Priredio Vojislav Pleskonjić 1996. godine

Hronološki popis štampanih materijala Likovnog programa SKC-a koji je retroaktivno prikupljan u periodu 1991-1995. godine i odložen u fascikle koje se čuvaju u Arhivi
. Popis obuhvata uglavnom kataloge i pozivnice, ali i nekolicinu plakata koji su svojevremeno uneti u fascikle zbog nepostojanja drugog adekvatnog smeštaja. Manji broj zapisa o građi pribavljenoj kasnije unet je u postojeći popis sa nešto manje preciznosti (napomena d. dv.)

1971.
"Izložba plakata sa konkursa za 4 BIO Bijenale industrijskog oblikovanja u Ljubljani od 25.5. do 10.6.1971", katalog (Tekst javnog konkursa za plakat BIO 4 s pozvanim autorima; Vera Horvat - Pintarić: "O vizuelnim komunikacijama u Jugoslaviji" - iz Kataloga oblikovanje u Jugoslaviji, Ljubljana 1970) / izdanje SKC; organizacija izložbe i urednik kataloga: Dunja Blažević, designed by Florijan Hajdu.

"Drangularijum", katalog (izlagali: Abramović Marina, Alebić Josif, Bem Bojan, Dimitrijević Radomir - Damnjan, Demnievska Evgenija, Iljovski Bora, Knežević Stevan, Kovačević Stojan - Grande, Milivojević Slobodan - Era, Nešić Milija, Otašević Dušan, Paripović Neša, Popović Zoran, Reljić Radomir, Tikveša Halil, Todosijević Raša, Urkom Gergelj; tekstovi: Biljana Tomić, Bojana Pejić, Ješa Denegri; propratne izjave umetnika srpski / engleski: Evgenija Demnievski, Zoran Popović, Marina Abramović, Bora Iljovski, Milivojević Slobodan - Era, Bojan Bem, Dušan Otašević, Raša Todosijević, Milija Nešić, Stevan Knežević, Gergelj Urkom, Josif Alebić, Stojan Kovačević - Grande, Paripović Neša) / izdanje SKC, urednik likovnog programa: Blažević Dunja; grafička oprema kataloga: Todosijević Raša; fotografija: Dobričić Vladimir - Kića; štampa: "Srboštampa", Beograd

"Zlatko Bourek: Izložba crteža - skica za film 'I videl sam daljine maglene i kalne'", katalog, (delovi pisma Želimira Matka - umesto predgovora; biografija Zlatka Boureka; 2 skice iz knjige snimanja) / izdanje SKC; organizacija izložbe i urednik kataloga: Dunja Blažević; designed by: Florijan Hajdu; štampa: "Srboštampa" (2 različita formata kataloga, sa različitim koricama).

"In Another Moment", katalog izložbe u organizaciji Brace i Nene Dimitrijević (20 odvojenih listova na kunstdruku A-4 za svakog umetnika + 2 za tekstove Nene Dimitrijević srp. - hrv. / engleski + 1 list za osnovne podatke o izdanju kataloga - sve u posebnoj korici; autori: Giovani Anselmo, Robert Barry, Joseph Beuys, Stanley Broanjn, Daniel Buren, Victor Burgin, Jan Dibbets, Braco Dimitrijević, Barry Flanagan, Grupa E KOD, Grupa OHO, Douglas Huebler, Alain Kirili, Jannis Kounellis, David Lamelas, John Latham, Sol LeWitt, Goran Trbuljak, Lawrence Weiner, Ian Wilson) / koncepcija i organizacija: Nena & Braco Dimitrijević; realizacija: Dunja Blažević, Galerija SKC; oprema: Nenad Čonkić & Braco Dimitrijević; prevod: Danica Deđer; tisak: Srboštampa; izdavač: SKC, listopad 1971. Beograd

"Studentski kulturni centar 71-1", katalog, za izložbu povodom 4.4. Dana studenata (uvodni tekst: Dunja Blažević; katalog dela autora - slikarstvo: Dokić Nikolić Danka, Marinković Milan, Armuš Borislav, Đuričković Slobodan, Čanev Kiril; skulptura: Prodanović Borislav, Cvetković Miomir, Marinkov Mladen, Halugin Sava; grafika: Stojilović Slobodan, Đenić Moša; crtež: Stojilović Slobodan; keramika: Ašković Nada, Đurđević Ljubinka; oprema knjige: Jovandić Radmila; tekstil: Ristić Ljiljana, Georgijević Katarina, Jocić Zorica; karikatura: Mića Miloradović (bez oznake izdavača i godine).

 

1972.
Sedmi bijenale mladih u Parizu, 17.1. 1972, šapirografisani materijal (G. Boudaille: O sedmom bijenalu mladih), 2 stranice; Jean Marc Poinsot: Komunikacija (saopštenje, poruka) na odstojanju i estetski objekt / 4 stranice; Konceptualna umetnost (sa tekstom Catherine Millet), 12 stranica,

David Nez: "David Nez: diplomski rad" april - septembar 1971, plakat - katalog za izložbu, Akademija za likovne umetnosti Ljubljana Jugoslavija / Prostorni aranžman izložbe i kataloga u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom Beograd februar 71 / štampa: "Srboštampa", Beograd.

"Izložba radova učenika Škole za industrijsko oblikovanje", plakat katalog, mart 1972, (tekst: Nikola Vizner) / koncepcija i organizacija izložbe: Nikola Vizner; katalog: Milan Rakić; izdavač: SKC; za Galeriju SKC: Biljana Tomić

Arh. Peđa Ristić: "Prve savske tablice izdate na ovom svetu" (katalog - plakat - novina) / izdavač: SKC; katalog: Peđa Ristić; za Galeriju SKC: Biljana Tomić

Arh. Predrag Ristić: "Oko definisanja savskih tablica" - povodom jednovečernjeg događanja savskih tablica (otkucani govor, 9 strana)

"Savske tablice", prve savske tablice izdate na ovom svetu; šapirograf; strana 2 + VIII (prva sa naslovom); izdavač SKC???

Katalog za izložbu Slobodana Milivojevića - Ere (Dessin) (naizmenično presavijena hartijana traka nepravilnog romboidnog oblika; jedna strana fotografije; druga podaci o izdavaču i tekst Jasne Tjardović) / izdavač: KC; koncepcija i organizacija izložbe: Jasna Tjardović; katalog: Slobodan Milivojević - Era; za Galeriju SKC: Biljana Tomić

"A3 ekipa za Akciju i Anonimnu Atrakciju", katalog-plakat; za Galeriju: Biljana Tomić; koncepcija i organizacija izložbe: Slavko Timotijević; katalog: Ekipa A3; izdavač: SKC

"Oktobar 72", katalog (autori: Marina Abramović, Slobodan Milivojević - Era, Neša Paripović, Zoran Popović, Raša Todosijević, Gergelj Urkom; tekstovi srpsko / engleski: Dunja Blažević, Zoran Popović, Todosijević Raša, Gergelj Urkom; Dunja Blažević, Biljana Tomić, Jasna Tijardović, Nikola Vizner; hronologija radova autora 1971-1972) / izdavač: SKC; urednik: Dunja Blažević; dizajn: Dragan Stojanovski; fotografija: Milan Jozić, Hristifor Nastasić, Miodrag Filipović, Vladimir Dobričić; prevod: Vesna Mirošević, Petar Vujičin; štampa: "Srboštampa" (štampano 1974)

Ekipa za Akciju i Anonimnu Atrakciju (A3): "Crni reflektor", 16. novembar (tekst AUTOR-a "Ekipa za Akciju i Anonimnu Atrakciju o Crnom reflektoru i mogućnostima njegove primene"), šapirografisano; strana (sa naslovom) 8. (jednostrano).

Arh. Predrag Ristić: "O idejnosti arhitektonskih rešenja projektovanih za Beogradski univerzitet - iz razgovora održanog u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, 28.11. 1972 godine"; šapirografisani materijal; str. 1 + 3 + 9 + 3 + 3 (+ naslovna strana sa crtežom P. Ristića) / Obrazloženje; Priča o trapezima; Priča o stablima; Ekosofija; Zenica arhitekture / materijal spojen u jednu svesku; izdanje: SKC, cena 5 dinara; šapirografisano sa jedne strane.

 

1973.
"Radomir Damnjanović Damnjan" autorska izložba Ješe Denegrija; katalog - plakat (tekst srpski / engleski: Ješa Denegri) / urednik galerije: Dunja Blažević; fotografija: Milan Jozić; prevod: Vesna Mirošević; dizajn: Dragan Stojanovski; izdavač: SKC; štampa: "Srboštampa".

Arh. Predrag Ristić: "Lepenski vir (rekonstrukcija"; šapirografisani materijali uvezeni u jednu celinu; objavljeni i neobjavljeni članci; 10 ilustracija i 10 tabli; ukupno 138 strana; ) / izdanje SKC; cena 20 dinara.

"Đorđije Crnčević", autorska izložba Milice Kraus; katalog, naizmenično presavijena hartija, štampana sa jedne strane (tekst: Milica Kraus, srp / engleski), izdavač: SKC, štampa: "Srboštampa".

"Dušan Lučić: Ispitivanje prostora/ Exploration of space; katalog, naizmenično presavijena hartija, štampana sa jedne strane (tekst srp / engl: Ješa Denegri, D. Lučić) / urednik: Dunja Blažević; dizajn: Dragan Stojanovski; prevod: Vesna Mirošević; štampa: "Srboštampa" Beograd.

"Signalistička istraživanja 1. (komunikacija, oko) / Signalist Explorations 1. (Communication, eye) - Miroljub Todorović", katalog - plakat; (tekst eng / srpski: Miroljub Todorović; biografija i bibliografija, izlaganja); / urednik galerije: Dunja Blažević, prevod: Vesna Mirošević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: "Srboštampa".

"2. Aprilski susret / 2nd April meeting od 4. IV - 12. IV 1973 Gergely Urkom - 1. The structural Scheme of tnjo blank njhite sheets of paper / Strukturalna Shema dva lista čiste bele hartije" (Tekst Urkom Gergelja na eng/srp) / izdavač: SKC, štampa: "Srboštampa", Beograd

Najava za Dodatni program AICA - Razgovori o savremenom dizajnu; šapirografisani materijal, 3. stranice (štampano na po jednoj strani lista (najava tema, prateći program, spisak učenika); nepotpisano

Šapirografisani materijal za Dodatni program AICA - Beograd, 6. i 7. juni 1973. (najava tema i vreme održavanja, učesnici razgovora; tekst priredio: Matko Meštrović), naslovljeno: Razgovor o problemima savremenog dizajna; strana: 19 (štampano na jednoj strani lista).

Razgovor o dizajnu, 6 - 7. juni 1973. godine, Bilten br. 1; šapirografisani materijal; 18 + 4 strane; priheftano; korice od natron papira sa šarom od različite gustine paralelnih linija (opšta najava sa temama i učesnicima, imenima organizatora; priređivač teksta "Dizajn kao savijest": Matko Meštrović; kratke biografske beleške o italijanskim učesnicima u razgovoru: Carlo Argan, Manfredo Tafuri, Germano Celant, Filberto Menna, Enzo Mari) štampano na po jednoj strani lista.

(Razgovor o dizajnu) šapirografisani tekst, autor: Enzo Mari + na 1. strani beleška o autoru; 7. stranica, štampano sa obe strane lista

Germano Celant: nenaslovljen tekst o dizajnu i arhitekturi; šapirografisani materijal materijal; 16 paginiranih stranica + 2 neobeležene (biografske beleške o grupama Archizoom, Superstudio i Grupoo Sturm; štampano na obe strane lista.

Filberto Menna: Dizajn novog ponašanja; šapirografisani tekst; pre eseja mala biografska crtica o autoru; strana 21; štampano sa jedne strane lista

Manfredo Tafuri: Dizajn i tehnološka utopija; šapirografisani tekst strana 24; štampano na obe strane lista

Paolo Fosati: nenaslovljeni tekst o Munariju; šapirografisano; strana 7; nepaginirano; štampano sa jedne strane lista; ćirilica

Miroslav Stojanović - Pirke: "Makulatura", autorska izložba, 19. 10. 1973; naizmenično presavijena hartija, (tekst srp / engl: Miroslav Stojanović - Pirke) / (fotokopija kataloga dobijena ljubaznošću autora)

 

1974.
Katalog "A'70"; autor izložbe: Zoran Manević (tekst u katalogu: Zoran M anević; sažetak na engleskom; 18 odvojenih listova u zaštitnim koricama; 2 sa tekstom i potpisom eksponata + 16 strana sa ilustracijama (1 list ima ilustracije na obe strane) fotografijama objekata ili planova; zatsupljeni autori sa ilustracijama; LJiljana i Dragoljub Bakić, Bogdan Bogdanović / Aleksej Brkić, Predrag Ristić, Dušan Krstić, Aleksandar Keković, Petar Petrović, Miloš Bojović, Petar Vulović, Mihajlo Mitrović, Slobodan Ilić, Miloš Konstantinović, Dobrosav Miljević, Aleksandar Đokić i S. Ilić, Zorana Stojnić, Uglješa Bogunović i Slobodan Janjić, Branko Pešić) / urednik lik. programa: Dunja Blažević; dizajn: Dragan Stojanovski; izdavač: SKC; štampa: "Srboštampa"; prevod: Svetlana Vidaković

Goran Đorđević i Vojislav Radulović: "Vizuelno predstavljanje procesa u kvadratnom sistemu"; šapirografisani tekst: 6 stranica + naslovna; zaglavlje na naslovnoj: Galerija Studentskog kulturnog centra - mart 1974; ćirilica{jcomments on}

