Bilo je planirano da se pod nazivom „100 pogleda na SKC“ uredi publikacija koja bi „vadila štetu“ glavnoj obimnijoj i predugo planiranoj (u osnovi dosadnoj) publikaciji na kojoj sam radila godinama i koju sam u jednoj verziji nameravala da naslovim „SKC od osnivanja do NATO bombardovanja i dalje - jedna mono-foto-hronografija“. Ta publikacija trebalo je da se zasniva na podacima o događajima realizovanim u SKC-u - sistematski ilustrovanim dokumentarnim materijalom, pre svega fotografijama „živih događaja“, a u nedostatku takvih fotografija – fotoreprodukcijama štampanih i drugih materijala koji bi mogli upotpuniti sliku događaja autentičnim dokaznim materijalom, bez suvišnog prepričavanja...


Dok će Internet prezentacija Arhive SKC u celini pokrivati ovaj deo planova, stranica „100 pogleda na SKC“ trebalo bi da na ovaj ili onaj način, izvan mreže objektivnih podataka, ukrštanjem naknadnih, neformalnih i neobavezujućih svedočenja žena i muškaraca koji su učestvovali u formiranju kulturne scene SKC-a, isplete intrigu dostojnu mitske prošlosti. Pri tome se ne računa na saradnju samo onih aktera/ki koji su u celu priču uvučeni svojim neposrednim oficijelnim uređivačkim delovanjem, nego i na saradnju onih koji su povremeno učestvovali u koncipiranju i realizovanju pojedinih programskih događanja, bilo predstavljanjem sopstvenih radova i ideja, bilo predstavljanjem radova i ideja drugih ljudi. I, naravno, računa se i na sve one brojne redovne posetioce programa SKC-a koji su svojim prisustvanjem i pokazanom znatiželjom u velikoj meri doprineli da ova scena dobije konačni oblik, značenje i značaj...

... slede suvislija objašnjenja i upute za saradnju, moguće i sa oglednim uzorcima!