbe, 24.3.-5.4.1987; izdavač: Srećna galerija, SKC; štampa; Srboštampa, Beograd; format: 10 x 15; strana: 4 (prelomljeni kunstdruk); tekst - Dragica Vukadinović: “Tafil Musović”: opisivanje energije (izložba portreta)”; kolor-katalog.

Miroslav Zaklan: Fotografovo fotografisanje fotografa; izložba portreta fotografa i njihovih dela; 17.4.1987; (pozivnica, plakat, katalog).
“Miroslav Zaklan - Izložba portreta fotografa i jedne njihove fotografije”, katalog izložbe, 17.4.1987; izdavač: Srećna galerija, april/maj, 1987; štampa: Srboštampa, Beograd; format: 15 x 21; strana: 8; tekst - Ješa Denegri: Fotografovo fotografisanje fotografa, 2.

Goran Basarić: Restoran FDU - projekat za knjigu fotografija; 8.-28.5.1987; (pozivnica, plakat, katalog).
“Goran Basarić: Restoran FDU - projekat za knjigu fotografija”, katalog izložbe; izdavač: Srećna Galerija, SKC, Beograd, maj 1987; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik Galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; format: 21 x 15; strana: 8; tekst - D.V.: Jedan izveštaj.

Grgur Čupić: fotografije; 19.5.1987 (pozivnica, plakat, katalog).
“Grgur Čupić”, katalog izložbe, 19.5.1987; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, juni 1987; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; format: 21 x 15; strana: 8; bez teksta (samo reprodukcije).

Vladanović Zvonimir: Izložba foto-markica i jednog pisma; 22.5.1987 (pozivnica i plakat); na pozivnici je tekst Z.Vladanovića.

David Mc Millan, Kanada: fotografije; 29.5.1987 (plakat i pozivnica).

Festival alternativnih tehnika terapije i relaksacije (zbornik tekstova); prateći štampani materijal uz manifestaciju, u saradnji sa Tribinom, juli-avgust 1987; koncepcija festivala i uređenje zbornika; K.Golubović; izdavač zbornika: Srećna galerija, SKC, Beograd; odgovorni urednik: anoniman; daktilograf: M.Vidić; geštetner SKC-a: D.V.; tiraž: 150; Beograd, juli 1987. god; šapirograf/sito; strana: IV + 18 (numerisane); latinica; štampano sa jedne strane lista; sadržaj: uvodni tekstovi - Katarina Golubović, Olivera Mirković: Mala razmišljanja i sitne kompilacije na temu alternativa; Dragan Puač: Emisija bioimpulsa i kako je prepoznati; “Akupunktura kao jeftina medicina” (razgovor sa akupunktorologom dr Igorom Maleševićem, razgovor vodila: Ivana Kuzmanović); Dimitrijević Slobodan - Boban: Informacija o mom lečenju; Hannes Bok: Šta možete očekivati a šta ne od astrologije; Katarina Golubović: Određivanje adekvatne terapije uz pomoć T kvadrata u natalnom horoskopu; Poznati anonimus S.I.: O čaju.

Zoran Popović: Zadovoljstvo u crtežu; izložba i slajd-projekcija erotskih crteža 1980-1986; 15.-23.10.1987 (pozivnica, plakat, katalog).
Zoran Popović: Zadovoljstvo u crtežu; katalog; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; Srboštampa, Beograd, 1987; tekst: Dragica Vukadinović; katalog za izložbu 15.-23.10.1987; savijeni kunstdruk sa dve reprodukcije, konačni format: 15 x 11; strana: 4.

Fotopodmladak: izložba fotografija u okviru manifestacije “Dani kulture Savskog venca”; 27.11.1987 (pozivnica).

1988

Piet den Blanken: Albanija - Albania; izložba fotografija; 8. januar 1984 (pozivnica-razglednica, plakat).

Božidar Dolenc: Prizori ljubljanske subkulturne scene; izložba fotografija; 12.2.-3.3.1988 (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Božidar Dolenc - Ljubljanska subkulturna scena; katalog za izložbu u SG (12.2.-3.3.1988); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik Galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; test - Bane Kovič (7.2.1986); Petar Krečić; format: 21 x 15; strana: 8.

Ognjen Jeremić: Chartoom; crteži; 4.-19.3.1988 (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Ognjen Jeremić: Chartoom; ( crteži ); katalog izložbe, mart 1988 u SG
(4.-19.3.1988); izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC-a; urednik Galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; srpsko/engleski; tekst: Nebojša Pajkić/CCC (prevod na engleski: Fedor Ninčić); format: 21 x 15; strana: 8.

Goran Tomić: fotografije; izložba fotografija, 27.5.-15.6.1988; (katalog).
Goran Tomić -  Fotografije; katalog izložbe u SG 27.5.-15.6.1988; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tekst: J.A.: K.O.?; kolor-katalog; format: 10 x 15; strana: 4.

Lado Jakša: Preinačeni prostori; izložba fotografija; 17.6.-7.7.1988  (pozivnica - razglednica, katalog).
Lado Jakša - Preinačeni prostori; katalog izložbe u SG, jun 1988 (17.6.-7.7.1988); izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednik Galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; fotoslog: SLOG; štampa: Srboštampa, Beograd 1988; tiraž: 300; tekst - Milan Stepanović: Raščlanjivanje istinitosti u Jakšinoj fotografiji (pravod sa slovenačkog: Lidija Bošković); format: 21 x 15; strana: 8.

Manuel Khazarin Halpern: Otvaranje srca životnoj misteriji; izložba stripova; 7. - 19.10.1988; (pozivnica - razglednica, katalog).
Manuel Khazarin Halpern - Otvaranje srca životnoj misteriji; katalog izložbe stripova u SG; oktobar 1988 (7. - 19.10.1988); izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednik galerije: Slavko Timotijević; redigovanje engleske verzije teksta i prevod na srpskohrvatski: Mirko Gaspari; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tiraž: 300; tekstovi - Manuel Khazarin Haipern: Otvaranje srca životnoj misteriji (Cirih, septembar 1988)  /i na engleskom, Opening the heart to the life-mystery/, Mirko Gaspari: Obrisi evropske alternative; sa spiskom radova autora; format: 21 x 15; strana: 4.