Informacije 11: Kako gradimo - ima li nade za beskućnike?, šapirografisani materijal; 4 strane + naslovna; dva teksta arh Rastka Zakića: "Najteže je stanovati u obalcima" i "Da li se zid ipak probija glavom"; na naslovnoj strani piše: Redakcija Likovnog programa, urednik: Dunja Blažević / Informacije 11: Kako gradimo - ima li nade za beskućnike? / Rastko Zakić, Peđa Ristić, Slobodan Mašić, Aleksandar Kaković / Studentski kulturni centar, Beograd, Maršala Tita 48 / sreda, 10. april 1974. godine u 18 časova; ćirilica; štampano sa jedne strane lista

"1 & 1", katalog (Arcelli & Comini, Barbara Kozlonjska & Zbigniev Makarenjicz, Beatrice Parent & Bernard Borgeaud, Bernhard & Hilla Becher, Goran Đorđević & Vojislav Radulović, Ida Biard & Goran Trbuljak (The Gallery of Tenants), Michelangelo Pistoletto & Maria Piopi, Nuša & Srečo Dragan (Favit), Karel Miler & Peter Štembera, Radomir Damnjan & Dunja Blažević; Raša Todosijević & Marinela Koželj, Roland miller & Shirley Cameron and friends (Landscapes and living spaces), Tim Jones & P. A. Evans, Zoran Popović & Jasna Tijardović / izdavač: SKC; urednik kataloga: ?; koncepcija izložbe: Raša Todosijević; voditelj galerije: Dunja Blažević; prevod: Svetlana Vidaković, Brana Alterac Manojlović, Biljana Tomić Denegri; tekstovi: Arcelli & Comini, Beatrice parent & Bernard Borgeaud; Goran Đorđević, Ida Biard & Goran Trbuljak, Michelangelo Pistoletto, Nuša & Srečo Dragan, Karel Miler, Petr Štembera, Roland Miler, Shirley Cameron, Tim Jones, Raša Todosijević; prelom kataloga: Dragan Stojanovski; fotografije: Giorgio Colombo, Irena Milerova, Nebojša Čanković, autori i dr; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Slike / Paintings", katalog (Julije Knifer, Vlado Kristl, Josip Zanetti, Braco Dimitrijević, Gergelj Urkom, Radomir Damnjan, Raša Todosijević), srpsko / engleski; izdavač: SKC; koncepcija izložbe i predgovor kataloga: Ješa Denegri; urednik Likovnog programa SKC: Dunja Blažević; urednik kataloga: Dunja Blažević; prevod: Aleksandar Saša Petrović; fotografije: Hristifor Nastasić, Nebojša Čanković; prelom kataloga: Dragan Stojanovski; tiraž: 500; štampa: "Srboštampa".

 

1975.
"Neša Paripović: Mogućnost kamere od 1 m", katalog (katalog / pozivnica, presavijeni karton pravougaonog oblika; 1. strana naziv izlobže odštampan na srp/engleskom, 2 i 3. reprodukcija dve fotografije: izdavač: SKC

"Samonikla arhitektura" katalog izložbe (tekst u srp/engl katalogu: arh Ivan Ratković); autor izložbe: arh Ivan Ratković; izdavač kataloga: Galerija SKC; urednik kataloga: Dunja Blažević; dizajn (katalog i plakat): Dragan Stojanovski; fotografija: Ivan Ratković, Ivica Rukavina, Miodrag Šurjanac; prevod: Dragana Živković; štampa: "Srboštampa"; tiraž: 500

"Amerikanci u Firenci: Evropljani u Firenci"; šapirografisani materijal; strana: 3; štampano sa jedne strane lista; ne potpisani uvodni tekst i program (najava za dane); ćirilica

1975.
"aa+", šapirogrfisani prateći materijal za izložbu "Alternativna arhitektura", 23. 9. - 9.10.1975, Marjan Čehovin, Beograd i Mustafa Musić, Beograd; urednik Likovnog programa: Dunja Blažević; strana 14; ćirilica; štampano sa jedne strane lista; naslovna strana u situ; sadržaj: Biljana Tomić: Arhitektura klasnih vrednosti; Perspektive prevazilaženja arhitekture; Mustafa Musić: Art Centear - arhitektura ponašanja; Arh. Mustafa Musić: Kuća u kući; Mustafa Musić: Spisak radova; Marjan Čehovin: Arhitektura je stupanj svesti: Alternativni stavovi; Konstruktivni principi superstruktura; Izloženi projekti; Modeli metabolističke arhitekture


"Oktobar '75", šapirografisani materijal (plava slova), ćirilica; paginacija posebna za svaki tekst: tekstovi: Dunja Blažević: "Umetnost kao oblik svojinske svesti" (3); Raša Todosijević: "Umetnost i revolucija" (9); Jasna Tijardović: "Beleške" (3), Ješa Denegri: "Jezik umetnosti i sistem umetnosti" (8), Goran Đorđević: "Umetnost kao oblik religiozne svesti" (3), Zoran Popović: "Za samoupravnu umetnost" (3), Dragica Vukadinović: prilog (2), Slavko Timotijević: "Skica za mogućnosti umetnosti u samoupravnom socijalističkom društvu" (5), Bojana Pejić: "Umetnost kao dekorativni autoritet" (4), Vladimir Gudac: "Umetnost kao stil" (3), Nena Baljković: "Umetnost kao samosvjesni sistem" (4) - ovaj poslednji tekst je crnim slovima i nema ga u svim ukoričenim materijalima (priheftanim); ukupno strana: 49 (naslovna + sadržaj + 47 tekstova); izdavač: SKC

"Art & Language seminar", 13 - 16. oktobar 1975; šapirografisani materijali:
1. Jasna Tijardović: Art & Language grupa; uvodni tekst; strana 7; štampano sa obe strane lista (Centar za vizuelnu kulturu i informacije Muzeja Savremene umetnosti, Beograd, oktobar 1975)
2. Uvodni tekst (potpisan A & L; 2 strane; štampano sa jedne strane lista (SKC)
3. (Materijal) I, (tekst potpisan A & L); 2 strane; štampano sa jedne strane lista (SKC)
4. (Materijal) II, (tekst potpisan A & L); 2 strane; štampano sa jedne strane lista (SKC)
5. (Materijal) III: Čitati kao pitanja (prevod citata iz dela Frederika Džemsona "Tamnica jezika", 6 većih navoda, potpisano A & L); 2 strane; štampano sa jedne strane lista (SKC)
6. Majkl Koris: Istorijska rasprava (izvodi iz teksta objaljenih u časopisu "The Fox", vol. 1, no. 1; prevod na srpski); 7 strana; štampano sa obe strane lista (SKC)
7. Andrej Menard: Ne radiš ono što radiš dok radiš ono što radiš (prevod teksta objavljenog u časopisu "The Fox", vol. 1, no. 1); 39 strana; štampano sa obe strane lista (SKC)
8. Ian Burn: (tekst bez naslova); (verovatno prevod teksta iz nekog časopisa); 20 strana; štampano sa obe strane lista (SKC)

Balint Sombati: "Uvod u stvaralaštvo", fragmenti iz studija 1973; prateći tekst uz izložbu "Semiologija urbana", šapirograf; 4 strane, ćirilica, nepaginirano

"Stambena arhitektura Beograda", katalog izložbe; Društvo arhitekata i tehničara arhitektonske struke Beograda i Galerija SKC-a, 10 - 20.11.1975; pokrovitelj izložbe: Titovi rudnici "Kreka Banovići" i Fabrika "Siporex", Tuzla; autor izložbe i postavka: arh Ivica Mlađenović; urednik galerija SKC: Dunja Blažević; fotografija: Mirko Lovrić; tiraž: 500; štampa: Srboštampa Beograd; predgovor - arh. Ivica Mlađenović: Autor izložbe i izložbi; strana 40 (nepaginiranih); format 21 x 21; zastupljeni autori sa foto-ilustracijama radova: Aleksić Brnako, Aleksić Stana, Antić Ivan, Baylon Mate, Bakić Dragoljub, Bakić Ljiljana, Bobić Miloš, Bojović Miloš, Borovnica Nedeljko, Brkić Aleksej, Brkić Ružica, Cagić Predrag, Čanak Mihajlo, David Miša, Drinjaković Slobodan, Đokić Aleksandar, Đorđević Aleksandar, Đurašković Petar, Ferenčak Miodrag, Frušić Radivoje, Gaković Stanko, Ivković Vladislav, Janković Božidar, Jovanović - Anđelković Ljiljana, Jovanović Borivoje, Jovanović Ilija, Jovičić Miodrag, Karadžić Branislav, Karolić Ratko, Keković Aleksandar, Kojović Miodrag, Komadina Slobodan, Krđalić Dušica, Lisičić Branislava, Lisičić Živorad, Lojanica Milan, Maksimović Stojan, Mandić Stanko, Martinković Krešimir, Martinović Uroš, Marušić Darko, Marušić Milenija, Mihajlović Slobodan, Mijušković Blažo, Milenković Branislav, Milićević Slobodan, Milosavljeivć Radmila, Miodragović Milan, Mitrović Mihajo, Mlađenovi Ivica, Nikolić Nikola, Novakov Nenad, Pantović M ilorad, Pavović Milan, Pavlović Milan, Pražić Dragan, Petković Dragoslav, Petroivć Zoran, Potkonjak Igor, Ristić Predrag, Ristivojević Radovan, Ružić Miodrag, Saičić Nikola, Stjepanović Aleksandar, Stojanović Mirjana, Šterić Milica, Tomanović Neđo, Tomić Milan, Trbojević Ranko, Tvrtković Vladimir, Veljanović Svetlana, Vrcelj Gordana, Vujanac - Borovnica Sofija, Vujica Vesna, Vulović Petar, Zeković Radosav, Živadinović Mihajlo, Žunković Zoran, MLADI 1 (Martinović Goran, Mitrović Branislav), MLADI 2 (Stanković Oliver, Dragićević Dragana, Savčić Mirko - svi studenti), MLADI 3 (Gaković Branislav, Timotijević Mihajlo, Vučenić Milorad, Dragićević Dragana, Čubrić Dušanka - svi studenti)

 

1976
"Verbum program - Kulić i Matini: Verbum kodeks; beleške, razgovori, pisma; Svetska 1"; kao katalog izložbe; serija tekstova na 48 nepaginiranih strana, štampanih samo sa jedne strane lista + naslovna (sa crtežom) + 1 impresum; ćirilica; tekst šapirografisan; stranice zalepljene kao knjiga; četvrtast format; izdavač: Galerija SKC, Beograd, P 1976; urednik: Bojana Pejić

"Verbum program" (isto kao gore) izdanje na engleskom jeziku; 48 paginiranih stranica, štampano sa jedne strane lista; šapirograf; stranice su odvojene, u specijalnom papirnatom omotu crne boje na kome piše "Verbum program" te naziv i adresa Galerije

"Družina v Šempasu / Šempas family", katalog; 8 odvojenih kartonskih stranica / listova većeg formata u kartonskim koricama; 1 strana i 6 strana tekst na srp/eng. jeziku; 2 i 3 crteži; 4 i 7 sheme; 5 i 8 fotografija; sitoptampa

Katalog-novina "Ništa suvišnog u duhu - Radomir Damnjanović Damnjan" ' list / 2 strane; tekst: Ješa Denegri; prevodi na italijanski (Ondina Lubessi) i engleski (Ivan Vejvoda); izdavač: SKC; tiraž: 300; štampa: Srboštampa; kunstdruk

Šapirografisani materijal za izložbu "Lutz Becker - Rekonstrukcija skulpture Karla Andrea", tekst Ješe Denegrija (bez naslova) 2 strane + 1 strana Karl Andre: Pitanja i odgovori (prevod: Raša Todosijević) 11. maj 1976.

Todosijević Raša: "1 - 200 000 linija / RAD / JEZIK /  NI JEDAN DAN BEZ CRTE / (NULLA DIES SINE LINEA)/ OPET 1 - 200 000 linija / MESTO / NEŠTO O VREDNOSTIMA, CRKVAMA - DVOROVIMA, ŠKOLAMA, KOLEKCIJAMA, GALERIJAMA, MUZEJIMA I SL. / NAPOMENE: 1976-1977"; šapirografisani tekst; 11 strana + naslovna; štampano sa jedne strane lista; tekst potpisan: Beograd, 2.9.1976., Todosijević Dragoljub Raša; izdavač: Galerija SKC, Beograd (12.10.1976)

Goran Đorđević: Some Elements of Analysis Of the Spatial - LJualitative Structures And Processes; šapirografisani tekst na engleskom jeziku; štampano sa jedne strane lista; strana 7 + 1 (uvod); prva strana nepaginirana, a ostale od 1- 7

"TOMISLAV®", katalog izložbe, šapirograf; 13 stranica + naslovna; štampano sa jedne strane lista; tekstovi - Ješa Denegri: (uvodni tekst). Tomislav Gotovac: Grupno uživanje u otvorenom prostoru; Tomislav Gotovac: Grupno uživanje u zatvorenom prostoru (preneti tekstovi autora iz "Vidici", 1970); Tabela "25" iz lista "Student" 1969; dokumentacija i filmografija; stranice nepaginirane; izdavač: SKC; decembar 1976.

Katalin Ladik "phonopoetica - fonična interpretacija vizuelne poezije"; omot za ploču; izdaje: Galerija SKC; odgovorni urednik: Dunja Blažević; tiraž: 1500; design omota: B. Szombathy; izdato: 1976; omot za singl format ploče.

