Priredio Vojislav Pleskonjić 1996. godine

Pregled je sačinjen de visu prema sadržaju fascikli iz interne dokumentacije Srećne galerije koju je od 1974 do 1990. godine vodila Dragica Vukadiović. Ova građa nije predata Dokumentaciji SKC-a nakon prestanka rada Srećne galerije i odlaska dugogodišnjeg urednika S. Timotijevića 1998. godine. Praznine su delimično popunjene naknadnim donacijama Dragice Vukadinović i Vojislava Pleskonjića. Materijali izdavani od 1991 do 1995. godine i kasnije, prikupljani su redovnim postupkom. (napomena D.V.)

1974

“Oprema Čonkić”, katalog za retrospektivnu izložbu Nenada Čonkića "Oprema Čonkić"  (11-30. 3. 1974), samostalno izdanje Nenada Čonkića u saradnji sa “Srboštampom”; izdanje su pomogli: “Srboštampa”, “Glas”, ”ICS”, “Ideje”, SKC, “Vidici”; štampa: Srboštampa, Beograd; klišea: Glas, Beograd; dokumentacija: Aleksandar Urdarević; foto: Zoran Branković; oprema: Nenad Čonkić; tehnički urednik: Ratomir Radović; distribucija: ISC; Beograd, februara 1974; tiraž: 1000; strana: 72; format: 21 x 21; broširano; tekstovi - Aleksandar Postolović (uvodni tekst); Slavko Timotijević: Money - Fest (o Maloj galeriji i izložbi N.Č.; Beograd, marta, 1974); Index radova reprodukovanih u katalogu i opšti index; izdanje povodom prve samostalne izložbe; “Oprema Čonkić” u Maloj galeriji SKC-a (kustosi: Jasna Tijardović, Slavko Timotijević; koncepcija i izbor: Nenad Čonkić; postavka: Nenad Lazović; rasveta: Zoran Branković; muzika: Branislava Šaper; otvorio: Božidar Zečević; Beograd, 11 - 30. 3. 1974).

1975 

Vladimir Straža: Izložba plakata; 12.11.1975 (katalog, pozivnica?, plakat?).“Izložba plakata - Vladimir Straža”; katalog izložbe 12-27.11.1975; izdavač: (katalog za) Studentski kulturni centar, Beograd, Galerija “Sretna nova umetnost”, 12 -27.11.1975; predgovor: Vladimir Bužančić (na hrvatskom, nemačkom i enleskom); prevod: Charlate Ivir, Gertrude Postl-Božić, dr Vladimir Ivir; likovna oprema i tehničkii urednik: autor; fotografija: Saša Karoly; korektor: Marija Bošnjak; tisak: Medicinska naklada, Zagreb; tisak ovitka: Studentski centar; broširano; latinica; format 20 x 20; strana: 12 (tekst) + 48 (reprodukcije); bez paginacije.

Vladan Radovanović: Glas iz zvučnika (tejp-art 1) / Voice from the loud speaker (tape-art 1); singl-ploča; A strana: srpskohrvatska verzija: Vladan Radovanović - Glas iz zvučnika; B strana: Vladan Radovanović: Voice from loudspeaker; prevod na engleski i engleska verzija: Pol Pinjon (Paul Pignon); povodom IV aprilskog susreta, 4-12. 4.1975; izdavač: SKC, Galerija Sretna nova umetnost, Beograd.

Raša D. Todosijević (ćirilicom) / Raša D.Todosijević; katalog izložbe u SG 17. 2 - 30. 2. 1975, Raša D.Todosijević: Elementarno slikanje; srpsko/engleski; izdavač: Galerija Sretna umetnost, SKC, Beograd; urednik kataloga i predgovor: Slavko Timotijević; prevod: Stipe Dumić, Bojana Mojsov; tekst - Todosijević Raša: O elementarnoj ili post-estetskoj umetnosti (elementarno slikanje) / Raša Todosijević: About the Elementary Or Post-esthetic Art (Elementary Painting); prelom kataloga: Dragan Stojanovski; fotografije: Nebojša Čanković; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 1000; sva prava reprodukovanja i preštampavanja zadržava Galerija Sretna nova umetnost i Todosijević Dragoljub Raša; format: 15 x 21; strana: 8 (sa koricama).

Dragoljub Todosijević - Raša: Idealno umetničko delo u 1975. - Internacionalna anketa (januar - decembar) - 113 pitanja / Dragoljub Todosijević-Raša: The Ideal Work of Art in 1975 - International Questionnaire (january - december) - 113 questions; šapirografisani materijal sa odštampanim pitanjima (upitnik) za akciju u SG; izdavač: SKC, Galerija Sretna nova umetnost; strana: 7 paginiranih + naslovna; na srpskom (ćirilica) i engleski (naizmenično); štampano sa obe strane lista; napomena na materijalu: molimo vas da ispunjeni upitnik vratite na ovu adresu: (sledi adresa Galerije Sretna nova umetnost).

1976

Giovana Dal Magro: izložba fotografija; 16-31.6.1976 (pozivnice - dve vrste, plakat, katalog).
Giovana Dal Magro; katalog izložbe fotografija 16-31. 6. 1976; izdanje: SKC; kustos galerije: Slavko Timotijević; dizajn: Đorđe Tucić-Bata; tiraž: 500; štampa: Srboštampa; tekstovi na srpskom i engleskom (tekst Slavka Timotijevića, prevod sa srpskog: Bojana Mojsov; biografija) odnosno na srpskom i italijanskom (tekst Alberta Prine, Milano, 20.5.1976, prevod sa italijanskog Ondina Lubessi); savijen tabak, štampan sa jedne strane; formata (kao savijen): 10 x 26,5.

12 jugoslovenskih umetnika i časopis “Testera” (Miroslav Savić, Miško Šuvaković, Jovan Čekić, Braco Dimitrijević, Goran Trbuljak, Julije Knifer, Urkom Gergely, Raša Todosijević, Zoran Popović, Neša Paripović, Goran Đorđević, Slobodan Šijan); koncepcija izložbe: Dragoljub Raša Todosijević i Dragica Vukadinović; 8 - 18. 9. 1976 (u povodi X BITEF-a); pozivnica, plakat, katalog - šapirograf.

“12 jugoslovenskih umetnika & Testera”, katalog - prateći materijal za izložbu; na naslovnoj strani su nabrojana imena umetnika: Miroslav Savić, Miško Šuvaković, Jovan Čekić, Braco Dimitrijević, Goran Trbuljak, Julije Knifer, Urkom Gergelj, Raša Todosijević, Zoran Popović, Neša Paripović, Goran Đorđević, Šijan Slobodan (ovaj poslednji svojeručno potpisan na svakom katalogu); šapirograf; izdaje: 
Galerija “Srećna nova umetnost”, SKC, Beograd; strana: 5 (numerisane); latinica; štampano sa jedne strane lista; sadržaj: Dragica Vukadinović: (uvodna izjava, datirano Beograd, 5 . 9. 1976); Todosijević Raša: Napomene - 12 jugoslovenskih umetnika & Časopis “Testera” 1976. - Izdaje: SKC - X BITEF (datirano Beograd, 2.9.1976. T.D.).

Tomislav Gotovac: Kolaži; 3. 12. 1976. (izložba u saradnji sa Likovnim programom  (pozivnica, plakat, katalog - vidi: Likovni program).

1977


Umetnost, ironija itd… / Art, Irony etc… (Baldessari, Cavellini, Dimitrijević, Gilbert & Geoges, Paripović, Popović, Reinhardt, SALVO, Souza, Stilinović, Todosijević, Trbuljak); dokumentarna izložba; 1-8. 4. 1977 (pozivnice - štampane na poštanskim dopisnicama; plakat, katalog).

Umetnost, ironija itd… / Art, Irony etc… (Baldessari, Cavellini, Dimitrijević, Gilbert & Georges, Paripović, Popović, Reinhardt, SALVO, Souza, Stilinović, Todosijević, Trbuljak); katalog izložbe 1-8. 4. 1977; dokumentarna izložba SKC, Galerija Srećna nova umetnost; Beograd; šapirograf/sito; štampano sa jedne strane lista; strana: 23 + naslovna; strane delimično (u okviru različitih tekstova) i posebno numerisane; sadržaj: Cavellini: Iz Univerzalne Enciklopedije, tom IX, strana 133, Džilbert & Džordž: O umetnosti; Neša Paripović: Izveštaj o kretanju za 25. 10. 1976. god.;  SALVO 17 NAC, no. 3, mart 1973; Todosijević Raša: Zamena; Raša Todosijević: Edinburška izjava.

10e Biennale de Paris - učesnici iz Jugoslavije (Zoran Popović, Beograd; Mladen Stilinović, Zagreb; Andraž Šalamun, Kopar; Dragoljub Todosijević, Beograd); 2. 10. 1977; pozivnica, plakat, prateći materijal.

10e Biennale de Paris  - učesnici iz Jugoslavije (Zoran Popović, Beograd; Mladen Stilinović, Zagreb; Andraž Šalamun, Kopar; Dragoljub Todosijević, Beograd); prateći materijal - katalog; šapirograf; naslovna strana: sito; ćirilica; strana: 8 (numerisane); štampano sa jedne strane lista; uvez: heft-mašina; sadržaj: Uvodna informacija (nepotpisano); Ješa Denegri: Uvodni tekst; Dragoljub Todosijević: Umetnost je mišljenje; Mladen Stilinović (objašnjenje rada).
      
Vladimir Jovanović: izložba slika i crteža i promocija fanzina “Izgled”; 15-30. 6. 1977 (pozivnice - dve vrste, jedna štampana na poštanskoj dopisnici; plakat, fanzin “Izgled”).
Izgled; juni 1977; (prvi jugoslovenski fanzin za glamur); povodom izložbe Vladimira Jovanovića u SG, 15-30. juni 1977; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost i Spoljni program SKC-a, Beograd; urednik Izgleda: Vladimiir Jovanović; saradnici: Nebojša Čanković, Kosta Bunuševac, Vlada Popović, Boba Stojanović, Petar Katanić, Aleksandar Knežević, Mira Knežević, Ivan Pešić, Predrag Mihajlović; jun 1977, Beograd; sadržaj: Mladić iz…; Čovek iz…; Intervju; Interview; Filmski letak; Photo of the Month; Umetnost izgleda; John Cale: Otvaranje; c/b, offset; format: 24,5 x 34,5; strana: 32.

1978

Popčev Mice: “Predlog za funkcionaliizam”; 26. 1-3. 2. 1978; pozivnice štampane na poštanskim dopisnicama, plakat; rad: Kompresija; Intervencija na papiru.

Janez Bernik: grafike; 15-22. 2. 1978 (plakat) pozivnica - štampana na poštanskoj dopisnici.

Veličković: grafike; 24. 2 - 4. 3. 1978; pozivnica štampana u sito štampi na poštanskoj dopisnici, plakat.

Radomir Damnjanović Damnjan: Campione dell artista - uzorak; plakat; 11. maj 1978.
Radomir Damnjan - uzorak umetnika / Campione dell artista; katalog izložbe u SG, maj 1978  (11.5.1978); izdavač: SKC, Galerija Srećna nova umetnost, Beograd; tekst: Jerko Denegri; prevod na italijanski: Ondina  Lubessi; urednik kataloga: Slavko Timotijević; stručnii saradnici: Dragica Vukadinović i Predrag Caranović; tehnički urednik: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; tiraž: 500; izložba: 4/78; katalog: 2/78; format: 21 x 14,5; strana: 8

Tri grafičke mape (Radomir Damnjan, Braco Dimitrijević, Raša Todosijević, Neša Paripović, Gergelj Urkom); izložba grafika u izdanju Srećne galerije; 20-30. 9. 1978; pozivnica, plakat, katalog.

Mape grafika u izdanju Galerije Srećna nova umetnost (Radomir Damnjan, Braco Dimitrijević, Neša Paripović, Raša Todosijević, Gergelj Urkom); katalog za izložbu "Tri grafičke mape"; izdavač: SKC, Galerija Srećna nova umetnost, Beograd, maj 1978; fotografija: Nebojša Čanković; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500; izložba: 5/78; katalog: 3/78; format: 21 x 14,5; strana: strana: 8 (nepaginirane); tekstovi: Ješa Denegri, Slavko Timotijević; reprodukcije radova: Braco Dimitrijević, Raša Todosijević, Neša Paripović, Radomir Damnjan Urkom.

Dobrivoje Petrović: izložba slika; 24-30. 10. 1978 (pozivnica, plakat /na njemu stoji 20-30.10.1977/, katalog).

“Dobrivoje Petrović”; katalog izložbe (24-30. 10. 1978); izdaje: SKC, Beograd; izdavač: Galerija “Srećna nova umetnost”; urednik: Slavko Timotijević; tehnički urednik: Dragan Stojanovski; štampa: Sitoštamoa SKC: fotografija: Nebojša Čanković; izdanje: 3/78; izložba: 6/78; Beograd 20. 10. 1978 do 30.10.1978. godine; format: 24,5 x 34,5; strana: 8; štampano sa jedne strane lista; 4 strane reprodukcija; uvodni tekst: Slavko Timotijević; “Kraći, srdačan i poluizmišljeni razgovor sa autorom” (nepotpisano); biografski podaci i spisak izložbi autora.

Petar Borota: izložba slika i crteža; 27. 11 - 10. 12. 1978; pozivnica, plakat, katalog.
Petar Borota; katalog izložbe od 27. 11 - 10. 12. 1978; bez impresuma osim naznake: 4/78 Galerija “Srećna nova umetnost”, Beograd; format: 24,5 x 34; strana: 8; tehnika; sito; broširano, kartonske korice sa zlatotiskom naslova: Petar Borota; tekstovi: Petar Borota (autobiografska beleška), Slavko Timotijević (uvodni tekst), mr Bojana Komadina: Bojana Komadina: Kada kažem - mislim; štampano sa jedne strane lista

Sri Hadhy: izložba slika; 14. 12 - 24. 12. 1978; plakat, pozivnica, katalog.
Sri Hadhy - Indonezija; katalog izložbe od 14. 12. 1978; SKC i Savezni zavod za naučnu, kulturno-prosvetnu i tehničku saradnju; izdavač: SKC, Mala galerija; prevod: Nada Seferović; tiraž: 500; štampa: Srboštampa, Beograd; format: 24,5 x 16,5; strana: 8; tekstovi: Moderna indonežanska umetnost (nepotpisano); biografija i spisak izložbi autora; Iz stranih novina: prikaz izložbe g. Sri Hadhy (Haarlem's Dailly); kataloški podaci o slikama.

Izložba stripova objavljenih u Poletu i Studentu; katalog autorske izložbe Dragice Vukadinović u SG, jun 1978 (115.6.1978); izdavač: SKC, Galerija Srećna nova umetnost, Beograd; urednik kataloga: Dragica Vukadinović; tehnički urednik: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500; uvodni tekst: Dragica Vukadinović; učesnici izložbe: Andrić Vladeta, Bajc Gustav, Devlić Radovan, Dimitrijević Aleksandar, Đukić Bojan, Gavrić Branko, Grmek Zvonko, Ilić Mirko, Ivandić Boro, Kordej Igor, Kostandinović Nikola, Kunc Nonoslav, Marković Rade, Marušić Joško, Mešić Emir, Milojević Ljubomir, Mojsilović Zoran, Njegovanović Miodrag, Perović Vasilije, Puljak Ivan, Ristović Milan, Zimonić Krešimir i drugi; novinski format, sa strip tablama autora; strana: 12; autori zastupljeni u katalogu: Marušić, Devlić, Ilić, Kordej, Kostandinović, Gavrić, Marković, Milojević, (Žuborski - “Student”), Kunc.

