1971

06. 04. 1971

Теорије о лепом у средњовековној Србији, говори: Светозар Радојчић

07. 04. 1971

Србљак, говоре: Војислав Ђурић, Андрија Стојковић, Божидар Ковачевић, Борислав Михајловић, Сретен Петровић

09. 04. 1971

Шта је политика, говори: др Михаило Ђурић

12. 04. 1971

Јанко Полић Камов, говори: Тоде Чолак

13. 04. 1971

Фрањо Петрић, говори: Љерка Шифлер-Премец

14. 04. 1971

Анђела Дејвис - записник о суђењу (Angela Davis), говоре: Мира Богдановић, Јосип Киригин, Милорад Вучелић, Иван Живковић

16. 04. 1971

Политичке оранизације, говори: др Балша Шпадијер

19. 04. 1971

Улдерико Донадини (Ulderico Donadini), говори: Бранимир Донат

20. 04. 1971

Доситеја Обрадовића естетичка мисао, говори: Андрија Б. Стојковић

23. 04. 1971

Могућности демократије, говори: Мирко Перовић

28. 04. 1971

Могућности регионалне културе, говоре: Добрица Ћосић, Милан Комненић и Зоран Глушчевић (Београд), Петар Вулић (Краљево), Расим Љубијанкић (Крагујевац), Душан Белча (Вршац), Велимир Суботић (Суботица), Бранко Лазаревић (Крушевац), Велизар Бошковић (Аранђеловац), Јовица Аћин (Зрењанин)

29. 04. 1971

Конституисање државне власти, говоре: Коста Чавошки, Владимир Глигоров

04. 05. 1971

Естетички идеал Божидара Кнежевића, говори: Драган Јеремић

05. 05. 1971

Ђорђе Злоковић: Просторне структуре, говоре: Ђорђе Лазаревић, Радивоје Кашанин, арх Божидар Петровић, Ђорђе Злоковић

11. 05. 1971

Политичка слобода, говори: Бранко Деспот (Загреб)

17. 05. 1971

Психолошки профил великих стваралаца у сликарству, говори: Стеван Петровић

19. 05. 1971

Др Бранко Бошњак: Грчка филозофска критика Библије, говоре: Фрањо Баришић, Томислав Шаги Бунић и Бранко Бошњак (Загреб), Радојица Таутовић, Вуко Павићевић, Лазар Милин (Београд)

24. 05. 1971

Циклус Суочавања: Песничко зло Владислава Петковића-Диса, говори: Зоран Гавриловић

09. 06. 1971

Смеха нашег да није, говоре: Љуба Тадић, Зоран Глушчевић, Милован Витезовић, Растко Закић, Брана Црнчевић, Петар Цвијић, Милорад Д. Вучелић

06. 10. 1971

Стари српски споменици, говоре: Петар Влаховић, Владан Недић, Милан Кирић, Ненад Љубинковић

08. 10. 1971

Историја српске ћирилице, говори: Петар Ђорђић

11. 10. 1971

Циклус Изван имена - време летописа: Бранко Лазаревић 1883-1968, говори: Зоран Гавриловић

12. 10. 1971

О првој јужнославенској штампарији – Косињу, говори: Звонимир Кулунџић

13. 10. 1971

О песницима "Нолит-а" 1971, говоре: Миодраг Булатовић, Чедомир Мирковић, Б. А. Поповић, Добривоје Младеновић, Милан Комненић

19. 10. 1971

О стогодишњици рођења Стјепана Радића, говори: Звонимир Кулунџић

20. 10. 1971

Београдска студентска штампа, говоре: Алекса Брајовић, Вања Краљевић, Драгослав Адамовић, Миленко Сретић, Милорад Д. Вучелић, Милутин Станисавац, Слободан Шнајдер Стане Берник, Божидар Секулић, Јаша Злобец, Младен Дола, Борис Цизеј, Младен Шварц

21. 10. 1971

Будућност која нас плаши (о научној фантастици), говори: Ђорђе Ј. Јанкић

03. 11. 1971

НИН-ова награда, говоре: Драган Јеремић, Борислав Михаиловић Михиз, Милош Бандић, Миодраг Булатовић, Зоран Гавриловић, Милан Комненић

04. 11. 1971

О страху, говори: Влада Адамовић

10. 11. 1971

Филозофски лик Драгише Ђурића 1871 – 1941, говори: Андрија Б. Стојковић

11. 11. 1971

Анархизам, говоре: Квинтин Хор (Quintin Hoare) и Робин Блегберн (Robin Blackburn), чланови редакције часописа Ревија нове левице (Неw Лефт Ревиеw, Лондон)