 

1977
Letak "Filmofili", šapirografisano; A-4; (tekst: Boško Tokin); za izložbu Ljubice Stanivuk, 26. januar 1977

Letak "Filmofobi", šapirografisano; A-4; (tekst: Boško Tokin); za izložbu Ljubice Stanivuk, 26. januar 1977

"Fantastika - Strip - Društvo", katalog izložbe koja se održava u Galeriji u okviru programa Filmforuma "Naučna fantastika na filmu"; koncepcija izložbe: Ljubomir Kljakić; urednik kataloga: Bojana Pejić; tehnika: šapirograf / sito; priheftano; tiraž: 160 primeraka + reprint za potrebe SpoLjnog programa; sadržaj: naslovna strana (motiv iz Flaša Gordona), jedna nepaginirana sa osvnovnim podacima; tekst: LJubomir KLjakić: Šta se hoće - uvodne napomene o koncepciji izložbe "Fantastika - Strip - Društvo" (1-2); tekst: LJubomir KLjakić: Skica za temeLjnu kritiku industrije svesti (3-15); tekst: Ješa Denegri: Pokušaj čitanja ideološke komponente u prvim stripovima naučen fantastike (16-19); Spisak stripova na izložbi (nova paginacija 1-7); 8 tabli sa reprodukcijama stripova (Little Nemo In the Slumberland: Mighty Thor; Barbarella; City Of Future; Gail; La major Fatal: Luna; Valentina); štampano sa jedne strane lista.

"Goran Trbuljak"; katalog izložbe (baš tako); šapirograf / sito; uvodni tekst: Goran Trbuljak (februar 1977); priheftano; ukupno 5 strana

„Boris Demur - Analiza rada kao poistovećenog mišljenja i prakse i  čitanja“; katalog izložbe; sitoštampa / šapirograf; priheftano; ukupno 8 strana, tekst + biografija; štampano sa jedne strane lista

"izložba - akcija / demur boris, jerman željko, martek vlado, stilinović mladen, stilinović sven, vučemilović fedor"; katalog izložbe; sito; izdavač: SKC; Beograd, mart 1977

"Kazimir Maljevič / Istraživanje znakovnog sistema / Goran Đorđević / Jovan Čekić / Deo II Suprematizam (prevod) / Prilog istraživanju rada K. Maljevića / Jasna Tijardović"; katalog / publikacija; šapirograf / sito; strana: 3 + 25 (paginiranih); tekstovi: Povodom nekih radova Kazimira Maljeviča - I - Goran Đorđević; II - Jovan Čekić (Beograd, 7.9.76); III - Jasna Tijardović; II deo: Supermatizam; prevedeno iz: The Non-Objective World, Kasimir Malevich, Paul Theobald and Company, Chicago, 1959; štampano sa jedne strane lista; izdaje: IIDP SKC; 6. aprilski susret 25. do 28.4.1977.

"Katalog izložbe omota ploča rock muzike / koncepcija mr & si"; šapirografisano; strana: naslovna + 14 (nepaginirano); tekst: Momčilo Rajin i Slobodan Ilić (april 1977).

"Neša Paripović - Filmovi 1975 - 78"; katalog izložbe; izdavač: Galerija SKC; maj 1977, Beograd; štampa: "Glas", Beograd

"Ben à Belgrade - Ben u Beogradu"; katalog izložbe; izdavač: Galerija SKC; novembar 1977, Beograd; štampa: sitoštampa SKC

"Ben u Beogradu", šapirografisani materijal; 6 strana + naslovna; štampano sa obe strane lista; tekstovi Bena Votjea i spisak njegovih izložbi; ćirilica; izdavač: Galerija SKC, Beograd, novembar 1977.

"Željko Jerman (Moja galerija)", katalog; sito: (tekstovi od 7-12.11.); izdavač: IIDP, SKC

Željko Jerman: "Moj katalog"; katalog / rad; sito; 5 strana + strana sa impresumom; A-4; (za izložbu 7-12.11.1977); izdavač: SKC

"Gorgona"; katalog; hronologija grupe; uvodni tekst: Ješa Denegri: "Gorgona"; programski tekstovi - Josip Vaništa: "O Gorgoni"; Josip Vaništa: "O slikanju"; izložba: juna 1977; izdavač: SKC

"Petrović Nenad: Tamni objekt"; katalog A-4; šapiro/sito/fotokopija; 8 strana (sa naslovnom) neobeležnih; priheftano; tekst Nenada Petrovića (nepotpisan); za izložbu od 14.6.77

"Nova / Minimalna muzika", katalog / zbirka tekstova i ilustracije; tekstovi - Miša Savić: uvodni tekst i napomene o preuzetim tekstovima; Michael Nyman: "Minimalna muzika, određenost i nova tonalnost!; John Cage: "Budućnost muzike: Credo"; Steve Reich: "Muzika kao postupan proces"; Intervju sa Phil Glassom - odlomak; Intervju sa La Monte Youngom - odlomak; Tekstovima La Monte Younga preuzeti sa omoga ploče "Dream House 78'17''"; Miloš Raičković: "Permutacije"; M. Raičković: "Krugovi raslojavanja"; / izdavač: Galerija SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; koncepcija izložbe i kataloga: Miša Savić; prevodi: Rajka Nišavić, Vladan Perišić, Bogdanka Lazarević; lektor: Žarana Papić, fotografije i fotooprema: Nebojša Čanković; dizajn: SKC (Dragan Stojanovski); Beograd, 1977


"Stavovi povodom rada - unutar grupe"; šapirografisani materijal za izložbu - akciju autora: Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stiinović, Fedor Vučemilović / Boris Demur - Vlado Martek; Željko Jerman - Sven Stilinović; Vlado Martek - Boris Demur; Mladen Stilinović - Fedor Vučemilović; Sven Stilinović - Mladen Stilinović; Fedor Vučemilović - Željko Jerman / 18 lista sa naslovom; ćirilica; štampano sa jedne strane lista osim drugog gde je štampano sa obe; izdavač: Galerija SKC, Beograd, januar

 „Studio za novi strip (M. Pajić i V. Dunjić)“, pratćei materijal za izložbu, 15.2.1977; šapirograf, tri strane, štampano sa jedne strane lista, latinica, A-4, položeno, na dva stupca; stranice paginirane 1-3; uvodni tekst (bez naslova), potpisan M. Pajić i V. Dunjić; spisak radova (dela); / Studio za novi strip - Lučani, Milenko Pajić, Vladimir Dunjić

"Film STRUGGLE IN NEW YORK (Borba u Njujorku) - ZORAN POPOVIĆ", prateći materijal za projekciju filma, 28.4.1977; šapirograf; strana 19; štampano sa jedne strane lista; sadržaj: Zoran Popović: uvodne napomene; "Struggle in New York" (dijalog lista); paginirano 5+14

"Urkom"; katalog izložbe Gergelja Urkoma; uvodni tekst - Ješa Denegri: "Refleksivne slike", srp/eng; izdavač: Galerija SKC; Beograd (decembar)

 

1978.
Šapirografisani materijal "Mladen Stilinović: projekcija filmova 1970-1977; 3 lista 9štampano na jednoj strani; paginirana 2 i 3; program, tekst: Hrvoje Turković, biografija i filmografija M.S.; izdavač: Galerija SKC, 6. januar 1978.

"Izložba novinskog plakata / 'Umetnost pariske svakodnevice od 18.11. do 25.11.1977' / Koncepcija: RADOVANGAJIĆ & SLOBODANILIĆ / Foaje Studentskog kulturnog centra / februar / mart 78"; šapirografisani tekst za izložbu, nepotpisan; 8 lista štampanih sa jedne strane + naslovna; paginirano 1-8.

"Horst Haberl, Grac - Beč: Novi jezik videa, video umetnost od 1965. do danas"; šapirografisani tekst Horsta Herharda Haberla: "Video - meta - jezik stvarnosti (feedback)"; prevod: Filip Filipović; 9 lista štampanih sa jedne strane, paginirano 1-9; naslovna strana sito; izdavač: Galerija SKC; mart

"Nevolje stanovanja u novim naseljima", šapirografisani materijal; tekstovi - Herbert Prader: "Prilog temi 'Stanovanje u gradu'" (paginirano 1-12), Vilhelm Kajnrat: "Nelagodnost sa stanovanjem u neprivlačnim novim gradovima" (paginirano 1-6), Erih Bramhas: "Agresivnost u gradu" (pag. 1-7); šapirografisano sa obe strane lista; ćirilica; izdavač: SKC, mart 1978 (na naslovnoj strani iznad naziva zbirke tekstova stoji: Studentski kulturni centar, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Savez društva arhitekata SR Srbije)

"Perfromance Meeting", izbor tekstova likovnih kritičara, teoretičara i umetnika; šapirografisani materijal, 3 strane nepaginirane (naziv, odrednica iz rečnika šta je performance i sadržaj, ostale paginirane 4-143; I deo (72 strane) ukoričen (priheftan) u jedan tom; II deo (73-143) u drugi tom (i drugi tom ima korice, naslovnu stranu i sadržaj; na koricama oba toma piše PERFORMANCE MEETING, a pečatom je obeležen 1 odn. 2; sadržaj: I deo / Ješa Denegri: "Umetnik u prvom licu", "Javni performans: privatno sećanje" - Roselee Goldberg sa Laurie Anderson, Julia Heyward i Adrian Piper (prevod: Rajka Nišević), "Razgovor o umetnosti tela" - intervju Daniele Palazzoli sa Lee Vergine (prevod: Ondina Lubessi), Hugh Adams: "Protiv definitivnog izjašnjavanja o britanskom performans-artu" (prevod: Miodrag Ćertić); "Žene i performans u Velikoj Britaniji" - intervju Marca Chaimowicza i Sally Potter (prevod: R. Nišević), Guisepe Chiari: "Studija o harmoniji" (prevod: R. Nišević), Giusepe Chiari: "Studija oharmoniji" (prevod: Aleksandra Đorđević), razgovor: Tommaso Trini sa Charlemagne Palesine (prevod: Žarana Papić)
II deo / Gina Pane: "Pismo nepoznaniku" (prevod: Ivan Vejvoda), "Gina Pane: Rana kao dijalog" (prevod: Miodrag Ćertić), "Julia Heyward" (prevod: Bojana Mojsov), Mike Parr (prevod: Bojana Mojsov), Ulrike Rosenbach: "Oslobađajuća providnost", razgovor beležio: Alain Macire (prevod: I. Vejvoda), "Marina Abramović - Ulay: Art Vital", razgovor Helena Kontova (prevod: M. Ćertić); Peter Gorson: "Jurgen Klauge, doslovni umetnik preobražaja" (prevod: Filip Filipović); Katia Tsiakma: "Hermann Nitsch: moderni ritual" (prevod: Miodrag Ćertić); Marc Segal: Yvonne Rainer: Držanje ogledala iskustvu" (prevod: R. Nišavić); "Pozorište grešaka: intervju Nick Wood sa Anthony Howall" (prevod: Bojana Mojsov); "Performans radovi Joan Jonas" (prevod: B. Mojsov); Simone Forti: "Beleške o pokretu" (prevod: F. Filipović); "Brian Eno" (tekst iz kataloga i pismo; prevod: Predrag Vuković i Momčilo Rajin); Mauro Mancia: "Umetnost i psihologija" (prevod: Aleksandra Đorđević) / štampano sa jedne strane lista; sito / šapirograf; izdavač: IIDP u saradnji sa Likovnim programom; tiraž: 150; maj 1978

"Autoegzekucija / selfexecution - Dalibor Martinis", katalog / dokument akcije D. Martinisa, maj / juni 1978; izdavač: Galerija SKC

"Primeri analitičkih radova", katalog / uvodni tekst: Miško Šuvaković; spisak autora na izložbi; tekstovi / radovi umetnika: Braco Rotar, Milenko Matanović; David Nez, Marko Pogačnik (Andraž Šalamun), Mirko Radojičić, Slavko Bogdanović, Marjan Molnar, Boris Demur, Goran Trbuljak, Gergelj Urkom, Goran Đorđević, Čekić Jovan, Neša Paripović, Maja Savić, Paja Stanković; prevodi: Christian Geelhaar: "Paul Klee", govori Paula Klea; Troels Andersen: "Uz Maljevičeve table"; Ian Burn i Mel Ramsden: iz knjige "Notes of Analysis", Robert Horvitz: "Ustanovljenje činjenica"; izdavač: Galerija SKC, Beograd i Galerija Nova, Zagreb; urednik Likovnog programa SKC: Biljana Tomić, urednik (Galerija Nova): Ljerka Šibenik; koncepcija izložbe: Miško Šuvaković; koncepcija kataloga: Miško Šuvaković i Neša Paripović; prevod: Mirko Dilberović, Mirjana Jevtović, Filip Filipović, Rajka Nišavić, Vladan Perišić; korektor: Žarana Papić; fotografije i foto-priprema: Nebojša Čanković; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 500 komada

"Kosta Bogdanović", katalog, tekst: Ješa Denegri; izdavač: Galerija SKC, oktobar 1978

"Realizacija radova sa jugoslovenskog konkursa za rad iz oblasti proširenih medija, 1978", šapirografisani materijal, 27 listova štampanih sa jedne strane, paginirano + korice od natron-papira (sadrži: Uvod, program dešavanja po danima, propozicije konkursa, odluke žirija, izjave članova žirija / Neša Paripović, Bojana Pejić / primljene projekte; izdavač: IIDP SKC; 8. juni 1978.

"Zvonimir Pliskovac", katalog za izložbu stripa Z.P, uvodni tekst: Radovan Ivančević; tehnika: sito; izdavač: Galerija SKC, Beograd, septembar 1978

"Seminar", publikacija u okviru seminara Grupe 143; 70 paginiranih listova, štampano sa jedne strane lista; tehnika: sito, sadržaj: program; Miško Šuvaković: "Predavanje (I): specifični karakter modela"; Miško Šuvaković: "Predavanje (II): specifični karakter strukture / procesa"; Miško Šuvaković: "Predavanje (III): specifični karakter značenja"; Paja Stanković: "Tekstovi"; Paja Stanković: "Teorija broja u domenu vidljivo-čujnih manifestacija"; Marko Pogačnik: "Umetničko delo sa stanovišta proticanja snaga"; Marko Pogačnik: "Istorija umetnosti kao proces školovanja čovečanstva o tome kako stvarati u uslovima materije"; Bojan Brecelj: "Umetnost prirode i umetnost čoveka"; Darko Hohnjec: "Kandinsky - ishodište umetnosti"; Biljana Tomić: "Paralelne realnosti"; Maja Savić: "Predavanje"; Jovan Čekić: "O nekim problemima jezika u novoj umetničkoj praksi"; izdavač: Galerija SKC; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; urednik publikacije: Miško Šuvaković; saradnik na pripremi publikacije: Rajka Nišević; tekstove kucala: Jugoslava Paunić - Kostić; fotografije: Zoran Alavadžijević, Dejan Dizdar i Paja Stanković; tiraž: 150 primeraka; (seminar je bio novembra 1978).