1979

Ivo Veljanov: Fotografije; izložba fotografija; 1.-10.11.1979
(pozivnica, plakat, katalog); napomena: katalog izdaje Foto-klub “Vardar” (4 strane, 21 x 21, kraći tekst i jedna reprodukcija).

Paja Stanković: Crteži  0279-0379-0479; autorski projekt sa crtežima dece do 5 godina (povodom međunarodne godine deteta); 20.-30.4.1979 (pozivnica, plakat, katalog).

“crteži 0279-0379-0479”, katalog izložbe Paje Stankovića, 20.-30.4.1979; izdavač: Galerija “Srećna nova umetnost”, SKC, Beograd; autor izložbe i kataloga: Paja Stanković; povod: Međunarodna godina deteta; štampa: Grafička radionica SKC; tiraž:100; latinica; format: 24 x 34,5; strana: 8; broširano; uvodne napomene sa osnovnim podacima (zastupljeni crteži u katalogu - Gregor Rojec, Ana Stanković, Jelena Trifunović, Sanja Kovačević, Ljubica Lukač, Mladen Zečević, mirjana Stanković).

Grupa 143”: Radovi novembar 1978 - maj 1979; 4. maj 1979; Galerija Srećna nova umetnost i Likovni program (pozivnica, plakat, katalog - knjiga).
Grupa 143; knjiga - katalog; izdanje na srpskom/engleskom jeziku; (na hrbatu “grupa 143 - group 143); izdavač: SKC, Beograd; direktor: Dunja Blažević, izdavač: Galerija Srećna nova umetnost; suizdavač: Galerija Studentskog centra , Zagreb; izdanje: 1/79; urednik kataloga: Dragica Vukadinović, recenzent: Ješa Dengri; fotografije: autori & Nebojša Čanković; prelom: Dragan Stojanovski; prevod: Rajka Nišavić, štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 600; maj 1979, Beograd; sadržaj: Grupa 143 I deo, 1975/1977 - Jovan Čekić, Neša Paripović, Maja Savić, Paja Stanković, Miško Šuvaković, Biljana Tomić, grupa 143; II deo, 1978/1979, Mirko Dilberović, Vlada Nikolić, Neša Paripović, Maja Savić, Paja Stanković, Miško Šuvaković, Biljana Tomić, grupa 143; / broširano; karton)  latinica; forman: 16 x 24; strana 48 (nepaginirano).

Milimir Drašković: Rođendan, 1952 - kasete: M. Drašović; razgovor sa autorom - pijanka; 5.6.1979 (pozivnica).

Bojana Komadina: Žena koja sve može; izložba i promocija fanzina; 23.-28.6.1979 (pozivnica, plakat, katalog-fanzin)

“Playboyana”, fanzin-katalog broj 1, maj/juni, godina 1, 1979 za izložbu B.Komadine, 23.6.1979; izdanje: SKC, Beograd; v.d. direktor: Milo Petrović; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost; izdanje: 2/79; urednik kataloga: Slavko Timotijević, recenzent: Goranka Matić; producent: Dragica Vukadinović; tekstovi: “Lu Salome”, izvod iz teksta potpisanog inicijalima N.R., objavljenog u Politici, verovatno 1968 godine; “Gertruda Stein”, iz Autobiografije A.B.Toklas; G.Marić; Neuhvatljivi sistem glume; Gordana Marić: O Bojani Komadina; G.Marić; Neuhvatljivi sistem glume; /na fotografijama D.Kažića i arh. M.Rankovića Gordana Marić u predstavi Neuhvatljivi sistem glume; Bojanu Komadinu snimio B.Nikolić, naslovnu stranu snimio D.Kažić; dizajn kataloga: Bojana Komadina; tehnički urednik: Dragan Stojanovski; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 500; maj/juni 1979, Beograd; manji novinski format; strana: 16 (nepaginiirano); latinica; napomena: na poslednjoj strani stoji: časopis je štampan umesto kataloga povodom izložbe Bojane Komadine u Galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu.

1980           

Tihomir i Vladan Anđelković: Underground strip; izložba kolekcija strip-svezaka američkog Undergrounda ( u saradnji sa Spoljnim prigramom ); 12.2.1980; (pozivnica-razglednica, katalog). “Underground strip”, prateća publikacija uz izložbu od 12.2.1980.-19.2.1980; izdavači: Spoljni program SKC-a i Galerija Srećna nova umetnost; štampa: tekst - šapirograf SKC-a, ilustracije - Grafička radionica SKC-a (sito); povez: Srboštampa, Beograd; format 21 x 29; strana: 21 (tekst) + 8 tabli sa ilustracijama; latinica; broširano; strane teksta numerisane; štampano sa jedne strane lista; sadržaj: Ješa Denegri: Underground strip kao metajezik; Vladimir Jovanović: Esej o stripu podzemlja; Tihomir i Vladan Anđelković: Tri moguća izvora underground stripa / Underground publikacije i izdavačke kuće; Les Daniels: Underground Comics (prevod iz knjige Les Danielsa “Comix, A History of Comic Books in America”).

Slavko Timotijević: Umetničke razglednice ili razglednice kao umetnost; 28.2. - 10.3.1980 (pozivnice - dve vrste/ jedna sa ilustracijom rada M. Abramović/, katalog)
“Neke druge razglednice - Some Other Post Cards”, prateći katalog izložbe Razglednice kao umetnost, 28. 2 - 10. 3.; šapirograf/kseroks; štampano sa jedne strane lista; broširano ; format A-4; strana: 7 (tekst) + 8 (kseroks reprodukcije); tekst: Slavko Timotijević: Izložba poštanskih karti, pozivnica, razglednica, ideja…; sa spiskom galerija / izdavača i umetnika (Marina Abramović, David Askevold, Richard Alpert, Art Language, Karl Andre, Alesandro, John M.Arenleder, Mel Andringa, Peter D Agostino, Richard Anuszkiewicz, Allan D Arcangelo, Ekipa A3, Arsovski, Roger Ackling, Aquinada, Arman, Eduard Bal, Paolo Baratella, Peter Beard, Zoran Belić, Kosta Bogdanović, Diana Hlok & Maolo Broermans, Rista Hanić, Louise Bourgeois, Christian Boltanski, Daniel Buren, Joseph Beuys, Bill Beckley, Tomas Bang, Hans Breder, Lutz Becker, Ida Biard, Charly Banana, James Collins, Colin Charman Christo, Norman B. Colp, Tim Corkery, C. de Charmoy, Michael Corris & Andrew Menard, Roger Cutforth, Andre Cadera, Michael Carone, Mark Cohen, Col Martino, Achile Cavelini, Goran Đorđević, Radomir Damnjan, Boris Demur, Tošo Dabac, Jan Biblests, Braco Dimitrijević, Dragan Nuša & Srečo, Antonio Dias, Jim Dine, Erro, Ulrich Erban, Ger van Elk, Ethyl Eichelberger, John Franzen, R.M. Fisher, Ken Feingold, Ferdinando de Filippi, Luciano Fabro, Hamish Fulton, Joel Fishel, Ken Friedman, Lucio Fontana, Tom Gotovac, Vladimir Gudac, Ralph Goings, Randy Green, Gilbert & George, Dan Graham, Jean Le Gac, Mladen Galić, Grupa 143, Alberto Calingani, Pieter Holstein, Richard Haas, H.Huisman, Geoff Henolpisks, K.H. Hodicke, Hans Haacke, Douglas Huebler, Peter Hutchinson, Judith Isaacson, Richard Jarden, Paolo Icaro, Bogdan D. Jovanović, Vladimir Jovanović, Mihajlo Javorski, Jevđović Mladen, Sture Johansen, Željko Jerman, Joseph Kosuth, Richard Kriesche, Jerry Kearns, Mitshel Kriegman, Ian Mc. Keever, Janis Kounelis, Kožarić, Novica Kocić, Susan King, Richard Long, Michael Lipski, Luther, Sol LeWitt, Bruce Mc Lean, Katalin Ladik, Mal Luber, Paolo Bunanava, Steven Linn, Erica Lennard, Lech Mrožek, Ruth Marten, Milenko Matanović, Jack Mendenhall, Peter Mell, Jonh Murphy, Naemi Majdan, Ernst Mitzka, Tom Marionni & Petr Štembera, Nikola de Maria, Robert Morris, Vlado Martek, Marco Magrini, Federica Marangoni, Herman Nitsch, Enzo Navara, Maurizio Nanucci, Natalia LL, David Nez, Yoko Ono, Luigi Ontoni, Dennis Oppenheim, Jim Pomeroy, Mel Pekarsky, Neša Paripović, Nenad Petrović, Dobrivoje Petrović, Zoran Popović, Marko Pogačnik, Anne et Patrick Poirier, Goran Petercol, Alan Platt, Silvio Pasatti, Gerard P. Pas, Susan Russel, Franco Ravedone, Marcia Resnick, Ruthenbeck, Gerard  Richter, Fried Rosenstock, Peđa Ristić, Laurie Simmons, Michael Smith, Predrag Šiđanin, Bruno Signorini, Dragan Stojanovski, Mladen Stilinović, Schulc, Katarina Sieverding, Al Souza, Renato Spannoli, Karen Shaw, Stenley Stellar, Sarkis, Rod Summers, Elio Santarela, Balint Szombathy, Dennis Stock, Richard Serra, Keith Sonnier, Stuart Sherman, Ken Tisa, John F.Turner, David Tremlett, Biljana Tomić, Joe Tilson, Slavko Timotijević, Raša Todosijević, Goran Trbuljak, Jasna Tijardović, Miroljub Todorović, Herve Telemaque, Ernesto Fatatiore, Gergelj Urkom, Todd Williams, Robert Wiegand, Roger Welch, Wiliam Wegman, Ben Vautier, Davide Vession, Susan Weil, Lawrence Weiner, Michaele Zaza, Bernard Tschumi.

Artiste anonyme; projekat; 13.3-14.3.1980  (pozivnica-razglednica).

Stano Filko: Beli prostor u belom prostoru; 27.3.1980  (katalog) / vidi Likovni program.

Željko Jerman: Plakat; izložba; 3.-10.4.1980, izložba; (pozivnica, napomena, na pozivnici je datum otvaranja 2.4.1980).
Željko Jerman i Vlasta Delmar: Pokušaj poistovećenja, desimbolizacija; performans; 3.4.1980  (pozivnica, napomena: na pozivnici je pogrešno napisano desimbolizacija)
Željko Jerman / Vlasta Delmar: Pokušaj poistovećivanja (performance); prateći materijal za performans 3.4.1980; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd, april, 1980; šapirograf/kseroks; strana 4 (sa naslovnom); stranica teksta i dve stranice sa po 4 fotografije (umnoženo na kseroksu).

Polaroid; izložba polaroida uz promociju novog broja Izgleda; 17.4.1980; (pozivnica, plakat).

Rock-fotografija; realizacija Prvog jugoslovenskog konkursa za rock fotografiju; 17-30.6.1980 (plakat-katalog).
“Rock-fotografija”, plakat-katalog za izložbu od 17. do 30.6.1980; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 1000; na prednjoj strani fotografija Slobodana Purića; na zadnjoj uvodni tekst potpisan D.V. i radovi autora: Zvonimir Krstulović, Saša Kuzmanović, Milena Marjanović, Srđan Vejvoda, Siniša Jakičić, Zoran Ćorković, Emir Sijačić, Stojan Đorđević, Erik Kalinski, Demil Kalođera, Kosta Bunuševac, Maja Simonović, Janez Bogataj, Predrag Šiđanin, Vladimir Jovanović, Dragi Nedeljković, Vican Vicanović, Zoran Veselinović, Srđan Simonović, Ljubomir Petrović, Jugoslav Vlahović, Nebojša Vesić, Rade Samardžić, Milivoj Branković, Berislav Đukes, Slobodan Ćirović, Aleksandar Knežević, Dražen Kalinić, Radoje Đukić, Dragan Taubner, Boris Golub, Slavko Timotijević, Majkus Davorin, Ljubomir Šimunić, Dejan Zdravković, Božidar Ljumović, Aleksandar Radovac, Igor Pustouh, Dubravka Đorđević, Dušan Gombac, Dejan Đorđević, Milan Dostanić, Aleksandar Savić, Gordan Škondrić, M.Đurica; i spisak autora koji nisu mogli ući u katalog: Vukica Mikača, Slavoljub Vuković, Fehim Ukimeri, Dušan Osterac, Edip Jusuf, Jaroslav Supuk, Jadranka Kodak, Dani Bedrač, Aleksandar Maksin, Slobodan Purić, Marjan Grban, Goran Vejvoda.             

Dražen Kalenić: izložba fotografija; 15.-25.10.1980 (pozivnica, plakat, katalog).
“Dražen Kalenić”, katalog izložbe 15.-25.10.1980; izdaje Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; direktor: Ljubomir Kljakić; urednik kataloga: Moma Rajin; odgovorni urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; tiraž: 500; štampa: Srboštampa, Beograd; tekst - Momčilo Rajin: Izložba fotografija Dražena Kalenića - Rock n roll u delićima sekunde; format: 21 x 29,5; strana: 8.

Tone  Stojko: Ukus prašine/taste of dust; izložba fotografija; 24.10.1980;
(pozivnica, plakat).

Dejan Stepanović: Psi art; 4.12.1980, izložba slika (4-15.12.1980); (pozivnica, plakat, prateći materijal).
Dejan Stepanović: Psi Art; prateći materijal uz izložbu 4.-15.12.1980; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; mehanički umnoženo; strana 4 (dva lista A-4) sa tekstom autora.

Dragan Papić: Dokumenta 78 79 80; izložba foto-radova; 18.-28.12.1980  (plakati -dve vrste, od kojih je jedna sa odabranim tekstovima).

Sedamdesete: rock n roll u Beogradu - fotografije Aleksandra Kneževića; katalog izložbe u SG (6.6.1980); izdavač; SKC, Beograd; direktor: Ljubomir Kljakić; izdavač: Spoljni program i Galerija Srećna nova umetnost; urednik kataloga: Nebojša Pajkić; recenzent: Goranka Matić; fotografije: Autor, Aleksandar Knežević; dizajn: Grafička radionica SKC; štampa: GRO “Glas”, Beograd; tiraž: 1000 primeraka; Beograd, juni 1980; uvodni tekst: N.D. Burlakov; novinski format; strana: 12.

