Likovni umetnici medicini, dobrotvorna izložba učesnika likovne kolonije Kovin `95