"Jusuf Hadžifejzović", 8 strana, sito, reprodukcije radova; bez ikakavih oznaka osim imena na koricama, katalog / knjiga

Paja Stanković: "Teorija broja u domenu vidljivo-čujnih manifestacija"; knjiga / rad; izdavač: Galerija SKC, Beograd, 1978, str. 8

Miško Šuvaković: "Strukture / structures - arhetip / archetype"; knjiga / rad, sito; izdavač: Galerija SKC, Beograd, 1978; str. 8

"Denkstucke Sehspiele / Heinz Gappmayr, Jochen Gerz, Siegfried J. Schmidt, Timm Ulrichs / Ausstellung im Studentischen Kulturzentrum Belgrad. Marsala Tita 48 / 29.10. - 10.11.1978 /, katalog na nemačkom; izložba u organizaciji SKC i Kulturnog i informacionog centra SR Nemačke; Idee, Organisation und Katalog: S. J. Schmidt in Zusammenarbeit mit Werkstatt Breitenbrunn, Wil Frenken und Fria Elfen, A-7091 Breitenbrunn, Druck: Manz, Wien 9, Auflage: 1000.

 

1979.
Katalog, bez naziva (Grupa 143, maj 1979); sito; tekstovi - radovi umetnika: 9 listova, štampano sa jedne strane; bez ikakvih oznaka

"Naše skupno delo / Naš zajednički rad / Our group work / Bojan Bole, Marko Pogačnik, Mirko Radojičić, Maja Savić, Paja Stanković, Miško Šuvaković, Biljana Tomić"; katalog; izdaje; izdaje: Galerija SKC, Beograd i Studio Galerije savremene umetnosti, Zagreb; koncepcija izložbe: B. Bole, M. Pogačnik, M. Radojičić, M. Savić, P. Stanković, M. Šuvakoivć; urednik kataloga: Biljana Tomić; prevod: Rajka Nišavić; prelom kataloga: M. Šuvaković / Dragan Stojanovski; štampa: Glas, Beograd; tiraž: 500, Beograd, 1979.

"Jovan Čekić: Skice", katalog izložbe J. Čekića; uvodni tekst: Ješa Denegri; izdavač: Galerija SKC, februar 1979, Beograd

"Sekvence", katalog grupne izložbe (autori zastupljeni: Jovan Čekić, Radomir Damnjan, Boris Demur, Tomislav Gotovac, Grupa OHO, Željko Jerman, Željko Kipke, Antun Maračić, Vlado Martek, Slavko Matkoivć, Marijan Molnar, Neša Paripović, Goran Petercol, Zoran Popović, Rajko Radovanović, Maja Savić, Paja Stanković, Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Miško Šuvaković, Fedor Vučemilović); uvodni tekst: Ješa Denegri; izdavač: SKC, Beograd; Muzički salon Studentskog centra, Zagreb i Centar za multimedijalna istraživanja Studentskog centra, Zagreb; koncepcija i realizacija izložbe: Ješa Denegri; prelom kataloga: J. Denegri (D. Stojanovski; štampa: Srboštampa, mart 1979).

"Zoran Belić Weiss", plakat / katalog; tekst / rad na srp/eng; mart 1979

"Nenad Petrović", plakat / katalog; tekst / rad; srp/eng; mart 1979

"Miroslav, Miša Savić"; plakat / katalog; tekst / rad; srp / eng; mart 1979, štampa: GRO "Glas", Beograd

"Grupa 143", katalog; hronologija grupe i radovi; sitoštampa; štampano sa jedne strane lista; maj 1979

Bez naziva, katalog / rad (Vladimir Dodig Trokut); 4 lista ukoričena u beli karton; tehnika: sito; jun 1979, bez ikakvih podataka

"Beograd / Genova: prostor neograničene geo/grafije", katalog; uvodni tekst: Viana Konti; tehnika: sito; štampano sa jedne strane lista; 12 listova, ukoričeno u beli karton na kome pored naziva izložbe stoji: Galerija studentskog kulturnog centra, Beogra,d jun 1979; dizajn i štampa: Grafička radionica SKC

"Vlado Martek"; katalog / rad; sito; štampa: Grafička radionica SKC; izdavač: Galerija SKC; štampano sa jedne strane lista; jun 1979; 8 listova ukoričeno u karton na kome je faksimil potpisa autora

"Beograd - Genova / Genova - Beograd"; katalog; (dokumentarni katalog recipročnog programa); izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik Likovnog programa SKC: Biljana Tomić; saradnik: Slavica Perović; štampa: Foto savez Jugoslavije, Beograd; tiraž: 500 primeraka

"Rade Marković", katalog za izložbu stripa; uvodni tekst: Srba Ignjatović; izdavač: Galerija SKC; tehnika: sitoštampa; na pojednoj strani lista; ukoričeno u kartonske korice sa ilustracijom (strip-tablom); oktobar 1979; uvodni tekst verovatno preuzet iz novina (fotokopiran)

"Video - Video Performance", zbornik tekstova o video umetnosti; umnoženo šapirografski i sitotisku (strana III + 12); sadržaj: Bojana Pejić: "Video, beleške o korišćenju medija"; Bojana Pejić, priredila: "Video: sažeta hronologija"; Wulf Herzogenrath: "Televizija i video. Dvostruko lice jednog novog umetničkog medija"; Maurizio Calvesi: "Video akcije" (prevod: Milena Marjanović); Maria Gloria Bicocchi; "Upotreba i zloupotreba video-vrpce u Evropi - pitanje nesporazuma i improvizacije"; Douglas Davis: "Video sredinom sedamdesetih godina: izvan levice, desnice, i Dišana" (prevod: Bojana Pejić); Arte / Tapes / 202: "Umetnost video društvo" (prevod: Milena Marjanović); Wulf Herzogenrath: "Video umetnost u Saveznoj Republici Nemačkoj" (prevod: Mihajlo Ristić); David Ross: "Amerikanci u Firenci + Evropljani u Firenci" (prevod: Mirna Gavrilović) / Dosije Gerry Schum: Pismo Gerry Schuma Gene Youngblood, Land art (katalog izložbe), Razgovor sa Gerry Schumom (prevod: Filip Filipović i Milena Marjanović) / Hronologija video projekcija u SKC-u; Marjan Susovski: "Video u Jugoslaviji"; važnija bibliografija / štampano sa jedne strane lista; izdaje: Izdavačko-informativni program SKC; urednik publikacije: Bojana Pejić; tiraž: 250 primeraka

"Arhitektura konstruktivizma", katalog; rad studijske grupe za savremenu arhitekturu "Nikola Dobrović": Aleksandra Mihajlović, Želimir Obradović, Zvonimir Tilinger (SKC i Arhitektonski fakultet Beograd); tehnika: šapirograf / sito, 2 strane ilustracija (računajući naslovnu) + 6 teksta paginirano (1-6), zajednički tekst: "Arhitektura sovjetskog konstruktivizima 1917 - 1936", Tekst o studentskoj grupi "N. Dobrović"; izdavač: Galerija SKC, novembar 1979.

Dejan Ećimović: "Primarna Arhitektura", knjiga / katalog; tehnika: sito; II + 14 paginiranih strana + I (bibliografija); izdavač: Galerija SKC, Beograd, decembar 1979; tiraž: 300

"Bauhaus 1919 - 1933 / Paul Klee 1879 - 1940"; knjiga / katalog; prevodi i tekst / predavanje Miška Šuvakovića; šapirograf; strana: 23, paginirano; koncepcija izložbe i realizacija: Grupa 143 (Miško Šuvaković i Vlada Nikolić); prevod: Filip Filipović, Mihajlo Ristić, Zoran Petković; izdavač: Galerija SKC, decembar 1979; ilustracije: sitoštampa; štampano i šapiro sa jedne strane lista.

"Nenad Petrović", katalog, na prvoj unutrašnjoj strani "Petrović Nenad: skica L.L.L.E."; izdavač: Galerija SKC 1979; sitoštampa; 8 lista; štampano sa jedne strane lista

 

1980.
"Galerija Studentskog kulturnog centra 1979/1980. Beograd"; promotivni katalog događanja u Galeriji tokom 1979/80. godine; uvodni tekst: Biljana Tomić; hronologija izložbi / akcija od oktobra 1979. do oktobra 1980; izdavač: Galerija SKC, Beograd; odgovorni urednik direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa SKC: Biljana Tomić; katalog priredila: Biljana Tomić; štampa: Foto savez Jugoslavije, Beograd; tiraž: 500 primeraka.

"Todosijević Raša - Velike Južne Predstave / Great Southern Performances", katalog / hronologija akcija i performansa R.T.; pripremljen za instalaciju "Zlatni i srebrni orgazam" u februaru; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Ljubomir Kljakić, direktor; urednik kataloga: Biljana Tomić; urednik Likovnog programa; predgovor: Ješa Denegri; prevod: Rajka Nišavić; koncepcija kataloga i izložbe: Raša Todosijević; prelom kataloga: Raša Todosijević; fotografije: Milan Jozić, Filip Filipović, Miša Savić, Nebojša Čanković, Vladimir Dobričić, Ulay i drugi; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 600; januar 1980.

"Primeri - Druga skulptura 1961 - 1979 - Od novih tendencija... Minimal arta... Arte povere... Conceptual arta do mentalnih prostora"; katalog (autori koji su zastupljeni na izložbi: Ivan Picelj, Juraj Dobrović, Grupa OHO, Braca Dimitrijević, Mirko Radojičić, Družina u Šempasu, Marko Pogačnik, Zoran Belić, Grupa 143, Nenad Petrović); Galerija SKC, januar 1980; uvodni tekst: Miško Šuvaković; izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; koncepcija izložbe: Miško Šuvaković; koncepcija kataloga: Miško Šuvaković; fotografije: autori; dizajn: Miško Šuvaković; štampa: Foto savez Jugoslavije, Beograd; tiraž: 500 primeraka.

"Informacije: Minimal Art & Post-Minimal Art"; šapirografisani materijal uz izložbu "Primeri Druga skulptura 1961 - 1979"; format A-4; 34 paginirana lista, štampano sa jedne strane lista, kartonske korice sa naslovom, na unutrašnjoj naslovnoj strani (I) naziv publikacije i spisak imena umetnika, na dnu: Galerija SKC, januar 1980. godine; uvodni tekst: Miško Šuvaković: "Primeri radova sa prostorima / skulpturama i kontekstualnim svojstvima skulpture / objekta - dominantan specifični karakter mentalnih struktura / prostora; prevodi - Manfred Schneckenburger: "Plastika kao delatna forma", Robert Morris: dokumenta; Robert Morris: "Beleška o skulpturi Minimal art"; Joseph Beuys: "Slobodna međunarodna visoka škola za stvaralaštvo i interdisciplinarna istraživanja"; Alice Aycock: "Rad 1972 - 1974"; Charles Simonds: "Intervju Danijelu Abadiju"; koncepcija izložbe: Biljana Tomić i Miško Šuvaković; tehnička priprema: Zoran Alavadžijević; prevodi: Filip Filipović, Rajka Nišavić, Dragana Jovanović

Katalog izložbe "Stanislav Filko: Beli prostor u belom prostoru"; uvodni tekst; spisak izložbi i hronologija umetničkih kreacija; fotografije; tehnika: sito; 8 lista, štampano sa jedne strane lista; kartonske korice bez naziva; veći format

"Gordana Kulić: Ogled o svetlu", katalog izložbe; uvodni tekst: Gordan Kulić; objašnjenje rada / akcije; 9 lista sa naslovnim; A-4; uvez u kartonske korice; tehnika: sito; dizajn i štampa: Grafička radionica SKC

"Predstavljanje umetnika sa XI pariskog bijenala mladih", propratni šapirografisani materijal; naslovna strana u situ; program manifestacije (povodom Generalne konferencije UNESCO); uvodni tekst: Biljana Tomić; Alfred Pacquement: "Može li se danas biti mladim umetnikom?"; Ole Hanrik Moe: "Dilema oko internacionalizma"; biografije umetnika: Pidder Auberger, Luciano Bartolini, Zoran Belić Weiss (sa tekstom), Stephanie Bergmann (sa komentarom), Fernando Clahau, koes de Goede, Boris Demur, Dominique Gauther (sa komentarom), Leigh Hobba, Una Maye, Gianfranco Notargiacomo, Jurgen Partenheimer, (sa komentarom: Nenad Petrović (sa tekstom), Miroslav Miša Savić (sa tekstom), Grupa SAETA, Michael Sauer; 32 lista štampanih sa jedne strane + naslovna strana; nepaginirano ili delimično (pojedini tekstovi), pridodat list šapirografisan sa obe strane datiran 3.10.1980 (očito letak za taj dan), naslovljen: Ladislav Galeta i sa nepotpunim tekstom naslovljenim: Primer Galetine metode; izdaje: IIDP SKC; tekstovi su preuzeti iz kataloga XI pariskog bijenala, Pariz, septembar 1980; prevod tekstova: Nina Seferović

Katalog izložbe Špenko Tanja, Konec Alojz, Bojan Gorenc; 7 lista + duplerica; sito; A-4;  zaheftano sa zalepljenim papirnim koricama bez naslova; štampano sa jedne strane lista; tekstovi i radovi umetnika.