Nenad Bračić: Priča o Kremzarskom nalazu; skulpture, fotografija, instalacija (u saradnji sa Likovnim programom);  21.10.-27.10.1988  (katalog).
Nenad Bračić - Priča o Kremzarskom nalazu; katalog za izložbu u SG, oktobar (21.10.-27.10.) 1988; izdavač: SKC, Galerija Likovnog programa i Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednici galerije: Biljana Tomić i Slavko Timotijević; priređivanje kataloga i izložbi: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tiraž: 300; tekstovi - Dragoslav Srejović: Arheološko otkriće Nenada Bračića; D. Vukadinović: Priče o Kremzarskom nalazu; sa biografijom autora; latinica; format: 21 x 15; strana: 8.

Ana Apostolska: Enterijeri; izložba foto-objekata; koncepcija izložbe i postavka: Dragan Srdić;  18.11. - 5.12..1988  (katalog).
Ana Apostolska: Enterijeri; katalog izložbe u SG, 18.11. - 5.12..1988  koncepcija izložbe i postavka: Dragan Srdić; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd;
štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tekst - Ana Apostolska: Enterijeri; format: 10 x 15; strana: 4.

Miroslav Mandić: Dvanaest prepisanih romana: Dnevnik o Čarnojeviću; Za crnom devojkom; Ljudi govore; Kako je Dobrisav protrčao kroz Jugoslaviju; Bašta, pepeo; Svila, škare; Kad su cvetale tikve; Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji; Sudija Dimitrijević; Kinesko pismo / izložba rukopisa; 14-21. 12. 1988  (katalog).
Miroslav Mandić - Dvanaest prepisanih romana; katalog izložbe u SG 14.- 21.12.1988 (Dnevnik o Čarnojeviću; Za crnom devojkom; Ljudi govore; Kako je Dobrisav protrčao kroz Jugoslaviju; Bašta, pepeo; Svila, škare; Kad su cvetale tikve; Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji; Sudija Dimitrijević; Kinesko pismo); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tekst - autor (nepotpisan): Odmaranje ili guranje zida; format: 10 x 15; strana: 4.

Posle petnaest godina (Marina Abramović, Slobodan Era Milivojević, Neša Paripović, Zoran Popović, Dragoljub Todosijević Raša, Gergely Urkom); izložba, koncepcija i realizacija: Dragica Vukadinović; 30. Decembar 1988 - 27. januar 1988 (katalog).
Marina Abramović, Slobodan Era Milivojević, Neša Paripović, Zoran Popović, Dragoljub Todosijević Raša, Gergely Urkom - Posle petnaest godina / After Fifteen Years; katalog izložbe u SG, decembar 1988; izdanje: SKC, Beograd; direktor: Milan Paunović; izdavač:Srećna galerija; urednik galerije: Slavko Timotijević; urednik kataloga: Dragica Vukadinović; fotografije: Dahai Han, Čanković Nebojša, Matić Goranka, Stevanović Miloje; prelom: Dragan Stojanovski; prevod: Ivan Vejvoda; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tiraž: 500; na srpskom/engleskom; zastupljeni autori: Marina Abramović, Slobodan Era Milivojević, Gegely Urkom, Neša Paripović, Zoran Popović, Dragoljub Todosijević Raša; format: 21 x 29,5; strana: 16; latinica.
Slobodan Era Milivojević: 1:1 / Jedan prema jedan; performans; 30 decembar 1988 u 19 č.  (pozivnica).

Milisav Mio Vesović / MO: S Titom u dane slobode; izložba fotografija; 13. - 25.5.1988  (pozivnica, plakat).

Dragan N. Vlajić: Crteži 1984-88; 22. - 30. april 1988  (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Dragan N. Vlajić - Crteži 1984 - 88; katalog za izložbu u SG, april 1988  (22. - 30. 4.1988); izdavač; Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Milan Paunović, v.d. direktor SKC-a; urednik Galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd 1988; tiraž: 300; tekst: D.V.; format: 21 x 15; strana: 8;.

1989

Gvido Obradović i Srećna galerija prezentira - Izložba i tribina “ Yugo hard / speed core fanzin” + video projekcije; izložba fanzina; 5. februar 1989
(plakat, pozivnica - veći format)    .

Miodrag Mića Miladinović: Radi u rudniku, život mu nije lak…; izložba fotografija iz života i rada rudara; 10.2. - 3.3.1989  (pozivnica - razglednica).
Miodrag Mića Miladinović - Radim u rudniku, život mi nije lak…; katalog izložbe u SG, februar 1989 (10.2. - 3.3.1989); izdanje: SKC; direktor: Milan Paunović; izdavač: Srećna galerija; urednik galerije: Slavko Timotijević; postavka izložbe: Dragan Srdić; redakcija kataloga i dokumentacija: Slađana Pinter; štampa: Glas, Beograd, 1989; tekst - S.T.: Radim u rudniku, život mi nije lak…; sa biografijom i spiskom izložbi autora; format: 17 x 23,5; strana: 8.

Majski projekat ’89; od 20-25. maja 1989 u Srećnoj galeriji: Nenad Bračić, Goranka Matić, Dragan Papić, Neša Paripović i Zoran Popović predstavljaju svoje radove - “Kremzarski nalaz”, “Noćne beleške, ožiljci”, “Mi nismo sami”, “Arie u pejzažu” i “Vrt zadovoljstva” / 25 maj zatvaranje izložbe i najava realizacije četiri fotografske i jedne grafičke  mape Srećne galerije prigodom 150-te godišnjice fotografije (pozivnica).

Boris Stajkovac: slike; izložba 31.5. (2.6.) - 9.6.1989  (plakat, katalog).
Boris Stajkovac - slike; katalog izložbe u SG, maj/juni 1989; izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednik Srećne galerije: Slavko Timotijević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd 1989; tiraž: 500; tekstovi - Slavko Timotijević: Spontano do aktuelnog urbanog stila ( i na engleskom: Spontaneosly Approaching the Actual Urban Style; prevod: Slađana Pinter); Boda Marković; format: 21 x 15; strana: 4; latinica.

Sećanje na Bitlse; Beatles - Memorabilia; izložba štampanog materijala ( u saradnji sa Britanskim savetom); 7.4.-21.4.1989 (pozivnica-razglednica, plakat).

(New Art Sweden; performance & Exhibition; SKC Beograd; 12,13,14 jun 1989)

David Di Ianni - Fotografije/Photographs; katalog izložbe u SG, juni 1989; izdavač:SKC, Srećna galerija; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednik: Slavko Timotijević; predgovor: profesor Giovanni Molino, The Brera Academy : David Di Ianni - radi se o uglu posmatranja ( i na engleskom i italijanskom; sa italijanskog na srpski i engleski: Savić Vesna); sa biografijom autora; štampa: Glas, Beograd; format: 17 x 24; strana: 8.    

