1977

13. 01. 1977

Паралеле: Барток – Кодаљ, извођачи: Лакатош Томаш (Tomasz Lakatos), виолончело (Мађарска), Александар Вујић, клавир

14. 01. 1977

Ново у звуку флауте, извођач: Карл Бернард Зебон (Karl-Bernhard Sebon), флаута, СР Немачка; програм: Петраси (Petrassi), Ц. Мадерно, Зебон (Sebon), Хафтлер (Heftler), Фукушима (Fukushima), Варезе (Varese), Вос (Voss), Стефен, С. Бриндл, Јунк Гаслини, Келеман (концертантно-дискусиона трибина)

17. 02. 1977

Музичка модерна, извођачи: Загребачки квартет (Ђорђе Тркуља, прва виолина, Марија Кобенцл, друга виолина, Анте Живковић, виола, Јосип Стојановић, виолончело); програм: Акер, Комадина, Калчић, Лебич, Браун (СКЦ и III програм Радио Београда)

19. 02. 1977

Концерт студената ФМУ, одсека за дувачке инструменте и харфу; извођачи: В. Поликарпов, труба, Д. Целевски, труба, М. Васиљевић, обоа, М. Скендер, флаута, А. Иванчевић, харфа, З. Стојовић, хорна, С. Казикић, фагот; Д. Петровић, флаута, Р. Лазић, кларинет, Т. Карољ, тромбон; клавирска сарадња: Љ. Вукајловић, уметнички сарадник: Ј. Радић; програм: Вивалди, Бах (Bach), Дусек, Штраус (Strauss), Мирошњиков (Мирошников), Енрико, Видор (Widor), Сероцки

22. 02. 1977

Фуга у клавирској литератури, извођач: Арбо Валдма, клавир; програм: П. Чајковски (Чайковский), В. Тормис, Шостакович (Шостакович), А. Шнитке (Schnittke), А. Хачатуријан (Хачатурян), Р. К. Шчедрин (Щедри́н)

26. 02. 1977

Гудачки квартет у делима композитора XX века, извођачи: Гаудеамус квартет (Gaudeamus Quartet, Амстердам); програм: Вебер (Weber), Стравински (Стравинский), Пајпер (Popper), Накамура, М. Барен (Барон), Раксах ?

28. 02. 1977

Паралеле: Равел-Кодаљ, извођачи: Бранка Пожгај, виолина, Невен Пожгај, виолончело

04. 03. 1977

Из камерног опуса Л. В. Бетовена (Beethoven), извођачи: Алемко Белоти, виолина, Мики Радоњић, виола, Франсоаз Јаковчић, виолончело, Оливера Ђурђевић, клавир

05. 03. 1977

Паралеле: Форе – Прокофјев (Faure - Прокофьев); извођачи: Маја Дешпаљ, виолина, Фред Дошек, клавир (Загреб)

12. 03. 1977

Паралеле: сонате барока и XX века за виолончело и клавир, извођачи: Франсоаз Јаковчић, виолончело, Оливера Ђурђевић, клавир, програм: Вивалди, Бокерини (Boccherini), Валентини, Кодаљ, Прокофјев (Прокофьев)

14. 03. 1977

Варијациони поступак у делима писаним за виолончело и клавир, извођачи: Јанко Кихл, виолончело, Марјан Кихл, клавир (Загреб); програм: Корели (Corelli), Тартини, Бетовен (Beethoven), Менделсон (Mendelsohn), Респиги (Respighi), Јуранић

22. 03. 1977

Време флауте - обнова флауте, концерт студената ФМУ, класа доц. Миодрага Азањца; извођачи: К. Азањац, Б. Ђурић, С. Ристић, Д. Петровић, Д. Васиљевић, Д. Цицовић, Б. Цекић, Љ. Јовановић, Р. Менђан, Д. Бушић; клавирска сарадња; Љ. Вукајловић; програм: Дебиси (Debussy), Томази (Tomasi), Боца (Bozza), Дзивулска, Коњовић, Озгијан (Ozgian), Јосиф, Пуђа (Puja), Стефановић

23. 03. 1977

Време фалуте – барок, концерт студената ФМУ, класа доц. Миодрага Азањца; извођачи: К. Азањац, Д. Петровић, Д. Васиљевић, Б. Ђурић, Љ. Јовановић, Д. Бушић; континуо: Љубица Грујић, чембало; Миодраг Мирковић, виолончело; клавирска сарадња: Љиљана Вукајловић; програм: Бах (Bach), Хендл (Händel), Вивалди, Леје (Lejet)

