1974

09. 01. 1974

О принципу мере у Аристотеловој философији, говори: Петар Живадиновић

11. 01. 1974

Циклус Књига данас: Драгиша Калезић: Еденски врт лажи, говоре: Ненад Даковић, Ђорђије Вуковић, Милоје Петровић, Драгиша Калезић

17. 01. 1974

Психоанализа и парапсихологија, говори: Владета Јеротић

22. 01. 1974

Корш – Лењин, говори: Милоје Петровић

23. 01. 1974

Двородна природа рада, говори: Драгиша Ђукић

24. 01. 1974

Усмене новине "Политике", говоре: Олга Божичковић, Милена Дравић, Велимир Илић, Јездимир Станковић, Мирослав Радојчић, Славољуб Ђукић, Влада Булатовић, Иво Кушанић, Борко Гвозденовић

30. 01. 1974

О појму адијафора код стоика, говори: Петар Живадиновић

11. 02. 1974

Циклус Млади за младе: Стваралаштво младих писаца у Србији, говори: Драгиња Урошевић, Драгомир Брајковић, Вук Милатовић, Јован Пејчић, Милисав Савић

25. 02. 1974

Циклус Млади за младе: Стваралаштво младих писаца у Србији, говоре: Александар Пивар, Јован Пејчић, Маринко Арсић Ивков

01. 03. 1974

Теоријски проблеми изградње историје светске књижевности, говоре: Мате Зорић, Светозар Петровић, Иво Видан, Мидхат Бегић, Зоран Константиновић, Милан Мирић, Александар Флакер, Сретен Петровић, Зоран Гавриловић, Никола Милошевић, Драган Стојановић

04. 03. 1974

Циклус Млади за младе: Стваралаштво младих писаца у Србији, говоре: Радивоје Микић, Маринко Арсић-Ивков, Тиодор Росић

06. 03. 1974

Ђерђ Лукач: Душа и форма, говоре: Сретен Петровић, Драган Стојановић

11. 03. 1974

Циклус Млади за младе: Стваралаштво младих писаца у Србији, говоре: Звонко Костић, Јасмина Лукић, Радивоје Микић

12. 03. 1974

Теравада будизам, говори: Дармаприја Махинда (Dharmapriya Mahinda), Цејлон

14. 03. 1974

Значај кризних стања за друштвено здравље човека, говори: Душан Кецмановић

18. 03. 1974

Циклус Млади за младе: Стваралаштво младих писаца у Србији, говоре: Радивоје Микић, Тиодор Росић, Вук Милатовић; стихове рецитује Рале Дамњановић

25. 03. 1974

Циклус Млади за младе: Млада српска проза, говоре: Радослав Братић, Давид Албахари, Ранко Стојановић, Јован Радуловић, Радомир Глушац, Бранко Летић, Драги Бугарчић, Рале Дамјановић

28. 03. 1974

Исток и Запад - сусрет две културе, говоре: Никола Милошевић, Радослав Јосимовић, Сретен Петровић, Александар Лончар, Драгош Калајић, Душан Пајин, Војислав Симић, Раде Божовић, Зоран Матејић

03. 04. 1974

Кантово схватање политике и политичке филозофије, говори: Зоран Матејић

04. 04. 1974

Циклус Књига данас: О књизи: "Нова критика" (Просвета, Београд 1973), говоре: Вида Марковић, Никола Милошевић, Иво Видан, Јован Христић

08. 04. 1974

Циклус Млади за младе: Млада српска проза, говоре: Душан Стојановић, Радивоје Микић, Радомир Глушац; разговор води: Милисав Савић

15. 04. 1974

Циклус Млади за младе: Млада српска поезија: "Псалми и друге песме", "У слуху руже", говоре: Радивоје Микић, Братислав Милановић, Јован Пејчић

25. 04. 1974

Портрет песника Вистана Хју Одна (Wystan Hugh Auden), говори: Илеана Чура

26. 04. 1974

Слободно време и масовна култура, говори: Добривоје Младеновић

29. 04. 1974

Циклус Млади за младе: Млади београдски песници, говоре: Радмила Лазић, Драган Максимовић, Драгослав Јовановић, Братислав Милановић, Љубица Милетић, Душко Новаковић, Новица Тадић

06. 05. 1974

Циклус Млади за младе: Уредници говоре, говоре: Саво Мучибабић, Зорица Стојановић, Александар Постоловић, Давид Албахари, Ненад Чонкић, Милисав Савић, Симон Симоновић

09. 05. 1974

Марксистичке тезе о култури, слободном времену и личности; Култура и коришћење слободног времена, говори: Велко Велковски

13. 05. 1974

Циклус Млади за младе: Млада књижевна критика, говоре: Радивоје Микић, Владимир Станић, Јован Пејчић, Вук Милатовић, Тиодор Росић