1990.

Branibor Debeljković: Primeri piktorijalizma; fotografije; koncepcija izložbe: Dragica Vukadinović; 23. 3.  - 6 - 12. 3. 1990. (pozivnica - razglednica, katalog).
Branibor Debeljković - Primeri piktorijalizma; katalog izložbe u  SG, mart / april 1990.; izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Vladimir Blaževski, v. d  direktor SKC-a; urednik SG-e: Slavko Timotijević; priređivač izložbe i kataloga; Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1990; tiraž: 500; tekst: Dragica Vukadinović (na unutrašwim stranama korica); spisak slika (na zadwoj strani korica);  format: 16 x 24; strana: 8.

Sjef Stovers; katalog izložbe u  SG, maj 1990 ( 8. 5. 1990) i galerija SC u Osjeku, juni 1990; izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; tekst (na engleskom): Slavko Timotijević; fotografije: Vlada Popović, Sjef Stovers; diyajn kataloga: Antonie Peeters, Roterdam; štampan u Belgiji od: Van den Ezndebvba, Arendonk; 1990 Sjef Stovers & Slavko Timotijević; kolor - katalog na engleskom jeziku; Izložba u Beogradu u saradwi sa Likovnim programom SKC-a; format: 21 x 28; strana: 24; sa bio - bibliografijom autora.

Dragan Čolaković - Prvi dodir poput fleša; katalog izložbe u SG, novembar 1990 (? tačan datum otvaranja); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Vladinir Blaževski, v. drama direktor; urednok Srećne galerije: Slavko Timotijević; grafički dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1990; format 15 x 21; strana: 8 ; tekst: Dragan Čolaković - Šilja: Prvi dodir poput fleša / Beograd, 25. 9. 1990 / (i na engleskom: First Touch Like A Flash); tri pesme ( jedna ? Č. Bukovskog); sa biografijom autora ( srp / engl).

1991.

Vladimir Marković - fotografije (photographies); katalog izložbe u SG mart/april 1991. (29. 3. 1991.); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Vladimir Blaževski, direktor; urednik galerije: Slavko Timotijević; postavka: Mihailo Trifunović, Aleksandar Pavlović, stručni saradnici; tekst: Agnes Carbonell (na srpskom i francuskom); prevod sa francuskog: Biljana Lukić (na srpskom sa dva naslova uz tekst: Inscenacija fragmenata; Detinjstvo lađara; format: 24 x 17; strana: 16 (sa prvom i zadnjom / u funkciji korica /; sa bio - bibliografijom autora na srpskom i francuskom..

Corax - Predrag Koraksić, karikature; katalog izložbe u SG septembar/oktobar 1991. (27. 9. 1991.); izdavač: SKC; za izdavača: Angelina Marković, v. d. direktora; urednik: Slavko Timotijević; postavka i stručna saradnja: Ivana Pojak, Mihailo Trifunović i Aleksandar Todorović; dizajn & Lay Out: Agencija IN, Goran Dimić; sponzor: Borba D. D.; tekst - Stojan Cerović: Brkovi lete na jug; format: 24 x 33; strana: 16; kartonske korice.

Zlatko Vićentijević; katalog izložbe fotografija u SG novembar 1991. (22. 11. 1991.); izdavač: Srećna galerija, Univerzitetski kulturni centar (sic!), Beograd; za izdavača: Angelina Marković, v. d. direktora; urednik: Slavko Timotijević; dizajn: Goran Dimić; slog: VШRTEX; štampa: grafički atelje: ”Galeb”; stručni saradnici na postavci: Ivana Pojak, Biljana Bilaković, Mihailo Trifunović; tekst - S. T.: U duhu osamdesetih / Pregledajući fotografije Zlatka Vićentijevića: format: 16 x 23; strana: 8.

Jaroslav Supek - Fotografije za 3 minuta; katalog izložbe u SG, decembar 1991 ( 13. 12. 1991.); izdavač: SKC; za izdavača: Angelina Marković, v. d. direktora; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; stručni saradnici napostavci i pripremi izložbe: Ivana Pojak i Mihailo Trifunović; štampa: Srboštampa; tekst - S. T.: Potraži sitninu i...; format: 16 x 24; strana: 8.

1992.

Tomislav Načevski: Realizam na granici fantastičnog; izložba cibachrome fotografije i prezentacija videoprojekta “fotografija budućnosti” 31. 1. 1992. (pozivnica, plakat, katalog).
Tomislav Načevski: Realnost na granici fantastičnog; katalog izložbe, januar/ februar 1992.; izdavač: SKC; za izdavač: Angelina Marković, v. d. direktora; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; stručni saradnici na postavci i pripremi izložbe: Ivana Pojak i Mihailo Trifunović; štampa: CICERO, Beograd; sponzor: Candyco, Beograd; format: 17 x 25; strana: 8; tekst - g. p.: Realnost na granici fantastičnog; biografija autora; kolor.

Andrej Tišma: Susreti & iskušenja / Encounters & Temptations; izložba, video projekcija, performans; februar/mart 1992. plakat, pozivnica (Treba dobro jesti - treba dobro misliti, za performans “Tišma u restoranu”), katalog.
Andrej Tišma: Susreti & iskušenja / Encounters & Temptations; katalog izložbe, video radova i performansa, februar/mart 1992.; izdavač: SKC, Beograd; za izdavač: Angelina Marković, v. d. direktora; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; stručni saradnici na postavci i pripremi izložbe: Ivana Pojak i Mihailo Trifunović; štampa: CICERO, Beograd; sponzor: NIŠJP “Dnevnik”, Novi Sad; format:23 x 16; strana: 8; tekst - Slavko Timotijević: Strategija komuniciranja i umetnost postavljanja zamki; biografija i delatnost autora; spisak izloženih radova; kolor - katalog sa koricama.

Saša Marković: Radovi iz foto-automata - fotografije, kolaži, maske, zapisi; 3. april 1992.(pozivnica, katalog).
Saša Marković: Radovi iz foto-automata - fotografije, kolaži, maske, zapisi; katalog izložbe, april 1992.; izdavač: SKC; direktor: Angelina Marković; urednik: Slavko Timotijević; format: 16,5 x 23,5; strana: 8; tekst: Marija Ivanić, Saša Marković ( nepotpisan); kolor - katalog.

