1977

05. 02. 1977

Љубомир Кљакић, Београд: Фантастика - стрип – друштво, изложба стрипова научне фантастике (у сарадњи са Филмфорумом и Ликовним програмом)

24. 05-10. 06. 1977

Револуција је нешто друго од обичног мирног живота, документарна изложба поводом двоструког јубилеја друга Тита (у сарадњи са Музејом револуције народа и народности Југославије)

12. 12. 1977

Човекова права, изложба документарног материјала УНЕСКО-а (поводом Дана права човека)