Izgled; treći broj fanzina (drugi u izdanju SG), promovisan na izložbi polaroid fotografija, 17-27.4.1980 SG; izdavač: SKC, Galerija Srećna umetnost, B Beograd; direktor: Ljubomir Kljakić; odgovorni urednik kataloga: Slavko Timotijević, recenzent: Ješa Denegri; štampa: “Glas”, Beograd; redakcija: Vladimir Jovanović, Marko Pešić, Bezideja, Mihajlo Mihajlovski, Dragan Taubner; fotografija: Marko Pešić, Vladimir Popović, Rade Samardžić, Dragan Taubner, Ljubomir Šimunić; foto obrada: Rade Samardžić, Vlada Popović, Kosta Bunuševac; elektro-daktil: Rahel Nicvah; pomogli su: Miša Radić, Toni Samardžić, Irinio Handpres; sadržaj: Snežana; Pola mlade devojke; Wishbone Ash: razgovor školskih drugova; Tesla kao šaman; Nadlične psihologije; Polaroid; Nadlične psihologije, nastavak; Slavne 70-te; Šta žena hoće; Izgled umetnosti; Zdrava hrana; Rok; Otvaranja; katalog-fanzin novinskog formata; strana: 20: prva i poslednja u koloru; latinica.

1981
 
Stojanović Branimir: Umetnost i jezik; 1 - stavovi/statična postavka; 2 - rad u galeriji /razgovor/učenje/komunikacija…; 5.-10.6.1981; (pozivnica).

“About the author:…”, propratni materijal za izložbu Bojane Komadine “The Book”; list papira A-4; sito; na engleskom jeziku; biografija autora (bez imena) uz ilustraciju (ženski akt); na vrhu piše: galerija sraćna nova umetnost, skc, beograd, 28. April 1981.
Boyana Komadina: Transformans - zamišljeno stanje / škampi i vino; polaroidi; 11.6.1981.  (pozivnica i plakat).

Laibach, Ljubljana: Laibachkunst; izložba likovnih radova članova grupe; 14.-18.6.1981;  (pozivnica, plakat, fanzin “Laibach”, kseroks, 22 lista A-4).

Rok fotografija, realizacija II jugoslovenskog konkursa za rok fotografiju; 19.-30.6. i  1.-15.9.1981  (pozivnica, plakat, katalog).
“Rok fotografija”, realizacija drugog jugoslovenskog konkursa za rock fotografiju, 19.-30.6.1981. Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; katalog izložbe; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd, uz finansijsku pomoć Galerije SC iz Zagreba; direktor SKC-a: Ljubomir Kljakić; urednik galerije SNU: Slavko Timotijević; urednik galerije SC: Vladimir Gudac; urednica: Dragica Vukadinović; saradnica: Katarina Golubović; dizajner: Dragan Stojanovski; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 1000; Beograd, 1981; format: 24,5 x 34; strana: 16; sa ilustracijama radova i odgovorima na pitanje šta je to rok fotografija (odgovore prikupila Juliuana N.), izjave: Kaća i Jurek, Marina, Dragan Papić, Vladan Živojnov, Slavko Timotijević, Jugoslav Vlahović i Rista Banić, Dobrila Vidić; Vanda Dizdar (pseudonim): Slavni David Hurn govori ekskluzivno za foto-rok novine!!!.
“Berliner Strasse”, No. 6; fanzin; kseroks; bez godine izdanja; fanzin uredili: Vladimir Arsenijević - Vlajsa, Rosić Branko - Rosa; strana: 10 (sa naslovnom); u ovom broju: Ostaćete ravnodušni; Interview: grupa “Centar”; 4 A.D.; Godišnji izbor najboljih ploča; Nova nemačka muzika; Alternativa I, II; Novi punk.

“Crno-beli poredak”, fanzin grupa “Profili profili” i “KKK”; izdanje: SKC, 1982; kseroks; strana: 9.

“Boly” - inernational cataloque - nuber one ; fanzin povodom izložbe Srđana i Gorana Vejvode; kseroks; strana: 19 (sa naslovnom); broj posvećen Rolanu Bartu i Malkolmu Ovenu; bez godine, bez impresuma.

“Boly 2”, fanzin (Srđan i Goran Vejvoda); strana: 11, sa naslovnom; uvodni tekst: G!V S!V (par podataka o sebi na zahtev galeriste S!T); bez godine; bez izdavača.

Predrag Šiđanin: Akt nasilja / The Act of Violence; izložba fotografija; 2.10.1981 (pozivnica, plakat).

Foto izbor 81; izložba fotografija u okviru manifestacije “Dani kulture Savskog venca” 15.12. (pozivnica, plakat).

Marke umetnika / Artists Postage Stamps; međunarodna izložba Mail Art-a; 25.12.  (pozivnice /dve vrste/, katalog).
“Marke umetnika - Artists Postage Stamps”, katalog izložbe, decembar 1981; na engleskom i srpskom jeziku; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, 1981; urednik kataloga: Slavko Timotijević; direktor SKC: za izdavača direktor SKC: Ljubomir Kljakić; štampa: Glas, Beograd; novinski format; strana: 16; tekstovi: Slavko Timotijević: Marke umetnika - Artist s Postage Stamps (prevod na engleski: Rachel Nitzwah i Dragana Živković); Miroljub Todorović: Artist s Postage Stamps (prevod na engleski: Rachel Nitzwah).

Goran Đorđević: Glasnici Apokalipse - Kopije; izložba - Kopije I otvaranje 4.4.1981; Kopije II, otvaranje 12.4.1981; (pozivnica, plakat, katalog).
Goran  Đorđević - Kopije/Copies; katalog izložbe u SG, april 1981; Izložba br. 3 iz ciklusa “Istraživanje u domenu nove umetničke prakse”; autor: Goran Đorđević; izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; za izdavača: Ljubomir Kljajić, direktor SKC; urednik: Slavko Timotijević; fotografija: autor i Nebojša Čanković; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Glas, Beograd; Beograd 1981; format: 20,5 x 14,5: strana: 16; bez teksta, reprodukcija radova bez naziva.

Pino Ivančić: Iz trliža/radničkog kombinezona; izložba, 20.-31.1.1981 (plakat)

Grupa Galerija: otvaranje izložbe 19.3.1981 (pozivnica, plakat)

Jaroslav Andel: Mesta i trenuci; primeri čehoslovačke avangardne umetnosti sedamdesetih godina; 26.3.-4.4.1981 (plakat-katalog).
Mesta i trenuci; plakat-katalog za izložbu J. Andela, 26.3.-4.4.1981; izdavač: Galerija “Srećna nova umetnost”, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; realizatori: J. Andel i Lj. Stanivuk (realizacija izložbe); prevod sa engleskog: S.Šubić; dizajn i štampa: radionica SKC (sito); tiraž: 100; tekst: Jaroslav Andel; spisak zastupljenih umetnika na izložbi: Ambroz, Andel, Bartoš, Budaj, Chatrny, Cyprich, Halas, Havrilla, Hladik, Kern, Koller, Kovanda, Langer, Miler, Mlcoch, novak/Resl, Rihtr, Sikora, Steklik, Štembera, Valoch, Toth.

Milimir Drašković: Dirigent; instalacija foto-dokumentacije performansa; 10. april 1981; (plakat, katalog-publikacija).
Drašković Milimir - Dirigent/Conduktor; katalog-publikacija sa foto-dokumentacijom performansa M.Draškovića (10.4.1981); dirigent: Drašković Milimir; fotograf: Nebojša Čanković; dizajn: Dragan Stojanovski; urednik: Slavko Timotijević; direktor: Ljubomir Kljajić; Galerija Srećna nova umetnost - “Istraživanje u domenu Nove umetničke prakse - Nova muzika”; SKC, Beograd; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 500; Beograd, 1981; format: 14 x 20; strana: 32.
Milimir Drašković i Miša Savić: Radio dirigent; performans; 11.4.1981
( plakat - intervencija na plakatu za M. Draškovića “Dirigent”).

Bojana Komadina: The Book; izložba polaroida, samo 28.april 1981 (pozivnice-na kartonu).

Miroljub Todorović: Poštanska umetnost - Mail Art; izložba; 21-31.5.1981 (pozivnica, plakat, katalog).
Miroljub Todorović - Poštanska umetnost/Mail Art; katalog izložbe 21. maj 1981, šapirograf/kseroks, kartonski uvez, korice i situ (naslov); štampano sa jedne strane lista; strana: 21 + 10 sa ilustracijama (blok umetnut u tekst); svaki tekst je posebno pagiran; sadržaj - S.T.: Miroljub Todorović - Poštanska umetnost; Miroljub Todorović: Šta je to Mail Art - Mail Poetry?; Bio-bibliografija autora.

Izgled, proleće 1981 / (outlook, 1981; katalog-fanzin (5 broj, treći koji izdaje SG); izdavač: Studentski centar, Galerija Srećna nova umetnost, Beograd; direktor Ljubomir Kljakić; odgovorni urednik kataloga: Slavko Timotijević; recezent: Jaša Denegri; štampa: “Glas”, Beograd / prelom i nacrt: Vladimir Jovanović; ozbiljnost i rukovodstvo: Marko Pešić; bezidejnost: Biljana Trifunović; podrška i odmor: Mihajlo Mihajlovski; dopisnici: Ivan Pešić - Geneva, Predrag Mihajlović - London, Julia i Bo Black - Amsterdam, Dean Step - Stockholm, Davor i Rosa - Zagreb;  foto obrada: Rade Samardžić; Vlada Popović;  rent-a-dactil: Toni Samardžić, Mirjana Šikman;  prevodi: Maja Milenković, Goran Vejvoda, Srđan Vejvoda, Bojana, Snežana;  vodio na večeru: Peđa Gavrilović, Srba, Srboljub Travanov;  sadržaj: Uvodnik;  Reprodukcija; Goran; Alain; Jura; Prikazi; Vesti svesti; Novi talas; Rođendan; Castelli; Reklamiranje; Umetnost kaseta; Sabat u Šapcu; Šta u SKC-u?; format časopisa,sa kolorima, na kunstdruku; strana: 32 + kolor korice.

Jugoslav Vlahović; katalog izložbe Jugoslava Vlahovića u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda; Jugoslav Vlahović: Grafike, 6.-20.7.1981  izdavač: Galerija Srećna nova umetnost, SKC, Beograd; urednik kataloga: Slavko Timotijević; odgovorni urednik: Ljubomir Kljakić, direktor SKC-a; dizajn: Jugoslav Vlahović; fotografije: Autor i Dragan Papić; štampa: Škola za industrijsko oblikovanje, Beograd; tiraž: 500; uvodni tekst: Slavko Timotijević; sa bio-bibliografijom autora; format: 15,5 x 24; strana: 12; latinica; broširano; kartonske korice .

1982

Edvard Čehovin: Olympia 303; izložba, 19.februar 1982 (pozivnice - ručno kolorisane, plakat).

Berliner Strasse / Fotografije Dušana Stakića; 15.mart 1982  (pozivnice, plakat, fanzini - Berliner Strasse No.6; Urbana Gerila (4)  i  No. 5).

Urbana gerila; fanzin; 10 strana /kseroks; na zadnjoj stoji: F.U.G. je jugoslovenski list sa najmanjim tiražom…izlazi već četvrti put, i sad kao i ranije, zahvaljujući najviše ludačkom entuzijazmu i optimizmu a od sada još i uz moralnu  podršku Dragice i Slavka iz Galerije Srećna nova umetnost (SKC) i Para iz Banovog brda, i finansijsku podršku nepresušnog SKC-a; potpisi u fanzinu: Surovi Arsenijević & Mišković razbijač; uređuju: Branko Rosić i Vladimir Arsenijević.

Urbana gerila, No.5; fanzin; 10 strana, kseroks; “još uvek uz finansijsku pomoć Srećna nove umetnosti”.

Kazimirov kazneni korpus / Profili-Profili: Prvih 100 kaseta; promocija muzičkih kaseta; 24.mart 1982  (pozivnice,plakat, fanzin).

Crno-beli poredak; fanzin grupa Profili-profili i KKK; SKC, 1982; povodom izdanja kaseta; 24.mart 1982; kseroks; strana: 9; format A-4.

Paja Stanković: Nova in media: izložba likovnih radova; 6-16.maj 1982  (pozivnica - razglednica, plakat).

Laibach: Laibach kunst / Rock koncert Laibach - KKK; otvaranje izložbe 15.maj 1982; koncert 18.maj 1982  (pozivnica-letak, plakat).

Gordan Škondrić: Once in a Lifetime; foto rad; 28.5.-5.6.1982  (plakat).

Patrick Nagatani: Selected Works, 1976 - 1981; izložba fotografija; 15. - 22.jun 1982  (pozivnice - crno-bela i  kolor razglednica, plakat, katalog).
Nagatani - Selected Works, 1976 - 1981; katalog izložbe u SG  (jun) 1982;  izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd;  urednik: Slavko Timotijević, kustos galerije;  za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC-a; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 1000; tekst  (na srp. i  engleskom): Slavko Timotijević; prevod na engl.: Paradisiac Showhite; format: 21 x 15; strana: 16; korice u koloru.

Rok fotografija - realizacija Trećeg jugoslovenskog konkursa za rok fotografiju; 22.jun - 15.septembar 1982  (pozivnica - razglednica, plakat, katalog).
Rok fotografija  -  realizacija Trećeg  jugoslovenskog konkursa za rok fotografiju; katalog izložbe u SG, 22.jun - 15.septembar 1982; izdavač: Srećna Galerija, SKC, Beograd; direktor SKC-a: Ljubomir Kljakić; urednik Srećne galerije: Slavko Timotijević; urednica: Dragica Vukadinović; dizajner: Dragan Stojanovski; štampa: Grafički atelje; tiraž: 1000 primeraka; Beograd, 1982; tekstovi - D.V.: U povodu konkursa za rok fotografiju; Foto Kreplin: Komisiji YU konkursa za rock - foto; Katarina Golubović (za srećnu galeriju): Odgovor komisije; P.Jullian: O istorijskim korenima idejnih osnova rock fotografije (prevod i obrada: Marina Martić); format: 22,5 x 32; strana: 16;  zastupljeni autori u katalogu: Gus & Maja studio, Neno Kezić, Antić Slobodan, Stakić Dušan - Šane, Ljuština Mane, Pačemski Davor, Živanović Slavoljub, Petrović Nenad i Banić Risto, Milinković Predrag - Gavro, Bisić Milenko, Čolić Marko, Živković Dragomir, Aleksić Milan, Habul Aleksandar, (Nepoznati autor), Matijašević Branislav, Klasnić Vlado, Milićević Predrag - Peđa, Supek Jaroslav, Gajović Saša, Petković Nikola, Petković Milutin, Ugrnčić Zoran, Verbnjaka Igor, Stefanović Duško, Šiđanin Predrag, Zaklan Miroslav, Efendić Rino, Škondrić Gordan, Veselinović Zoran, Strikoman Šime, Kanceljak Ozren, Tatić Nikola, Stojanović Goran, Ristić Zlatko, Valjak Tomislav, Strand Anton, Bašić Vojko, Mirić Stevica, Đorđević Zoran, Ivkov Slobodan, Stojko Tone, Jocić Uglješa, Milosavljević Saša, Zadro Miroslav, Magdevski Miomir - Miki, Emil Matko Matešić, Mikača Vukica, Minarik Darko, Balat Željko - Feto, Dragan Papić, Nešić Vladislav, Cincar Srđan, Nikolić Aleksandar, Krstulović Zvonimir, Mecanović Miodrag, Dostanić Milan, Javorčić Mario, Varga Somogy Tibor, (nepoznati autor), Brčić Matić Goranka, Arsenijević Milan, Stevanović Predrag, Butković Željko, Ćirović Bole, Srbljanin Predrag - Gaga, Arizanovski Slobodan, Stojanović Nenad, Bukovac Milan, Janez Bogataj, Filipović Predrag, Nebojša Vesić i  Milomir Marković, Krizmanović Damir, Stošić Dragoljub, Spalajković Zoran, Knežević Aleksandar - Saša, Grujić Dragan, Pajić Kamenko, Radojičić Vladimir, Ivanović Zoran, Pavlović A & J.

