1972

07. 01. 1972

Моји сусрети са: Бором Станковићем, Јованом Дучићем, Миланом Ракићем, Симом Пандуровићем, Тином Ујевићем, говори: Божидар Ковачевић

10. 01. 1972

Циклус Критика критике: Јован Скерлић, говоре: Зоран Гавриловић, Драган М. Јеремић, Предраг Палавестра, Предраг Протић

12. 01. 1972

Философија Мартина Бубера, говори: Младен Шварц

17. 01. 1972

Циклус Критика критике: Богдан Поповић; говоре: Драгиша Живковић, Драган Јеремић, Драгиша Витошевић, Фрањо Грчевић, Иво Тартаља

19. 01. 1972

Циклус Књига данас: Песници "Просвете" 1971, говоре: Светлана Велмар Јанковић, Вук Крњевић, Павле Зорић, Предраг Протић, Војислав Минић, Остоја Кисић

24. 01. 1972

Циклус Критика критике: Љубомир Недић; говоре: Васо Милинчевић, Бошко Новаковић, Андрија Б. Стојковић

26. 01. 1972

Милена Павловић-Барили, поводом књиге Кључеви снова сликарства, говоре: Смиља Стојановић - Гулески, Коста Димитријевић, Љубиша Јоцић

28. 01. 1972

Циклус Књиге имају своју судбину: Хагада ( הַגָּדָה), говори: Видосава Недомачки

31. 01. 1972

Циклус Критика критике: Антун Густав Матош, говоре: Тоде Чолак, Крунослав Прањић, Мирослав Егерић

02. 02. 1972

Циклус Књига данас: Александар Петров: Поезија Црњанског и српско песништво, говоре: Фрањо Грчевић, Драгољуб С. Игњатовић, Бранко Поповић, Драган Стојановић, Александар Петров

03. 02. 1972

Циклус Разговори: Самиздат, говоре: Мате Лончар, Слободан Машић, Предраг Пеђа Ристић, Бора Ћосић

07. 02. 1972

Циклус Критика критике: Антун Барац; говоре: Бошко Новаковић, Никола Иванишин, Крунослав Прањић, Мате Лончар

09. 02. 1972

Циклус Свет око нас: Оптужујем, говори: Хаџи Тодор Димитријевић

10. 02. 1972

Циклус Књига данас: Милорад Р. Блечић: Десанка Максимовић, говоре: Зоран Гавриловић, Радојица Таутовић, Милутин Срећковић, Милорад Р. Блечић, Десанка Максимовић

11. 02. 1972

Циклус Књиге имају своју судбину: Осмогласник, говори: Дејан Медаковић

14. 02. 1972

Циклус Критика критике: Исидора Секулић; говоре: Зоран Мишић, Добривоје Младеновић, Бошко Новаковић, Јован Христић

16. 02. 1972

Циклус Књига данас: Остоја Кисић: Један век српске поезије, говоре: Милорад Р. Блечић, Рајко Петров Ного, Миодраг Петровић, Милош Петровић, Драшко Ређеп, Радојица Таутовић, Остоја Кисић

17. 02. 1972

Циклус Разговори: Лажна легенда на коју пристајемо, говори: Ђорђе Ј. Јанић

19. 02. 1972

Циклус Разговори: Друштвени конфликти у социјалистичком развитку Југославије, говоре: Радомир Лукић, Михајло Поповић, Нецо Јованов, Мирослав Радовановић, Небојша Попов, Ружица Мирослав

21. 02. 1972

Циклус Сведочанства: Рашко Димитријевић, говоре: Рашко Димитријевић, Коста Димитријевић

23. 02. 1972

Циклус Свет око нас: Кремација: хуманост или злочин, говори: Александар Костић

24. 02. 1972

Циклус Књига данас: Милан Комненић: Орионов пут, говоре: Божо Вукадиновић, Боже Жиго, Миодраг Павловић, Александар Петров, Милан Комненић

25. 02. 1972

Циклус Суочавања: Божидар Кнежевић, говори: Душан Недељковић

28. 02. 1972

Циклус Сведочанства: Павле Савић, говоре: Павле Савић, Коста Димитријевић

01. 03. 1972

Циклус Књига данас: Маркиз де Сад: Недаће крепости, говори: Љубиша Јоцић

02. 03. 1972

Метафизика Ота Вајнингера (Otto Weininger), говори: Младен Шварц

03. 03. 1972

Циклус Суочавања: Бранислав Петровић, говори: Андрија Б. Стојковић

06. 03. 1972

Циклус Сведочанства: Јанко Брашић, уз блиц изложбу Брашићевих слика говоре: Јанко Брашић, Коста Димитријевић

08. 03. 1972

Циклус Свет око нас: Будистичка уметност, говори: Првослав Митић

09. 03. 1972

Циклус Књига данас: Књижевна критика и марксизам, говоре: Зоран Гавриловић, Данко Грлић, Света Лукић, Бранислава Милијић, Михајло Марковић, Предраг Матвејевић, Желимир Фалоуд, Борис Худолетњак