12. 11. 1971

Две плоче које су одушевиле Шпанију, говори: Владета Р. Кошутић

13. 11. 1971

На живу реч - жива критика (најновија говорења младих песника и критичара), говоре: Зоран Глушчевић, Раде Војводић; стихове говоре Зорица Ђукановић, Драгиња Урошевић, Биљана Јовановић, Даница Грујић, Предраг Богдановић Ци, Ивица Лончар, Ратибор Јоновић, Раде Перошевић, Ђуро Дамњановић, Ивица Рорић и Вук Милатовић

15. 11. 1971

Реч - друга историја наше свести, говоре: Миодраг Павловић, Изет Сарајлић, Велимир Милошевић, Анђелко Вулетић, Фахрудин Гунга, Васко Попа, Иван Лалић, Љубомир Симовић; уводна реч: Зоран Гавриловић

16. 11. 1971

Феноменологија и марксизам, говори: Анте Пажанин

17. 11. 1971

Јавна дискусија поводом текстова Миодрага Протића

18. 11. 1971

Роман - парадокс моје свести (о Миодрагу Булатовићу), говоре: Миодраг Булатовић, Љубиша Јеремић, Милан Комненић

19. 11. 1971

Шта је то револуционарно у нашој епохи?, говори: Роже Гароди (Roger Garaudy, Париз)

22. 11. 1971

Троцкизам и ослободилачки покрет у нашем времену, говори: Ернест Мандел (Брисел)

23. 11. 1971

Проблем егзистенције у филозофији Мартина Хајдегера, говори: Миладин Животић

25. 11. 1971

Драма - парадокс моје свести, о Андреју Хингу говоре: Тарас Кермаунер, Чедомир Мирковић, Рашко Јовановић, Андреј Хинг

26. 11. 1971

Јунаци српске трилогије говоре, учесници: Коста Димитријевић, Божидар Ковачевић, Војислав Минић, Благоје Живковић, Тоде Чолак; учесници рата и хронике: Светислав Крејаковић, Драгослав П. Ђорђевић

01. 12. 1971

Илирски часопис, говори: Тоде Чолак

02. 12. 1971

Поезија - парадокс моје свести, о поезији Матије Бећковића говоре: Богдан А. Поповић, Раде Војводић, Божо Вукадиновић, Павле Зорић, Матија Бећковић

04. 12. 1971

Идеологија и слобода мишљења, говоре: Љуба Тадић, Михаило Марковић, Михаило Ђурић, Миладин Животић, Драгољуб Мићуновић

06. 12. 1971

Кинеска културна револуција и савремени свет, говори: Ливио Мајтан (Livio Maitan, Рим)

08. 12. 1971

Српска проза 1970/71, говоре: Зоран Глушчевић, Чедомир Мирковић

09. 12. 1971

Роман - парадокс моје свести, о прози В. Стевановића говоре: Светлана Велмар Јанковић, Миодраг Јуришевић, Срба Игњатовић, Љубиша Јеремић, Видосав Стевановић, Давор Родин

10. 12. 1971

Циклус Политика и идеологија: Догматизам у савременим условима, говоре: Даворин Родин, Фуад Мухић

11. 12. 1971

Циклус Изван имена - време летописа: Сима Пандуровић 1873-1960, говори: Зоран Гавриловић

13. 12. 1971

Игор Мандић: Уз длаку, говоре: Предраг Протић, Мирослав Ваупотић, Миодраг Јуришевић и аутор

14. 12. 1971

Позитивизам и хришћанство, говоре: Вјекослав Бајсић, Андрија Крешић, Лазар Милин, Бранко Бошњак

15. 12. 1971

Мемоари и дневници, говоре: Борислав Михаиловић Михиз, Радован Самарџић, Зоран Глушчевић

16. 12. 1971

Проблематика романа Ф. М. Достојевског, говори: Милосав Бабовић

22. 12. 1971

Токови и личности у послератној српској критици, говоре: Предраг Палавестра, Чедомир Мирковић, Света Лукић, Миодраг Јуришевић, Павле Зорић, Предраг Протић, Милан Комненић, Божо Вукадиновић, Мирослав Ваупотић, Љубиша Јеремић

23. 12. 1971

Роман - парадокс моје свести, о Мирку Ковачу говоре: Александар Петров, Милан Комненић

27. 12. 1971

Запис о српској духовној музици, говори: Димитрије Стефановић

29. 12. 1971

Естетика латинске палеографије, говори: Виктор Новак, академик