1992

31. 01. 1992

Информације ’92: Berlin-New York-Los Angeles, уметничка сцена 91/92, уз пројекцију слајдова говоре: Бојана Пејић и Биљана Томић, Београд (у сарадњи са Ликовним програмом).

25. 02. 1992

Информације 2/92: Уметност акције, Чехословачка авангарда 1960-1990, документарна изложба

17. 04. 1992

Пријатељима из Сарајева и свим пријатељима

08 - 12. 05. 1992

Сусрети ’92 (види Ликовни програм)

27. 10. 1992

Арт ДаЂо (Драган Дангубић и Станка Ђорић), Београд: Атина ’90, фото радови (у сарадњи са Ликовним програмом)