10. 03. 1972

Циклус Суочавања: Алберт Базала, говори: Владимир Филиповић

13. 03. 1972

Циклус Сведочанства: Милан Кашанин, говоре: Милан Кашанин, Коста Димитријевић

14. 03. 1972

Како се рађао генерални урбанистички план Београда, говоре: чланови тима за израду генералног урбанистичког плана

15. 03. 1972

Радиофонија: шта то данас значи?, говоре: Игор Леандров, Мирослав Митровић, Милован Илић Минимакс, Бода Марковић, Драгослав Симић

16. 03. 1972

Циклус Књига данас: Књига Мирољуба Тодоровића, говоре: Раде Војводић, Милосав Шутић, Мирољуб Тодоровић

17. 03. 1972

Циклус Суочавања: Милош Ђурић и његова философија живота, говори: Андрија Б. Стојковић

20. 03. 1972

Циклус Сведочанства: Милан Будимир, говоре: Милан Будимир, Коста Димитријевић

22. 03. 1972

Циклус Разговори: Димитрије Туцовић у свом и нашем времену, говори: Десанка Савићевић

23. 03. 1972

Генеза стваралаштва Тина Ујевића, говоре: Зоран Гавриловић, Тоде Чолак, Вујадин Јокић

24. 03. 1972

Ксенија Атанасијевић, говоре: Драган М. Јеремић, Андрија Б. Стојковић

27. 03. 1972

Циклус Сведочанства: Ристо Стијовић, говоре: Ристо Стијовић, Коста Димитријевић

29. 03. 1972

Циклус Књига данас: Критичка оцена књига издавача Слободана Машића, говоре: Борислав Михаиловић Михиз, Игор Мандић, Милан Комненић, Љубиша Јеремић, Слободан Машић

31. 03. 1972

Циклус Суочавања: Душан Недељковић, говори: Шефкија Жуљевић

11. 04. 1972

Циклус Свет око нас: О еротској поезији, говори: Данило Киш

12. 04. 1972

Циклус Књига данас: Слободан Ж. Марковић: Књижевни покрети и токови између два рата, говоре: Радојица Таутовић, Василије Калезић, Драгољуб С. Игњатовић, Слободан Ж. Марковић

14. 04. 1972

Циклус Суочавања: Да ли је нови универзитет на помолу?, говори: Љубомир Стојић

17. 04. 1972

Песничко зло Симе Пандуровића, говори: Зоран Гавриловић

18. 04. 1972

Циклус Књига данас: Издавачка делатност Дома омладине Београда, говоре: Никола Вишњић, Гојко Ђого, Добривоје Младеновић, Милисав Савић

19. 04. 1972

Циклус Свет око нас: Салвадор Дали, говори: Миро Главуртић

20. 04. 1972

Нихилизам у словеначкој литератури и философији, говоре: Душан Пирјевец, Тарас Кермаунер, Нико Графенауер, Исак Црногорски

21. 04. 1972

Циклус Суочавања: Судско психијатријски поглед на убиство, говори: Максим Штернић

22. 04. 1972

Циклус Сведочанства: Милан Вукос, говоре: Коста Димитријевић и Милан Вукос, потпредседник Скупштине града Београда

24. 04. 1972

Циклус Суочавања: Песничко зло Димитрија Кантакузина, говори: Ђорђе Трифуновић

25. 04. 1972

Циклус Књига данас: Жика Лазић: Грађани села Луга, говоре: Радомир Ивановић, Чедомир Мирковић, Добривоје Младеновић, Предраг Протић, Милисав Савић, Жика Лазић, чланови тв-екипе која је према роману снимила истоимену серију

27. 04. 1972

Циклус Књига данас: Новак Килибарда: Поезија и историја у народној књижевности, говоре: Слободан Вујачић, Миодраг Матицки, Радмила Пешић, Новак Килибарда

04. 05. 1972

Циклус Разговори: Слободно или бирократско позориште, говоре: Душан Михаиловић, Коста Димитријевић

05. 05. 1972

Циклус Суочавања: Песничко зло Бранка Миљковића, говори: Милан Комненић

08. 05. 1972

Циклус Разговори: Историја "Српскога књижевнога гласника", говори: Божидар Ковачевић

12. 05. 1972

Циклус Суочавања: Оснивање Психоаналитичког покрета, говори: др Влада Адамовић

17. 05. 1972

Циклус Књига данас: Вељко Кораћ: Марксово схватање човека, историје и друштва, говоре: Миладин Животић, Драгутин Лековић, Небојша Попов, Вељко Кораћ

26. 09. 1972

Разговор поводом књге Милана Буњевца Анујев калеидоскоп (у сарадњи са ИИЦС)