23. 03. 1977

Теорија и пракса обнове, дискусиона трибина, говори: доц. Миодраг Азањац

24. 03. 1977

Паралеле: Дебиси – Равел (Debussy - Ravel), извођач: Ентони Пиблс (Antony Пееблес), клавир (Енглеска)

30. 03. 1977

Вивалди: сонате за виолончело и чембало, извођачи: Драган Пешић, виолончело, Милош Петровић, чембало

04. 04. 1977

Musica mundana medii aevi, извођачи: ансамбл Ренесанс (Жорж Грујић, дувачки инструменти, Драган Млађеновић, тенор и жичани инструменти, Миомир Ристић, гудачки инструменти, Ратко Радовић, тенор, Мирослав Марковић, баритон), хор Музичке школе Др Војислав Вучковић; свечани концерт поводом Дана студената Београдског универзитета, осамдесет петог рођендана друга Тита и четрдесетогодишњице доласка на чело Партије)

05. 04. 1977

Паралеле: Прокофјев - два стваралачка периода (Прокофьев), извођач: Велислава Палачорова, клавир

07. 04. 1977

Из клавирског опуса Лудвига ван Бетовена, јубиларни концерт поводом 150-годишњице смрти Л. В. Бетовена (Beethoven); извођач: Евгениј Корољов, клавир (Скопље)

16 - 29. 04. 1977

6. априлски сусрет (види Велике манифестације)

17. 04. 1977

Солфеђо 77 - прво такмичење југословенских студената музике, учесници: студенти Академије за глазбо, Љубљана, Академије уметности, Нови Сад, Уметничке академије, Приштина, Музичке академије, Сарајево, Факултета музичке уметности, Београд.

Свечани концерт Академског камерног хора Collegium musicum, диригент: Даринка Матић-Маровић

27. 04. 1977

Концерт студената одсека за дувачке инструменте и харфу Факултета музичке уметности у Београду; извођачи: Крста Петријевић, фагот, Бодин Старчевић, флаута, Карољ Токоди, тромбон, Душко Ненадовић, обоа, Драган Целевски, труба, Душанка Борјанић, хорна, Душан Васиљевић, флаута, Драган Грујић, кларинет; клавирска сарадња: Љиљана Вукајловић, Јованка Радић; програм: Гајар (Galliard), Hendl (Händel), Марчело (Marcello), Колин, Гилбер, Дипи (J. P. Dupuis), Хиндемит (Hindemith), Мартину (Martineau)

05. 05. 1977

Музичка радионица: Дебиси и његов одзвук у делима композитора XX века (Debussy); концертно-дискусиона трибина; учествује: Пјер Барбизе (Pierre Barbizet), пијаниста, директор конзерваторијума у Марсељу (Marseille), Француска

10. 05. 1977

Концерт студија за чембало, извођач: Милош Петровић; програм: Бах (Bach), Моцарт (Mozart)

12. 05. 1977

Паралеле: барок - XX век у делима писаним за виолончело и клавир; извођачи: Душка Тасеска, виолончело и Јасмина Чакар, клавир (Скопље); програм: Бах (Bach), Бокерини (Boccherini) , Шкерјанц, Јевтић

16. 05. 1977

40 година ФМУ, концерт студената вокално-инструменталних одсека и камерних класа; извођачи: Д. Бушић, флаута, М. Васиљевић, обоа, В. Челик, кларинет, С. Казимић, фагот, З. Стојовић, рог, И. Кантор, сопран, Д. Перић, клавир, Д. Петровић, флаута, М. Исаески, фагот, С. Крстић, виолина; клавирска сарадња: Љ. Вукајловић, В. Јовакарић

17. 05. 1977

40 година ФМУ, концерт студената вокално-инструменталних одсека и камерних класа; извођачи: В. Цицовић, клавир, К. Токоди, тромбон, Весна Јовановић, виолина, В. Челик, кларинет, Б. Камбасковић, сопран, З. Вујић, виолина, Н. Поповић, клавир; клавирска сарадња: Љ. Вукајловић, Љ. Костовић, Р. Савић; програм: Шопен (Chopin), Сероцки, Славенски, Вијењавски (Wieniawski), Милојевић, Дебиси (Debussy), Лист (Liszt) и др.