Kazimir Velimir Ćurgus: Priče, crteži, slike; katalog izložbe, april 1992.; otvaranje 10. 4., izložbu otvara Irina Subotić (katalog-pozivnica).
Kazimir Velimir Ćurgus: Priče, crteži, slike; katalog-pozivnice za izložbu, 10. 4. 1992.; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, april 1992; bez daljih oznaka; format: 15 x 21,5; strana: 8; tekstovi - S. T.: Kazimir Velimir Ćurgus - Crteži, slike, priče...; Kazimir Velimir Ćurgus: Miris punjenih paprika; Kazimir Velimir Ćurgus: Rezač; kolor-katalog.

Miloš Pavlović - Miloš Trtica: slike; 17 (19). 5. - 28. 5. 1992.; Likovna radionica Edvine Romanović (katalog) / autori su rođeni 1986. odn. 1987. godine.
Miloš Pavlović - Miloš Trtica; katalog izložbe, 17. 5. 1992; teži kunstdruk sa kolor-reprodukcijama i nazivima dela, sa jedne strane M. Pavlović (rođ. 1986), sa druge M. Trtica (rođ. 1987.); format: 30 x 23; izdavač: ULUS - Likovna radionica Edvine Romanović i Srećna galerija, SKC.

Mileta Prodanović: Logos, kolaži - collages; 29. 5. - 5. 6. 1992. (katalog).
Mileta Prodanović: Logos, kolaži - collages; katalog izložbe; maj 1992.; na srpskom i engleskom; format: 21 x 30Č strana: 4; tekst - Svetozar Radojčić: Mileševa, Beograd 1963. i biografija autora; kolor-katalog; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, maj 1992.

Ko je ubio Bambija - puzzle (autori: Nikola Šindik, Milenko Mihajlović) / Bambyland - 100 godina od rođenja Velikog Maga (autori: Stevan Knežević, Boža Babić, Slobodan Roksandić, DA - ĐO, Rastko Ćirić, Dragan Radovanović, Nikola Šindik, Milenko Mihajlović); izložba i događanja; 6. 6. 1992. (katalog).
Nikola  Šindik / Milenko Mihajlović - Ko je ubio Bambija / Bambyland - 100 godina od rođenja Velikog Maga; dvostruki katalog za izložbu događanja; izdavač: Srećna galerija, SKC, jun 1992.; strana: 8 (4 + 4), zadnja strana korica jednog je preokrenuta strana drugog ; format: 16,5 x 23,5; sadržaj: Ko je ubio Bambija: tekst - Obrad Savić: Ko je ubio Bambija - nihilistička melodrama; imena saradnika na projektu - Puzzle - Milan Sabalić, Photo - Emil Vaš; Bambzland - Božidar Babić, v. d. direktora Karamba komerca: Izjava za štampu; imena učesnika: Božidar Babić, Stevan Knežević, Slobodan Roksandić, Rastko Simić, DA - ĐO, Dragan Radovanović, Nikola Šindik, Milenko Mihajlović.

Slavica Gvozdenović: izložba crteža; 19. do 25. 6. 1992. (pozivnica, katalog).
Slavica Gvozdenović: Igra, Snopovi, Simboli - izložba gigantskih crteža, kao instalacija; katalog izložbe, jun 1992; izdavač: SKC; za izdavača: Angelina (sic) Marković, direktor; urednik: Slavko Timotijević; Stručni saradnici: Slađana Pinter i Mihailo Trifunović; štampa: Cicero, Beograd; format: 15 x 21; strana: 8; tekst: Dragica Čakić: Igra, Snopovi, Simboli; sa biografijom autora.

Dobrica Kamparelić: Destructio unius - generatio alternius & od utopije do entropije (izložba); performans; Balkanski geto (instalacija); “Was ist Kunst, liebe Gina” i “Ko ste vi ?... I ko smo mi ?!” (video); 26. 6. 1992. ( katalog).
Dob Brica Kamp Pare Lich ( Destructio unius - Generatio alternius; Balkanski geto + Getus balcanikus; Was ist Kunst, liebe Gina i “Ko ste vi?... I ko smo mi) / Open World - Otvoreni list, akcija deblokade; katalog za izložbu - akciju D. Kakparelića, juni/juli 1992.; dvostrruki katalog; izdavač: Srećna galerija, SKC, juni/juli 1992.; strana: 8 (4 + 4); format: 16,5 x 24; 1. Dob Brica Kamp Pare Lich, tekst - Dobrica Kamparelić: Destructio unius - Generatio alternius, Od entropije do utopije; podaci o autoru; 2. Open World, tekst - Dobrica Kamparelić: Umetnost kao komunikacija ( i na engleskom Art As Communication, prevod na engleski: Dejan D. Marković).

“Sjaši Murta lud je ovo konj”, otvaranje II dela izložbe radova nastalih za vreme “Studentskog protesta  ’92” - “Lobalend”, 29. 7. 1992. (plakat - kseroks).

Ilija Šoškić: Cosmographica meditationes de fabrica et fabricati figurae; instalacija; 2. 10. 1992. (pozivnica - razglednica, plakat).

1993.

Nenad Racković: Nekrofagija; izložba objekata, crteža, fotografija etc.; 15. januar 1993.; (pozivnica - na štampaču kompjutera, plakat A-4 - na štampaču kompjutera, samo tekst na memorandumu SKC-a, katalog).
NEKROGRAFIJA - Nenad Racković; katalog izložbe, Srećna galerija, januar 1993.; izdavač: SKC, Beograd; direktor: Angelina Marković; urednik: Slavko Timotijević; štampa: Cicero; format: 15,5 x 21; trana:8; tekstovi - Darko Radosavljević: Na ivici sečiva; Biografija (jednog vunderkinda) / nepotpisano /; Poslednji Armagedon (nepotpisano); broš; lat.

Saša Gajin: izložba fotografija; 26. februar 1993. (pozivnica - na štampaću kompjutera, katalog).
Saša Gajin: katalog izložbe; 26. februar 1993.; izdaje: SKC, Beograd; za izdavača: Angelina Marković, direktor, urednik: Slavko Timotijević;izložbu i katalog pripremila: dr Milanka Todić; prevod: Aleksandar V. Jovanović; tehnički urednik: Milena Mijailović; tiraž: 200 primeraka; štampa: OR BO; sponzor kataloga: Knjižara “Bata”; na srpskom/engleskom tekst - Milanka Todić: Usamljeni putnik nadalje stiže (A Lonely Traveler Reaches Furthest); biografija autora i popis izložbenih radova; format: 16,5 x 23;  strana: 16; sa kartonskim koricama; broširano; latinica.