Petar Dabac: fotografije; izložba fotografija, 2.12.-15.12.1982  (pozivnica - razglednica velikog formata 25 x 19, kolor; plakat? - jedini postojeći je priručno napravljen  (pozivnica na hameru, šablonski natpisi).

Neki  aspekti savremene jugoslovenske fotografije  /  Some Asrects of Yugoslav Contemporary Photography; katalog izložbe (Open Eye Gallery, Liverpul, 6.4.1982; kasnije za izložbu Aspekte der zeitgenossischen jugoslawischen Fotografie, u Forum stadtpark, Grac, 8.2.-4.3.1983); koncepcija i organizacija izložbe: William Messer; izdavač: Srećna Galerija / Happy Gallery, SKC, Beograd; za izdavača: Ljubomir Kljajić, direktor SKC-a; urednik kataloga: Slavko Timotijević & Tone Stojko; dizajn i prelom: Tone Stojko; štampa: DITC, Novo Mesto, Jugoslavija; dvojezičan srpskojezičan srpsko/engleski; tekst - Slavko Timotijević: Pogled na savremenu jugoslovensku fotografiju  (Slavko Timotijević: A Look at Yugoslav Contemporary Photography; zastupljeni autori: Ivan Posavec, Zagreb; Stojan Kerbler, Ptuj; Marko Pešić, Beograd; Ivan Dvoršak, Maribor; Lado Jakša, Ljubljana; Tone Stojko, Ljubljana; Ljubomir Šimunić, Beograd; Milan Pajk, Ljubljana; Milan Aleksić, Beograd; Petar Dabac, Zagreb; Zoran Vogrinčić, Ljubljana; Bojan Radovič, Novo mesto; Dragan Pešić, Beograd; Božidar Dolenc, Ljubljana; Janez Pukšič, Ljubljana; Marko Gosar, Ljubljana; Alenka Vidrgar, Ljubljana; Neša Paripović, Beograd; Boyana Komadina, Beograd; Vladimir Jovanović, Beograd; Jugoslav Vlahović, Beograd; Željko Borčić, Zagreb; Sloba Konjović, Beograd; Dragan Papić, Beograd; Dragan Arrigler, Ljubljana; format: 22 x 29,5; strana: 24; kunstdruk; crno/bele reprodukcije; latinica.

1983

Nikola Belajčić, izložba fotografija 17.6.1983; (pozivnica, plakat, katalog).
“Nikola Belajčić”, katalog za izložbu u Srećnoj galeriji, jun 1983; izdavač: Srećna galerija; SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC;  dizajn i prelom : Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; format: 21 x 15; strana: 8, sa koricama; sadržaj: Prilozi za jednu poetiku (nepotpisano); radovi , kratka biografija umetnika i važnije izložbe.

Kjel Sandved, SAD: Svet Kjela Sandveda; izložba fotografija; 15.-30.11.1983 (pozivnica).

Ljubomir Šimunić: “MIA”  (Every Man and Every Woman is a Star) / “MIA”  (Svaki čovek i svaka žena je zvezda); izložba fotografija; 20.5.-2.6.1983
(pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
MIA - Šimunić; katalog izložbe “MIA” u SG 20.5.-2.6.1983; srpsko/engleski; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljajić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; Beograd, maj 1983; tekst: S.Timotijević; sa biografijom i spiskom izložbi autora; format: 21 x 15; strana: 8.

Risto Banić & Nenad Petrović: Fotostrip; izložba fotostripova; 3.6.-16.6.1983; (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
FOTOSTRIP - Risto M. Banić i Nenad M. Petrović; katalog izložbe, 6.jun (1983) u SG; kseroks, 4 strane (kopirano na po jednoj strani lista); format A-4; na prvoj strani pored naziva galerije, naslova izložbe, autora i datuma nalazi se uvodni tekst (Dragi posetioci, pred Vama se nalazi deo materijala iz ozbiljne sociološko-političko-kulturološko-gastronomske studije pod nazivom “FOTO-STRIP KAO SAVREMENI OBLIK SOCIOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA”…).

Bata Vulović: Pejsaž Bate Vulovića; izložba fotografija; 6.-16.12.1983 ( u okviru manifestacije “Dani kulture Savskog venca”); (pozivnica).

Milan Aleksić: tema ove izložbe je Jadran; izložba fotografija; 16.-26.12.1983; (katalog).
Aleksić; katalog izložbe u Srećnoj galeriji (16-26.12.1983); srpsko/engleski; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; dizajn i prelom: Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst - Slavko Timotijević: Tema ove izložbe je Jadran  (i na engl. The Theme of The Exhibition is the Adriatic; prevod: Snežana Vukelić); sa biografijom i spiskom izložbi autora; 21 x 15; strana: 8.

Branko Andrić: crteži; izložba crteža; 6-12 (19).1.1983; (6.1. svira Brano Andrić i Imperium of džez, koncert); (pozivnica, plakat, samolepljive nalepnice IMPERIUM OF JAZZ).

Victor G. Macarol: izložba fotografija; 21.1. - 9.2.1983 (pozivnica-razglednica /18 x 14/, plakat, katalog).
Victor Macarol; katalog za izložbu u SG, januar/februar 1983; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC-a; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa; Srboštampa, Beograd; tiraž 700; tekst - S.Timotijević: Victor u Beogradu; (i na francuskom, S.Timotijević: Victor A Belgrade; prevod na francuski: Ivanka Pavlović); bio-bibliografija autora; format; 21 x 15; strana: 12; latinica.

Dušan Mandić: Radovi iz…; 9. (18)2. 1983 (plakat - uz najavu koncerta grupe “Otroci socijalizma”).

Vesna Dražilović: Tražionica (prijatelji); izložba razglednica i kolaža; 25.2. - 3.3.1983 (pozivnica - razglednice (obične, komercijalne iz trafike, “kič” sa odštampanim tekstom na poleđini, plakat).

Ljubomir Kukulj: Stvarno je nedopustivo da čovek za sobom ostavi trag: izložba crteža i projekata za plakat 4-14.3.1983 (pozivnica-razlednica /20,5 x 14,5/, plakat).

Donald Lokuta: fotografije/photographs 1979-1982; izložba; 25.3 - 4.4.1983 (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Donald  Lokuta; katalog izložbe u SG, mart/april 1983; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC-a; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst:”Donald P.Lokuta” na engleskom  (nepotpisano); i na srpskom (prevod: Rachel Nishwach); format: 21 x 15; strana: 8; latinica.

1984

Miroslav Perić i Zoran Milovanović: izložba fotografija; u okviru manifestacije “Dani kulture Savskog venca”;  22. novembar  - 5. decembar 1984 (plakat)      .

Šime Strikoman: Rock fotografija i video; 24. 1. - 4.2. 1984 (katalog).
Šime Strikoman - rock fotografija i video; katalog izložbe u SG, 24. Januar - 4. Februar 1984; kseroks reprodukcije na hartiji različite boje; umnoženo: Canon, copy-centar, Zagreb; sa biografijom autora; format: A-4; strana: 12 (kopirano na jednoj strani lista);  PVC korice; ibico spirala - uvez.

Fedor Vučemilović: Fotografija i video; izložba, 3-15. 2. 1984 (pozivnica, katalog).
Fedor   Vučemilović; katalog izložbe u SG, januar 1984  (stvarno 3.-15.2); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; dizajn i prelom: Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst: Slavko Timotijević (i na engleskom, prevod: Snežana Vukelić); format: 21 x 15; strana: 8; latinica.

Gvido i Rista: Antidizajn; izložba crteža, grafika, plakata, stripova i fanzina; 15 - 23.2.1984  (pozivnica-razglednica, plakat, prateći tekst).
Anti dizajn - uvodna reč autora; prateći materijal za izložbu u SG, Gvido i Rista: Antidizajn, 15.-23.2.1984; kseroks; jedna strana; sa zaglavljem Srećne galerije; potpis ispod teksta: Gvido; latinica.

Neca Falk: izložba fotografija; 8-18. 3. 1984  (pozivnica-razglednica, plakat).

De Stil Marković i Vesna Viktorija Bulajić: Velika invokacija; video premijera; 22.3.1984;  (pozivnica-razglednica, plakat / više varijanti istog plakata/).

Peđa Gavrović: Rock Idols 84; izložba slika; 9. - 19.4.1984 (plakat).

Nenad Bračić: Utopija i realnost; izložba foto radova; 19. 4 - 4. 5. 1984; (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Nenad Bračić; katalog izložbe u SG 19. 4 - 4. 5. 1984; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst: Slavko Timotijević ( i na engleskom /Glorious Timothy/, prevod na engl. : Snežana Vukelić i Rajka Nišavić /Snowhite Paradise/); format: 21 x 15; strana: 8.

Grada Aleksić: Heroji; izložba fotografija; 4.5. - 15.5.1984  (pozivnica, katalog)
Grada Aleksić: Heroji; katalog izložbe u SG, 4.-15.5.1984; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; tekst: Branka Krilović: Kermes neviđeni!!!; S.T.: Grada Aleksić - Heroji; novinskog formata, 4 strane ; bez daljih podataka, zahvalnost autora: “I posle svega hvala Branki za senzibilitet, Bečeji za lomatanje po putevima i prevozima, Majstor Đoletu za šlifovanje, Braci za početak, Coki i Stojanu za priču, Nikoli za katalog, Zemlji za dobru volju, Slavku za prostor, Redakciji  “Omladinskih” za tiraž i odrešene ruke, Knjizi S. Sontag što me naterala da odbacim 90 odsto od onog što sam uradio, Rotiteljima i Milici na strpljenju i poverenju…”.

Branimir Debeljković: Ja i moje ne-ja u “LSD-25 tripu”, weegeegrami; izložba fotografija; 25.5. -10.6.1984  (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Branimir Debeljković: Ja i moje ne-ja u “LSD-25 tripu” - weegeegrami; katalog izložbe u SG, 25.5.-10.6.1984; izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; direktor SKC-a: Ljubomir Kljakić; urednik Srećne galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; tiraž: 300; Beograd, maj 1984; tekstovi - Branimir Debeljković: Kako su nastale fotografije sa ove izložbe; D.V.: Im Rausch der Fotografien; bio-bibliografija autora; format: 21 x 15; strana: 8; latinica.

Predrag Šiđanin: Odabrani radovi 1976 - 1984; izložba fotografija; 22. juni -1. juli 1984; (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Predrag Šiđanin - odabrani radovi  1976 - 1984; katalog za izložbu u SG, jun 1984  (22.6.-1.7.1984); Srećna galerija; bez daljih podataka; format: 21 x 15; strana: 8; korice u koloru; tekst: S.Timotijević; ( i na engleskom, prevod: Nevenka Vukojević); bio-bibliografija autora; latinica.

Tomislav Peternek: fotografije; izložba; 21.9.1984 otvaranje, istog dana promocija knjige “Peternek” u izdanju Srećne galerije  (pozivnica, plakat).

Vlasta Delimar: radovi 1979-1983 /Žena - strah, radovi 1979 - 83; foto asamblaži; 25. - 31.10.1984  (pozivnica-razglednica  /19,5 x 14/, plakat, katalog).
Vlasta Delimar - radovi 1979-83; katalog izložbe u SG, oktobar 1984 (25.-31.10.1984); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst: Antun Maračić; biografija autora (Antun Maračić); srpsko/engleski; prevod na engleski: Snežana Vukelić; format: 21 x 15; strana: 8; latinica.

Ivan Posavec MO: fotografije; izložba fotografija; 7. -17.12.1984; (pozivnica-razglednica, plakat,katalog).
Ivan Posavec; katalog izložbe u SG, decembar 1984  (7.-17.12.1984); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik: Slavko Timotijević; izbor fotografija za katalog: Dragica Vukadinović; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst - S.Timotijević: Od dokumentarnog ka autorskom pogledu ( i na engleskom, Slavko Timotijević: From the Documentary to the Photographer’s Personal Viewpoint; prevod na engl: Snežana Vukelić; forman: 21 x 15; 12  (sa koricama); latinica.

Slavko Timotijević: Peternek - fotografije; knjiga-monografija u izdanju Studentskog kulturnog centra, Beograd 1984; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, SKC, Beograd; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; urednik: Slavko Timotijević; predgovor: Slavko Timotijević; prevod na nemački: (delovi predgovora)  Blanka Kraus; lektor: Dušan Bošković; dizajn i prelom: Jugoslav Vlahović; recenzija: Ješa Denegri, Milan Vlajčić; tiraž: 2000; štampa: Novi dani, Beograd; Copyright by Tomislav Peternek 1984; Biblioteka: Fotografska istraživanja - monografija br.1; u knjizi se nalazi izbor Peternikovih fotografija sa njegovim komentarima; uz bio-bibliografiju o Peterniku; format: 22 x 23,5; strana: 106; broširano; latinica; knjiga je imala promociju u SKC-u 21.9.1984.

Branko Lenart: Tito v reprodukcijah; izložba fotografija; 2.11.1984  (pozivnica-razglednica).
Branko Lenart: Tito v reprodukcijah; katalog izložbe u SG novembar 1984  (2.11.1984); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; uvodni tekst: S.Timotijević ( i na engleskom, prevod: Snežana Vukelić); izjave anonimnih ljudi o Titu koje je skupio autor (na srpskom i nemačkom); bio-bibliografija autora; format: 21 x 15; strana: 8 (+ korice).

Nikola Belajčić: Portreti / Portraits; knjiga-monografija na srpskom i engleskom jeziku; Srećna galerija, Beograd 1984; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd i Salon fotografije, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor SKC-a i Stevan Ristić, Salon fotografije FSJ; dizajn i prelom: Nikola Belajčić; štampa: Foto-savez Jugoslavije; tiraž: 500; copyright Nikola Belajčić; predgovor (srp/eng): Nikola Belajčić; sa biografskim podacima o autoru; format: 21 x 27; strana: 34  (34 listova, štampano sa jedne strane lista); broširano; latinica.

1985

Mio Vesović/ MO - Meko okidanje; izložba fotografija; 22.2.1985  (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Mio Vesović /  MO - Meko okidanje; katalog izložbe u SG, februar 1985; Fotografska istraživanja No 1/85; autor: Milisav Vesović; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik:Slavko Timotijević; za izdavača Bojan Bugarčić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst - S. ili T.: Mio Vesović - protiv izlagačke fotografija; forman: 21x 15; strana: 4  (presavijen kunstdruk).

