1975

1975.

17. 02. 1975

Драгољуб Раша Тодосијевић, Београд: Елементарно сликање, изложба слика

Драгољуб Раша Тодосијевић: Идеално уметничко дело у 1975, анкета

28. 04. 1975

Иван Пицељ, Загреб: Елементарна геометрија, изложба мапе графика и серије мултиплицираних објеката

12. 11. 1975

Владимир Стража, Загреб: Плакати, представљање Графичког студија Студентског центра, Загреб