Privatno - javno; međunarodna izložba; produkcija izložbe: Raša Todosijević; otvaranje u prostoru porodice Tomić 17. 3. ; otvaranje u SG 18. 3. 1993. ; izlažu: Srđan Apostolović, Joseph Beuys, Christian Boltanski, Gugliermo Achille Cavellini, Giusephe Chiari, Milimir Drašković, Jusuf Hadžifejzović, Allan Kaprow, Tom Marioni, Saša Marković, Peđa Nešković, Karel Miler, Luigi Ontani, Dennis Oppenheim, Dragan Papić, Mileta Prodanović, Nenad Racković, Miša Savić, Al Souza, Talent, Raša Todosijević, Milica Tomić, Ilija Šoškić, Petr Štambera, Robert Varsluys (pozivnica, katalog).
Privatno - javnom / Private - Public; katalog izložbe u SG i stanu porodice Tomić (17. odn. 18. 3.); produkcija izložbe: Raša Todosijević; Beograd 1993.; štampa: Astrodesign; bez oznaka izdavača i drugih  podataka; format: 12 x 17; strana: 32; kolor-katalog; ćirilica - latinica; tekstovi: Napomene (nepotpisano); D.T.Raša: Privatno - javnom / Private - Public: “Zec” (nepotpisano); S. Timotijević: Svesno ili spontano (datirano 1993.); zastupljeni autori u katalogu: Srđan Apostolović, Joseph Beuys, Christian Boltanski, Gugliermo Achille Cavellini, Giusephe Chiari, Jusuf Hadžifejzović, (prateći tekst potpisan: J. H.), Allan Kaprow, Tom Marioni ( uz prateći tekst potpisan: T. M. 21. 9. 1977.), Saša Marković (tekst: Marija Ivanić), Peđa Nešković (uz  rečenicu potpisan: P. N.), Karel Miler, Luigi Ontani, Dennis Oppenheim, Dragan Papić, Mileta Prodanović (uz tekst: Sreten Ugričić), Nenad Racković (uz tekst: Darka Radosavljević,1993.), Miša Savić (uz tekst potpisan: M. M. S.), Al Souza, Talent, Raša Todosijević, Milica Tomić, Ilija Šoškić (uz tekst: Mario Diacono), Petr Štambera, Robert Varsluys, Milimir Drašković.

Aleksandar Ačanski: Mitologija svakodnevnice; izložba crteža, pastela, akvarela; 2. april 1993.; (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog).
Aleksandar Ačanski: Mitologija svakodnevnice; izložba crteža, pastela, akvarela; Srećna galerija, SKC, mart/april 1993.; katalog izložbe: bez daljih podataka; format: 15 x 21,5; strana: 8; tekst: Žana Gvozdenović: Mitologija svakodnevnice Aleksandra Ačanskog (Beograd, februara 1993.); Aleksandar Ačanski: Biografija.

Goran Basarić: Sve što ste hteli da znate o radiju B 92, a niste mogli da vidite; izložba fotografija; 17. maj 1993. (pozivnica / dizajnSlavimir).

Kavez/Cage - anti - embargo network akcija; akcija u podne ispred galerije, prezentacija dokumentacije i promocija časopisa Kavez/Cage; 31. maj 1993.; učesnici: Nenad Bogdanović, Aleksandar Jovanović, Rorica i Dobrica Kamparelić, Jaroslav Supek, Andrej Tišma, Miroljub Todorović, Gogoljak Šandor (pozivnica - štampač kompjutera).

Nenad Živanović: Svedoci promena; izložba slika i objekata; 25. 6. do 8. 7. 1993.; (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog).
Nenad Živanović: Svedoci promena / Changment Witnesses; katalog izložbe, Srećna galerija, SKC, juni/juli 1993; izdavač: Srećna galerija, SKC; urednik: Slavko Timotijević;  fotografija: R. Vladić; kolor-katalog, letak; format: 22 x 21; ćirilica; tekst: S. T.:Beogradski ludičar; spisak izloženih radova.

Snežana Ristić: Venecija lično; izložba fotografija povodom bijenala u Veneciji; 9. jul 1993. (pozivnice - dve vrste, na štampačukompjutera i ofset štampa, katalog).
Venecija lično - fotografije Snežane Ristić; katalog izložbe u SG, 9.-23. jul 1993.; izdavač: Srećna galerija, SKC; urednik: Slavko Timotijević; oblikovanje i fotografija i na naslovnoj strani: Borut Vild; izrada kolor fotografija: Foto “Tony”; tiraž: 300 primeraka; štampa: Publikum, Beograd, 1993.; tekst: Nikola Šuica: Fotografski Allegro; biografija Snežane Ristić sa spiskom izložbi; dva puta presavijeni karton, konačni format: 15,5 x 31,5.

Urbazona - Energija 93: Akcija No. 9; 30. 8-7. 9. 1993.; izlažu fotografi: Vlada Marković, Nebojša Babić, Zoran Vujović, Aleksandar Kujučev, Zoran Džeferdanović, Slavoljub Živanović Zli, Predrag Pantelić; (pozivnica - kseroks, katalog).
Urbazona - Energija 93 / Akcija No. 9; katalog izložbe; 30. 8-7. 9. 1993.,SG, SKC; izložba realizovana u okviru projekta Urbazona; autor: Milomir Grujić; producent: Saša Totić; stručni saradnik: Darka Radosavljević; pokrovitelj: Fondacija SOROS, Jugoslavija; izdavač: Radio B 92; tiraž: 300 primeraka; format: 13,5 x 29; dva puta presavijena hartija sa reprodukcijama fotografija i tekstom; tekst: Miodrag Grujić - Fleka; biografije autora: Vladimir Marković, Nebojša Babić, Zoran Vujović, Aleksandar Kujučev, Zoran Džeferdanović, Slavoljub Živanović Zli, Predrag Pantelić;

Urbazona: Akcija No. 10 - Autori priključeni projektu Urbanoza; SG, 6-12. 9. 1993.; Autori: Bilbo Blah, Miron Mutaović, Milenko - Momčilo,Slobodan Gargenta, Dragić Popović,Aleksandra Adamović, Jelena Vesić, Jelena Mišković, Milan Delčić, Zoran Petrović, Elizabeta Matorkić; (katalog).
Urbazona: Akcija No. 10 - Autori priključeni projektu Urbanoza; katalog izložbe Urbazona - Energija 93; Srećna galerija, SKC, 6-12. 9. 1993; izložba realizovana u okviru projekta Urbanoza; autor: Milimir Grujić; producent: Saša Totić; stručni saradnik: Darka Radosavljević; pokrovitelj: Fondacija SOROS, Jugoslavija; izdavač: Radio B 92; tiraž: 300 primeraka; format: 14 x 29, tiraž: dva puta presavijena hartija sa reprodukcijama fotografijaom; tekst: Darka Radosavljević; biografije autora: Bilbo Blah, Miron Mutaović, Milenko - Momčilo,Slobodan Gargenta, Dragić Popović,Aleksandra Adamović, Jelena Vesić, Jelena Mišković, Milan Delčić, Zoran Petrović, Elizabeta Matorkić.