 

1981.
"Antonio d'Avossa: Vokacije slikarstva / Maurizio Cannavacciuolo, Ernesto d'argenio, Daniele degli Angeli, Lino Fiorito, Enrico Luzzi, Roberto Pace, Enrico Pulsoni, Donatella Scalesse", Galerija SKC, oktobar / novembar 1981; katalog izložbe; tekst na italijanskom Antnija d'Avose; prevod na srpski: Mirjana Ognjanović; prevod sa srpskog na engleski: Snežana Vukelić; izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; koncepcija izložbe: Antonio d'Avossa, Salerno; saradnik: Lidija Merenik; naslovna strana: Hieronymus Bosch, Triptih zavođenja, detalj, Lisabon; štampa: RO "Jovan Popović", Beograd; tiraž: 500

Miško Šuvaković: David Nez, Rad, 1968-1973, knjiga / publikacija / katalog; sitoštampa; 28 strana; potpisano: oktobar - novembar 1980, Skopje, Miško Šuvaković; pridodata biografija D. Neza, izložbe, bibliografija, spisak radova; uvez: karton; izdavač: Galerija SKC, Beograd, decembar 1981.

MEČ, katalog izložbe Grupe MEČ (Marjan Čehovin, Dejan Ećimović, Slobodan Maldini, Mustafa Musić, Stevan Žutić); uvodni tekst: Biljana Tomić; predgovor: Bogdan Bogdanović; biografije umetnika, njihova hronologija radova, tekstovi i ilustracije; izdavač: Studentski  kulturni centar; odgovorni urednik direktor SKC-a: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa SKC: Biljana Tomić; izložba: Urbana kuća; dizajn: Grupa MEČ; prevod: Rajka Nišavić, Snežana Vukelić; foto: Mihailo Ruvidić, Mirko Lovrić, Risto Nastovski, Rade Samardžić, Nebojša Čanković; foto naslovne strane: Nebojša Čanković; foto zadnje strane: Mihailo Ruvidić; štampa: Glas, Beograd; Beograd, decembar 1981.

 

1982.
"Miško Šuvaković: Rad 1980-1981 - Prostori / Maja Savić: Asocijativne strukture", katalog izložbe M. Šuvakovića i M. Sabljić, Galerija SKC, Beograd, februar 1982; izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Grafička radionica SCK; štampa: "Glas", Beograd; Beograd, februar 1982.

"Isak Aslani - Metamorfoza"; katalog / plakat; tekst: Bojan Bem; izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik i direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik Likovnog programa SKC: Biljana Tomić; dizajn: Grafička radionica SKC; štampa: GRO "Glas", Beograd; Beograd, mart 1982; naizmenično presavijeni izduženi list.

"Miroslav Hiba: Svetlost", katalog, 4 strane, 1 - ime autora i naziv; Galerija SKC, 18 - 24.12.1982, Beograd; 2 - tekst Biljane Tomić; 3 - ilustracije. "Struktura mraka", 4 - prazna

"De Stil Marković - Fragmenti slike: Spomenik", katalog izložbe: uvodni tekst - Bojana Pejić; "Razbijanje slike i ..." (na srp. i engl.); izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; urednik kataloga: Bojana Pejić; prevod: Ivan Vejvoda; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Grafički atelje.

"Novi obrat - slikarstvo", katalog za izlobžu u SKC-u 26.4. - 10.5. 1982; izložbu organizovali (Galerija SKC, Beograd i Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb); izdavač kataloga: Galerija grada Zagreba; urednik: Marijan Susovski; uvodni tekst: M. Susovski; fotografije: Danilo Dučak; tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb

 

1983.
Marko Pogačnik: Radionica o suštini grada; dva plakata za radionicu 1 - koncept radionice i program po danima; 2 - grafička analiza grada Beograda preko njegovog grba; januar 1983; sitoštampa

"Fausta Squatriti: grafike i skulpture 1979 - 1982", katalog izložbe; organizatori: SKC Beograd, Talijanski kulturni centar Zagreb, Italijanski institut za kulturu Beograd; uvodni tekst: Giulio Carlo Argan; 6 strana; savijeni karton + umetnut

"Vlasta Mikić - Vlasta Mikić: Slepe mrlje sistema - Blind spots of system"; katalog izložbe; uvodni tekst srp / eng potpisan Beau Jest; izdavač: SKC, Beograd; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; tekst u katalogu i prevod: Filip Filipović; fotografije: Tahir Lušić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"De Stil Marković: Crni prostor / Black space", katalog izložbe; tekst: Bojana Pejić: "Akatist crnom" (srp / eng); foto: Žestoki press; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; urednik kataloga i tekst: Bojana Pejić; prevod: Ivan Vejvoda; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Alter Imago - Assisi traume / Nada Alavanja, Tahir Lušić, Vladimir Nikolić, Mileta Prodanović"; katalog; tekstovi - Mileta Prodanović: "Nox identificationis"; Tahir Lušić: "Novi pejzaž"; izdavač: SKC; direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik likovnog programa SKC: Biljana Tomić; saradnik: Lidija Merenik; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; tiraž: 300

"Aleksandar Saša Bukvić", katalog: uvodni tekst: Biljana Tomić (srp/eng); izdavač: SKC; direktor SKC: Ljubomir Kljakić; urednik Likovnog programa SKC: Biljana Tomić; tekst: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa; tiraž: 500

"Ida Panicelli - Kryptoniana / Felice Levini, Gianni Melotti, Lorenzo Pezzatini", katalog izložbe u Galeriji, oktobar 1983; uvodni tekst: Ida Panicelli: "Kryptoniana"; intervjui I.P. sa umetnicima; tekstovi su na srpskom i engleskom; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; autor izložbe: Ida Panicelli, Rim; urednik kataloga: Bojana Pejić; prevod: Srđan Vejvoda; fotografije: S. Pucci i umetnici; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Zoran Popović: Axiomi 1971 - 1973", katalog za izložbu u Galeriji SKC, oktobar 1983; tekstovi - Zoran Popović: "Uvodne napomeen"; Gergelj Urkom: "Sistem i prazno kao ideal"; Zoran Popović: "O axiomatizaciji umetnosti i o formiranju praznih, idealnih sistema umetnosti"; Zoran Popović: "Mentalno-prostorna definicija axioma" (i na eng); izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografije: Milan Jozić, Vladimir Dobričić, Milena Maoduš; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Dubravka Đurić: Lepo je ono što duša, koja pripada suštini, prepoznaje kao sebi srodno / fotografije, tekstovi, poezija"; katalog za izložbu u Galeriji, novembar 1983; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Beograd - Wien / Beč - Belgrad; Kristof Štajnbrener, Rajner Dempf, De Stil Marković, Vlastimir Mikić", katalog za izložbu u Galeriji, novembar 1983; katalog je na srp/nemačkom jeziku; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; fotografija: Rainer Dempf; prevod: Mihailo Milinković; štampa: Srboštampa, Beograd

"Darija Kačić: Ostrva i kože", katalog za izložbu u Galeriji, decembar 1983; na tri dela presavijeni kunstdruk; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; slajdovi: Branko Pelinović; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

 

1984
"Zoran Belić Weiss", katalog izložbe / instalacije u Galeriji jan / feb 1984; px. 4 strane (na unutrašnjim haiku i ilustracija rada; izdavač: SKC; za izdavača: Lj. Kljakić; urednik: B. Tomić; dizajn: Zoran Belić; štampa: Srbštampa, Beograd; tiraž: 500

"Tafil Musović: crteži", katalog za izložbu u Galeriji, februar 1984; uvodni tekst potpisan sa L. M; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; saradnik: Lidija Merenik; fotografija: Andrej Požlep; dizajn: Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Marija Dragojlović", katalog izložbe u Galeriji, mart 1984; tekst - Jelena Gavrilović: "Unum / duo" (srp / eng; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; fotografije: Milan Jozić; dizajn: Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Slobodan Maldini: Utopia", katalog izložbe u Galeriji, mart 1984; tekst u katalogu: insert iz intervjua objavljenog u časopisu "Pitanja"; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografije: Slobodan Maldini; dizajn: Novica Kocić; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Bukovica / Nebojša Ružić; kolor - fotografije i slajdovi", katalog izložbe u Galeriji, mart 1984; tekst - Ružić Nebojša: "Bukovica"; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografija: Nebojša Ružić; dizajn: Dragan Stojanovski; tiraž: 300; štampa: Srboštampa, Beograd

"Mihailo Alić: Video radovi 1982 - 84.; projekcija - isntalacija - predavanje", 4. april 1984; program projekcije radova (prva samostalna video projekcija M. Alića), 4 strane; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; fotografija: Bata Vulović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Veso Sovilj: Svečanost motrenja; instalacija / Feast of observation; installations"; katalog izložbe u Galeriji, april 1984; uvodni tekst: Marijan Munjiza (srp/eng); odlomak iz knjige Radomira Sovilja "Mramormi ukrasi" (srp/eng); izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Galerije: Biljana Tomić; izložbu organizovala: Bojana Pejić; fotografije: Zoran Belić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Živko Marušić: Neka živo soc-realizam", katalog izložbe u Galeriji, april 1984; 4 strane; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Broad od kamena / Beograd maj - jun 1984 / P. Portoghesi, A. Anselmi, F. Purini, P. Nicolin, A. Sotgia, R. Marchini, G. Arcidiacono, E. Burgio, G. Prirori, G. Pasquali, A. Passeri, P. Pinna, P. Porzio"; katalog za izložbu idejnih projekata za rekonstrukciju ostrva Tiberina u Rimu; uvodna reč: Bruno Landi; Felice Cipriani, Rafaele Travaglini di S. Rita; Selinkić Danko Slobodan: "Grad na ostrvu ostrvo u gradu, u prilog sažimanja Beograda"; Giuseppe Pasquali: "Ponovo uspostavljanje mita; arhitektura za ostrvo Tiberinu"; Alfredo Passeri: "Realnost jednog pripadanja"; Stefano di Stefano i Fabrizio Tarquini: "Snimak ostrva Tiberine"; projekti za ostrvo Tiberinu - Paolo Portoghesi: "Jedna arhitektura za ostrvo Tiberinu / Između memorije i 'genius loci'"; Alessandro Anselmi sa saradnicima: "Jedna budućnost za ostrvo Tiberinu i Tibar"; Franco Purini sa saradnicima: "Obnavljanje Tiberinske Šume"; Pierluigi Nicolin sa saradnicima: "Predlog za uređenje nasipa ostrva Tiberina"; Antonello Sotgia i Rossella Marchini: "Reljef i ponovo crtanje ostrva Tiberine"; Guiseppe Arcidiacono, Eugenio Burgio, Giancarlo Priori: "Arhitektura između voda"; Guiseppe Pasquali, Alfredo Passeri, Pasquale Pinna, Pierluigi Porzo sa saradnicima: "Jedna ideja za ostrvo Tiberinu"; Urednik likovnog programa: Biljana Tomić; urednik izložbe: S. Selinkić; organizacija i prevod kataloga: S. Selinkić; postavka iložbe u Beogradu: A. Passeri, S. Pasquali, S. Selinkić; saradnici u realizaciji kataloga: R. Selinkić, G. Simonović i M. Soldani; fotografija: Luciano Sebastiano; katalog štampan u Rimu maja 1984 u 1000 primeraka.

"Video radovi 1983-84. / Mihailo M/M Ristić; projekcije - performance - instalacij e- interakcije - razgovor", katalog / program za 15. maj 1984; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografije: Branislav Anđelić; dizajn: Dragan Stojanovski, štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300; 4 strane

"Thunderbolt" - Vesna Viktorija Bulajić", katalog za izložbu u Galeriji, maj 1984; uvodni tekst: Biljana Tomić (srp/eng); izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografije: Žestoki press, Zoran Belić; prevod: Goran Andrijašević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: "Srboštampa", Beograd, KTaD

"Slađana Stanković - crteži - slike", katalog za izložbu u Galeriji, juni 1984; 4 strane; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; saradnik 9 tekst u katalogu: Lidija Merenik; fotografije: A. Jovanović, D. Kažić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Viaggio B - Mileta Prodanović", katalog izložbe u Galeriji, maj 1984; uvodni tekst (srp/eng): Lidija Merenik; Mileta Prodanović: "Urođenik pod kolonadom i druga putovanja"; prevod teksta na eng. Paradisiac Showhite; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; saradnik: Lidija Merenik; fotografije: Aleksandar Jovanović; prevod: Rajka Nišavić i Snežana Vukelić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 5000 (??)

"Izbor tekstova o arhitekturi", šapirografisani materijal za "Komunikacije" od 23.5 - 28.5.1984; program dešavanja po danima i sabrani tekstovi iz kataloga "La Srada Novissima"; uvodni teskt: Biljana Tomić; sadržaj - Slobodan Selenkić: "Arhitektura ostrva"; Paolo Portogesi: izvod iz kataloga izložbe "Prisustvo prošlosti" (prevod: B.T.); Aldo Rossi: "Ova sagrađena dela i projekti; Boris Podrecca: "Potrebe za arhitekturom"; Hans Holein tekst; Joseph-Paul Kleihues: tekst; Edward Jones: tekst; Oswald Methias Ungers: "Pravo arhitekture na autonomni jezik" (prevod: Ivan Vejvoda); 19 nepaginiranih listova, štampano sa jedne strane lista; priheftano, odvojen naslovni list u situ

"Gligor Stefanov - Linearni ambijent"; katalog za izložbu u Galeriji, juni 1984; 4 strane; tekst: Gligor Stefanov; izdaje: SKC, za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski, štampa: "Srboštampa", Beograd

"Selena Vicković - crteži i slike", katalog izložbe u Galeriji, oktobar 1984; uvodni tekst: Lidija Merenik; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; saradnik: Lidija Merenik; fotogarafija: Vladimir Radojičić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: "Srboštampa"; tiraž: 300

"Damnjan - pasteli", katalog izložbe u Galeriji, oktobar 1984; uvodni tekst - Ješa Denegri; "Damnjanovi pasteli"; izdaje: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik ga lerije: Biljana Tomić; fotografije: Milena Maoduš; tekst u katalogu: J. Denegri; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Anakronisti ili slikari memorije", katalog izložbe u Galeriji 1984; predgovori: Branka Stipančić: "Anakronističko slikarstvo ili slikarstvo memorije"; Maurizio Calvesi: "Anakronizmi"; Marisa Vescovo: "Neumorna tkanja memorije - Šest slikara na Bijenalu u Venciji 1984. godine (prevod: Zlatka Ružić); izdavač: Galerija suvremene umjetnosti; odgovorni urednik: mr. Marijan Susovski; izbor djela: Marisa Vescovo; lektor: Zlata Dujmić; tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb; tiskano u 650 primjeraka; na koricama ispod naziva i reprodukcije C. M. Marianija "Proročanska alegorija", stoji Galerija Studentskog kutlurnog centra, Beograd, 1984 (naknadno štampano), a na zadnjoj strani korica: Izložba ANAHRONISTI I SLIKARI MEMORIJE je organizovana u saradnji sa Italijanskim institutom u Beogradu.

