1974

19. 01 - 26. 03. 1974 Циклус Радио драме студената београдског Факултета драмских уметности (организација: II програм Радио Београда и Проширено позориште СКЦ-а)

19. 01. 1974

Велимир Лукић: Медеја, радио-драма

26. 01. 1974.

Владимир Стојшин: У градовима поред река зидови су ноћу влажни, радио-драма

02. 02. 1974

Зоран Поповић: Железничка станица, радио-драма

09. 02. 1974

Зоран Станојевић: Али, драга ујна... , радио-драма

16. 02. 1974

Миладин Шеварлић: Где је истина, радио-драма

23. 02. 1974

Миливоје Мајсторовић: Плакар, радио-драма; Милан Оклопџић: Волим те док једеш јабуку, радио-драма

02. 03. 1974

Предраг Голубовић: Лепа Бечлика и њен крај низводно на Дунаву, радио-драма

09. 03. 1974

Деана Лесковар: У средини Џексон, а около гробље, радио-драма

16. 03. 1974

Раде Павелкић: Виолиниста, радио-драма; Звездана Арсић-Шарић: Све оно што ми сами не бисмо никада учинили, радио-драма

23. 03. 1974

Драган Алексић: Триста Мефиста, радио-драма

26. 03. 1974

Разговор о радио-драмама студената београдског Факултета драмских уметности 1961- 1974 (у оквиру прославе Међународног позоришног дана); учествују: Влада Стаменковић, Ђорђе Ђурђевић, Неда Деполо, Божидар Зечевић

30. 03. 1974

Владимир Арсић: Киша је одавно престала да пада, радио-драма; Љубиша Даниловић: Велика авантура господина Пепија, радио-драма

26. 03. 1974

Разговор о радио-драмама студената београдског Факултета драмских уметности 1961- 1974; учествују: Влада Стаменковић, Ђорђе Ђурђевић, Неда Деполо, Божидар Зечевић

16 - 22. 04. 1974

III априлски сусрет (види Велике манифестације)

18. 09. 1974

Милана Глишић-Кроња и Ранко Грубач: Два сценска простора (у сарадњи са Ликовним програмом)

15. 11. 1974

Славомир Мрожек (Slawomir Mrozek): Кућа на граници (Dom na granicy / The house on the border); реализација: Станислав Љубовјецки и Богуслав Слаби (Stanislav Luboviecki, Bohuslav Slabi); Театар Навиас, Вроцлав (Teatr Studentów Uniwersytetu NAWIAS, Wrocław), Пољска

08. 12. 1974

А. П. Чехов (A. П. Чехов): На главној цести; режија: Томислав Светић; изводи СЕК - Студентско експериментално казалиште, Загреб