Nenad Bogdanović: Kreativno i dokumentarno / Creative & Documentary; izložba kserografija; 17. 9 - 1. 10. 1993. (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog).
Nenad Bogdanović: Kreativno i dokumentarno / Creative & Documentary; izložba kserografija  / Xerographies; katalog izložbe, SG, SKC, Beograd, septembar 1993; bez daljih podataka; tekst:Slavko Timotijević: Nenad Bogdanović; biografija autora sa spiskom samostalnih izložbi; format: 17 x24; strana: 8; latinica.

Sonja Radenković: Ilustracija u različitim tehnikama (medijima); magistarska izložba; 1. - 8. 10. 1993. (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog).
Magistarska izložba - Sonja Radenković: Ilustracija u različitim tehnikama (medijima); katalog izložbe u Srećnoj galeriji, SKC, 1. 10. 1993.; izdavač: SKC; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Sonja Radenković; stručni saradnici: Slađana Pinter i Marina Marić; štampa: Grafička radionica MK Selekt; format:16 x 23,5; karton presavijen sa leve i desne stranesastranicama koje se otvaraju; biografija i spisak izložbi autora.

Dragan Petrović: 1000 osmeha; izložba fotografija; 17. 12. 1993. - 11. 1. 1994; izložba fotografija i izborni performans 1000 osmeha ( pozivnica / nekoliko varijanti monohromatske /, plakat - duži letak, katalog.
Petrović: 1000 osmeha; katalog izložbe 17. 12. 1993. - 7. 1. 1994.; izložba fotografija i izborni performans 1000 osmeha; autor: Dragan Petrović; kolor; presavijeni teži kunstdrik; format: 21 x 30; strana: 4; sa različitim citatima o smehu i reprodukcijama fotografija;

1994.
januar:
Plakati u izdanju Srećne galerije; 28. januar 1994. (pozivnica - na štampaču kompjutera).
februar-mart
Lazaros Psaltopoulos: Život posle smrti / Life After Death; izložba fotografija; 18. 2. - 4. 3. 1994. (pozivnica).
Lazar Psaltopoulos - photographies / fotografije / fotografies (grčki alfabet) - Life
After Death / Život posle smrti / He Zoe meta to Thanato (gr. alfabet); katalog izložbe fotografija u SG 18. 2. - 4. 3. 1994. “Život posle smrti” / deca Jugoslavije; mentor: Tomislav Peternek; luksuzni kolor - katalog na tri jezika (engleski / srpski / grčki); izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor SKC-a; urednik: Slavko Timotijević, dizajn: Kosta Rosić; Štampa: Astrodesign, Beograd; tekst: Slavko Timotijević; G. Psaltopoulos: Gorka poruka; sa biografijom autora; Beograd,
1994.; format: 21,5 x 31; strana:32.
mart
Svetlana Zlatić: crteži; 4. 3. - 18. 3. 1994. (pozivnica - na štampaču kompjutera).
mart-april
Ruggero Maggi i Bruno Pollaci: serigrafija, kolaži, crteži, cibahromi, marke umetnika; 18. 3. - 1. 4. 1994. (pozivnica - na štampaču kompjutera).
april
Dragoljub Todosijević - Raša: Permanentni sukob originala i kopije / The Permanent
Clas of the Original and the Copy; izložba skulptura; 15. april 1994. (pozivnica - na štampaču kompjutera).
Raša Todosijević - Skulpture / Skulptures; katalog izložbe u Srećnoj galeriji, SKC, Beograd, 1994; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević; koncepcija i organizacija: Slavko Timotijević; dizajn: Stojan Apostolović; fotografiije: Art Altera Bačlija (Nenad Kojadinović), Goranka Matić, Oliver Cvijović & author; produkcija: Srećna galerija; sponzori: Astrodesign, Beograd, Cicero, Beograd, Linija , Beograd; štampa: Cicero, Beograd; format: 11,5 x 16,5; kolor: srpsko/engleski; strana: 30; tekstovi: Slavko Timotijević: Permanentni sukob originala i kopije (The Permanent Clas of the Original and the Copy); Raša Todosijević: Zovem se Pablo Picasso ( My name is Pablo Picasso); Raša Todosijević: The Story of a Joke; Raša Todosijević: A Painter and an Art Critic; Beleške o autoru (About the Author).

April-maj

Benjamin u Beogradu; izlažu: Mrđan Bajić, Marija Dragojlović; Peđa Nešković, Dušan  Otašević, Mileta Prodanović, Dejan Sretenović, Raša Todosijević, Jovan Čekić, Nikola Šindik, Nikola Šuica i grupa Škart; produkcija: “New Moment”; 27. 4. - 10. 5. 1994. (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog).
Benjamin u Beogradu - 27. april 1994.; naslov na zadnjim koricama; katalog izložbe: Srećna galerija & New Moment; projekt izložbe: New Moment; oblikovanje kataloga: Branko Vučićević i Jovan Čekić; izdavač: SKC; direktor: Slavoljub Veselinović; urednik: Slavko Timotijević; štampa: Cicero, Beograd; format: 14,5 x 20,5; strana: 16 (sa naslovnim i zadnjim listom); na svakoj strani (12 unutrašnjih) je Benjaminov citat; fotografija Benjamina sa bibliografijom( nem./jugoslovensko izdanje), imena domaćih autora sa radovima ( bez ilustracija iako postoji prostor predviđen za njih): Mrđan Bajić, Jovan Čekić, Marija Dragojlović; Peđa Nešković, Dušan  Otašević, Mileta Prodanović, Nikola Šindik,  ŠKART, Nikola Šuica, Raša Todosijević, Dejan Sretenović.