Wilmar Koenig: Berlinski portreti; izložba fotografija; 1. - 15.3.1985 (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Wilmar Koenig; katalog izložbe u SG, mart 1985 (1.-15.3.1985); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik : Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; tiraž: 300; izložba realizovana sa KIC SR Nemačke; osim kratke beleške na zadnjoj strani korica o izloženim delima (na nemačkom) bez drugih podataka/ format: 20 x 26; strana: 24 (12 portreta, svaki preko cele jedne strane lista, bez drugih podataka); broširano.

Grupa Autopsia: Ekonomija smrti; izložba 15.3.1985   (pozivnica-razglednica, plakat, fan zin-katalog).
Autopsia - Ekonomija smrti; fanzin-katalog izložbe u SG, mart 1985; seroks/šapirograf; format: A-4; strana: 9  (računajući naslovnu i zadnju; štampano sa jedne strane lista; pisac teksta – Branimir Stojanović Trša: Istraživačko putovanje u smrt; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević, kustos Srećne galerije; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC-a; mart 1985.

Prodajna izložba crteža: De Stil Marković, Vlasta Mikić, Mileta Prodanović; 26.3.1985  (pozivnica, plakat).

Aljoša Jovanović i Zoran Ivanović: Izložba teleskopa i fotografija svemira / 1.4. u 19 č. tribina  na temu: “Teleskopi i astronomska istražiivanja”; 1. - 14.4.1985  (pozivnica-razglednica).

Zvonimir Vladanović: fotografije; izložba; 5. - 18.4.1985  (pozivnica-razglednica).
Jozef Klatik, Lidija  Srebotnjak, Predrag Šiđanin: fotografije; 18.4.1985; (pozivnica, plakat - rukom ispisan, katalog).
Klaćik, Srebotnjak, Šiđanin; katalog izložbi u Foto galeriji Novi Sad i Srećnoj galeriji, SKC, Beograd, 1985; katalog izdao: FKK “Branko Bajić”; odgovorni urednik: Nikola Stojanović; katalog pripremio: Sava Stepanov; dizajn kataloga: Klatik, Šiđanin; štampa: FTN  OOUR  Štamparija, Novi Sad; tekst: Balint Szombathy  (preveo sa mađarskog: Laszlo Kerekes; i kao separat uz katalog, na engleskom, prevod: Viera Kanova; sa podacima o autorima; format: 21 x 33; strana: 12  (sa naslovnom i zadnjom).

Jane Štravs; fotografije; izložba, 26.4.1985  (pozivnica-razglednica, plakat).

Stephan Lupino: Lupino & his models; izložba fotografija i performans; otvaran je 7.5.1985; performans 9.5.1985  (pozivnica-razglednica, katalog).
Egoist present Lupino / Stephan Lupino; katalog za izložbu u SG, 1985  (7.5.1985); na srpskom/engleskom; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednici: Biljana Tomić & Slavko Timotijević; produkcija & oblikovanje: EGOIST Arts & Parts / Grada Aleksić, Ivan Dorogi & I.C.K; urednik kataloga i postav izložbe: I.C.K.; art director: Grada Aleksić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500; Beograd 7 - 15. maj 1985; cover photo: Lupino & his models; format; 21 x 28; strana: 12  (+ korice); sa beleškom o autoru: crno-beli: latinica.

Goran Đorjević: Prizori moderne umetnosti; izložba slika; 30.5.-11.6.1985  (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Goran Đorjević: Prizori moderne umetnosti; katalog izložbe u SG  (30.5.-11.6.1985); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC-a; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; tiraž: 500; bez teksta; format: 15 x 21; strana: 8.

Grupa Aux maniere: I gioielli  della lirica; izložba foto-frotaža; 11.6.1985  (katalog)
Aux maniere: I gioielli della lirica; katalog izložbe u SG, juni 1985; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik; Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski: štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; tekst: Vl. Mattioni; firmat: 21 x 15; strana: 8.

Manfred Willman: Die Welt ist schon; izložba fotografija; 21.6.1985  (pozivnica, plakat).

Promocija strip-fanzina “Lucifer”, 24.6.1985  (rukom pisani plakat).

Ana Ćetković: crteži i kolaži; 10.9.1985  (pozivnica-razglednica).

Pablo Ruiz Picasso by MAGNUM / Rene Burri, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Philippe Halsman, Inge Morath, Marc Riboud; izložba fotografija; 27.9.1985   (pozivnica-razglednica, plakat).

Tri fotografa iz SR Nemačke / Andreas Horlitz: Kinder Bilder; Volker Heinze: Das Marchen von einem der auszoo das furchten zu lernen; Thomas Weski: Die Harzreise; 11.10.1985 (pozivnica; plakat - Andreas Horlitz: Kinder Bilder).

Autopsija: Alvernija; kseroks instalacija; 15.11.11985  (pozivnica).

Grada Aleksić - The End Media Production; izložba fotografija; 27.11.1985  (pozivnica-razglednica).

1986

Dragan Kuđerski: izložba fotografija; 24.1.1986  (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Dragan Kuđerski; katalog izložbe, januar 1986; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, januar 1986; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC-a; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; format: 21 x 15; strana: 8; kratka biografija D.Kuđerskog (nepotpisano).

Goranka Matić: “Ulepšani svet Goranke Matić”, izložba fotografija; 11.2.1986 (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Ulepšani svet Goranke Matić - fotografije; katalog izložbe, februar 1986; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, februar 1986; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC-a; tekst i redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski: štampa: Srboštampa, Beograd, 1986; tiraž: 300; format: 21 x 15; strana: 8 + korice; tekst: “Ulepšani svet Goranke Matić “ (potpisan: D.V./aCg), sa biografijom autora; isti tekst na engleskom, prevod: Ivan Vejvoda.

Zorica Bajin-Đukanović: To je taj zvuk (osluškivanje); 21.3..1986; (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Zorica Bajin-Đukanović - To je taj zvuk  (Osluškivanje); katalog izložbe, mart 11986; Srećna galerija/Happy Gallery, mart 1986; bez daljih podataka; tekst: S.Timotijević; format: 21 x 15; strana: 8, sa koricama (istovrsni kunstdruk).

Bojan Basarić: Agonija / Ljubodrag Andrić: De visu; dupla izložba fotografija; 25.2.1986; (pozivnica, dva plakata - za svakog od autora).

Andrej Tišma: Smrt oko očiju; izložba polaroida; 15. - 21.4.1986  (pozivnica,
katalog).
Andrej Tišma - Smrt oko očiju; katalog izložbe u SG, april 1986; kolor-katalog; format: 21 x 15,5; strana: 4 (presavijen kunstdruk); sa beleškom o autoru i dve kolor reprodukcije; bez daljih podataka.

Marko Modic: fotografije; 22.4.-6.5.1986 (katalog).
Marko Modic; katalog izložbe u SG, april 1986  (22.4.-6.5.1986) format 21 x 15,5; strana: 4 (presavijeni kunstdruk); dve kolor reprodukcije (fotografija); bez teksta i daljih podataka.

Đorić-Dangubić; Beogradski grafiti; izložba fotografija; 12.5.1986; (pozivnica-razglednica, katalog).
Đorić-Dangubić: Ko ih piše ko ih briše; katalog izložbe u SG, maj 1986; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor; urednik: Slavko Timotijević; autor izložbe: Dragan Srdić; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1986; tiraž: 300; format: 14,5 x 21; strana: 4; bez teksta.

Igor Kordej: Stranac - strip premijera; izložba originalnih tabli stripa “Stranac”; 20.5. - 10.6.1986 (pozivnica-razglednica (kvadrat iz stripa), plakat, katalog).
Igor Kordej - Stranac (strip premijera); katalog izložbe u SG, maj 1986 (20.5.-10.6.1986); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski: štampa: Srboštampa, Beograd 1986; tiraž: 300; tekst - Zoran Đukanović: Strip koji ne postoji; beleška o autoru; format: 15 x 21; strana: 4 (presavijeni kunstdruk).

Stanka Đorić/Dragan Dangubić: Beogradski spavači; izložba fotografija; (dan i kulture Savskog venca); 17.11.1986 (pozivnica-razglednica, katalog).
Stanka Đorić i  Dragan Dangubić: Beogradski spavači - fotografije; katalog izložbe u SG, novembar 1986; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; urednik: Slavko Timotijević; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; tekst i postavka izložbe: Dragan Srdić; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd 1986; tiraž: 500; uz belešku o autorima; format: 21 x 15; strana: 4 (presavijeni kunstdruk).

De visu - Ljubodrag Andrić; katalog izložbe fotografija u SG februar/mart 1986 (25.2.1986); tekst: Zorica Bobić; format: 21 x 15; strana: 4 presavijeni kunstdruk; bez daljih podataka; latinica.
AGONIA - Bojan Basarić; katalog izložbe fotografija u SG februar/mart 1986  (25.2.1986 - paralelna izložba sa Lj. Andrićem; tekst: Zorica Babić; format: 21 x 15; strana: 4, presavijeni kunstdruk: bez daljih podataka; latinica.

1987

Max Aufisher: Crno-šarene slike / shvarzbunte Bilder; izložba fotografija; 16.1.1987 (pozivnica, plakat).

Jagoda Kaloper: Autoportret; xerox instalacija; 5. 2. 1987; (pozivnica, plakat).

Boris Cvjetanović; izložba fotografija; 13.3.1987 (plakat, katalog).
“Boris Cvjetanović”; katalog izložbe, mart 1987; izdavač: Srećna galerija, Beograd, mart 1987; format: 21 x 16; strana: 4; tekst: - Antun Maračić: Dvije teme jednog autora; kratka biografija autora; spisak izložbi i bibliografija; štampa: Srboštampa, Beograd.

Tafil Musović: Opisivanje energije; izložba portreta; 24.33.1987; (pozivnica, katalog) .
“Tafil Musović -  Opisivanje energije”, katalog izložbe, 24.3.-5.4.1987; izdavač: Srećna galerija, SKC; štampa; Srboštampa, Beograd; format: 10 x 15; strana: 4 (prelomljeni kunstdruk); tekst - Dragica Vukadinović: “Tafil Musović”: opisivanje energije (izložba portreta)”; kolor-katalog.

Miroslav Zaklan: Fotografovo fotografisanje fotografa; izložba portreta fotografa i njihovih dela; 17.4.1987; (pozivnica, plakat, katalog).
“Miroslav Zaklan - Izložba portreta fotografa i jedne njihove fotografije”, katalog izložbe, 17.4.1987; izdavač: Srećna galerija, april/maj, 1987; štampa: Srboštampa, Beograd; format: 15 x 21; strana: 8; tekst - Ješa Denegri: Fotografovo fotografisanje fotografa, 2.

Goran Basarić: Restoran FDU - projekat za knjigu fotografija; 8.-28.5.1987; (pozivnica, plakat, katalog).
“Goran Basarić: Restoran FDU - projekat za knjigu fotografija”, katalog izložbe; izdavač: Srećna Galerija, SKC, Beograd, maj 1987; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik Galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; format: 21 x 15; strana: 8; tekst - D.V.: Jedan izveštaj.

Grgur Čupić: fotografije; 19.5.1987 (pozivnica, plakat, katalog).
“Grgur Čupić”, katalog izložbe, 19.5.1987; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, juni 1987; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; format: 21 x 15; strana: 8; bez teksta (samo reprodukcije).

Vladanović Zvonimir: Izložba foto-markica i jednog pisma; 22.5.1987 (pozivnica i plakat); na pozivnici je tekst Z.Vladanovića.

David Mc Millan, Kanada: fotografije; 29.5.1987 (plakat i pozivnica).

Festival alternativnih tehnika terapije i relaksacije (zbornik tekstova); prateći štampani materijal uz manifestaciju, u saradnji sa Tribinom, juli-avgust 1987; koncepcija festivala i uređenje zbornika; K.Golubović; izdavač zbornika: Srećna galerija, SKC, Beograd; odgovorni urednik: anoniman; daktilograf: M.Vidić; geštetner SKC-a: D.V.; tiraž: 150; Beograd, juli 1987. god; šapirograf/sito; strana: IV + 18 (numerisane); latinica; štampano sa jedne strane lista; sadržaj: uvodni tekstovi - Katarina Golubović, Olivera Mirković: Mala razmišljanja i sitne kompilacije na temu alternativa; Dragan Puač: Emisija bioimpulsa i kako je prepoznati; “Akupunktura kao jeftina medicina” (razgovor sa akupunktorologom dr Igorom Maleševićem, razgovor vodila: Ivana Kuzmanović); Dimitrijević Slobodan - Boban: Informacija o mom lečenju; Hannes Bok: Šta možete očekivati a šta ne od astrologije; Katarina Golubović: Određivanje adekvatne terapije uz pomoć T kvadrata u natalnom horoskopu; Poznati anonimus S.I.: O čaju.

Zoran Popović: Zadovoljstvo u crtežu; izložba i slajd-projekcija erotskih crteža 1980-1986; 15.-23.10.1987 (pozivnica, plakat, katalog).
Zoran Popović: Zadovoljstvo u crtežu; katalog; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; Srboštampa, Beograd, 1987; tekst: Dragica Vukadinović; katalog za izložbu 15.-23.10.1987; savijeni kunstdruk sa dve reprodukcije, konačni format: 15 x 11; strana: 4.

Fotopodmladak: izložba fotografija u okviru manifestacije “Dani kulture Savskog venca”; 27.11.1987 (pozivnica).

1988

Piet den Blanken: Albanija - Albania; izložba fotografija; 8. januar 1984 (pozivnica-razglednica, plakat).

Božidar Dolenc: Prizori ljubljanske subkulturne scene; izložba fotografija; 12.2.-3.3.1988 (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Božidar Dolenc - Ljubljanska subkulturna scena; katalog za izložbu u SG (12.2.-3.3.1988); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik Galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; test - Bane Kovič (7.2.1986); Petar Krečić; format: 21 x 15; strana: 8.

Ognjen Jeremić: Chartoom; crteži; 4.-19.3.1988 (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Ognjen Jeremić: Chartoom; ( crteži ); katalog izložbe, mart 1988 u SG
(4.-19.3.1988); izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC-a; urednik Galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; srpsko/engleski; tekst: Nebojša Pajkić/CCC (prevod na engleski: Fedor Ninčić); format: 21 x 15; strana: 8.

Goran Tomić: fotografije; izložba fotografija, 27.5.-15.6.1988; (katalog).
Goran Tomić -  Fotografije; katalog izložbe u SG 27.5.-15.6.1988; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tekst: J.A.: K.O.?; kolor-katalog; format: 10 x 15; strana: 4.

Lado Jakša: Preinačeni prostori; izložba fotografija; 17.6.-7.7.1988  (pozivnica - razglednica, katalog).
Lado Jakša - Preinačeni prostori; katalog izložbe u SG, jun 1988 (17.6.-7.7.1988); izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednik Galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; fotoslog: SLOG; štampa: Srboštampa, Beograd 1988; tiraž: 300; tekst - Milan Stepanović: Raščlanjivanje istinitosti u Jakšinoj fotografiji (pravod sa slovenačkog: Lidija Bošković); format: 21 x 15; strana: 8.