"Lim Hooi Hwa - Lanfranco Pascucci", katalog zajedničke izložbe u Galeriji, oktobar 1984; tekstovi - Lidija Merenik; Antonio D'Avossa: "Lim Hooi Hwa: kao između dva znaka"; Antonio d'Avossa: "Posebno merilo za Lanfranca Pascuccija", srp/ital; izdavač: SKC; za izdavača: Ljubomir Kljakić; urednik galerije: Biljana Tomić; urednik kataloga: Lidija Merenik; prevod: Ivan Vejvoda; dizajn: Dragan Stojanovski; fotografija: umetnici; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

 

1985
"Miroslav Hiba: Kolaži", katalog za izložbu u Galeriji, januar 1985; 4 strane, nepotpisani tekst o kolažima M.H; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Slobodan ERA Milivojević - Paleta palete - Umetnost radi umetnosti / Palatte of Palettes - Art for Artsake", katalog izložbe u Galeriji, januar 1985; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik izložbe: Bojana Pejić; prevod na engleski: Ivan Vejvoda; fotografije: Nebojša Čanković; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dušan Gerzić: Inicijacije", katalog izložbe u Galeriji, januar 1985; 4 strane; tekst: Miomir Grujić; izdaje: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografije: Studio Ada, Aca Dragutinović, Miladin Jeličić, Kamenko Pajić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa

"Neke tendencije novije slovenačke arhitekture", katalog izložbe u Galeriji, februar 1985; tekst: "Neke tendencije u novijoj slovenačkoj arhitekturi", potpisan J.K, V.R., J.K.; izdaje: SKC; za izdavača direktor: Bojan Bugarčić; urednik Galerije: Biljana Tomić; koncepcija izložbe: Vojteh Ravnikar, Jurij Kobe, Janez Koželj; organizacija Obalne galerije, Piran 1984; postavka: Ranko Novak; fotografije: Damjan Gale; prevod: Bojan Bem; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Miško Šuvaković: Prelaženje forme, nacrti za istoriju crteža / Traversing Of Form, skeetches for the history of drawing", katalog izložbe u Galeriji, februar 1985; tekst M.Š. u katalogu: "Postaje oblikom / iz oblika psotaje", i fragmenti (na srp/eng); izdaje: SKC; za izdavača direktor: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; prevod: Rajka Nišavić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"Snežana Vujović / Gordana Baškot", katalog zajedničke izložbe, maj 1985; presavijen dvostruki katalog - posebno za svakog autora; tako da nema praktično zadnje strane; tekstovi: Dragica Vuković (sa G. Baškot naslovljen "Kaligrafija događaja"); izdaje: SKC; za izdavača direktor: Bojan Bugarčić; štampa: Srboštampa, Beograd

"Mileta Prodanović - In Africisco", katalog za izložbu u junu 1985 (Galerija SKC, Galerija FLU); tekst: Jovan Despotović; prevod na engleski: Rajka Nišavić; kolor katalog; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; fotografije: Milutin Dragojlović i Aleksandar Jovanović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: GIRO "Beograd", tiraž: 500

"Miomir Grujić: (", katalog za izložbu u Galeriji juna 1985; izdavač: SKC, za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik Galerije: Biljana Tomić; fotografija: Milan Jozić, Miladin Jeličić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Igor Stepančić: 10 stolica", katalog izložbe u Galeriji, oktobar 1985; tekst: I. Stepančić; prevod na engleski: Ljiljana Smiljanić; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; foto: Duško Živanović; dizajn: Stepanić, Stojanovski; štampa: Srboštampa - "Paolo Laudisa: MONOGROMI", katalog (kolor) izložbe u Galeriji, oktobar 1985; tekst: Antonio d'Avossa: "MONOHROMI. Za Paola Laudisu" (ital/srp); izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; organizacija izložbe: Lidija Merenik; koncepcij aizložbe: Paolo Laudisa; fotografija: Milena Maoduš; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500

"Video radionica TV Beograd" (Slobodan Pašić: "Rianon"; Boris Miljković, "Danilo Kiš"; S. Crnobrnja, S. Pešić, M.P.Nikolić, P. Sinđelić, Z. Popović: "Kaleidoskop 20. veka"); katalog / program video radova, 5. novembar 1985; 4 strane; tekst: Dunja Blažević; izdaje: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; predlog i koncepcija: Dunja Blažević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa

"Lorenzo Bianda: Dekompozicija, fotografije", katalog izložbe u Galeriji novembra 1985; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdaje: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dušan Gerzić, crteži", kolor-katalog za izložbu u Galeriji novembar 1985 samo 4 reprodukcije radova (2 u boji); bez teksta i bio-hronoloških informacija; izdaje: SKC; odgovorni urednik: Bojan Bugarčić; urednik: Biljana Tomić; fotografije: Dušan Gerić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Ko se boji umetnosti i buke! - Helena Klakočar, Davor Krelja, Miljenko Sekulić / koncepcija: Darka Radosavljević", katalog izložbe, novembar 1985; uvodni tekst: Darka Radosavljević: "Ko se boji umetnosti i buke!"; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik Galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"To frizure", katalog za izložbu u Galeriji, decembar 1985; uvodni, nepotpisani tekst; fotografije i imena članova: Goran Dimić, Vladimir Perić, Ž. Milićević Zuba, Vladimir Spasić, Bertold Šaranović, Aleksandar Denić, Dušan Milošević, upitnik; publikacija bezo znake izdavača; samo (pored mesta i vremena: galerija SKC, 13-16.12.1985) stoij: vizuelna podrška: Ex Media; reklama za Coca-Colu i "Turističku štampu".

"Đorđe Perendija: METEREFLEXIE", katalog izložbe, decembar 1985; nepotpisani tekst (umetnikov) na srp/eng; izdaje: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Mikić Vlastimir, 1985", katalog izložbe; uvodni tekst: Ješa Denegri; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; fotografiej: Goranka Matić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 300

"VTV - Vesela televizija / Zoran Pezo - Goran Gajić"; katalog za "Vesela televizija Beogradu" u Galeriji 1985; kolor katalog - tekst "Dolazi vesela teleivzija" od Dr Mr Elmer P. Tandrfilovića; deset zlatnih pravila "VTV"; rekli su o "VTV"; radovi "VTV", saradnici; Fotografije; Goran Pavelić Pipo, Milorad Glušica, Filip Horvat, Goranka Matić, Tomislav Kristić; katalog uredio grafički sektor: "Vesele televizije"; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; saradnici na projektu: Dragana Popović, Danijela Purešević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

 

1986.
„Nova Evropa - ilustrirana revija nove svijesti“; izdavač: Galerija SKC, Beograd, mart 1986; štampa: Srboštampa, Beograd; priređuje: Deja Kršić; impressum: Jane Štravs; David Albahari, Jasna Leiner, Ivan Molek, Lela B. Njatin, Alex Kovacs, Ana Berce, Natalija Bijelič, Janez Križaj, Izto Turk, Tonči Pleština, Stojan Pelko, Krešimir Piškulić, Sunčica Cvitković, Druga bračka tiskara - Bol & "Oblique Strategies"; bez broja; format: 21 x 29,5; strana: 20; sa crno-belim ilustracijama; na 3. strani, kao moto, deo iz Futurističkog manifesta 1913; sadržaj: programski tekstovi na srpskohrvatskom i italijanskom; Ivan Molek: "Caso Meljevič" i Test Departmen; Brian Eno: Dandy elettronico; David Albahari: Učitelj koji je znao da ćuti; Video (nepotpisano); Paul Williams: Loud Reed (tekst na engleskom); Medium - Message (nepotpisano) pesma Huga Balla; Razgovor sa Džimom Džarmušom (prevod sa francuskog); latinica

"Momir Grujić i Rajko Vujović: ČUVARI VATRE", katalog za izložbu u Galeriji, april 1986; 4 strane većeg formata sa tekstovima Miomira Grujića i Rajka Vujovića; foto: Slavoljub Živanović; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik Galerije: Biljana Tomić; tekst: Miomir Grujić (za katalog); foto: Nebojša Čanković; dizajn: M. Grujić; štampa: "Srboštampa"

"Breda Beban - Plan, performans", plakat / katalog za performans 19. aprila 1986; foto: Boris Cvjetanović

"Eduardo di Mauro - NOVE TENDENCIJE U ITALIJI", katalog izložbe u Galeriji, maj 1986; uvodni tekst: Eduardo di Mauro: "Nove tehnologije u Italiji", izdaje: SKC, za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik galerije: Biljana Tomić; koncepcija i obrada: Eduardo di Mauro; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd  

 

1987.
"Mrđan Bajić", katalog izložbe crteža i skulptura, februar / mart 1987; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; saradnik: Danijela Purešević; fotografije: M. Maoduš, M. Zaplatil, M. Krompić, M. Ruta, M. Jozić, D. Krnajski; tekst: Biljana Tomić; prevod (na eng): Snežana Litvanović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: "Srboštampa", Beograd

"Bojan Gorenc - gledanje u OkO slikarstva", katalog za izložbu u Galeriji, april 1987; tekst u katalogu: Bojan Gorenc: "Pogled u oko slikarstva"; izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; fotografije: Bojan Gorenc; prevod: Aleksandra Bogdanović; štampa: "Srboštampa", Beograd

Stephan Schmidt Wulffen: "Tekstovi"; knjiga, zbirka tekstova kritičara iz Bona; ("U potrazi za izgubljenom slikom - slikarstvo Postmoderne", "Modeli", "Galerija na Moricovom trgu"), pogovor: Biljana Tomić; str. 31; izdavač: SKC (Galerija SKC), april 1987; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; prevod: Zoran Cerar, Julijana Vučo; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500 Publikacija izdata povodom gostovanja / predavanje S. S. Wulffena; posveta u knjizi: Tragom Vuka Stefanovića Karadžića.

"Klaus Kumrow - skulpture i crteži", katalog izložbe u Galeriji, april 1987; uvodni tekst - Stephan Schmidt - Wulffen: "Eksperimentalni unutrašnji poredak skulpture" (srp/eng); izdavač: SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; izbor umetnika: S. S. Wulffen; saradnik: Danijela Purešević; prevod: Zoran Cerar; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd / program je realizovan u saradnji sa KIC SR Nemačke.

"Nunzio", katalog za izložbe u Galeriji SKC, maj 1987 i Galeriji Forum, Nikšić, maj 1987; uvodni tekst (preuzet iz kataloga izložbe N. u L'Attiou 1986) - Achilla Bonito Oliva: "Pre-geometrijska skulptura"; tekst: Biljana Tomić (srp/ital); izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa. Biljana Tomić; kustos Galerije Forum: Petar Ćuković; koncepcija izložbe: Biljana Tomić; saradnja: Italijanski institut za kulturu, Beograd / Fabio Sergentini, Assciazione Culturale l'Attico; tekst: Achillle Bonito Oliva, Biljana Tomić; fotografija: Mimo Capone; prevod: Juliana Vučo, Isabella Meloncelli; saradnik: Danijela Purešević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 1000

"Feđa Klikovac - KRAFT RAUM", katalog izložbe u Galeriji, jun 1987; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik programa: Biljana Tomić; tekst: Lidija Merenik, Biljana Tomić; prevod (na eng): Rajka Nišavić; saradnik: Danijela Purešević; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Djile (Srđan Marković) / Grof (Goran Gorfelnik)", katalog izložbe u Galeriji, jun 1987; katalog pola - pola, naslovna strana svakog autora su korice kataloga; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić; urednik likovnog programa: Biljana Toić; tekst: Miomir Grujić; saradnici; Danijela Purešević, Dragica Vuković, Dragana Popović; foto: Milena Maoduš; Stjepan Mimica; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Anonimni kolektiv", katalog izložbe AK (Dobri Markov, Aldo Mirošević, denis Berković) u Galeriji, oktobar 1987; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdaje: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa. Biljana Tomić; fotografije: Aldo Mirošević, Ivan Berković; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Očiglednosti - Vlado Martek", katalog izložbe, oktobar 1987; izdavač: Galerija SKC; a izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; prelom kataloga: Vlado Martek; postavka izložbe: Vlado Martek; fotografija: Boris Cvijetanović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Ljubo Gamulin - HANNAN, fotografije", katalog izložbe, novembar 1987; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdaje: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dejan Đorić - Diskurs fantastičnog: stevan Novaković, Radovan Hiršl", katalog izložbe u novembru / decembru 1987; tekstovi o S. N. i R. H.: Dejan Đorić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; autor izložbe: Milan Jeličić, Dušan Todorović, Nenad Božić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd (uvodni tekst "Diskursi fantastičnog", tekst o Stevanu Novakoviću: "Rasklapanje metafore", tekst o R. Hiršlu: "Vesela apokalipsa", Summary).

