Plakati štokholmskih muzeja, izložba plakata (u saradnji sa Ambasadom Švedske)