Manuel Khazarin Halpern: Otvaranje srca životnoj misteriji; izložba stripova; 7. - 19.10.1988; (pozivnica - razglednica, katalog).
Manuel Khazarin Halpern - Otvaranje srca životnoj misteriji; katalog izložbe stripova u SG; oktobar 1988 (7. - 19.10.1988); izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednik galerije: Slavko Timotijević; redigovanje engleske verzije teksta i prevod na srpskohrvatski: Mirko Gaspari; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tiraž: 300; tekstovi - Manuel Khazarin Haipern: Otvaranje srca životnoj misteriji (Cirih, septembar 1988)  /i na engleskom, Opening the heart to the life-mystery/, Mirko Gaspari: Obrisi evropske alternative; sa spiskom radova autora; format: 21 x 15; strana: 4.

Nenad Bračić: Priča o Kremzarskom nalazu; skulpture, fotografija, instalacija (u saradnji sa Likovnim programom);  21.10.-27.10.1988  (katalog).
Nenad Bračić - Priča o Kremzarskom nalazu; katalog za izložbu u SG, oktobar (21.10.-27.10.) 1988; izdavač: SKC, Galerija Likovnog programa i Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednici galerije: Biljana Tomić i Slavko Timotijević; priređivanje kataloga i izložbi: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tiraž: 300; tekstovi - Dragoslav Srejović: Arheološko otkriće Nenada Bračića; D. Vukadinović: Priče o Kremzarskom nalazu; sa biografijom autora; latinica; format: 21 x 15; strana: 8.

Ana Apostolska: Enterijeri; izložba foto-objekata; koncepcija izložbe i postavka: Dragan Srdić;  18.11. - 5.12..1988  (katalog).
Ana Apostolska: Enterijeri; katalog izložbe u SG, 18.11. - 5.12..1988  koncepcija izložbe i postavka: Dragan Srdić; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd;
štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tekst - Ana Apostolska: Enterijeri; format: 10 x 15; strana: 4.

Miroslav Mandić: Dvanaest prepisanih romana: Dnevnik o Čarnojeviću; Za crnom devojkom; Ljudi govore; Kako je Dobrisav protrčao kroz Jugoslaviju; Bašta, pepeo; Svila, škare; Kad su cvetale tikve; Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji; Sudija Dimitrijević; Kinesko pismo / izložba rukopisa; 14-21. 12. 1988  (katalog).
Miroslav Mandić - Dvanaest prepisanih romana; katalog izložbe u SG 14.- 21.12.1988 (Dnevnik o Čarnojeviću; Za crnom devojkom; Ljudi govore; Kako je Dobrisav protrčao kroz Jugoslaviju; Bašta, pepeo; Svila, škare; Kad su cvetale tikve; Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji; Sudija Dimitrijević; Kinesko pismo); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tekst - autor (nepotpisan): Odmaranje ili guranje zida; format: 10 x 15; strana: 4.

Posle petnaest godina (Marina Abramović, Slobodan Era Milivojević, Neša Paripović, Zoran Popović, Dragoljub Todosijević Raša, Gergely Urkom); izložba, koncepcija i realizacija: Dragica Vukadinović; 30. Decembar 1988 - 27. januar 1988 (katalog).
Marina Abramović, Slobodan Era Milivojević, Neša Paripović, Zoran Popović, Dragoljub Todosijević Raša, Gergely Urkom - Posle petnaest godina / After Fifteen Years; katalog izložbe u SG, decembar 1988; izdanje: SKC, Beograd; direktor: Milan Paunović; izdavač:Srećna galerija; urednik galerije: Slavko Timotijević; urednik kataloga: Dragica Vukadinović; fotografije: Dahai Han, Čanković Nebojša, Matić Goranka, Stevanović Miloje; prelom: Dragan Stojanovski; prevod: Ivan Vejvoda; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tiraž: 500; na srpskom/engleskom; zastupljeni autori: Marina Abramović, Slobodan Era Milivojević, Gegely Urkom, Neša Paripović, Zoran Popović, Dragoljub Todosijević Raša; format: 21 x 29,5; strana: 16; latinica.
Slobodan Era Milivojević: 1:1 / Jedan prema jedan; performans; 30 decembar 1988 u 19 č.  (pozivnica).

Milisav Mio Vesović / MO: S Titom u dane slobode; izložba fotografija; 13. - 25.5.1988  (pozivnica, plakat).

Dragan N. Vlajić: Crteži 1984-88; 22. - 30. april 1988  (pozivnica-razglednica, plakat, katalog).
Dragan N. Vlajić - Crteži 1984 - 88; katalog za izložbu u SG, april 1988  (22. - 30. 4.1988); izdavač; Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Milan Paunović, v.d. direktor SKC-a; urednik Galerije: Slavko Timotijević; redakcija kataloga: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd 1988; tiraž: 300; tekst: D.V.; format: 21 x 15; strana: 8;.

1989

Gvido Obradović i Srećna galerija prezentira - Izložba i tribina “ Yugo hard / speed core fanzin” + video projekcije; izložba fanzina; 5. februar 1989
(plakat, pozivnica - veći format)    .

Miodrag Mića Miladinović: Radi u rudniku, život mu nije lak…; izložba fotografija iz života i rada rudara; 10.2. - 3.3.1989  (pozivnica - razglednica).
Miodrag Mića Miladinović - Radim u rudniku, život mi nije lak…; katalog izložbe u SG, februar 1989 (10.2. - 3.3.1989); izdanje: SKC; direktor: Milan Paunović; izdavač: Srećna galerija; urednik galerije: Slavko Timotijević; postavka izložbe: Dragan Srdić; redakcija kataloga i dokumentacija: Slađana Pinter; štampa: Glas, Beograd, 1989; tekst - S.T.: Radim u rudniku, život mi nije lak…; sa biografijom i spiskom izložbi autora; format: 17 x 23,5; strana: 8.

Majski projekat ’89; od 20-25. maja 1989 u Srećnoj galeriji: Nenad Bračić, Goranka Matić, Dragan Papić, Neša Paripović i Zoran Popović predstavljaju svoje radove - “Kremzarski nalaz”, “Noćne beleške, ožiljci”, “Mi nismo sami”, “Arie u pejzažu” i “Vrt zadovoljstva” / 25 maj zatvaranje izložbe i najava realizacije četiri fotografske i jedne grafičke  mape Srećne galerije prigodom 150-te godišnjice fotografije (pozivnica).

Boris Stajkovac: slike; izložba 31.5. (2.6.) - 9.6.1989  (plakat, katalog).
Boris Stajkovac - slike; katalog izložbe u SG, maj/juni 1989; izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednik Srećne galerije: Slavko Timotijević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd 1989; tiraž: 500; tekstovi - Slavko Timotijević: Spontano do aktuelnog urbanog stila ( i na engleskom: Spontaneosly Approaching the Actual Urban Style; prevod: Slađana Pinter); Boda Marković; format: 21 x 15; strana: 4; latinica.

Sećanje na Bitlse; Beatles - Memorabilia; izložba štampanog materijala ( u saradnji sa Britanskim savetom); 7.4.-21.4.1989 (pozivnica-razglednica, plakat).

(New Art Sweden; performance & Exhibition; SKC Beograd; 12,13,14 jun 1989)

David Di Ianni - Fotografije/Photographs; katalog izložbe u SG, juni 1989; izdavač:SKC, Srećna galerija; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednik: Slavko Timotijević; predgovor: profesor Giovanni Molino, The Brera Academy : David Di Ianni - radi se o uglu posmatranja ( i na engleskom i italijanskom; sa italijanskog na srpski i engleski: Savić Vesna); sa biografijom autora; štampa: Glas, Beograd; format: 17 x 24; strana: 8.    

1990.

Branibor Debeljković: Primeri piktorijalizma; fotografije; koncepcija izložbe: Dragica Vukadinović; 23. 3.  - 6 - 12. 3. 1990. (pozivnica - razglednica, katalog).
Branibor Debeljković - Primeri piktorijalizma; katalog izložbe u  SG, mart / april 1990.; izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; za izdavača: Vladimir Blaževski, v. d  direktor SKC-a; urednik SG-e: Slavko Timotijević; priređivač izložbe i kataloga; Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1990; tiraž: 500; tekst: Dragica Vukadinović (na unutrašwim stranama korica); spisak slika (na zadwoj strani korica);  format: 16 x 24; strana: 8.

Sjef Stovers; katalog izložbe u  SG, maj 1990 ( 8. 5. 1990) i galerija SC u Osjeku, juni 1990; izdavač: SKC, Srećna galerija, Beograd; tekst (na engleskom): Slavko Timotijević; fotografije: Vlada Popović, Sjef Stovers; diyajn kataloga: Antonie Peeters, Roterdam; štampan u Belgiji od: Van den Ezndebvba, Arendonk; 1990 Sjef Stovers & Slavko Timotijević; kolor - katalog na engleskom jeziku; Izložba u Beogradu u saradwi sa Likovnim programom SKC-a; format: 21 x 28; strana: 24; sa bio - bibliografijom autora.

Dragan Čolaković - Prvi dodir poput fleša; katalog izložbe u SG, novembar 1990 (? tačan datum otvaranja); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Vladinir Blaževski, v. drama direktor; urednok Srećne galerije: Slavko Timotijević; grafički dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1990; format 15 x 21; strana: 8 ; tekst: Dragan Čolaković - Šilja: Prvi dodir poput fleša / Beograd, 25. 9. 1990 / (i na engleskom: First Touch Like A Flash); tri pesme ( jedna ? Č. Bukovskog); sa biografijom autora ( srp / engl).

1991.

Vladimir Marković - fotografije (photographies); katalog izložbe u SG mart/april 1991. (29. 3. 1991.); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Vladimir Blaževski, direktor; urednik galerije: Slavko Timotijević; postavka: Mihailo Trifunović, Aleksandar Pavlović, stručni saradnici; tekst: Agnes Carbonell (na srpskom i francuskom); prevod sa francuskog: Biljana Lukić (na srpskom sa dva naslova uz tekst: Inscenacija fragmenata; Detinjstvo lađara; format: 24 x 17; strana: 16 (sa prvom i zadnjom / u funkciji korica /; sa bio - bibliografijom autora na srpskom i francuskom..

Corax - Predrag Koraksić, karikature; katalog izložbe u SG septembar/oktobar 1991. (27. 9. 1991.); izdavač: SKC; za izdavača: Angelina Marković, v. d. direktora; urednik: Slavko Timotijević; postavka i stručna saradnja: Ivana Pojak, Mihailo Trifunović i Aleksandar Todorović; dizajn & Lay Out: Agencija IN, Goran Dimić; sponzor: Borba D. D.; tekst - Stojan Cerović: Brkovi lete na jug; format: 24 x 33; strana: 16; kartonske korice.

Zlatko Vićentijević; katalog izložbe fotografija u SG novembar 1991. (22. 11. 1991.); izdavač: Srećna galerija, Univerzitetski kulturni centar (sic!), Beograd; za izdavača: Angelina Marković, v. d. direktora; urednik: Slavko Timotijević; dizajn: Goran Dimić; slog: VШRTEX; štampa: grafički atelje: ”Galeb”; stručni saradnici na postavci: Ivana Pojak, Biljana Bilaković, Mihailo Trifunović; tekst - S. T.: U duhu osamdesetih / Pregledajući fotografije Zlatka Vićentijevića: format: 16 x 23; strana: 8.

Jaroslav Supek - Fotografije za 3 minuta; katalog izložbe u SG, decembar 1991 ( 13. 12. 1991.); izdavač: SKC; za izdavača: Angelina Marković, v. d. direktora; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; stručni saradnici napostavci i pripremi izložbe: Ivana Pojak i Mihailo Trifunović; štampa: Srboštampa; tekst - S. T.: Potraži sitninu i...; format: 16 x 24; strana: 8.

1992.

Tomislav Načevski: Realizam na granici fantastičnog; izložba cibachrome fotografije i prezentacija videoprojekta “fotografija budućnosti” 31. 1. 1992. (pozivnica, plakat, katalog).
Tomislav Načevski: Realnost na granici fantastičnog; katalog izložbe, januar/ februar 1992.; izdavač: SKC; za izdavač: Angelina Marković, v. d. direktora; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; stručni saradnici na postavci i pripremi izložbe: Ivana Pojak i Mihailo Trifunović; štampa: CICERO, Beograd; sponzor: Candyco, Beograd; format: 17 x 25; strana: 8; tekst - g. p.: Realnost na granici fantastičnog; biografija autora; kolor.

Andrej Tišma: Susreti & iskušenja / Encounters & Temptations; izložba, video projekcija, performans; februar/mart 1992. plakat, pozivnica (Treba dobro jesti - treba dobro misliti, za performans “Tišma u restoranu”), katalog.
Andrej Tišma: Susreti & iskušenja / Encounters & Temptations; katalog izložbe, video radova i performansa, februar/mart 1992.; izdavač: SKC, Beograd; za izdavač: Angelina Marković, v. d. direktora; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Dragan Stojanovski; stručni saradnici na postavci i pripremi izložbe: Ivana Pojak i Mihailo Trifunović; štampa: CICERO, Beograd; sponzor: NIŠJP “Dnevnik”, Novi Sad; format:23 x 16; strana: 8; tekst - Slavko Timotijević: Strategija komuniciranja i umetnost postavljanja zamki; biografija i delatnost autora; spisak izloženih radova; kolor - katalog sa koricama.

Saša Marković: Radovi iz foto-automata - fotografije, kolaži, maske, zapisi; 3. april 1992.(pozivnica, katalog).
Saša Marković: Radovi iz foto-automata - fotografije, kolaži, maske, zapisi; katalog izložbe, april 1992.; izdavač: SKC; direktor: Angelina Marković; urednik: Slavko Timotijević; format: 16,5 x 23,5; strana: 8; tekst: Marija Ivanić, Saša Marković ( nepotpisan); kolor - katalog.

Kazimir Velimir Ćurgus: Priče, crteži, slike; katalog izložbe, april 1992.; otvaranje 10. 4., izložbu otvara Irina Subotić (katalog-pozivnica).
Kazimir Velimir Ćurgus: Priče, crteži, slike; katalog-pozivnice za izložbu, 10. 4. 1992.; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, april 1992; bez daljih oznaka; format: 15 x 21,5; strana: 8; tekstovi - S. T.: Kazimir Velimir Ćurgus - Crteži, slike, priče...; Kazimir Velimir Ćurgus: Miris punjenih paprika; Kazimir Velimir Ćurgus: Rezač; kolor-katalog.

Miloš Pavlović - Miloš Trtica: slike; 17 (19). 5. - 28. 5. 1992.; Likovna radionica Edvine Romanović (katalog) / autori su rođeni 1986. odn. 1987. godine.
Miloš Pavlović - Miloš Trtica; katalog izložbe, 17. 5. 1992; teži kunstdruk sa kolor-reprodukcijama i nazivima dela, sa jedne strane M. Pavlović (rođ. 1986), sa druge M. Trtica (rođ. 1987.); format: 30 x 23; izdavač: ULUS - Likovna radionica Edvine Romanović i Srećna galerija, SKC.

Mileta Prodanović: Logos, kolaži - collages; 29. 5. - 5. 6. 1992. (katalog).
Mileta Prodanović: Logos, kolaži - collages; katalog izložbe; maj 1992.; na srpskom i engleskom; format: 21 x 30Č strana: 4; tekst - Svetozar Radojčić: Mileševa, Beograd 1963. i biografija autora; kolor-katalog; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd, maj 1992.