"Isakova foto reinkarnacija", katalog izložbe u Galeriji, decembar 1987; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; izložba: Isak Aslani: Foto reinkarnacija; fotografije: Isak Aslani, Nebojša Čanković, Dragan Dangubić; dizajn: Toma Bogdanović; štampa: Srboštampa, Beograd

 

1988.
"M M M M" - Saša Mahdjik, Dejan Mujičić", katalog izložbe u Galeriji, januar 1988, 4 strane; tekstovi / radovi: Bogdanovski Mašan, Aleksandar Mahdjik, Dejan Mujičić; izdaje: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa. Biljana Tomić; fotografija: Aleksandar Lukić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: "Srboštampa", Beograd

"Franz West - Heimo Zobering", katalog izložbe, januar 1988; tekstovi u katalogu - Peter Pekesch: "Povezanosti", Ferdinand Schmatz - Heimo Zobering: "Dosta mi je", Georg Schollhammer - Franc West: "Redundanca", "Avangarda"; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; prevod: Zoran Cerrar; fotografija. Wolfgang Woessner; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dragan Srdić - Tajna večera - ", katalog izložbe, februar 1988; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Bojan Bugarčić, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; postavka izložbe: Dragan Srdić; fotografija: Dragan Dangubić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dragan Petković, Jovan Šumovski, Blagoje Manevski", katalog izložbe, mart 1988; tekst: Zoran Petrovski; izdavač: Galerija SKC, za izdavača: Milan Paunović; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; koncpecija izložbe: Zoran Petkovski; fotografija: Blažo Micevski; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

- bez naziva, na koricama pored imena i adrese Galerijer SKC samo stoji mart / april 1988; katalog izložbe "Radionice za strukturu" (Ivan Butorac, Ognjen Đurović, Dejan Ećimović, Nenad Fabijanic, Igor Franić, Jugoslav Janjić, Milan Janjić, Jurica Jelavić, Neno Kezić, Vinko Penezić / Krešimir Rogina, Vasa Perović, Bojan Ristić, Zorica Savičić); uvodni tekst potpisan sa L.M.; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; organizacija izložbe: Lidija Merenik; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Edita Schubert", katalog izložbe, april 1988; korice u koloru; uvodni tekst: Biljana Tomić; tekst - Željko Kipke: "Kartonske katedrale"; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Srđan Apostolović", katalog izložbe, maj 1988; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; fotografija: Dragan Dangubić; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dušan Petrović", katalog izložbe, maj 1988; izdaje: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; fotografija: Dragan Dangubić; štampa: Srboštampa, Beograd

Katalog za izložbu Srđana Markovića Đileta; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; autor izložbe i kataloga: Popović Dragana; fotografija: Milan Jozić, Dragan Dangubić (PARIZ METRO); štampa: Srboštampa, Beograd

"Likovna radionica - Srđan Apostolović, Zdravko Joksimović, Dušan Petrović", katalog delatnosti / izložbe u Galeriji, oktobar 1988; tekst: Biljana Tomić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; fotografija: Zdravko Joksimović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Nenad Bračić: Priča o Kremzarskom nalazu", katalog izložbe u Galeriji, oktobar 1988; tekst: Dragan Srejović - na drugoj polovini tiraža: Dragan Srejović i Dragica Vukadinović; izdavač: SKC (Galerija likovnog programa i Srećna galerija); za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC-a; urednici galerije: Biljana Tomić i Slavko Timotijević; priređivanje kataloga i izložbi: Dragica Vukadinović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, 1988; tiraž: 300

"Ljubo Gamulin - Fotografije / Dejan Mujičić - Aleksandar Mahdjik; performans"; dvostrani plakat / katalog štampano na istoj strani većeg lista tako da sečenjem mogu postati posebni plakati), za izložbu u Galeriji oktobar / novembar 1988; štampa: "Srboštampa", Beograd

"Homoglifi", katalog za izložbu Aleksandre Šaranović, Galerija, novembar 1984; 4 strane; štampa: "Srboštampa"

"Rastajanja", katalog izložbe Talenta u Galeriji, novembar 1988; 4. strane presavijen kunstdruk; štampa: "Srboštampa".

"Takhaar", katalog izložbe Milana Atanaskovića u Galeriji, novembar 1988; 4 strane, presavijen kunstdruk; štampa: "Srboštampa".

"Marcus Geiger / Psychological litter", katalog / rad; zaštitni omot od natron papira; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; izložba: Marcus Geoger (sic), Cirih / Beč, instalacija; otvaranje izložbe: Peter Pakesch, Beč; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Olga Jevrić", katalog izložbe, decembar 1988; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; izložba: Olga Jevrić, Skulptura 1948 - 1988; tekst: Ješa Denegri; fotografija: Milena Maoduš, foto Tanjug; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; fotodlog: "Slog"

"Dragana Žarevac", publikacija (za Međunarodni susret umetnika, SKC) i tekst (srp/eng): Biljana Tomić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direkteor SKC; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; publikacija: Dragana Žarevac; fotografija: Aca Antić, Nebojša Čankvić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Angel's breath", katalog / publikacija (SUBA, Mitar Subotić/ i Milan Mladenović); izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst:  Marija Rankov, Milan Mladenović, Mitar Subotić; dizajn i artwork: Zoran Janjetov; fotografije: Dragan Jojkić, Zoran Trbović; štampa: Srboštampa, Beograd

"Lorenzo Pezzatini: So special, so rare, so wonderful...", katalog (kolor), za izložbu u Galeriji decembar 1988 - januar 1989; tekstovi - Bojana Pejić: "Ars combinatoria" (srp), Maria Nadotti: "Per Lorenzo Pezzatini" (ital); Judd Tully: "Filo on the move"; izdavač: SKC; za izdavača: Milan Paunović; urednik Galerije: Biljana Tomić; organizacija izložbe i urednik kataloga: Bojana Pejić; štampa: Srboštampa, Beograd

 

1989.
"Marija Serebrjakova, Anatolij Žuravljev, Aljona Kircova", katalog umetnika iz Moskve za izložbu u Galeriji, januar 1989. organizovane u okviru programa "Dani perestrojke"; izdaje: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović; urednik Galerije: Biljana Tomić; selekcija radova: Jelena Kurljanceva, Moskva; urednik kataloga i organizacija izložbe: Bojana Pejić (IIDP); fotografije: Goranka Matić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd.

"Exposicao de Arquetictura Portuguesa" plakat / katalog za izložbu "Exposicao de Arquitectura Portuguesa Lisabon i Porto-škole arhitekture", februar 1989, organizacija: EASA tim Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i SKC; plakat je štampan sa obe strane, na poleđini su tekstovi - Ljubinka Vukanić: "E.A.S.A"; Michael Toussaint Alves Pereira: "Portugal danas"; Nuno Teotonio Pereira: "Teritorija, društvo, arhitektura, arhitekti"; Manuel Graca Dias: "Lisabon i porto-škola arhitekture"; štampa: Srboštampa, Beograd

"Aleksandar Obradović: Lako putovanje na druge planete, izložba", katalog izložbe u Galeriji, mart 1989; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik programa: Biljana Tomić; fotografija:  Nebojša Čanković; dizajn: Dragan Stojanovski, štampa: Srboštampa, Beograd

"Kathy Ree Huffman  The CAT Fund Video" katalog video prezentacije u Galeriji, mart 1989; 4 srane, tekstovi - M.W.: "Fond za savremenu umetnost televizije", Kathy Rae Huffman: "Fond za savremenu umetnost televizije", izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik programa: Biljana Tomić; organizacija u saradnji sa TV Galerijom, TVB; prevod: Ivan Vejvoda; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Miroslav Mandić: Crteži sa trećeg hodanaj", katalog, april 1989; u katalogu je samo tekst - Dejan Đorić: "Anima-Pneuma-Hod-Misao" na srpskom i engleskom jeziku; prevodilac: Branka Čanković te beleška o M. Mandiću; štampa: "Srboštampa", Beograd; izdavač: Galerija SKC

- bez naziva, presavijeni karton, ilustracija na 1. i 4. strani, 2. i 3. pored naziva Galerije SKC i adrese sadrži program 16 - 19.4. (Nenad Racković, Akademski filmski centar Doma kulture "Studentski grad", Petar Milić, MO 4 - WARE, NIKT)

"Andrea Kaufmann", izložba a. Kaufmann, Beč; katalog za izložbu u Galeriji, april 1989; izdavač: Galerija SKC, za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Nicole Marjanović - Zoubek; prevod: Zoran Cerar;  fotografije: Nataša Gavrić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dragan Rakić - Slike", katalog izložbe u Galeriji maj 1989; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Srđan Apostolović - Skulptura", katalog izložbe u Galeriji, jun 1989; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Milan Paunović, direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Ješa Denegri; fotografija: Dejan Kažić, Zdravko Jovanović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dejan Anđelković: Ili ili ili i i", katalog izložbe u Galeriji, decembar 1989; uvodni tekst: Biljana Tomić; izdavač: Galerija SKC; za izdavača:. Vlada Blaževski, v.d. direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; fotografije: Jelica Radovanović, Dejan Kažić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

 

1990.
"Petar Goljević", katalog izložbe u Galeriji, januar 1990; naslovna strana u koloru; na 4. strani priheftano parče crne plastične kese u kojoj je cedulja sa natpisom na srp/fran/eng/rus/: Smete ovo otvoriti i palidrvcetom (neistrošenim); izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC;. urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

"Goran Trbuljak: Zaostali radovi", katalog izložbe, februar 1990; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić

"Marko Pogačnik: Prostorna sk ulptura", katalog izložbe, mart 1990; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC;. urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst - Marko Pogačnik: "Saopštenje o pet dela 1986 - 1989"; prevod: Miljenka Vitezović: fotografija:. Dušan Podgornik, Ulrich Wozniak, Matija Pavlovec; dizajn: štampa: Srboštampa, Beograd

Miško Šuvaković: "Druga istorija, Rad Marka Pogačnika i druga istorija umetnosti dvadesetog veka", šapirografisani tekst, 6 lista odštampanih sa jedne strane, paginirano; tekst / predavanje povodom izložbe M.P., mart 1990.

"Dejan Damjanović", katalog / hronologija radova; mart 1990; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC;. urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Dejan Damnjanović: "Verbalizacija", fotografija:. Goran Tomić, Nataša Gavrić, Zoran Jovanović; dizajn: Dragan Stojanovski, štampa: Srboštampa, Beograd

"Rade Kundačina", katalog izložbe; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Rade Kundačina; prevod na nemački jezik: Borislav Mikulić; fotografija: Oliver Cvijović; dizajn: Dragan Stojanovski i Rade Kundačina; štampa: Srboštampa, Beograd

"Dessint et sculptures de petiti format - Srđan Apostolović, Zdravko Joksimović, Dobrivoje Krgović, Dušan Petrović", Strasbourg, Mai, 1990; katalog izložbe: na francuskom; uvodni tekst: Biljana Tomić (na francuskom i srpskom); organizator izložbe: SKC; odgovorni urednik: Vlada Blaževski, direktor; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; prevod: Ivan Vejvoda; fotografije: Zoran Jovanović, Nebojša Čanković, Dejan Kažić, Dragan Dangubić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd, Jugoslavija; strana: 12; format: 21x29,5

"Fahy / Kaiser / Kemsa / Mussingoff / Mohr / Stančić", katalog radionice / izložbe 6 umetnika sa Diseldorfske akademije umetnosti u galeriji, jun 1990. (Kevin Fahy, Thomas Kaiser, Gudrun Kemsa, Markus Mussinghoff, Bertolt Mohr, Radomir Stančić); izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik: Vladimir Blaževski, v. d. direktora SKC-a; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Stephan von Wiese, Biljana Tomić; koordinacija: Raodmir Stančić, Thomas Kaiser; prevod: Filip Filipović

"Srđan Apostolović, Zdravko Joksimović, Dobrivoje Krgović, Dušan Petrović", katalog za izložbu urednik likovnog programa: Biljana Tomić; Kulturnom centru SFRJ urednik likovnog programa: Biljana Tomić; Parizu, jun 1990; na francuskom jeziku; uvodni tekst: Biljana Tomić; (fra/srp); organizacija: Galerija SKC; odgovorni urednik: Vladimir Blaževski v.d. direktor SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; prevod: Ivan Vejvoda; fotografije: Zoran Jovanović, Nebojša Čanković, Dejan Kažić, Zdravko Josimović; dizajn: Dragan Stojanovski;  štampa: Srboštampa, Beograd

"Zlatko Kopljar: Čelično srce", katalog izložbe u Galeriji, jun 1990; izdavač: Galerija SKC; odgovorni urednik: Vladimir Blaževski, v.dd. direktor SKC-a; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Hrvoje Božićević, Franco Tagiapetra (na ital); dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd;

"Ken Friedman: Kopernik u Beogradu / Copernicus In Belgrade; katalog izložbe / instalacije u Galeriji, novembar 1990; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Vlada Blaževski, v. d. direktor SKC; urednik izložbe: Bojana Pejić; tekst - Kan Friedman: "Beogradski tekst" (srp/eng); prevod: Nada Seferović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd; tiraž: 500.

