1986

12. 02. 1986

Фернандо Грило/ Fernando Grilo, контрабас (Италија); програм: композиције Фернанда Грила (СКЦ и Италијански културни центар) (Клуб?)

13. 02. 1986

Драгана Петровић, флаута, Оливера Ђурђевић, чембало, Миодраг Мирковић, виолончело; програм: сонате за флауту и континуо В. А. Моцарта  (Mozart) (СКЦ, Удружење музичких уметника СРС, Народни музеј, Галерија фресака)

02. 03. 1986

Фестивал Бахових соната (Bach); осамнаест Бахових соната изводе и јавно снимају: Братислав Ђурић, флаута, Оливера Ђурђевић, чембало, Миодраг Мирковић, виолончело; програм: Циклус соната BWV 1014-1019 (одржано у Галерији фресака)

09. 03. 1986

Фестивал Бахових соната (Bach); учествују: Марија Катанић, флаута, Оливера Ђурђевић, чембало; програм: Циклус соната BWV 1030-1035 и сонате 1013 и 1020 (СКЦ, Народни музеј, Галерија фресака)

16. 03. 1986

Фестивал Бахових соната (Bach); учествују: Драгана Петровић, флаута, Братислав Ђурић, флаута, Оливера Ђурђевић, чембало, Миодраг Мирковић, виолончело; програм: Трио-сонате BWV 1037, 1038, 1039 и 1079 (одржано у: СКЦ, Народни музеј, Галерија фресака)

15. 04. 1986

Јана Ачкун, клавир; програм: Бах (Bach), Бетовен (Beethoven), Штокхаузен (Stockhausen), Миљковић, Прокофјев (Прокофьев)

16. 04. 1986

Чедомир Мишковић, виолина, Игор Ласко, клавир; програм: Бах (Bach), Моцарт (Mozart), Когој, Чајковски (Чайковский), Дворжак (Dvorak)

18-23. 05. 1986

Други нови фестивал: Трећи пут (одржано у: Задужбина Коларац, Београдска филхармонија, Павиљон Цвијета Зузорић, МСУ…)

18. 05. 1986

Драгољуб Раша Тодосијевић: Schlafflage

Ансамбл за другу нову музику (чланови: Шијанец, Николић, Јеж, Савић), концерт

Милош Раичковић: Flying Trio ?

19. 05. 1986

Koyaanisquatsi: Life Out of Balance, режија: Годфри Ређо (Godfrey Reggio), видео пројекција филма и разговор

Музика Милоша Раичковића; извођачи: Ансамбл за другу нову музику и чланови ансамбла Ренесанс

Младен Милићевић: Belgrade Waves ?

20. 05. 1986

Група Gretchen: Ла Да Ња ?

Бранка Жиравец, клавир; програм: Пасху, Тошић, Трајковић, Савић

Милимир Драшковић, аутор, приказивање филмова: Опера, Orgelwerke

Талент (Владимир Перић): инсталација звучних скулптура

21. 05. 1986

Ансамбл фронта другачије уметности; извођачи: Борис Ковач: Вештице и вампири, Сан и страва, Три метафизичке фолклорне теме; и Стеван Ковач: Tickmayer - упорно досадни прелид I; Alleluja - упорно досадни прелид II, Urban Ballad - упорно досадни прелид III, Sacris Solemnis (Весело светкујемо)

21. 05. 1986

Душан Остојић: Олуја, музичко-сценска визија; учествују: Михајло Викторовић, Данило Лазовић, Александра Кетиг, Душан Остојић, Тибор Тот, Драшко Вуловић, Срђан Стојиљковић, Миле Радуловић

21. 05. 1986

Група Лале Ковачева Balkan Impressions (Лала Ковачев, бубњеви, Војин Драшкоци, бас, Гоце Димитровски, труба, Јован Маљоковић, тенор и сопран саксофон, Владета Кандић, хармоника, Бранко Мачић, гитара, Урош Шећеров, удараљке)

22. 05. 1986

Владимир Тошић: 4 не/зависна догађаја

Беба Џин (Драгана Жаревац-Јовановић): Lamento da Histria

23. 05. 1986

Миодраг Лазаров Пасху: Музика за тимпане (одржано у сали Београдске филхармоније)

Талент (Владимир Перић): инсталација звучних скулптура