1976

05. 01. 1976

Поетски клуб: Дантеов песнички систем, тумач: Мирко Магарашевић

19. 01. 1976

Поетски клуб: Франсоа Вијон (Francois Villon), тумач: Коља Мићевић

16. 02. 1976

Поетски клуб: Судбина музе у поезији, тумач: Бранко Алексић; стихове казује: Вице Дардић

23. 02. 1976

Поетски клуб: Појам европског песника, тумач: Мирко Магарашевић

01. 03. 1976

Поетски клуб: Фридрих Хелдерлин и љубав, (Friedrich Holderlin) тумач: Драган Стојановић; стихове казује: Дејан Чавић

22. 03. 1976

Поетски клуб: Шекспиров трећи глас (Shakespeare), тумач: Мирко Магарашевић; стихове казују: Дејан Чавић и Зоран Милосављевић.

29. 03. 1976

Поетски клуб: Шекспир – сонети (Shakespeare), тумач: Раша Ливада

26. 04. 1976

Поетски клуб: Морис Сев (Maurice Sceve): Делија, тумач: Коља Мићевић

10. 05. 1976

Поетски клуб: Песништво Вилијама Блејка (William Blake), тумачи: Мирко Магарашевић и Раша Ливада; стихове казује: Слободан Вујовић

17. 05. 1976

Поетски клуб: Еуђенио Монтале, тумач: Арканђело Ротуно (Arcangelo Rotunno); избор и читање стихова: студенти Групе за италијански језик Филолошког факултета

24. 05. 1976

Поетски клуб: Страшно у песништву Поа и Лотреамона (E. A. Poe, Lautreamont), тумаче: Мирко Магарашевић и Раша Ливада; стихове казује: Слободан Вујовић

07. 06. 1976

Поетски клуб: Феномен Бодлер (Baudelaire), тумач: Мирко Магарашевић

14. 06. 1976

Поетски клуб: Модерно у Бодлеровом песништву, тумач: Мирко Магарашевић