sto pogleda na skc

Bilo je planirano da se pod nazivom „100 pogleda na SKC“ uredi publikacija koja bi „vadila štetu“ glavnoj obimnijoj i predugo planiranoj (u osnovi dosadnoj) publikaciji na kojoj sam radila godinama i koju sam u jednoj verziji nameravala da naslovim „SKC od osnivanja do NATO bombardovanja i dalje - jedna mono-foto-hronografija“. Ta publikacija trebalo je da se zasniva na podacima o događajima realizovanim u SKC-u - sistematski ilustrovanim dokumentarnim materijalom, pre svega fotografijama „živih događaja“, a u nedostatku takvih fotografija – fotoreprodukcijama štampanih i drugih materijala koji bi mogli upotpuniti sliku događaja autentičnim dokaznim materijalom, bez suvišnog prepričavanja...