Doviđenja... do oslobođenja; prateći materijal uz izložbu neobjavljenih  i prećutanih vesti 1992-1994 agencije BINA; zbirka vesti agencije BINA; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević; štampa: Cicero, Beograd; format: 17 x 24; strana: 16; sadržaj - uvodni tekst - Zoran Petrović Piroćanac; O prećutkivanju; vesti: 30. oktobar 1992. - CIA obučava muslimane u Sloveniji; 1. decembar 1992. - Novi raskol u SPC?; 4. novembar 1992. - 20 000  “nestalih” Sandžaklija; 22. februar 1993. - Mafija: Od Praga i Zagreba do Monaka; 8. mart 1993. - Početak rata na Dunabu?; 16. april 1993. - Pučista u redovima UN; 20. april 1993. - Izrael napušta Gazu; 6. maj 1993. - Bratsko ubeđivanje; 27. jul 1993. - Strateško zaokruživanje Srbije; 1. jun 1994. - Amerikanci leče i srpske ranjenike; 30. jun 1994. - Razmera demografskog sunovrata; 11. jun 1994. - Borci “Hezbulaha” u Bosni; ćirilica; broširano.
maj
Biljana Vicković - Rupa u Drvetu; katalog izložbe u SG, 20. 5. 1994.; prelom kataloga: HNSM - GMAZ electric art; sa pratećim tekstom (pesme i citati); urađeno na štampaču kompjutera; format: 15 x 21; strana:4; (presavijena hartija A-4).
jun
Vasoula P. Hađitofis, Kipar / Cyprus - Slikani porcelan / Painted porcelain; katalog reprezentativne izložbe u SKC-u posredstvom SG; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević; slog: agencija Linijaštampa: Cicero, Beograd; juni 1994. (1. 6. 1994.); format: 16,5 x 23,5; strana: 8; sa biografijom autora na srpskom i engleskom; kolor - katalog.
jun
Nešić Dragan; katalog izložbe Dragana Nešića u SG juni/juli 1994. (16. 6. 1994.); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; organizator: Radomir Ječmenica; prevod na engleski: Miloš Radičević; fotografija: Miloje Ćetković, Foto Holivud Užice; urednik kataloga: Nešić Dragan; štampa: “Grafičar”,Užice; kolor katalog; dvojezičan srpsko-engleski; tekstovi - Milenko Pajić: Nešićeva galerija nakaza (Nesic’ s Gallery of the Deformed); Dejan \orić: Svetost zebnje (The Sancity of Fear); Dragan Jovanović Danilov: U znaku rituala i molitve (Marked by  Ritual and Prayer); sa biografijom umetnika; format: 21,5 x 21,5; strana: 8; (tekst M. Pajića je na unutrašnjoj strani naslovnih korica); ćirilica.
jun-jul
Photography - Ivana Popović; katalog izložbe fotografija u SG 27. 6. - 3. 7. 1994.; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević; dizajn: Ivana Popović & Siniša Radovanović; štampa: Cicero, Beograd; ; format: 16, x 22; strana: 8; trostruko presavijeni list na preklop; sa biografijom autora; crno - bele reprodukcije.
septembar
Pet umetnika iz Slovačke / Five Artists from Slovakia (Milan Adamčiak, Stano Fylko, Peter Kalmus, Michal Murin, Peter Ronai); 2. 9. - 24. 9. 1994.; izložba umetnika iz Slovačke; (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog - na englaskom, prateći materijal).
Pet umetnika iz Slovačke / Five Artists from Slovakia (Milan Adamčiak, Stano Fylko, Peter Kalmus, Michal Murin, Peter Ronai); prateći materijal uz izložbu Srećna galerija, SKC, septembar, 1994; odštampan na kompjuteru, umnožen na štampaču (ili fotokopiran); strana:12; štampano sa jedne strane lista, ćirilica; prevod: J. Supek; uvodna informacija i podaci o autorima (o Kalmus Peteru je pisao Vladimir Beskid; Stano Filko ima tekst  na engleskom; tekst Mihal Murin: “Molitva egodeiste”; o Ronai Peteru piše Jana Demova).
Pet umetnika iz Slovačke / Five Artists from Slovakia (Milan Adamčiak, Stano Fylko, Peter Kalmus, Michal Murin, Peter Ronai); katalog na englaskom  za izložbu u Srećnoj Galeriji, SKC, Beograd; izdavač: SKC; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević;prevod sa slovačkog i realizacija: Jaroslav Supek; prevod sa srpskog na engleski: Duška Tomanović; štampa: Cicero, Beograd; format: 17 x 24; strana: 16; kolor-katalog; lepljen; sadrži ilustracije radova umetnika i njihove biografije; tekst: Michal Murin: “Egodeist’s Prayer”
septembar
Grupa MALJE: Heartbreaker; performance (Grupa MALJE, SOROS Yu fond - strategijske vesti); 30. septembar (plakati, prateći materijal)
oktobar
Milan Aleksić: Graceland; izložba fotografija; 18. oktobar 1994.; na otvaranju izložbe je izabran “dvojnik” Elvisa Prislija, nagrađen sa 50 dolara (18, - 29. 10. 1994.); pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog, plakati (sa raspisanom nagradom za sličnost sa Elvisom Prislijem) - razni formati, štampač kompjutera/kseroksЋ.
Graceland - Milan Aleksić; katalog izložbe u Srećnoj galeriji, Beograd (oktobar 1994.); kolor-katalog publikovan uz izložbu Graceland, Milan Aleksić, 18. oktobar - 10. novembar 1994. u Srećnoj galeriji, SKC, Beograd ; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor SKC-a; urednik: Slavko Timotijević, kustos galerije; designed by author; slog: agencija Linija;  štampa: Cicero, Beograd; format: 16 x 21,5; strana: 8 + korice; tekstovi - Milan Aleksić: Tri razloga za Graceland; Slavko Timotijević: Još jedan razlog za izložbu; beleške o autoru i spisak njegovih izložbi.
oktobar
Arti; promocija časopisa; 28. oktobar 1994.; učesnici: Antonis Bulucas, izdavač i glavni i odgovorni urednik, Andrea Gilbert, urednik engleskog teksta časopisa; mr Lidija Merenik, Slavko Timotijević (divot - pozivnica sa faksimilom naslovne stranice časopisa Arti).
oktobar
Veče sa Network umetnicima; 29. oktobar 1994. (u Klubu SKC-a); izložbe, performansi (pozivnice - raznih boja, na štampaču kompjutera; plakati - kseroks / izdanje Networker Gallery “Nenad Bogdanović”).
novembar
Nenad Živanović: iz ciklusa Žitje “Poltrona frau”; izložbu otvara Jovan Ćirilov; radovi na papiru; 2.11 - 12. 11. 1994. (pozivnice - na štampaču kompjutera).
novembar-decembar
Marija Bradić: Izložba ikona; 26. 11 - 2. 12. 1994. (katalog)
Marija Bradić: Izložba ikona; katalog uz izložbu, 26. 11 - 2. 12. 1994.; presavijeni karton u zaštitnim koricama na kojima je naziv izložbe i naziv: Studentski kulturni centar; unutar tekst - biografija autora, spisak izložbi i radova; rukom dodato: izdavač: izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović; ćirilica; format:12 x 23.
decembar
Dragan Petrović: fotografije; 2-16. 12. 1994. (plakat, pozivnisa - katalog - manji plakat).
Dragan Petrović: fotografije; pozivnisa - plakat - katalog; plastificirani kunstdruk (karton) sa kolorima i tekstom autora na srpskom/engleskom jeziku; format; 20,5 x 29 (uloga manjeg postera), savijen na dva dela predstavlja omot za pozivnicu kojoj je pridodat intervju sa Draganom Petrovićem (napravila Mina Mehmedbašić) na A-4, ćirilica, štampano sa obe strane lista (fotokopija) - uloga kataloga.
decembar
Dokumentarna izložba (razglednice): Projekat za Evropu - Ponovno otkriće Evrope (održana u Kopenhagenu u oktobru 1994); organizatori: Slavko Timotijević i Raša Todosijević; 16. - 23. 12. 1994. (pozivnica).
decembar
Ružica Mrvić: Život, sreća i ostalo Ružica Mrvić; Izložba fotografija (sa nezavisnim izdanjima Slobodana Mašića); 29. 12. 1994.; na otvaranju izložbe govore (prema najavi): Mirjana Bobić-Mojsilović, Jovan Ćirilov, Jerko Denegri, Slavko Timotijević, Milan Brujić, Slobodan Mašić (pozivnica A-4, tekst sa potpisom Nezavisna izdanja, Saveta & Slobodan Mašić).

