1974

11. 03. 1974

Ненад Чонкић, Београд: Опрема Чонкић; ретроспективна изложба графичког дизајна; продајна изложба слика и цртежа.

20. 03. 1974

Разговор са Ненадом Чонкићем поводом изложбе Опрема Чонкић, учествују: Ненад Чонкић, Биљана Томић, Слободан машић, Александар Постоловић, Александар Урдаревић и Славко Тимотијевић

Виктор Б. Шећеровић и Воја Милић, Београд: Вињете; изложба

04 - 11. 04. 1974

III априлски сусрет (види Велике манифестације)

00. 0700. 08. 1974.

Летња продајна изложба нове уметности у Галерији Графичког колектива, Београд

00. 09. 1074

Продајна изложба у оквиру изложбе Стан 75 у Грађевинском центру, Београд

25. 10. 1974

Деан Јокановић и Еуген Фелер (Eugen Feller), изложба сериграфија (у сарадњи са Ликовним програмом)

21. 12. 1974

Новогодишња продајна изложба графике и цртежа у Галерији Графичког колектива, Београд