Ko je ubio Bambija - puzzle (autori: Nikola Šindik, Milenko Mihajlović) / Bambyland - 100 godina od rođenja Velikog Maga (autori: Stevan Knežević, Boža Babić, Slobodan Roksandić, DA - ĐO, Rastko Ćirić, Dragan Radovanović, Nikola Šindik, Milenko Mihajlović); izložba i događanja; 6. 6. 1992. (katalog).
Nikola  Šindik / Milenko Mihajlović - Ko je ubio Bambija / Bambyland - 100 godina od rođenja Velikog Maga; dvostruki katalog za izložbu događanja; izdavač: Srećna galerija, SKC, jun 1992.; strana: 8 (4 + 4), zadnja strana korica jednog je preokrenuta strana drugog ; format: 16,5 x 23,5; sadržaj: Ko je ubio Bambija: tekst - Obrad Savić: Ko je ubio Bambija - nihilistička melodrama; imena saradnika na projektu - Puzzle - Milan Sabalić, Photo - Emil Vaš; Bambzland - Božidar Babić, v. d. direktora Karamba komerca: Izjava za štampu; imena učesnika: Božidar Babić, Stevan Knežević, Slobodan Roksandić, Rastko Simić, DA - ĐO, Dragan Radovanović, Nikola Šindik, Milenko Mihajlović.

Slavica Gvozdenović: izložba crteža; 19. do 25. 6. 1992. (pozivnica, katalog).
Slavica Gvozdenović: Igra, Snopovi, Simboli - izložba gigantskih crteža, kao instalacija; katalog izložbe, jun 1992; izdavač: SKC; za izdavača: Angelina (sic) Marković, direktor; urednik: Slavko Timotijević; Stručni saradnici: Slađana Pinter i Mihailo Trifunović; štampa: Cicero, Beograd; format: 15 x 21; strana: 8; tekst: Dragica Čakić: Igra, Snopovi, Simboli; sa biografijom autora.

Dobrica Kamparelić: Destructio unius - generatio alternius & od utopije do entropije (izložba); performans; Balkanski geto (instalacija); “Was ist Kunst, liebe Gina” i “Ko ste vi ?... I ko smo mi ?!” (video); 26. 6. 1992. ( katalog).
Dob Brica Kamp Pare Lich ( Destructio unius - Generatio alternius; Balkanski geto + Getus balcanikus; Was ist Kunst, liebe Gina i “Ko ste vi?... I ko smo mi) / Open World - Otvoreni list, akcija deblokade; katalog za izložbu - akciju D. Kakparelića, juni/juli 1992.; dvostrruki katalog; izdavač: Srećna galerija, SKC, juni/juli 1992.; strana: 8 (4 + 4); format: 16,5 x 24; 1. Dob Brica Kamp Pare Lich, tekst - Dobrica Kamparelić: Destructio unius - Generatio alternius, Od entropije do utopije; podaci o autoru; 2. Open World, tekst - Dobrica Kamparelić: Umetnost kao komunikacija ( i na engleskom Art As Communication, prevod na engleski: Dejan D. Marković).

“Sjaši Murta lud je ovo konj”, otvaranje II dela izložbe radova nastalih za vreme “Studentskog protesta  ’92” - “Lobalend”, 29. 7. 1992. (plakat - kseroks).

Ilija Šoškić: Cosmographica meditationes de fabrica et fabricati figurae; instalacija; 2. 10. 1992. (pozivnica - razglednica, plakat).

1993.

Nenad Racković: Nekrofagija; izložba objekata, crteža, fotografija etc.; 15. januar 1993.; (pozivnica - na štampaču kompjutera, plakat A-4 - na štampaču kompjutera, samo tekst na memorandumu SKC-a, katalog).
NEKROGRAFIJA - Nenad Racković; katalog izložbe, Srećna galerija, januar 1993.; izdavač: SKC, Beograd; direktor: Angelina Marković; urednik: Slavko Timotijević; štampa: Cicero; format: 15,5 x 21; trana:8; tekstovi - Darko Radosavljević: Na ivici sečiva; Biografija (jednog vunderkinda) / nepotpisano /; Poslednji Armagedon (nepotpisano); broš; lat.

Saša Gajin: izložba fotografija; 26. februar 1993. (pozivnica - na štampaću kompjutera, katalog).
Saša Gajin: katalog izložbe; 26. februar 1993.; izdaje: SKC, Beograd; za izdavača: Angelina Marković, direktor, urednik: Slavko Timotijević;izložbu i katalog pripremila: dr Milanka Todić; prevod: Aleksandar V. Jovanović; tehnički urednik: Milena Mijailović; tiraž: 200 primeraka; štampa: OR BO; sponzor kataloga: Knjižara “Bata”; na srpskom/engleskom tekst - Milanka Todić: Usamljeni putnik nadalje stiže (A Lonely Traveler Reaches Furthest); biografija autora i popis izložbenih radova; format: 16,5 x 23;  strana: 16; sa kartonskim koricama; broširano; latinica.

Privatno - javno; međunarodna izložba; produkcija izložbe: Raša Todosijević; otvaranje u prostoru porodice Tomić 17. 3. ; otvaranje u SG 18. 3. 1993. ; izlažu: Srđan Apostolović, Joseph Beuys, Christian Boltanski, Gugliermo Achille Cavellini, Giusephe Chiari, Milimir Drašković, Jusuf Hadžifejzović, Allan Kaprow, Tom Marioni, Saša Marković, Peđa Nešković, Karel Miler, Luigi Ontani, Dennis Oppenheim, Dragan Papić, Mileta Prodanović, Nenad Racković, Miša Savić, Al Souza, Talent, Raša Todosijević, Milica Tomić, Ilija Šoškić, Petr Štambera, Robert Varsluys (pozivnica, katalog).
Privatno - javnom / Private - Public; katalog izložbe u SG i stanu porodice Tomić (17. odn. 18. 3.); produkcija izložbe: Raša Todosijević; Beograd 1993.; štampa: Astrodesign; bez oznaka izdavača i drugih  podataka; format: 12 x 17; strana: 32; kolor-katalog; ćirilica - latinica; tekstovi: Napomene (nepotpisano); D.T.Raša: Privatno - javnom / Private - Public: “Zec” (nepotpisano); S. Timotijević: Svesno ili spontano (datirano 1993.); zastupljeni autori u katalogu: Srđan Apostolović, Joseph Beuys, Christian Boltanski, Gugliermo Achille Cavellini, Giusephe Chiari, Jusuf Hadžifejzović, (prateći tekst potpisan: J. H.), Allan Kaprow, Tom Marioni ( uz prateći tekst potpisan: T. M. 21. 9. 1977.), Saša Marković (tekst: Marija Ivanić), Peđa Nešković (uz  rečenicu potpisan: P. N.), Karel Miler, Luigi Ontani, Dennis Oppenheim, Dragan Papić, Mileta Prodanović (uz tekst: Sreten Ugričić), Nenad Racković (uz tekst: Darka Radosavljević,1993.), Miša Savić (uz tekst potpisan: M. M. S.), Al Souza, Talent, Raša Todosijević, Milica Tomić, Ilija Šoškić (uz tekst: Mario Diacono), Petr Štambera, Robert Varsluys, Milimir Drašković.

Aleksandar Ačanski: Mitologija svakodnevnice; izložba crteža, pastela, akvarela; 2. april 1993.; (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog).
Aleksandar Ačanski: Mitologija svakodnevnice; izložba crteža, pastela, akvarela; Srećna galerija, SKC, mart/april 1993.; katalog izložbe: bez daljih podataka; format: 15 x 21,5; strana: 8; tekst: Žana Gvozdenović: Mitologija svakodnevnice Aleksandra Ačanskog (Beograd, februara 1993.); Aleksandar Ačanski: Biografija.

Goran Basarić: Sve što ste hteli da znate o radiju B 92, a niste mogli da vidite; izložba fotografija; 17. maj 1993. (pozivnica / dizajnSlavimir).

Kavez/Cage - anti - embargo network akcija; akcija u podne ispred galerije, prezentacija dokumentacije i promocija časopisa Kavez/Cage; 31. maj 1993.; učesnici: Nenad Bogdanović, Aleksandar Jovanović, Rorica i Dobrica Kamparelić, Jaroslav Supek, Andrej Tišma, Miroljub Todorović, Gogoljak Šandor (pozivnica - štampač kompjutera).

Nenad Živanović: Svedoci promena; izložba slika i objekata; 25. 6. do 8. 7. 1993.; (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog).
Nenad Živanović: Svedoci promena / Changment Witnesses; katalog izložbe, Srećna galerija, SKC, juni/juli 1993; izdavač: Srećna galerija, SKC; urednik: Slavko Timotijević;  fotografija: R. Vladić; kolor-katalog, letak; format: 22 x 21; ćirilica; tekst: S. T.:Beogradski ludičar; spisak izloženih radova.

Snežana Ristić: Venecija lično; izložba fotografija povodom bijenala u Veneciji; 9. jul 1993. (pozivnice - dve vrste, na štampačukompjutera i ofset štampa, katalog).
Venecija lično - fotografije Snežane Ristić; katalog izložbe u SG, 9.-23. jul 1993.; izdavač: Srećna galerija, SKC; urednik: Slavko Timotijević; oblikovanje i fotografija i na naslovnoj strani: Borut Vild; izrada kolor fotografija: Foto “Tony”; tiraž: 300 primeraka; štampa: Publikum, Beograd, 1993.; tekst: Nikola Šuica: Fotografski Allegro; biografija Snežane Ristić sa spiskom izložbi; dva puta presavijeni karton, konačni format: 15,5 x 31,5.

Urbazona - Energija 93: Akcija No. 9; 30. 8-7. 9. 1993.; izlažu fotografi: Vlada Marković, Nebojša Babić, Zoran Vujović, Aleksandar Kujučev, Zoran Džeferdanović, Slavoljub Živanović Zli, Predrag Pantelić; (pozivnica - kseroks, katalog).
Urbazona - Energija 93 / Akcija No. 9; katalog izložbe; 30. 8-7. 9. 1993.,SG, SKC; izložba realizovana u okviru projekta Urbazona; autor: Milomir Grujić; producent: Saša Totić; stručni saradnik: Darka Radosavljević; pokrovitelj: Fondacija SOROS, Jugoslavija; izdavač: Radio B 92; tiraž: 300 primeraka; format: 13,5 x 29; dva puta presavijena hartija sa reprodukcijama fotografija i tekstom; tekst: Miodrag Grujić - Fleka; biografije autora: Vladimir Marković, Nebojša Babić, Zoran Vujović, Aleksandar Kujučev, Zoran Džeferdanović, Slavoljub Živanović Zli, Predrag Pantelić;

Urbazona: Akcija No. 10 - Autori priključeni projektu Urbanoza; SG, 6-12. 9. 1993.; Autori: Bilbo Blah, Miron Mutaović, Milenko - Momčilo,Slobodan Gargenta, Dragić Popović,Aleksandra Adamović, Jelena Vesić, Jelena Mišković, Milan Delčić, Zoran Petrović, Elizabeta Matorkić; (katalog).
Urbazona: Akcija No. 10 - Autori priključeni projektu Urbanoza; katalog izložbe Urbazona - Energija 93; Srećna galerija, SKC, 6-12. 9. 1993; izložba realizovana u okviru projekta Urbanoza; autor: Milimir Grujić; producent: Saša Totić; stručni saradnik: Darka Radosavljević; pokrovitelj: Fondacija SOROS, Jugoslavija; izdavač: Radio B 92; tiraž: 300 primeraka; format: 14 x 29, tiraž: dva puta presavijena hartija sa reprodukcijama fotografijaom; tekst: Darka Radosavljević; biografije autora: Bilbo Blah, Miron Mutaović, Milenko - Momčilo,Slobodan Gargenta, Dragić Popović,Aleksandra Adamović, Jelena Vesić, Jelena Mišković, Milan Delčić, Zoran Petrović, Elizabeta Matorkić.

Nenad Bogdanović: Kreativno i dokumentarno / Creative & Documentary; izložba kserografija; 17. 9 - 1. 10. 1993. (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog).
Nenad Bogdanović: Kreativno i dokumentarno / Creative & Documentary; izložba kserografija  / Xerographies; katalog izložbe, SG, SKC, Beograd, septembar 1993; bez daljih podataka; tekst:Slavko Timotijević: Nenad Bogdanović; biografija autora sa spiskom samostalnih izložbi; format: 17 x24; strana: 8; latinica.

Sonja Radenković: Ilustracija u različitim tehnikama (medijima); magistarska izložba; 1. - 8. 10. 1993. (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog).
Magistarska izložba - Sonja Radenković: Ilustracija u različitim tehnikama (medijima); katalog izložbe u Srećnoj galeriji, SKC, 1. 10. 1993.; izdavač: SKC; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Sonja Radenković; stručni saradnici: Slađana Pinter i Marina Marić; štampa: Grafička radionica MK Selekt; format:16 x 23,5; karton presavijen sa leve i desne stranesastranicama koje se otvaraju; biografija i spisak izložbi autora.

Dragan Petrović: 1000 osmeha; izložba fotografija; 17. 12. 1993. - 11. 1. 1994; izložba fotografija i izborni performans 1000 osmeha ( pozivnica / nekoliko varijanti monohromatske /, plakat - duži letak, katalog.
Petrović: 1000 osmeha; katalog izložbe 17. 12. 1993. - 7. 1. 1994.; izložba fotografija i izborni performans 1000 osmeha; autor: Dragan Petrović; kolor; presavijeni teži kunstdrik; format: 21 x 30; strana: 4; sa različitim citatima o smehu i reprodukcijama fotografija;

1994.
januar:
Plakati u izdanju Srećne galerije; 28. januar 1994. (pozivnica - na štampaču kompjutera).
februar-mart
Lazaros Psaltopoulos: Život posle smrti / Life After Death; izložba fotografija; 18. 2. - 4. 3. 1994. (pozivnica).
Lazar Psaltopoulos - photographies / fotografije / fotografies (grčki alfabet) - Life
After Death / Život posle smrti / He Zoe meta to Thanato (gr. alfabet); katalog izložbe fotografija u SG 18. 2. - 4. 3. 1994. “Život posle smrti” / deca Jugoslavije; mentor: Tomislav Peternek; luksuzni kolor - katalog na tri jezika (engleski / srpski / grčki); izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor SKC-a; urednik: Slavko Timotijević, dizajn: Kosta Rosić; Štampa: Astrodesign, Beograd; tekst: Slavko Timotijević; G. Psaltopoulos: Gorka poruka; sa biografijom autora; Beograd,
1994.; format: 21,5 x 31; strana:32.
mart
Svetlana Zlatić: crteži; 4. 3. - 18. 3. 1994. (pozivnica - na štampaču kompjutera).
mart-april
Ruggero Maggi i Bruno Pollaci: serigrafija, kolaži, crteži, cibahromi, marke umetnika; 18. 3. - 1. 4. 1994. (pozivnica - na štampaču kompjutera).
april
Dragoljub Todosijević - Raša: Permanentni sukob originala i kopije / The Permanent
Clas of the Original and the Copy; izložba skulptura; 15. april 1994. (pozivnica - na štampaču kompjutera).
Raša Todosijević - Skulpture / Skulptures; katalog izložbe u Srećnoj galeriji, SKC, Beograd, 1994; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević; koncepcija i organizacija: Slavko Timotijević; dizajn: Stojan Apostolović; fotografiije: Art Altera Bačlija (Nenad Kojadinović), Goranka Matić, Oliver Cvijović & author; produkcija: Srećna galerija; sponzori: Astrodesign, Beograd, Cicero, Beograd, Linija , Beograd; štampa: Cicero, Beograd; format: 11,5 x 16,5; kolor: srpsko/engleski; strana: 30; tekstovi: Slavko Timotijević: Permanentni sukob originala i kopije (The Permanent Clas of the Original and the Copy); Raša Todosijević: Zovem se Pablo Picasso ( My name is Pablo Picasso); Raša Todosijević: The Story of a Joke; Raša Todosijević: A Painter and an Art Critic; Beleške o autoru (About the Author).