18. 05. 1977

40 година ФМУ, радови студената музикологије и етномузикологије извођачи: Милица Гајић, Димитрије Големовић, Сања Грујић, Мелита Благојевић.

19. 05. 1977

40 година ФМУ, концерт Академског камерног оркестра Душан Сковран и Академског камерног хора Collegium musicum, диригенти: Д. Матић-Маровић, Ж. Здравковић, А. Павловић; солисти: С. Бојчевић, сопран, В. Милчић, мецосопран, Д. Милојевић, мецосопран, С. Станковић, баритон, Д. Грујић, кларинет; програм: Бугариновић, Барток, Петровић, Тајчевић, Мокрањац, Бабић, Прошев, Гостушки и др.

20. 05. 1977

40 година ФМУ, концерт дела студената композиције; извођачи: Д. Перић, клавир, А. Колајевић, фагот, М. Кршљанин, клавир, А. Обрадовић, сопран, Љ. Вукајловић, клавир, З. Димитријевић, клавир, И. Бугариновић, виолина, К. Николић, сопран, Н. Срдић, кларинет, М. Качинари, флаута, Ђ. Имре, виолина, Н. Чалић, клавир, Д. Јанковић, бас, Т. Куленовић, флаута

21. 05. 1977

Паралеле: ренесанса – барок, концерт за две гитаре; извођачи: Слободан Вујисић, Милорад Ромић; програм: Атењен ?, Лауфенштајнер (Lauffensteiner), Радолт, Визе (De Visse), Скарлати (Scarlatti), Бах (Bach)

22. 05. 1977

40 година ФМУ, концерт студената камерних класа и камерна опера ФМУ, извођачи: гудачки квартет (Б. Мустецић, виолина, В. Јовановић, виолина, Б. Јовановић, виола, Н. Вујадинов, виолончело); Д. Чимароза (Cimarosa): Разочарани муж (Il marito disperato), камерна опера; извођачи: Б. Жутић, С. Бојчевић, Д. Зубовић, С. Станковић, Г. Симић, М. Пајевић, М. Милановић; уметнички руководилац: С. Турлаков; диригент: П. Медаковић; клавирска сарадња: Г. Херман

23. 05. 1977

40 година ФМУ, концерт ученика Школе за музичке таленте из Ћуприје (под покровитељством ФМУ); извођачи: ученици музичке школе из Ћуприје; клавирска сарадња: Милица Марјановић

27. 05. - 06. 06. 1977

Певање у средњем веку, семинар води: Дејвид Вулстен (David Wulstan), професор Магдален колеџа из Оксфорда (Magdalen College Oxford); програм: Ludus Danielis, музичка драма из XIII века

22. 09. 1977

Музичка модерна, извођачи: Београдски камерни оркестар, диригент: Ангел Шурев; солисти: Јован Милићевић, рецитатор, Александра Ивановић, мецосопран, Војин Драшкоци, контрабас; програм: Тошић, Хофман, Христић, Кузмановић, Атанацковић

24. 10. 1977

Паралеле: Јохан Себастијан Бах  - Бенџамин Бритн (Bach - Britten), извођачи: Елизабет Вилсон (Elizabeth Wilson), виолончело, Катрон Стурок (Kathron Sturrock), клавир, Енгелска

25. 11. 1977

II фестивал Музика у Србији (према недешифрованој фотографији, кларинетиста: Београдски камерни оркестар: Олга Јовановић, клавир, Александар Павловић, виолина, Војин Драшкоци, контрабас, Александра Ивановић, солиста; диригент: Ангел Шурев; програм: Христић, Кузмановић, Калчић, Атанацковић, Фрајт (изв. пц Политика Експрес 01. 12)

02. 12. 1977

Солистички концерт Зорице Миловановић, чембало (добитница специјалне дипломе на Међународном такмичењу чембалиста у Паризу 1977. године)

07. 12. 1977

Концерт композиција Милоша Раичковића, извођачи: Нада Колунџија, Анђелка Марјановић, Александар Дамњановић, Драган Илић, Олгица Антић, Слободан Тодоровић, Ксенија Зечевић, Бранка Парлић; диригент: Милош Раичковић