15. 05. 1974

Циклус Књига данас: С. Кјеркегор: Болест на смрт, говоре: Ненад Даковић, Мирко Зуровац, Слободан Жуњић, Милован Божиновић

16. 05. 1974

Појам времена у физици (I), говори: Iван Аничанин

17. 05. 1974

Старе културе Мексика, говори уз пројекцију слајдова: Самуел Марти (Samuel Marti, Мексико)

21. 05. 1974

Књижевност италијанског југа, говори: Микеле Приско (Michele Prisco)

23. 05. 1974

Појам времена у физици (II), говори: Iван Аничанин

07. 06. 1974

О стваралаштву младих писаца у Србији, округли сто, говоре: Симон Симоновић, Милисав Савић, Милован Божиновић, Мирослав Максимовић, Александар Апостоловић, Давид Албахари, Сава Даутовић, Радивоје Цветићанин, Слободан Јовановић, Јован Пејчић, Братислав Милановић, Драгиња Урошевић; организатори: Књжевна омладина Србије, Књижевна реч, Омладинска новине, Видици, Студент, СКЦ

18. 10. 1974

Циклус Друштвена теорија: Социјализам и револуција, говори: Зоран Видојевић

23. 10. 1974

Индијска класична музика, говори: Пандит Динкар Каикини, индијски музиколог

25. 10. 1974

Циклус Iнформације: Свет у капи росе, необјавјени преводи Драгослава Андрића класичне кинеске поезије; стихове говоре: Радмила Андрић, Бранко Плеша

29. 10. 1974

Циклус Друштвена теорија: Сличност и разлике грађанског и марксистичког смера у социологији, говоре: Михаило Поповић, Владимир Милановић

30. 10. 1974

Сицилија и њена култура, говори: Леонардо Шаша (Leonardo Sciascia), италијански есејиста

31. 10. 1974

Онтологија Мориса Мерло-Понтија, говори: Слободан Прошић, апсолвент филозофије

01. 11. 1974

Циклус Информације: Отисак срца у прашини, необјављени преводи Драгослава Андрића класичне црначке поезије; стихове говоре: Радмила Андрић, Бранко Плеша

07. 11. 1974

Да ли млади заборављају бога?, поводом другог издања књиге Есада Ћимића: Драма атеизације, говоре: Есад Ћимић (Сарајево), Марко Оршолић (Сарајево), Зденко Ротар (Љубљана), Ђуро Шушњић (Београд)

08. 11. 1974

Циклус Информације: Ко, је л' ја ?, необјављени преводи Драгослава Андрића англо-саксонске хумористичке поезије, стихове говоре: Радмила Андрић, Зоран Радмиловић

15. 11. 1974

Млади ствараоци и револуција, говоре: Милисав Савић, Јован Пејчић, Радмила Лазић, Драгомир Брајковић, Милан Лалић, Михаило Гавриловић, Петар Цветковић

18. 11. 1974

Језик као стратегија, говори: Вјеран Зупа (Vjeran Zuppa)

21. 11. 1974

Циклус Савремена физика: Испод апсолутне нуле, говори: др Сава Милошевић

27. 11. 1974

Омладина и вијетнамска револуција, говоре: До Ван Хиен, секретар Централног Комитета Савеза радничке Хо Ши Минове омладине ДР Вијетнама; Фам Кац Лам, члан ЦК Савеза радничке Хо Ши Минове омладине ДР Вијетнама.

04. 12. 1974

Танзанија на прекретници, говоре: Џеролд Фабијан Хоули, Сидни Семјуел Квијамба, Ајдан Либенанга, Дејвид Шугар Мвандумуја, новинари из Танзаније

09. 12. 1974

Циклус Марксизам 20. века: Лењин (В. И. Ленин), говори: Фуад Мухић

16. 12. 1974

Циклус Марксизам 20. века: Роза Луксембург (Rozalia Luxenburg), говори: Ферид Мухић

17. 12. 1974

Поводом 600-годишњице смрти Франческа Петрарке (Francesco Petrarca), говоре: Димитрије Вученов, Ерос Секви, Стеван Раичковић, Арканђело Ротуно (Arcangelo Rotunno), Хор београдских мадригалиста

25. 12. 1974

Урбанизам и социологија, поводом десетогодишњице излажења часописа Социолошки преглед, говоре: арх Живојин Карапешић, арх. Миша Давид, Сретен Вујовић, Слободан Бакић и чланови и сарадници редакције Социолошког прегледа

26. 12. 1974

Циклус Савремена физика: Нове идеје у науци о космосу, говори: Ђорђе Живановић, научни сарадник Института Борис Кидрич у Винчи