 

1991.
"Ljubo Gamulin - Život sjene", katalog za izložbu fotografija Lj.G. u Galeriji, maj 1991; 4 strane sa reprodukcijama fotografija, bez teksta; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd;

"Mesec - Mirjana Đorđević", katalog za izložbu "16. bijenale mladih - Moderna galerija Rijeka"; 4 strane; tekst: Dobrila Denegri; izdavač: Galerija SKC; photo: Vlada Popović

"Dragan Rakić - kružno kvadratno", katalog za izložbe: Likovna jesen Sombor; Velika galerija Kulturnog centra Novog Sada; Studentski kulturni centar Beograd; septembar - oktobar 1991; kolor katalog; izdavač: Kulturni centar Novog Sada; glavni i odgovorni urednik: Vladimir Stanić; Velika galerija kulturnog centra Novog Sada; urednik: L. Simonović; Likovna Jesen, Sombor; direktor: Ljubica Dujmović; Galerija "Studentski kulturni centar", urednik: Biljana Tomić; katalog i postavka izložbe: Dragan Rakić i Lazar Simonović; fotografije: Dragan Rakić; štampa: PAK, Novi Sad; tiraž: 500

"Dragan Rakić - Kružno kvadratno", plakat, sito, A-4, za otvaranje izložbe, 6. decembar 1991; izdaje: SKC

"Nenad Racković - TEHNO METALIKA TATOO - xerox, ambalaža, tehno groove", plakat za izložbu, siti, A-4, za otvaranje izložbe, 26. novembar 1991; izdaje: SKC

"P & Š / ljudi koji su pokušali atentan na Boga; video projekcija", plakat za video projekciju, sito, A-4, za 21. decembar 1991; izdaje: SKC

 

1992.
"Goran Tomić - 'Istočna vremenska polja'", plakat za izložbu, 7. februar 1992; sito, A-4, izdaje: Galerija SKC;

"Bernd Lobach - Hinweiser 'Kritična umetnost životne sredine'", katalog za izložbu u Galeriji, mart 1992; organizatori: Goethe Institut Beograd & Studentski kulturni centar Beograd; A-4, 33 paginirane stranice sa kartonskim koricama; umnoženi materijal; tekst - Doerthe Lammel: "O kritičnoj umetnosti ž ivone sredine Bernarda Lobacha", preuzeto iz kataloga "Bernd Lobach Hinweiser - 20 godina kritične umetnosti životne sredine od 1970 - 1990 godine" (Designbuch Verlag, Cremlingen 1991); str. 1-23

"Jelenković, Pantelić, Škulec", katalog izožbe u Galeriji SKC (april 1992) i Savremenoj galeriji, Pančevo (maj 1992) Dragana Jelenkovića, Zorana Pantelića i Rastislava Škuleca; 4 strane, kolor; odgovorni urednik: Zoran Rotar; organizacija: Biljana Tomić; koncpecija: Svetlana Mladenov; dizajn: Dragan Jelenković; fotografija: Vlada Popović; štampa: "Zoranče press"; komjuterski slog: "Dada"; tiraž: 300 kom

"Sejed Jamal Tabasinejad", katalog izložbe u Galeriji, april 1992; 4 strane, tekst: B. T.; izdavač: Galerija SKC; za izdavača: Angelina Marković; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; dizajn: Dragan Stojanovski; izložba: Seyes Jamal Tabasinejad, Teheran: Ključ & ključaonica; kolaži

"'72 SUSRETI '92", program dešavanja po danima, 8-12. maj 1992; imena učesnika, nazivi izložbi, naslovi predavanja; 4 strane, propratni materijal

Timothy Druckrey u saradnji sa Gretchen Bender: "Ideologije tehnologije", umnoženi materijal (fotokopirani kucani tekst), 5 stranica; bez oznake prevodioca (prateći materijal na SUSRETIMA '92), paginirano 1-5

Billy Kiuver: "Tehnologija, umetnost i transformacija", umnoženi materijal, fotokopirani kucani tekst, 2 stranice, bez oznake prevodioca (prateći materijal na SUSRETIMA '92), paginirano 1-2

"Aleksandar Dimitrijević / Zoran Naskovski / Nikola Pilipović ć Mondiran 1872 - 1992", katalog izložbe, novembar 1992; izdavač: Galerija SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Ješa Denegri; H.L.C. Jaffee: "Piet Mondiran, Kompozicija II, 1929" (Tekst iz "Zbornika Narodnog muzeja", Beograd, 1964, prevod: Vera Štulić), fotografija: Vlada Popović, Milan Jozić, Dejan Kažić; štampa: INPRESS; tiraž: 300

"Mirjana Đorđević: The Moon / The Horizontal - The Vertical", katalog za "International Asian - European Art Bienal, Ankara, 1992", na engleskom jeziku; izdavač: Galerija SKC; direktor SKC: Angelina Markoivć; urednik Galerije: Biljana Tomić; tekst: Dobrila Denegri; prevod: Vera Vukelić; fotografije: Vlada Popović; dizajn: Dragan Stojanovski; štampa: Srboštampa, Beograd

 

1993.
"Mirjana Đorđević: Prelaz faze 06. u 07. - 28.04.1993. - Kizi Radoviću", letak / pozivnica; manji format, sa mesečevim menama aprila 1993. i odlomkom iz dnevnika "Dan je plav" Yvesa Kleina

"Pokretna arhitektura", program / katalog, 2. mart 1993; fotokopirano; presavijeni A-4 format (momčad: Lidija Stanković, Sandar Grozdanić, Svetislav Bankerović, Jovana Bešlin, Miljkan Bojanić; saradnici: Stevan Đorđević - Steva, Dragoljub Bekrić - Dragče, Zoran Janković, Aleksandra Stanković - Saška, Dragan Ilić - Gagi, Dušan Sajić - Sanja; muzika: Dejan Jevtić - Žika, Maja Double Rythm)

"Mediji i rat", plakat / najava okruglog stola u Galeriji povodom multimedijalne izložbe Andreasa Kattnera, 24. maj; sa programskim ta čkama: 1. Namera je da se ukaže na funkciju medija u ratnom i posleratnom periodu...; 2. Da se istakne potreba šire propustljivosti medija...; 3. Da se definiše aktuelno stanje medija putem razgovora; umnoženo na štampaču kompjutera, A-4 format

"Nešković: Objekti & Dekor slike / Predrag Nešković", katalog izložbe u galeriji SKC, maj - jun 1993; 4 strane, veći format; tekst: Ješa Denegri; prevod na engleski: Ivan Vejvoda; dizajn: Saveta & Slobodan Mašić; Studio Structure, Beograd; foto: Zorica Bajin - Đukanović; tisak: Taš Print Kale, Beograd; izdavač: Galerija SKC, Beograd; urednik: Biljana Tomić

"Bez nade, bez straha / autorska izložba Marine Martić", deo (separat) kataloga pratećih izložbi u okviru 34. oktobarskog salona (oktobar - novembar 1993), u okviru glavnog kataloga; 4 strane, tekst: Marina Martić; autori: Milica Tomić, Dragan Jelenković, Mileta Prodanović; izdavač: Kulturni centar Beograd; za izdavača: Gorica Mojović; urednik kataloga: Gordana Đorđević; fotografije: Nenad Petrović; grafičko rešenje kataloga i pozivnice: Tode Rapaić; štampa i realizacija: T&G, Beograd; kompjuterski slog: AXWELL, Beograd; fotoliti: Slobodan Lazić; montaža: Mile Oreščanin; ofset štampa: Siniša Stanojković i MIroslav Ladovac; tiraž: 800

"Gojko Škarić: Art profane, S druge strane Trijumfalne kapije AD", plakat za izložbu u Galeriji, novembar 1993; A-4, urađen na štampaču kompjutera; Galerija SKC

"Dragan Srdić: RANIRADOVI", plakat za (izložbu) 21. decembar 1993; A-4; Galerija SKC

"Dragan Srdić: RANIRADOVI", plakat, 21. decembar 1993, fotokopiran manji plakat i uvećan; Galerija SKC

 

1994.
"Ivan Ilić", katalog, izložba "Ogledalo" i promocija kataloga, 29. mart 1994; tekstovi: Biljana Tomić, Dobrila De Negri; prevod na engleski: Ana Vasić; foto: Goranka Matić, Zdravko Joksimović; priprema: Blue print; kompjuterska priprema: Milan Škrbić; štampa: Publikum; tiraž: 400; 1994.

"Mirjana Đorđević", katalog izložbe "Zvezda i senka", 28. mart Galerija; tekst: Biljana Tomić; prevod: Susie Vasović - Boshe, Mira Gligorijević; foto: Branimir Strugar; kompjuterska priprema: Milan Škrbić; štampa: Publikum; tiraž: 400; 1994; dvaput naizmenično presavijeni ofset, kolor

"Zoran Naskovski", katalog izložbe "Beli Oblak", april 1994; izdavač: Galerija SKC; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: Dejan Sretenović: "Apoteoza smrti"; prevod na engleski: Biljana Ačkovski Petrović; fotografija: Zdravko Joksimović, Dejan Kažić; štampa: Cicero; tiraž: 300

"Marija Dragojlović: Šest ogledala", katalog / letak; A-4 format; za izložbu u Galeriji, maj 1994; tekst - Dragica Vukadinović: "... srebro i zlato zbog sjaja...", urađeno na štampaču kompjutera

"Mima Orlović", katalog izložbe "Initium", april 1994; tekst: Mima; dvaputa preklopljeni tanji karton; urednik Galerije: Biljana Tomić; fotografija: Marko Ćosović

"Grad - Kapiaj - Grada / Zoran L. Pantelić", plakat za izložbu u Galeriji, otvaranje 1. marta 1994.

"Zoran L. Pantelić: Grad - Kapija - Grada", katalog za izložbu u Galeriji, mart 1994; dvaput presavijeni natron papir; KompAni

"Anzolin Raffaella / Miloš Komadina: Crveni oblak - interaktivna umetnost", katalog / rad / materijal, Galerija 18.12.1994; 4 strane, urađeno na štampaču kompjutera

"Nikola Radić Lucati - Crtež", plakat / objava za otvaranje izložbe u Galeriji 25.11.1994; A-4; štampač kompjutera

"Albert Christa - (isolation)", plakat za rad A. C. u okviru Likovne radionice, 1. novembar 1994.

"DOK - umetnička radionica SKC", plakat / najava za 4. oktobar 1994: otvaranje, rođendan, muzički performans

 

1995.
"Nikola Radić Lucati - Crtež", katalog za izložbu u Galeriji, jan - feb 1995; tekst (srp/eng) - Nikola Šuica "Osvetljenje poteza", 4 strane; štampa: Tiro Erc; foto i prelom: Nebojša Čanković; izdavač: Galerija SKC

"Kuća-utroba... Bela kuća... Crna kuća" / "House-Womb... White House... Black House"; propratni tekst Mime Orlović uz izložbu u Galeriji, Mima Orlović: Habitat; maj 1995; srp/eng, umnoženo na štampaču kompjutera; 1 strana

„HABITAT - Mima Orlović“; katalog izložbe / instalacije; 22. maj 1995. u okviru Galerije SKC; kolor-reprodukcije; tekst na srpskom i engleskom; beleška o autoru samo na engleskom; zahvalnost kustosu Galerije SKC Biljani Tomić i sponzorima: Soko-Štark, Goma Tours, FIRMA - grafičko preduzeće d.o.o; bez daljih oznaka; tekstovi Mime Orlović: "Zimpa 'de zimga" (I Watch My Steps) i "Kuća-utroba... Bela Kuća... Crna Kuća (House-Womb... White House... Black House); format 15 x 15; strana 8

"Zimpa 'De Zimga / "I Watch My Steps"; propratni tekst M. Orlović uz izložbu u Galeriji, Mima Orlović: Habitat; maj 1995; srp/eng; A-4; umnoženo na štampaču kompjutera; 1. strana

"Roter Stern Belgrad - CRVENA ZVEZDA" / Barbara Holub, Kai Kuss, Gerhart Scholz", katalog / rad za projekat "Crvena zvezda", Galerija, maj 1995; INVESTigation, Vienna, 1995; 4 strane, format dopisne karte

"Simonida Rajčević: Poslednji preživeli sa Nostroma", katalog za instalaciju u Galeriji, april 1995; tekst - Nikola Šuica: "Ženska zvezda", 4 strane, format A-4; štampa: TIRO ERC; izdavač: Galerija SKC

"Marija Vauda", kolor - katalog izložbe u Galeriji; tekst (srp/eng): Ješa Denegri; dizajn: Marija Vauda; prevod na engleski: Sanja Reljić; fotografije: Goranka Matić, Aca Antić; štampa: ČIGOJA; tiraž: 300, Beograd, 1995.

"U vozu za Diznilend", knjiga, 70. str. + V (ilustracije), predgovor - Vladimir Marković: "Povratak poezije pevanju"; autori (segmenti u knjizi): Vuča (Dejan Vučetić), Kiza (Zoran Radović), Ćira (Darko Ćirović), Kraka (Vladimir Marković); urednik izdanja: Biljana Tomić; dizajn: Srđan Apostolović; fotografije: Zlatko Milutinović, Zoran Jovanović, Vlada Marković; izdavač: Studentski kulturni centar; za izdavača: Slavoljub Veselinović, direktor i glavni i odgovorni urednik; štampa: SGR "Žig", Beograd; tiraž: 500, Beograd 1995

"Dimitrijević Dejan - Objekti / Entropia", plakat za izložbu, 16. jun; A-4; umnoženo na štampaču kompjutera

"Nataša Teofilović: Ostrva", katalog izložbe "Ostrva", juni 1995, Galerija SKC, dizajn: Nataša Teofilović; fotografije: Milka Stojković; fotokopije: Stanisalva Antolić - Meca; tehnička priprema: Soros DTP; štampa: Cicero, Beograd; tiraž: 300, prevod na engleski jezik: Jelena Erdeljan

"Dušan Petrović", katalog za izložbu skulptura D. P. u Galeriji SKC, novembar 1995; 5 razglednica sa reprodukcijama (kolor) radova i tekst na 4 strane istog formata - Ljubomir Gligorijević: "Sjaj vajarski reinkarniranog Ready-Made-" (srp/eng; u zaštitnim kartonskim koricama sa uloškom; izdavač: Galerija SKC; urednik Likovnog programa: Biljana Tomić; tekst: dr Ljubomir Gligorijević; prevod: Karlo Č Gru; dizajn i kompjuterska obrada: "Studio K ujna"; foto: Veroljub Petrović; štampa: Grafonin; tiraž: 300

"Zlatko Marušić / Milan Delčić - Delča: Metakečap - Targettekchup"; kolor katalog, 4 strane; photografix: Nebojša Babić; urednik likovnog programa: Biljana Tomić; design of catalogue: Marushich & Delcha; Printid by UNIPrint; 10 novembar 1995.