Од 2000-е године, дошло је до одређених измена у организацији рада уредништава СКЦ-а, те је, стога, и евидентирање одржаних догађаја ишло у складу с тим. Ради се о томе да се показало како је хронолошко ажурирање било далеко употребљивије без посебног раздвајања по постојећим редакцијама. На тај начин је извршена, може се рећи, формална адаптација бележења. Даље евидентирање одржаних догађаја је рађено на усвојеном принципу.
Такође, уколико се укаже потреба, са мало труда, из постојећег пописа се може издвојити  одређена редакција.