1995.

Brdo nesklada - Šta hoćeš; katalog - letak izložbe Grupe “Šta hoćeš“ 20. 1. 1995. (najlepše amaterske fotografije iz albuma iz Tuzle, Zagreba, Beograda, Subotice i Prištine skupljenih na konferenciji mladih iz ex - Yu u Mircštegu, 11. - 18. 12. 1995); štampano na debljem natron - papiru A-4, sa obe strane; štampa: BGD; ćirilica; imena koja se spominju + gost: Dušica Knežević; muzički prijatelj: Petar Janjatović; fotokopir mašina: Rastko;makaze, neke boje: Nikola; kompjuter: Gojko; producent: radio B 92; zahvaljujemo: Avala Adi, Line of Design, C & P, SOROS, SKC, Peđa Š.; tekstovi potpisani: Rastko: Odozgo se vide zvezde, a kad je oblačno možete poljubiti oblak; Nenad: Jedinstveni.

Soba s pogledom; katalog izložbe u SG (17. 2. 1995.) kojom se predstavlja galerija / izlog knjižare “Plato”; bez ikakvih podataka o izdavaču; koncept projekta: Nikola Šindik; zastupljeni autori u katalogu (naziv i fotoilustracija rada): Slobodan Kostadinovski: “...Teško mi te je čekati  u ovoj tužnoj pustoj noći”; Milenko Mihajlović: ”Nevidljivi čovek”; Božidar Babić: “Kiflapalaport (Labudovo blato)”; Gordana Novaković: “Košulja srećnog čoveka”; Dragan Ristić: “Mesečeve zveri” iz ciklusa “Velika njiva”; Stavros Poptsis: “Novo poimanje sinteze umetnosti - nova Renesansa”; Nikola Šindik: “Niko - Odisejevo drugo putovanje: Momci svučeni do gola baš: Devica napokon” iz ciklusa “Dolce vita”; format: 12 x 16,5; strana: 16; postoje dve verzije kataloga: na kunstdruku i običnom bank-postu; ćirilica; crno-beli katalog.

Tragovi Punk-a - Punk izdanja iz kolekcije Dejana Vladovića; prateći list-katalog izložbe u SG, 16. 6. 1995., povodom objavljivanja lista “Magnet” br. 2; organizacija: Grupa Tradicija avangarde, Miroslav Nune Popović - autor izložbe, Happy Gallery; list A-4, preklopljenih krajeva sa rekstom odštampanim i umnoženim na kompjuteru; tekst: Siniša Tucić,  ex KALIMA - RTS: Tri načina umetničkog mišljenja ruše alternativu; sa nepotpunim spiskom eksponata (singlovi, L. P. Fanzini)koji će biti postavljeni 16. 6., 17. 6., 19. 6., 20. 6. i 21. 6. 1995. u Happy Gallery; format: cca 12 x 21; latinica.

Nada Nadežda Vitorović; katalog izložbe u SG “Još jedan sloj na slici”, intervencije na polaroidu; oktobar - novembar1995. (18. 10. 1995.); dvojezični (srp. / eng.) katalog sa kolor/crno-belim reprodukcijama; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor SKC-a; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Atelje FEED; kolor i crno-bela priprema: Studio ZLATKO; štampa: PUBLICUM; tekstovi: Slavko Timotijevi: Nada Nadežda Vitorović - od  ezoterije do realnosti i obratno ( i na engleskom: Nada Nadežda Vitorović - From Esctery to Reality & Backwards); Nada Nadežda Vitorović: Još jedan sloj  na slici mog likovnog stvaranja i razmišljanja (i na engleskom: Another Stratum On The Painting In My Fine Art Creation And Meditation); prevod na engleski: Nadežda Obradović; format: 16,5 x 23,5; strana: 32 + 8 prilog sa reprodukcijom radova; sa biografijom autora; latinica.

Jovan Horvat; katalog za izložbu fotografija u SG novembar 1995. (16. 11. 1995.); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor SKC-a; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Atelje FEED; produkcija: Beorama; štampa: Cicero, Beograd; uvodne beleške autora za ciklus radova “Poznate lićnosti” i “Samoća u gradovima” ( i na engleskom “Celebrites” i “Solitude in Cities”); sa biografijom autora; format: 16,5 x 24; strana: 16 (sa naslovnom i poslednjom).