18. 10. 1972

Циклус Књига данас: Никола Милошевић: Идеологија, психологија и стваралаштво, говоре: Милан Дамњановић, Илија Мољковић, Никола Милошевић

19. 10. 1972

Циклус Разговори: Савременост надреализма; говори: Роберт Брешон (Robert Bresson)

20. 10. 1972

Циклус Разговори: Марксистичко и анархистичко схватање самоуправљања, говори: Драгутин Лековић

21. 10. 1972

Разговор о новообјављеној књизи Милосава Славка Пешића "Књига постања" (у сарадњи са ИИЦС)

23. 10. 1972

Циклус Књига данас: Миодраг Поповић: Историја српске књижевности, говоре: Зоран Глушчевић, Јован Деретић

25. 10. 1972

Политичка филозофија Карла Попера, говори: Миодраг Перишић

27. 10. 1972

Циклус Књига данас: Песници "Просвете" 1972, говоре: Раде Војводић, Срба Игњатовић

30. 10. 1972

Циклус Изван имена - време летописа: Станислав Винавер, говоре: Константин Винавер, Зоран Глушчевић, Павле Стефановић

Циклус Разговори: Игра мишљења, говори: Коста Акселос (Costas Axelos/ Κώστας Αξελός, Pariz)

01. 11. 1972

Циклус Књига данас: Растко Закић: Шунд стихови, говоре: Милован Витезовић, Чедомир Мирковић, Добривоје Младеновић, Богдан А. Поповић, Предраг Протић, Тоде Чолак, Растко Закић

03. 11. 1972

Циклус Разговори: Историја фалсификује културну баштину, говоре: Татомир Анђелић, Јован Дечермић, Рашко Јовановић, Ђорђе Лазаревић, Милорад Николић, Радован Самарџић

06. 11. 1972

Циклус Књига данас: Вида Марковић: Подељена личност, говоре: Светозар Бркић, Вида Марковић, Олга Хумо, Милосав Шутић

08. 11. 1972

Циклус Књига данас: Милош Црњански: Роман о Лондону, говоре: Светлана Велмар Јанковић, Божо Вукадиновић, Љубиша Јеремић, Драгош Калајић, Игор Мандић, Чедомир Мирковић

10. 11. 1972

Циклус Књига данас: Политичко правна хроника света, говоре: Милан Босанац, Олег Мандић, Андреј Митровић, Радошин Рајовић

13. 11. 1972

Циклус Књига данас: Развитак философије у Срба, говоре: Драган Јеремић, Јован Милићевић, Душан Недељковић, Андрија Б. Стојковић

15. 11. 1972

Циклус Разговори: Наука и философија, говори: Зоран Зец

17. 11. 1972

Циклус Разговори: Књига о Јову, говори: Владета Јеротић

20. 11. 1972

Циклус Уочавања: Ниче и ирационалистичке теорије државе са почетка XX века, говори: Младен Шварц

22. 11. 1972

Марксизам и феноменологија, говори: Загорка Мићић

27. 111972.

Циклус Уочавања: Основи Фихтеовог учења о целокупном знању, говори: Милош Арсенијевић

06. 12. 1972

Циклус Уочавања: Персифал или негатив идентитета Вирџиније Вулф, говори: Драгиња Урошевић

08. 12. 1972

Циклус Књига данас: Слободан Новаковић: Лудост, говоре: Милован Витезовић, Вук Крњевић, Чедомир Мирковић, Слободан Новаковић

11. 12. 1972

Циклус Уочавања: Питагорејци и грчка философија, говори: Слободан Жуњић

13. 12. 1972

Циклус Књига данас: "Разлог 72" - Есеји, говоре: Сретен Вујовић, Мато Лончар

14. 12. 1972

Разговор о књизи Петра Цвијића "Не псуј по поду" (у сарадњи са ИИЦС)

15. 12. 1972

Циклус Књига данас: "Разлог 72" - песме и приповетке, говоре: Срба Игњатовић, Милан Комненић

18. 12. 1972

Марксизам или ефикасност у економији (Марксова мисао у образовању економиста), говоре: Стојан Јанков, Жарко Папић

19. 12. 1972

Предраг Богдановић Ци: Кроз кишу је Еским са рибама освојио небо, о књзи говоре: Чедомир Мирковић, Александар Постоловић, Ђорђе Јанић, Предраг Богдановић Ци (у сарадњи са ИИЦС)

20. 12. 1972

Циклус Уочавања: Козмопланктос: онај који лута космосом, говори: Милан Младеновић

22. 12. 1972

Циклус Уочавања: Франкфуртска школа и њена критика Хајдегеровог тумачења Хелдерлиновог песништва, говори: Радомир Константиновић

25. 12. 1972

Борци за правду или правни техничари (марксизам у образовању правника), говоре: Влајко Брајић, Иван Максимовић, Југослав Станковић