April-maj

Benjamin u Beogradu; izlažu: Mrđan Bajić, Marija Dragojlović; Peđa Nešković, Dušan  Otašević, Mileta Prodanović, Dejan Sretenović, Raša Todosijević, Jovan Čekić, Nikola Šindik, Nikola Šuica i grupa Škart; produkcija: “New Moment”; 27. 4. - 10. 5. 1994. (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog).
Benjamin u Beogradu - 27. april 1994.; naslov na zadnjim koricama; katalog izložbe: Srećna galerija & New Moment; projekt izložbe: New Moment; oblikovanje kataloga: Branko Vučićević i Jovan Čekić; izdavač: SKC; direktor: Slavoljub Veselinović; urednik: Slavko Timotijević; štampa: Cicero, Beograd; format: 14,5 x 20,5; strana: 16 (sa naslovnim i zadnjim listom); na svakoj strani (12 unutrašnjih) je Benjaminov citat; fotografija Benjamina sa bibliografijom( nem./jugoslovensko izdanje), imena domaćih autora sa radovima ( bez ilustracija iako postoji prostor predviđen za njih): Mrđan Bajić, Jovan Čekić, Marija Dragojlović; Peđa Nešković, Dušan  Otašević, Mileta Prodanović, Nikola Šindik,  ŠKART, Nikola Šuica, Raša Todosijević, Dejan Sretenović.

Doviđenja... do oslobođenja; prateći materijal uz izložbu neobjavljenih  i prećutanih vesti 1992-1994 agencije BINA; zbirka vesti agencije BINA; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević; štampa: Cicero, Beograd; format: 17 x 24; strana: 16; sadržaj - uvodni tekst - Zoran Petrović Piroćanac; O prećutkivanju; vesti: 30. oktobar 1992. - CIA obučava muslimane u Sloveniji; 1. decembar 1992. - Novi raskol u SPC?; 4. novembar 1992. - 20 000  “nestalih” Sandžaklija; 22. februar 1993. - Mafija: Od Praga i Zagreba do Monaka; 8. mart 1993. - Početak rata na Dunabu?; 16. april 1993. - Pučista u redovima UN; 20. april 1993. - Izrael napušta Gazu; 6. maj 1993. - Bratsko ubeđivanje; 27. jul 1993. - Strateško zaokruživanje Srbije; 1. jun 1994. - Amerikanci leče i srpske ranjenike; 30. jun 1994. - Razmera demografskog sunovrata; 11. jun 1994. - Borci “Hezbulaha” u Bosni; ćirilica; broširano.
maj
Biljana Vicković - Rupa u Drvetu; katalog izložbe u SG, 20. 5. 1994.; prelom kataloga: HNSM - GMAZ electric art; sa pratećim tekstom (pesme i citati); urađeno na štampaču kompjutera; format: 15 x 21; strana:4; (presavijena hartija A-4).
jun
Vasoula P. Hađitofis, Kipar / Cyprus - Slikani porcelan / Painted porcelain; katalog reprezentativne izložbe u SKC-u posredstvom SG; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević; slog: agencija Linijaštampa: Cicero, Beograd; juni 1994. (1. 6. 1994.); format: 16,5 x 23,5; strana: 8; sa biografijom autora na srpskom i engleskom; kolor - katalog.
jun
Nešić Dragan; katalog izložbe Dragana Nešića u SG juni/juli 1994. (16. 6. 1994.); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; organizator: Radomir Ječmenica; prevod na engleski: Miloš Radičević; fotografija: Miloje Ćetković, Foto Holivud Užice; urednik kataloga: Nešić Dragan; štampa: “Grafičar”,Užice; kolor katalog; dvojezičan srpsko-engleski; tekstovi - Milenko Pajić: Nešićeva galerija nakaza (Nesic’ s Gallery of the Deformed); Dejan \orić: Svetost zebnje (The Sancity of Fear); Dragan Jovanović Danilov: U znaku rituala i molitve (Marked by  Ritual and Prayer); sa biografijom umetnika; format: 21,5 x 21,5; strana: 8; (tekst M. Pajića je na unutrašnjoj strani naslovnih korica); ćirilica.
jun-jul
Photography - Ivana Popović; katalog izložbe fotografija u SG 27. 6. - 3. 7. 1994.; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević; dizajn: Ivana Popović & Siniša Radovanović; štampa: Cicero, Beograd; ; format: 16, x 22; strana: 8; trostruko presavijeni list na preklop; sa biografijom autora; crno - bele reprodukcije.
septembar
Pet umetnika iz Slovačke / Five Artists from Slovakia (Milan Adamčiak, Stano Fylko, Peter Kalmus, Michal Murin, Peter Ronai); 2. 9. - 24. 9. 1994.; izložba umetnika iz Slovačke; (pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog - na englaskom, prateći materijal).
Pet umetnika iz Slovačke / Five Artists from Slovakia (Milan Adamčiak, Stano Fylko, Peter Kalmus, Michal Murin, Peter Ronai); prateći materijal uz izložbu Srećna galerija, SKC, septembar, 1994; odštampan na kompjuteru, umnožen na štampaču (ili fotokopiran); strana:12; štampano sa jedne strane lista, ćirilica; prevod: J. Supek; uvodna informacija i podaci o autorima (o Kalmus Peteru je pisao Vladimir Beskid; Stano Filko ima tekst  na engleskom; tekst Mihal Murin: “Molitva egodeiste”; o Ronai Peteru piše Jana Demova).
Pet umetnika iz Slovačke / Five Artists from Slovakia (Milan Adamčiak, Stano Fylko, Peter Kalmus, Michal Murin, Peter Ronai); katalog na englaskom  za izložbu u Srećnoj Galeriji, SKC, Beograd; izdavač: SKC; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor; urednik: Slavko Timotijević;prevod sa slovačkog i realizacija: Jaroslav Supek; prevod sa srpskog na engleski: Duška Tomanović; štampa: Cicero, Beograd; format: 17 x 24; strana: 16; kolor-katalog; lepljen; sadrži ilustracije radova umetnika i njihove biografije; tekst: Michal Murin: “Egodeist’s Prayer”
septembar
Grupa MALJE: Heartbreaker; performance (Grupa MALJE, SOROS Yu fond - strategijske vesti); 30. septembar (plakati, prateći materijal)
oktobar
Milan Aleksić: Graceland; izložba fotografija; 18. oktobar 1994.; na otvaranju izložbe je izabran “dvojnik” Elvisa Prislija, nagrađen sa 50 dolara (18, - 29. 10. 1994.); pozivnica - na štampaču kompjutera, katalog, plakati (sa raspisanom nagradom za sličnost sa Elvisom Prislijem) - razni formati, štampač kompjutera/kseroksЋ.
Graceland - Milan Aleksić; katalog izložbe u Srećnoj galeriji, Beograd (oktobar 1994.); kolor-katalog publikovan uz izložbu Graceland, Milan Aleksić, 18. oktobar - 10. novembar 1994. u Srećnoj galeriji, SKC, Beograd ; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor SKC-a; urednik: Slavko Timotijević, kustos galerije; designed by author; slog: agencija Linija;  štampa: Cicero, Beograd; format: 16 x 21,5; strana: 8 + korice; tekstovi - Milan Aleksić: Tri razloga za Graceland; Slavko Timotijević: Još jedan razlog za izložbu; beleške o autoru i spisak njegovih izložbi.
oktobar
Arti; promocija časopisa; 28. oktobar 1994.; učesnici: Antonis Bulucas, izdavač i glavni i odgovorni urednik, Andrea Gilbert, urednik engleskog teksta časopisa; mr Lidija Merenik, Slavko Timotijević (divot - pozivnica sa faksimilom naslovne stranice časopisa Arti).
oktobar
Veče sa Network umetnicima; 29. oktobar 1994. (u Klubu SKC-a); izložbe, performansi (pozivnice - raznih boja, na štampaču kompjutera; plakati - kseroks / izdanje Networker Gallery “Nenad Bogdanović”).
novembar
Nenad Živanović: iz ciklusa Žitje “Poltrona frau”; izložbu otvara Jovan Ćirilov; radovi na papiru; 2.11 - 12. 11. 1994. (pozivnice - na štampaču kompjutera).
novembar-decembar
Marija Bradić: Izložba ikona; 26. 11 - 2. 12. 1994. (katalog)
Marija Bradić: Izložba ikona; katalog uz izložbu, 26. 11 - 2. 12. 1994.; presavijeni karton u zaštitnim koricama na kojima je naziv izložbe i naziv: Studentski kulturni centar; unutar tekst - biografija autora, spisak izložbi i radova; rukom dodato: izdavač: izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović; ćirilica; format:12 x 23.
decembar
Dragan Petrović: fotografije; 2-16. 12. 1994. (plakat, pozivnisa - katalog - manji plakat).
Dragan Petrović: fotografije; pozivnisa - plakat - katalog; plastificirani kunstdruk (karton) sa kolorima i tekstom autora na srpskom/engleskom jeziku; format; 20,5 x 29 (uloga manjeg postera), savijen na dva dela predstavlja omot za pozivnicu kojoj je pridodat intervju sa Draganom Petrovićem (napravila Mina Mehmedbašić) na A-4, ćirilica, štampano sa obe strane lista (fotokopija) - uloga kataloga.
decembar
Dokumentarna izložba (razglednice): Projekat za Evropu - Ponovno otkriće Evrope (održana u Kopenhagenu u oktobru 1994); organizatori: Slavko Timotijević i Raša Todosijević; 16. - 23. 12. 1994. (pozivnica).
decembar
Ružica Mrvić: Život, sreća i ostalo Ružica Mrvić; Izložba fotografija (sa nezavisnim izdanjima Slobodana Mašića); 29. 12. 1994.; na otvaranju izložbe govore (prema najavi): Mirjana Bobić-Mojsilović, Jovan Ćirilov, Jerko Denegri, Slavko Timotijević, Milan Brujić, Slobodan Mašić (pozivnica A-4, tekst sa potpisom Nezavisna izdanja, Saveta & Slobodan Mašić).

1995.

Brdo nesklada - Šta hoćeš; katalog - letak izložbe Grupe “Šta hoćeš“ 20. 1. 1995. (najlepše amaterske fotografije iz albuma iz Tuzle, Zagreba, Beograda, Subotice i Prištine skupljenih na konferenciji mladih iz ex - Yu u Mircštegu, 11. - 18. 12. 1995); štampano na debljem natron - papiru A-4, sa obe strane; štampa: BGD; ćirilica; imena koja se spominju + gost: Dušica Knežević; muzički prijatelj: Petar Janjatović; fotokopir mašina: Rastko;makaze, neke boje: Nikola; kompjuter: Gojko; producent: radio B 92; zahvaljujemo: Avala Adi, Line of Design, C & P, SOROS, SKC, Peđa Š.; tekstovi potpisani: Rastko: Odozgo se vide zvezde, a kad je oblačno možete poljubiti oblak; Nenad: Jedinstveni.

Soba s pogledom; katalog izložbe u SG (17. 2. 1995.) kojom se predstavlja galerija / izlog knjižare “Plato”; bez ikakvih podataka o izdavaču; koncept projekta: Nikola Šindik; zastupljeni autori u katalogu (naziv i fotoilustracija rada): Slobodan Kostadinovski: “...Teško mi te je čekati  u ovoj tužnoj pustoj noći”; Milenko Mihajlović: ”Nevidljivi čovek”; Božidar Babić: “Kiflapalaport (Labudovo blato)”; Gordana Novaković: “Košulja srećnog čoveka”; Dragan Ristić: “Mesečeve zveri” iz ciklusa “Velika njiva”; Stavros Poptsis: “Novo poimanje sinteze umetnosti - nova Renesansa”; Nikola Šindik: “Niko - Odisejevo drugo putovanje: Momci svučeni do gola baš: Devica napokon” iz ciklusa “Dolce vita”; format: 12 x 16,5; strana: 16; postoje dve verzije kataloga: na kunstdruku i običnom bank-postu; ćirilica; crno-beli katalog.

Tragovi Punk-a - Punk izdanja iz kolekcije Dejana Vladovića; prateći list-katalog izložbe u SG, 16. 6. 1995., povodom objavljivanja lista “Magnet” br. 2; organizacija: Grupa Tradicija avangarde, Miroslav Nune Popović - autor izložbe, Happy Gallery; list A-4, preklopljenih krajeva sa rekstom odštampanim i umnoženim na kompjuteru; tekst: Siniša Tucić,  ex KALIMA - RTS: Tri načina umetničkog mišljenja ruše alternativu; sa nepotpunim spiskom eksponata (singlovi, L. P. Fanzini)koji će biti postavljeni 16. 6., 17. 6., 19. 6., 20. 6. i 21. 6. 1995. u Happy Gallery; format: cca 12 x 21; latinica.

Nada Nadežda Vitorović; katalog izložbe u SG “Još jedan sloj na slici”, intervencije na polaroidu; oktobar - novembar1995. (18. 10. 1995.); dvojezični (srp. / eng.) katalog sa kolor/crno-belim reprodukcijama; izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor SKC-a; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Atelje FEED; kolor i crno-bela priprema: Studio ZLATKO; štampa: PUBLICUM; tekstovi: Slavko Timotijevi: Nada Nadežda Vitorović - od  ezoterije do realnosti i obratno ( i na engleskom: Nada Nadežda Vitorović - From Esctery to Reality & Backwards); Nada Nadežda Vitorović: Još jedan sloj  na slici mog likovnog stvaranja i razmišljanja (i na engleskom: Another Stratum On The Painting In My Fine Art Creation And Meditation); prevod na engleski: Nadežda Obradović; format: 16,5 x 23,5; strana: 32 + 8 prilog sa reprodukcijom radova; sa biografijom autora; latinica.

Jovan Horvat; katalog za izložbu fotografija u SG novembar 1995. (16. 11. 1995.); izdavač: Srećna galerija, SKC, Beograd; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor SKC-a; urednik: Slavko Timotijević; dizajn i prelom: Atelje FEED; produkcija: Beorama; štampa: Cicero, Beograd; uvodne beleške autora za ciklus radova “Poznate lićnosti” i “Samoća u gradovima” ( i na engleskom “Celebrites” i “Solitude in Cities”); sa biografijom autora; format: 16,5 x 24; strana: 16 (sa naslovnom i poslednjom).